Zápisy a usnesení ZMČ 2017

Zápis z VII/16. zasedání Zastupitelstva MČ Brno-Slatina dne 14.12.2017

Byla projednány tyto body:

VII/16/2 Hospodaření s rozpočtem

a) Žádost DDM Helceletova o dotaci na rok 2018

b) Výsledky rozpočtového hospodaření MČ za 1. - 9. 2017

c) Mezitímní účetní závěrka MČ Brno-Slatina k 30. 09. 2017

d) Rozpočtové opatření č. Z07/2017

e) Rozpočet MČ Brno-Slatina na rok 2018

f) Rozpočtová pravidla MČ Brno-Slatina na rok 2018

VII/16/3 Bytový odbor

a) Výsledky hospodaření VHČ za období 1.- 9. 2017

VII/16/4 Hospodaření s majetkem

a) Dispozice s pozemky p.č. 155/7, 155/12, 155/13 a 157/4

b) Dispozice s pozemkem p.č. 2275/4

c) Dispozice s částí pozemku p.č. 1265/1

d) Dispozice s pozemkem p.č. 505/22

VII/16/5 Obecně závazné vyhlášky

a) Návrh novely obecně závazné vyhlášky č. 11/2017, o nočním klidu

b) Návrh novely obecně závazné vyhlášky č. 12/2011, o regulaci veřejné produkce hudby v pohostinských zařízeních a restauračních zahrádkách, za účelem zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku

VII/16/6 Peněžité plnění členům výborů

VII/16/7 Zásady odměňování neuvolněných členů ZMČ a členů výborů ZMČ a komisí RMČ, kteří nejsou členy zastupitelstva

VII/16/8 Výsledky kontroly samostatné působnosti svěřené orgánům MČ

VII/16/9 Termíny zasedání ZMČ v roce 2018

VII/16/10 Výbory

a) Kontrolní výbor

b) Finanční výbor

VII/16/11 Dotazy, připomínky a podněty

VII/16/12 Závěr

ikona zzVII16 (PDF 60.77 kB)

 

Usnesení z VII/16. zasedání Zastupitelstva MČ Brno-Slatina dne 14.12.2017

Byla přijata usnesení k těmto bodům:

VII/16/2 Hospodaření s rozpočtem

a) Žádost DDM Helceletova o dotaci na rok 2018

b) Výsledky rozpočtového hospodaření MČ za 1. - 9. 2017

c) Mezitímní účetní závěrka MČ Brno-Slatina k 30. 09. 2017

d) Rozpočtové opatření č. Z07/2017

e) Rozpočet MČ Brno-Slatina na rok 2018

f) Rozpočtová pravidla MČ Brno-Slatina na rok 2018

VII/16/3 Bytový odbor

a) Výsledky hospodaření VHČ za období 1.- 9. 2017

VII/16/4 Hospodaření s majetkem

a) Dispozice s pozemky p.č. 155/7, 155/12, 155/13 a 157/4

b) Dispozice s pozemkem p.č. 2275/4

c) Dispozice s částí pozemku p.č. 1265/1

d) Dispozice s pozemkem p.č. 505/22

VII/16/5 Obecně závazné vyhlášky

a) Návrh novely obecně závazné vyhlášky č. 11/2017, o nočním klidu

b) Návrh novely obecně závazné vyhlášky č. 12/2011, o regulaci veřejné produkce hudby v pohostinských zařízeních a restauračních zahrádkách, za účelem zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku

VII/16/6 Peněžité plnění členům výborů

VII/16/7 Zásady odměňování neuvolněných členů ZMČ a členů výborů ZMČ a komisí RMČ, kteří nejsou členy zastupitelstva

VII/16/8 Výsledky kontroly samostatné působnosti svěřené orgánům MČ

VII/16/9 Termíny zasedání ZMČ v roce 2018

ikona uzVII16 (PDF 103.7 kB) 

Zápis z VII/15. zasedání Zastupitelstva MČ Brno-Slatina dne 21.09.2017

Byly projednány tyto body:

VII/15/1 Novace Jednacího řádu Zastupitelstva MČBrno-Slatina

VII/15/2 Kontrola plnění usnesení

VII/15/3 Hospodaření s rozpočtem

a) Výsledky rozpočtového hospodaření MČ za 1. - 6. r. 2017

b) Rozpočtové opatření č. Z05/2017

c) Rozpočtové opatření č. Z06/2017

d) Mezitímní účetní závěrka MČ Brno-Slatina k 30. 06. 2017

e) Střednědobý výhled rozpočtu MČ na roky 2019 - 2023

VII/15/4 Bytový odbor

a) Výsledky hospodaření VHČ za období 1.-6. 2017

b) Pravidla pronájmu bytů svěřených do správy MČ Brno-Slatina

VII/15/5 Hospodaření s majetkem

a) Dispozice s částí pozemku p.č. 49/1

b) Dispozice s pozemky p.č. 2002/167, p.č.2005/2 a p.č.2004/1

c) Dispozice s částí pozemku p.č. 2972/1

d) Dispozice s pozemkem p.č. 221/1

e) Dispozice s částí pozemku p.č. 1577/1 – ….

VII/15/6 Výbory

a) Kontrolní výbor

b) Finanční výbor

VII/15/8 Závěr

 ikona Zápis z VII/15. zasedání Zastupitelstva MČ Brno-Slatina dne 21.09.2017 (PDF 87.08 kB)

Usnesení z VII/15. zasedání Zastupitelstva MČ Brno-Slatina dne 21.09.2017

Byla přijata usnesení k těmto bodům:

VII/15/1 Novace Jednacího řádu Zastupitelstva MČ Brno-Slatina

VII/15/3 Hospodaření s rozpočtem

a) Výsledky rozpočtového hospodaření MČ za 1. - 6. r. 2017

b) Rozpočtové opatření č. Z05/2017

c) Rozpočtové opatření č. Z06/2017

d) Mezitímní účetní závěrka MČ Brno-Slatina k 30. 06. 2017

e) Střednědobý výhled rozpočtu MČ na roky 2019 - 2023

VII/15/4 Bytový odbor

a) Výsledky hospodaření VHČ za období 1.-6. 2017

b) Pravidla pronájmu bytů svěřených do správy MČ Brno-Slatina

VII/14/5 Hospodaření s majetkem

a) