Zápisy a usnesení ZMČ 2016

Zápis z VII/11. zasedání Zastupitelstva MČ Brno-Slatina dne 15.12.2016

Byly projednány tyto body:

VII/11/2 Hospodaření s rozpočtem

a) Výsledky rozpočtového hospodaření MČ za 1. - 9. r. 2016

b) Mezitímní účetní závěrka MČ Brno-Slatina k 30. 09. 2016

c) Rozpočtové opatření č. R08/2016

d) Rozpočtové opatření č. R09/2016

e) Rozpočtové opatření č. R10/2016

f) Rozpočtové opatření č. R11/2016

g) Rozpočtové opatření č. R12/2016

h) Rozpočtové opatření č. Z07/2016

i) Peněžité plnění členům výborů

j) Žádost DDM Brno, Helceletova, p.o. o přidělení dotace z rozpočtu MČ Slatina na rok 2017

k) Rozpočet MČ Brno-Slatina na rok 2017

l) Rozpočtová pravidla MČ Brno-Slatina na rok 2017

VII/11/3 Bytový odbor

a) Návrh Pravidel pronájmu bytů v domech v majetku statutárního města Brna a podmínky zajišťování bytové náhrady

b) Výsledky hospodaření VHČ za období I.- IX. 2016

c) Záměr bytu s pohledávkou - byt č. 9, Vlnitá 549/21, Brno

d) Žádost o splátkový kalendář – ….. a …., Rousínovská …., Brno

VII/11/4 Hospodaření s majetkem

a) Dispozice s pozemkem p.č. 435/21 a s částmi pozemků p.č. 435/1, p.č. 433 a p.č. 432/1

b) Dispozice s pozemkem p.č. 2216/3

c) Dispozice s pozemkem p.č. 388

d) Dispozice s pozemkem p.č. 208/1

e) Dispozice s pozemky p.č. 1775/13, p.č. 155/24 a p.č. 155/26

VII/11/5 Návrh obecně závazné vyhlášky

a) Obecně závazná vyhláška č….., kterou se stanoví spádové obvody mateřských škol

b) Obecně závazná vyhláška, č…., kterou se stanoví spádové obvody základních škol

VII/11/6 Termíny zasedání ZMČ v roce 2017

VII/11/7 Výbory

a) Kontrolní výbor

b) Finanční výbor

VII/11/8 Dotazy, připomínky a podněty

VII/11/9 Závěr

ikona Zápis z VII/11. zasedání Zastupitelstva MČ Brno-Slatina dne 15.12.2016 (PDF 63.72 kB)

Usnesení z VII/11. zasedání Zastupitelstva MČ Brno-Slatina dne 15.12.2016

Byla přijata usnesení k těmto bodům:

VII/11/2 Hospodaření s rozpočtem

a) Výsledky rozpočtového hospodaření MČ za 1. - 9. r. 2016

b) Mezitímní účetní závěrka MČ Brno-Slatina k 30. 09. 2016

c) Rozpočtové opatření č. R08/2016

d) Rozpočtové opatření č. R09/2016

e) Rozpočtové opatření č. R10/2016

f) Rozpočtové opatření č. R11/2016

g) Rozpočtové opatření č. R12/2016

h) Rozpočtové opatření č. Z07/2016

i) Peněžité plnění členům výborů

j) Žádost DDM Brno, Helceletova, p.o. o přidělení dotace z rozpočtu MČ Slatina na rok 2017

k) Rozpočet MČ Brno-Slatina na rok 2017

l) Rozpočtová pravidla MČ Brno-Slatina na rok 2017

VII/11/3 Bytový odbor

a) Návrh Pravidel pronájmu bytů v domech v majetku statutárního města Brna za podmínky zajišťování bytové náhrady.

b) Výsledky hospodaření VHČ za období I.- IX. 2016

c) Záměr bytu s pohledávkou - byt č. 9, Vlnitá 549/21, Brno

d) Źádost o splátkový kalendář – ….., Rousínovská ….., Brno

VII/11/4 Hospodaření s majetkem

a) Dispozice s pozemkem p.č. 435/21 a s částmi pozemků p.č. 435/1, p.č. 433 a p.č. 432/1

b) Dispozice s pozemkem p.č. 2216/3

c) Dispozice s pozemkem p.č. 388

d) Dispozice s pozemkem p.č. 208/1

e) Dispozice s pozemky p.č. 1775/13, p.č. 155/24 a p.č. 155/26

VII/11/5 Návrh obecně závazné vyhlášky

a) Obecně závazná vyhláška č….., kterou se stanoví spádové obvody mateřských škol

b) Obecně závazná vyhláška, č…., kterou se stanoví spádové obvody základních škol.

