Zápisy a usnesení ZMČ 2010

Usnesení z VI/01. jednání ZMČ Brno-Slatina ze dne 16.12.2010

Byla přijata usnesení k těmto bodům:
VI/01/2 Hospodaření s rozpočtem
a) Výsledky hospodaření MČ za I. - III. čtvrtletí r. 2010 v hlavní činnosti
b) Rozpočtové opatření č. 13/2010
c) Rozpočtové opatření č. 14/2010
d) Rozpočtové opatření č. 15/2010
e) Rozpočtové opatření č. 16/2010
f) Rozpočtové opatření č. 17/2010
g) Návrh rozpočtu MČ na rok 2011
h) Rozpočtové opatření č. 18/2010
VI/01/3 Bytový odbor
a)Výsledky VHČ I.-IX. 2010
VI/01/4 Hospodaření s majetkem
a) Dispozice s pozemky p. č. 2285/13, 2287/4 a 502/29
b) Dispozice s pozemky zastavěnými dálnicí D1
c) Záměr prodeje automobilu ŠKODA 706 RTHP CAS 25 (požární cisterna)
VI/01/5 Návrh na změnu ÚPmB – pozemek p. č. 2952/5–změna účelu využití
VI/01/6 Termíny zasedání ZMČ v I. pololetí r. 2011
VI/01/7 Zásady odměňování neuvolněných členů ZMČ
VI/01/8 Výbory
a) Kontrolní výbor

ikona Usnesení z VI/01. jednání ZMČ Brno-Slatina ze dne 16.12.2010 (PDF 98.76 kB)

 

Zápis z VI/01. jednání ZMČ Brno-Slatina ze dne 16.12.2010

Byly projednány tyto body:
VI/01/1 Kontrola plnění usnesení
VI/01/2 Hospodaření s rozpočtem
a) Výsledky hospodaření MČ za 1. - 9. r. 2010 v hlavní činnosti
b) Rozpočtové opatření č. 13/2010
c) Rozpočtové opatření č. 14/2010
d) Rozpočtové opatření č. 15/2010
e) Rozpočtové opatření č. 16/2010
f) Rozpočtové opatření č. 17/2010
g) Návrh rozpočtu MČ na rok 2011
h) Rozpočtové opatření č. 18/2010
VI/01/3 Bytový odbor
a) Výsledky VHČ I.-IX. 2010
VI/01/4 Hospodaření s majetkem
a) Dispozice s pozemky p. č. 2285/13, 2287/4 a 502/29
b) Dispozice s pozemky zastavěnými dálnicí D1
c) Záměr prodeje vozidla ŠKODA 706 RTHP CAS 25 (požární cisterna)
VI/01/5 Návrh na změnu ÚPmB – pozemek p. č. 2952/5–změna účelu využití
VI/01/6 Termíny zasedání ZMČ v I. pololetí r. 2011
VI/01/7 Zásady odměňování neuvolněných členů ZMČ
VI/01/8 Výbory
a) Finanční výbor
b) Kontrolní výbor
VI/01/9 Dotazy, připomínky a podněty
VI/01/10 Závěr

ikona Zápis z VI/01. jednání ZMČ Brno-Slatina ze dne 16.12.2010 (PDF 118.06 kB)

 

Usnesení z ustavujícího jednání Zastupitelstva MČ Brno-Slatina ze dne 08.11.2010

Byla přijata usnesení k těmto bodům:
VI/U/3 Volba ověřovatelů zápisu a sčitatelů hlasování ustavujícího zasedání
VI/U/4 Schválení programu
VI/U/5 Stanovení počtu uvolněných funkcionářů a určení jejich funkcí
VI/U/6 Stanovení počtu členů RMČ
VI/U/7 Schválení volebního řádu pro volbu starosty, místostarosty a členů RMČ
VI/U/8 Volba volební komise
VI/U/9 Volba starosty, místostarosty a členů RMČ
VI/U/10 Zřízení finančního výboru, kontrolního výboru a osadního výboru Pod Stránskou skálou
VI/U/11 Určení počtu členů finančního, kontrolního a osadního výboru
VI/U/12 Volba předsedy finančního výboru
VI/U/13 Volba předsedy kontrolního výboru
VI/U/14 Volba předsedy osadního výboru
VI/U/15 Volba členů finančního výboru
VI/U/16 Volba členů kontrolního výboru
VI/U/17 Jmenování členů osadního výboru
VI/U/18 Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva ZMČ
VI/U/19 Organizační záležitosti

ikona Usnesení z ustavujícího jednání Zastupitelstva MČ Brno-Slatina ze dne 08.11.2010 (PDF 92.77 kB)

 

Zápis z ustavujícího jednání nově zvoleného Zastupitelstva MČ Brno-Slatina ze dne 08.11.2010

Byly projednány tyto body:
VI/U/1 Zahájení
VI/U/2 Složení slibu člena (členky) ZMČ Brno-Slatina
VI/U/3 Volba ověřovatelů zápisu a sčitatelů hlasování ustavujícího zasedání
VI/U/4 Schválení programu
VI/U/5 Stanovení počtu uvolněných funkcionářů a určení jejich funkcí
VI/U/6 Stanovení počtu členů RMČ
VI/U/7 Schválení volebního řádu pro volbu starosty, místostarosty a členů RMČ
VI/U/8 Volba volební komise
VI/U/9 Volba starosty, místostarosty a členů RMČ
VI/U/10 Zřízení finančního, kontrolního výboru a osadního výboru Pod Stránskou skálou
VI/U/11 Určení počtu členů finančního, kontrolního a osadního výboru
VI/U/12 Volba předsedy finančního výboru
VI/U/13 Volba předsedy kontrolního výboru
VI/U/14 Volba předsedy osadního výboru
VI/U/15 Volba členů finančního výboru
VI/U/16 Volba členů kontrolního výboru
VI/U/17 Jmenování členů osadního výboru
VI/U/18 Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva
VI/U/19 Organizační informace
VI/U/20 Závěr

ikona Zápis z ustavujícího jednání nově zvoleného Zastupitelstva MČ Brno-Slatina ze dne 08.11.2010 (PDF 120.8 kB)

 

Usnesení z V/23. jednání ZMČ Brno-Slatina ze dne 16.09.2010

 

Byla přijata usnesení k těmto bodům:
V/23/2 Hospodaření s rozpočtem
a) Výsledky hospodaření MČ za I. pololetí r. 2010 v hlavní činnosti
b) Rozpočtové opatření č. 10/2010
c) Rozpočtové opatření č. 11/2010
d) Rozpočtové opatření č. 12/2010
e) Rozpočtový výhled MČ na roky 2012–2019
V/23/3 Bytový odbor
a) Výsledky hospodaření VHČ za I. pololetí 2010
b) Žádost o splátkový kalendář – ..., Rousínovská ..., Brno
V/23/4 Hospodaření s majetkem
a) Dispozice s pozemkem p. č. 148/53 a s částí pozemku p. č. 147/3
b) Dispozice s pozemkem p. č. 1129/1 – dodatek
c) Dispozice s částí pozemku p. č. 141/1
d) Dispozice s pozemky p. č. 414/2 a 425/3
e) Dispozice s částí pozemku p. č. 1639/1
f) Dispozice s pozemkem p. č. 2312/1
g) Dispozice s pozemkem p. č. 1947/2, 1947/3 a 2285/16
V/23/5 Výbory
b) Kontrolní výbor
c) Odměny členům výborů
d) Zrušení výborů

ikona Usnesení z V/23. jednání ZMČ Brno-Slatina ze dne 16.09.2010 (PDF 91.92 kB)

 

Zápis z V/23. jednání ZMČ Brno-Slatina ze dne 16.09.2010

Byly projednány tyto body:
V/23/1 Kontrola plnění usnesení
V/23/2 Hospodaření s rozpočtem
a) Výsledky hospodaření MČ za I. pololetí r. 2010 v hlavní činnosti
b) Rozpočtové opatření č. 10/2010
c) Rozpočtové opatření č. 11/2010
d) Rozpočtové opatření č. 12/2010
e) Rozpočtový výhled MČ na roky 2012–2019
V/23/3 Bytový odbor
a) Výsledky VHČ za I. pololetí r. 2010
b) Žádost o splátkový kalendář – ..., Rousínovská ..., Brno
V/23/4 Hospodaření s majetkem
a) Dispozice s pozemkem p. č. 148/53 a s částí pozemku p. č. 147/3
b) Dispozice s pozemkem p. č. 1129/1 – dodatek
c) Dispozice s částí pozemku p. č. 141/1
d) Dispozice s pozemky p. č. 414/2 a 425/3
e) Dispozice s částí pozemku p. č. 1639/1
f) Dispozice s pozemkem p. č. 2312/1
g) Dispozice s pozemkem p. č. 1947/2, 1947/3 a 2285/16
V/23/5 Výbory
a) Finanční výbor
b) Kontrolní výbor
c) Odměny členům výborů
d) Zrušení výborů
V/23/6 Dotazy, připomínky a podněty
V/23/7 Závěr

ikona Zápis z V/23. jednání ZMČ Brno-Slatina ze dne 16.09.2010 (PDF 94.13 kB)

