Zápisy a usnesení ZMČ 2023

Zápis z IX/02. zasedání Zastupitelstva MČ Brno-Slatina dne 16.02.2023

Byly projednány tyto body:

IX/02/1 Kontrola plnění usnesení

IX/02/2 Hospodaření s majetkem

a) Dispozice s pozemky p.č. 1523 a p.č. 1524

b) Návrh na dispozici s majetkem statutárního města Brna pozemek parc. č. 113, k.ú. Slatina

c) Návrh na dispozici s majetkem statutárního města Brna pozemek parc.č. 2714/10, k.ú. Slatina

d) Návrh na dispozici s majetkem statutárního města Brna pozemek parc.č. 1946/1, k.ú. Slatina

IX/02/3 Bytový odbor

a) Výsledky hospodaření VHČ za období 1.-12. 2022

b) Zpráva o stavu dluhů na nájmu z obecních bytů za rok 2022

IX/02/4 Hospodaření s rozpočtem

a) Rozpočtové opatření č. Z01/2023

b) Schválení objemu individuální dotace z rozpočtu MČ Brno-Slatina na r. 2023

IX/02/5 Zásady odměňování neuvolněných členů Zastupitelstva MČ Brno-Slatina, členů komisí RMČ a výborů ZMČ, kteří nejsou členy zastupitelstva

IX/02/6 Návrh novely obecně závazné vyhlášky č. 11/2017

IX/02/7 Výbory

a) Kontrolní výbor

b) Finanční výbor

IX/02/8 Dotazy, připomínky a podněty

IX/02/9 Závěr

ikona zzIX02 (PDF 60.5 kB)

 

Usnesení IX/02. zasedání ZMČ Brno-Slatina, konaného dne 16.02.2023

Byla přijata usnesení k těmto bodům:

IX/02/2 Hospodaření s majetkem

a) Dispozice s pozemky p.č. 1523 a p.č. 1524

b) Návrh na dispozici s majetkem statutárního města Brna pozemek parc. č. 113, k.ú. Slatina

c) Návrh na dispozici s majetkem statutárního města Brna pozemek parc.č. 2714/10, k.ú. Slatina

d) Návrh na dispozici s majetkem statutárního města Brna pozemek parc.č. 1946/1, k.ú. Slatina

IX/02/3 Bytový odbor

a) Výsledky hospodaření VHČ za období 1.-12. 2022

b) Zpráva o stavu dluhů na nájmu z obecních bytů za rok 2022

IX/02/4 Hospodaření s rozpočtem

a) Rozpočtové opatření č. Z01/2023

b) Schválení objemu individuální dotace z rozpočtu MČ Brno-Slatina na r. 2023

IX/02/5 Zásady odměňování neuvolněných členů Zastupitelstva MČ Brno-Slatina, členů komisí RMČ a výborů ZMČ, kteří nejsou členy zastupitelstva

IX/02/6 Návrh novely obecně závazné vyhlášky č. 11/2017, o nočním klidu

ikona uzIX02 (PDF 61.83 kB)