VII/11/6 Termíny zasedání ZMČ v roce 2017

ikona Usnesení z VII/11. zasedání Zastupitelstva MČ Brno-Slatina dne 15.12.2016 (PDF 512.78 kB)

Zápis z VII/09. zasedání Zastupitelstva MČ Brno-Slatina dne 23.06.2016

Byly projednány tyto body:

VII/09/2 Hospodaření s rozpočtem

a) Mezitímní účetní závěrka MČ Brno-Slatina k 31. 03. 2016

b) Rozpočtové opatření č. R04/2016

c) Závěrečný účet MČ za rok 2015

d) Účetní závěrka MČ za rok 2015

e) Projednání zprávy o přezkoumání hospodaření MČ za rok 2015

f) Rozpočtové opatření č. Z04/2016

g) Rozpočtové opatření č. Z05/2016

VII/09/3 Bytový odbor

a) Dohoda o postoupení pohledávky k bytu č. 11, Rousínovská 1034/8, Brno

b) Dohoda o postoupení pohledávky k bytu č. 1, Bučovická 940/14, Brno

VII/09/4 Hospodaření s majetkem

a) Aktualizace dispozice s pozemky p.č. 659/59 a 659/107 v k.ú. Slatina

b) Žádost o vyjádření k nabytí pozemků p.č. 2601/23, 2601/7 a p.č. 2601/78

c) Záměr nabytí budovy na adrese Tilhonova 450/59 a pozemků p.č. 1021/1, p.č. 1021/2 a p.č. 1022, vše v k.ú. Slatina do majetku města Brna

VII/09/5 Výbory

a) Kontrolní výbor

b) Finanční výbor

VII/09/6 Dotazy, připomínky a podněty

VII/09/7 Závěr

ikona Zápis z VII/09. zasedání Zastupitelstva MČ Brno-Slatina dne 23.06.2016 (PDF 61.47 kB)

Usnesení z VII/09. zasedání Zastupitelstva MČ Brno-Slatina dne 23.06.2016

Byla přijata usnesení k těmto bodům:

VII/09/2 Hospodaření s rozpočtem

a) Mezitímní účetní závěrka MČ Brno-Slatina k 31. 03. 2016

b) Rozpočtové opatření č. R04/2016

c) Závěrečný účet MČ za rok 2015

d) Účetní závěrka MČ za rok 2015

e) Projednání zprávy o přezkoumání hospodaření MČ za rok 2015

f) Rozpočtové opatření č. Z04/2016

g) Rozpočtové opatření č. Z05/2016

VII/09/3 Bytový odbor

a) Pronájem o postoupení pohledávky k bytu č. 11, Rousínovská …., Brno

b) Dohoda o postoupení pohledávky k bytu č. 1, Bučovická …., Brno

VII/09/4 Hospodaření s majetkem

a) Aktualizace dispozice s pozemky p.č. 659/59 a 659/107 v k.ú. Slatina

b) Žádost o vyjádření k nabytí pozemků p.č. 2601/23, 2601/7 a p.č. 2601/78

c) Záměr nabytí budovy na adrese Tilhonova 450/59 a pozemků p.č. 1021/1, p.č. 1021/2 a p.č. 1022, vše v k.ú. Slatina do majetku města Brna

ikona Usnesení z VII/09. zasedání Zastupitelstva MČ Brno-Slatina dne 23.06.2016 (PDF 315.35 kB)

Usnesení z VII/11. zasedání Zastupitelstva MČ Brno-Slatina dne 15.12.2016

Byla přijata usnesení k těmto bodům:

VII/08/2 Hospodaření s rozpočtem

a) Výsledky rozpočtového hospodaření MČ za 1. - 3. r. 2016

b) Vyúčtování dotací z rozpočtu MČ Brno-Slatina za r. 2015

c) Rozdělení dotace z rozpočtu MČ Brno-Slatina na r. 2016

d) Rozpočtové opatření č. Z02/2016

e) Rozpočtové opatření č. Z03/2016

VII/08/3 Bytový odbor

a) Dohoda o postoupení pohledávky k bytu č.12 Bučovická ..., Brno

b) Výsledky hospodaření VHČ za období I.-XII. 2015

c) Zpráva o stavu dluhů na nájmu z obecních bytů za rok 2015

VII/08/4 Hospodaření s majetkem

a) Dispozice s částí pozemku p.č. 49/3

b) Investiční dotace pro JSDH z programu MVČR pro rok 2017 - „Rekonstrukce požární zbrojnice pro JSHD Brno-Slatina“

VII/08/5 Územní plán města Brna

a) Připravované změny ÚPMB – 43. soubor změn

b) Připravované změny ÚPMB – 44. soubor změn

c) Připravované změny ÚPMB – 40. soubor změn

VII/08/6 Dotace z rozpočtu MČ Brno-Slatina

a) Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu MČ Brno-Slatina

ikona Usnesení z VII/11. zasedání Zastupitelstva MČ Brno-Slatina dne 15.12.2016 (PDF 583.22 kB)

Zápis z VII/08. zasedání Zastupitelstva MČ Brno-Slatina dne 28.04.2016

VII/08/1 Kontrola plnění usnesení

VII/08/2 Hospodaření s rozpočtem

a) Výsledky rozpočtového hospodaření MČ za 1. - 3. 2016

b) Vyúčtování dotací z rozpočtu MČ Brno-Slatina za rok 2015

c) Rozdělení dotace z rozpočtu MČ Brno-Slatina na rok 2016

d) Rozpočtové opatření č. Z02/2016

e) Rozpočtové opatření č. Z03/2016

VII/08/3 Bytový odbor

a) Dohoda o postoupení pohledávky k bytu č. 12 Bučovická ..., Brno

b) Výsledky hospodaření VHČ za období I.-XII. 2015

c) Zpráva o stavu dluhů na nájmu z obecních bytů za rok 2015

VII/08/4 Hospodaření s majetkem

a) Dispozice s částí pozemku p.č. 49/3

b) Investiční dotace pro JSDH z programu MVČR pro rok 2017 - „Rekonstrukce požární zbrojnice pro JSDH Brno-Slatina“

VII/08/5 Územní plán města Brna

a) Připravované změny ÚPMB – 43. soubor změn

b) Připravované změny ÚPMB – 44. soubor změn

c) Připravované změny ÚPMB – 40. soubor změn

VII/08/6 Dotace z rozpočtu MČ Brno-Slatina

a) Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu MČ Brno-Slatina

VII/08/7 Výbory

a) Kontrolní výbor

b) Finanční výbor

VII/08/8 Dotazy, připomínky a podněty

VII/08/9 Závěr

ikona Zápis z VII/08. zasedání Zastupitelstva MČ Brno-Slatina dne 28.04.2016 (PDF 66.82 kB)

Usnesení z VII/07. zasedání Zastupitelstva MČ Brno-Slatina dne 18.02.2016

Byla přijata usnesení k těmto bodům:

VII/07/2 Hospodaření s rozpočtem

a) Rozpočtové opatření č. Z1/2016

b) Žádost o udělení souhlasu k podání žádosti o poskytnutí finanční podpory z „Dotačního programu na požární techniku a věcné prostředky k řešení mimořádných událostí jednotek sborů dobrovolných hasičů měst a obcí Jihomoravského kraje vyhlášeného na období 2013-2016“

c) Žádost o udělení souhlasu k podání žádosti o poskytnutí finanční podpory z dotačního programu „Individuální dotace“ vyhlášeného Jihomoravským krajem pro rok 2016

d) Žádost o udělení souhlasu k podání žádosti o poskytnutí finanční podpory z „Dotačního programu na požární techniku a věcné prostředky k řešení mimořádných událostí jednotek sborů dobrovolných hasičů měst a obcí Jihomoravského kraje vyhlášeného na období 2013-2016“

VII/07/3 Hospodaření s majetkem

a) Dispozice s částí pozemku p.č. 1577/1

VII/07/4 Schválení objemu dotace z rozpočtu MČ Brno-Slatina na r. 2016

VII/07/5 Aktualizace přílohy obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č. 12/2011, o regulaci veřejné produkce hudby v pohostinských zařízeních a restauračních zahrádkách, za účelem zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku

VII/07/6 Zásady odměňování neuvolněných členů ZMČ

VII/07/8 Dotazy, připomínky a podněty

a) Křižovatka ulic Matlachova x Krejčího x Šlapanická

ikona Usnesení z VII/07. zasedání Zastupitelstva MČ Brno-Slatina dne 18.02.2016 (PDF 229.99 kB)

 

 

Zápis z VII/07. zasedání Zastupitelstva MČ Brno-Slatina dne 18.02.2016

Byly projednány tyto body:

VII/07/1 Kontrola plnění usnesení

VII/07/2 Hospodaření s rozpočtem

a) Rozpočtové opatření č. Z1/2016

b) Žádost o udělení souhlasu k podání žádosti o poskytnutí finanční podpory z „Dotačního programu na požární techniku a věcné prostředky k řešení mimořádných událostí jednotek sborů dobrovolných hasičů měst a obcí Jihomoravského kraje vyhlášeného na období 2013-2016“

c) Žádost o udělení souhlasu k podání žádosti o poskytnutí finanční podpory z dotačního programu „Individuální dotace“ vyhlášeného Jihomoravským krajem pro rok 2016

d) Žádost o udělení souhlasu k podání žádosti o poskytnutí finanční podpory z „Dotačního programu na požární techniku a věcné prostředky k řešení mimořádných událostí jednotek sborů dobrovolných hasičů měst a obcí Jihomoravského kraje vyhlášeného na období 2013- 2016“

VII/07/3 Hospodaření s majetkem

a) Dispozice s částí pozemku p.č. 1577/1

VII/07/4 Schválení objemu dotace z rozpočtu MČ Brno-Slatina na r. 2016

VII/07/5 Aktualizace přílohy obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č. 12/2011, o regulaci veřejné produkce hudby v pohostinských zařízeních a restauračních zahrádkách, za účelem zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku

VII/07/6 Zásady odměňování neuvolněných členů ZMČ

VII/07/7 Výbory

a) Kontrolní výbor

b) Finanční výbor

VII/07/8 Dotazy, připomínky a podněty

VII/07/9 Závěr

ikona Zápis z VII/07. zasedání Zastupitelstva MČ Brno-Slatina dne 18.02.2016 (PDF 68.03 kB)