 

Usnesení z V/22. jednání ZMČ Brno-Slatina ze dne 17.06.2010

Byla přijata usnesení k těmto bodům:
V/22/2 Hospodaření s rozpočtem
a) Výsledky hospodaření MČ za 1.–3. r. 2010 v hlavní činnosti
b) Rozpočtové opatření č. 6/2010
c) Rozpočtové opatření č. 7/2010
d) Rozpočtové opatření č. 8/2010
e) Rozpočtové opatření č. 9/2010
V/22/3 Bytový odbor
a) Výsledky hospodaření VHČ za období I.– III. 2010
b) Žádost o uzavření splátkového kalendáře – ..., Kroměřížská ..., Brno
c) Zpráva o placení nájemného a dodržování splátkového kalendáře dle usnesení ZMČ V/21/4c – ..., Rousínovská ..., Brno
V/22/4 Hospodaření s majetkem
a) Dispozice s pozemkem p. č. 659/20
b) Dispozice s částmi pozemků p. č. 2312/74 a 2332/1
c) Dispozice s pozemkem p. č. 129
d) Aktualizace vyjádření k dispozici s pozemkem p. č. 2275/101
e) Dispozice s pozemky podél ul. Hviezdoslavova
f) Dispozice s částmi pozemků p. č. 2988 a 2991
V/22/5 Vyhlášky statutárního města Brna
a) O zákazu požívání alkoholu na veřejných prostranstvích, za účelem zabezpečení záležitostí veřejného pořádku
b) Novelizace vyhlášky statutárního města Brna č. 9/2008 v platném znění, o regulaci provozu výherních hracích automatů – II. varianta
c) Návrh obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna k zajištění udržování čistoty ulic a jiných veřejných prostranství
d) Novace vyhl. statutárního města Brna č. 17/2004 v platném znění o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
e) Návrh vyhlášky statutárního města Brna o stanovištích taxislužby, kterou se stanovují podmínky užívání stanoviště a Provozní řád stanovišť taxislužby na území města Brna
V/22/6 Počet členů ZMČ ve volebním období 2010–2014
V/22/7 Termíny zasedání ZMČ ve II. pololetí r. 2010
V/22/8 Výbory

ikona Usnesení z V/22. jednání ZMČ Brno-Slatina ze dne 17.06.2010 (PDF 110.68 kB)

 

Zápis z V/22. jednání ZMČ Brno-Slatina ze dne 17.06.2010

Byly projednány tyto body:
V/22/1 Kontrola plnění usnesení
V/22/2 Hospodaření s rozpočtem
a) Výsledky hospodaření MČ za období I.-III. 2010 v hlavní činnosti
b) Rozpočtové opatření č. 6/2010
c) Rozpočtové opatření č. 7/2010
d) Rozpočtové opatření č. 8/2010
e) Rozpočtové opatření č. 9/2010
V/22/3 Bytový odbor
a) Výsledky hospodaření VHČ za období I.– III. 2010
b) Žádost o uzavření splátkového kalendáře – ..., Kroměřížská ..., Brno
c) Zpráva o placení nájemného a dodržování splátkového kalendáře dle usnesení ZMČ V/21/4c – ..., Rousínovská ..., Brno
V/22/4 Hospodaření s majetkem
a) Dispozice s pozemkem p. č. 659/20
b) Dispozice s částmi pozemků p. č. 2312/74 a 2332/1
c) Dispozice s pozemkem p. č. 129
d) Aktualizace vyjádření k dispozici s pozemkem p. č. 2275/101
e) Dispozice s pozemky podél ul. Hviezdoslavova
f) Dispozice s částmi pozemků p. č. 2988 a 2991
V/22/5 Vyhlášky statutárního města Brna
a) O zákazu požívání alkoholu na veřejných prostranstvích, za účelem zabezpečení záležitostí veřejného pořádku
b) Novelizace vyhlášky statutárního města Brna č. 9/2008 v platném znění, o regulaci provozu výherních hracích automatů – II. varianta
c) Návrh obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna k zajištění udržování čistoty ulic a jiných veřejných prostranství
d) Novace vyhl. statutárního města Brna č. 17/2004 v platném znění o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
e) Návrh vyhlášky statutárního města Brna o stanovištích taxislužby, kterou se stanovují podmínky užívání stanoviště a Provozní řád stanovišť taxislužby na území města Brna
V/22/6 Počet členů ZMČ ve volebním období 2010–2014
V/22/7 Termíny zasedání ZMČ ve II. pololetí r. 2010
V/22/8 Výbory
a) Finanční výbor
b) Kontrolní výbor
V/22/9 Dotazy, připomínky a podněty
V/22/10 Závěr

ikona Zápis z V/22. jednání ZMČ Brno-Slatina ze dne 17.06.2010 (PDF 106.01 kB)

 

Usnesení z V/21. jednání ZMČ Brno-Slatina ze dne 22.04.2010

Byla přijata usnesení k těmto bodům:
V/21/2 Hospodaření s rozpočtem
a) Závěrečný účet MČ za rok 2009
b) Rozpočtové opatření č. 3/2010
c) Rozpočtové opatření č. 4/2010
V/21/3 Veřejná finanční podpora z rozpočtu MČ Brno-Slatina
a) Vyúčtování veřejné finanční podpory z rozpočtu r. 2009
b) Schválení objemu veřejné finanční podpory z rozpočtu r. 2010
c) Rozdělení veřejné finanční podpory z rozpočtu r. 2010
d) Rozpočtové opatření č. 5/2010
V/21/4 Bytový odbor
a) Přidělení bytu s pohledávkou
b) Výsledky činnosti ke snížení dluhu na nájmu z obecních bytů v roce 2009
c) Splátkový kalendář – ..., Rousínovská ...
V/21/5 Hospodaření s majetkem
a) Dispozice s pozemky pod trafostanicemi společnosti E.ON
b) Dispozice s částmi pozemků p. č. 2954/1 a 3001
c) Dispozice s částmi pozemků p. č. 2983 a 2984
d) Dispozice s pozemky v areálu DPMB a.s.
V/21/6 Návrh novelizace Statutu města Brna

 

ikona Usnesení z V/21. jednání ZMČ Brno-Slatina ze dne 22.04.2010 (PDF 94.4 kB)

Zápis z V/21. jednání ZMČ Brno-Slatina ze dne 22.04.2010

Byly projednány tyto body:
V/21/1 Kontrola plnění usnesení
V/21/2 Hospodaření s rozpočtem
a) Závěrečný účet MČ za rok 2009
b) Rozpočtové opatření č. 3/2010
c) Rozpočtové opatření č. 4/2010
V/21/3 Veřejná finanční podpora z rozpočtu MČ Brno-Slatina
a) Vyúčtování veřejné finanční podpory z rozpočtu r. 2009
b) Schválení objemu veřejné finanční podpory z rozpočtu r. 2010
c) Rozdělení veřejné finanční podpory z rozpočtu r. 2010
d) Rozpočtové opatření č. 5/2010
V/21/4 Bytový odbor
a) Přidělení bytu s pohledávkou
b) Výsledky činnosti ke snížení dluhu na nájmu z obecních bytů v roce 2009
c) Splátkový kalendář – ..., Rousínovská ...
V/21/5 Hospodaření s majetkem
a) Dispozice s pozemky pod trafostanicemi společnosti E.ON
b) Dispozice s částmi pozemků p. č. 2954/1 a 3001
c) Dispozice s částmi pozemků p. č. 2983 a 2984
d) Dispozice s pozemky v areálu DPMB a.s.
V/21/6 Návrh novelizace Statutu města Brna
V/21/7 Výbory
a) Finanční výbor
b) Kontrolní výbor
V/21/8 Dotazy, připomínky a podněty
V/21/9 Závěr

ikona Zápis z V/21. jednání ZMČ Brno-Slatina ze dne 22.04.2010 (PDF 99.73 kB)

 

Usnesení z V/20. jednání ZMČ Brno-Slatina ze dne 25.02.2010

Byla přijata usnesení k těmto bodům:
V/20/2 Hospodaření s rozpočtem
a) Rozpočtové opatření č. 1/2010
b) Rozpočtové opatření č. 2/2010
c) Hospodářský výsledek ZŠ a MŠ, Brno, Jihomoravské nám. 2, p. o. za r. 2009
d) Hospodářský výsledek ZŠS Brno, Jihomoravské nám. 2, p. o. za r. 2009
e) Hospodářský výsledek MŠ Brno, Jihomoravské nám. 5, p. o. za r. 2009
f) Hospodářský výsledek ZŠ Brno, Přemyslovo nám. 1, p. o. za rok 2009
g) Hospodářský výsledek Technických služeb Brno-Slatina, p. o. za r. 2009
V/20/3 Hospodaření s majetkem
a) Dispozice s pozemky p. č. 261 a 262/1
b) Dispozice s pozemky p. č. 494/1 a 495/3
c) Dispozice s pozemkem p. č. 2275/101
d) Nákup cisternového automobilu pro potřeby SDH Brno-Slatina
V/20/4 Jmenování pracovní skupiny pro posouzení žádostí o VFP z rozpočtu na r. 2010
V/20/5 Dodatek ke zřizovací listině ZŠ a MŠ Brno, Jihomoravské nám. 2, p. o.
V/20/6 Vyhlášky statutárního města Brna
a) Novelizace vyhlášky statutárního města Brna č. 8/2008 v platném znění, o místních poplatcích
b) Novelizace vyhlášky statutárního města Brna č. 9/2008 v platném znění, o regulaci provozu výherních hracích automatů
c) Novelizace vyhlášky statutárního města Brna č. 17/2005, o regulaci veřejné produkce hudby v pohostinských zařízeních, včetně restauračních zahrádek, za účelem zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku, v platném znění
V/20/7 Informace o provedené kontrole dodržování právních předpisů při hospodaření s finančními prostředky
V/20/9 Výbory
b) Kontrolní výbor

ikona Usnesení z V/20. jednání ZMČ Brno-Slatina ze dne 25.02.2010 (PDF 72.65 kB)

 

Zápis z V/20. jednání ZMČ Brno-Slatina ze dne 25.02.2010

Byly projednány tyto body:
V/20/1 Kontrola plnění usnesení
V/20/2 Hospodaření s rozpočtem
a) Rozpočtové opatření č. 1/2010
b) Rozpočtové opatření č. 2/2010
c) Hospodářský výsledek ZŠ a MŠ, Brno, Jihomoravské nám. 2, p. o. za r. 2009
d) Hospodářský výsledek ZŠS Brno, Jihomoravské nám. 2, p. o. za r. 2009
e) Hospodářský výsledek MŠ Brno, Jihomoravské nám. 5, p. o. za r. 2009
f) Hospodářský výsledek ZŠ Brno, Přemyslovo nám. 1, p. o. za rok 2009
g) Hospodářský výsledek Technických služeb Brno-Slatina, p. o. za r. 2009
V/20/3 Hospodaření s majetkem
a) Dispozice s pozemky p. č. 261 a 262/1
b) Dispozice s pozemky p. č. 494/1 a 495/3
c) Dispozice s pozemkem p. č. 2275/101
d) Nákup cisternového automobilu pro potřeby SDH Brno-Slatina
V/20/4 Jmenování pracovní skupiny pro posouzení žádostí o VFP z rozpočtu na r. 2010
V/20/5 Dodatek ke zřizovací listině ZŠ a MŠ Brno, Jihomoravské nám. 2, p. o.
V/20/6 Vyhlášky statutárního města Brna
a) Novelizace vyhlášky statutárního města Brna č. 8/2008 v platném znění, o místních poplatcích
b) Novelizace vyhlášky statutárního města Brna č. 9/2008 v platném znění, o regulaci provozu výherních hracích automatů
c) Novelizace vyhlášky statutárního města Brna č. 17/2005, o regulaci veřejné produkce hudby v pohostinských zařízeních, včetně restauračních zahrádek, za účelem zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku, v platném znění
V/20/7 Informace o provedené kontrole dodržování právních předpisů při hospodaření s finančními prostředky
V/20/8 Zásady odměňování neuvolněných členů Zastupitelstva MČ
V/20/9 Výbory
a) Finanční výbor
b) Kontrolní výbor
V/20/10 Dotazy, připomínky a podněty
V/20/11 Závěr

ikona Zápis z V/20. jednání ZMČ Brno-Slatina ze dne 25.02.2010 (PDF 69.88 kB)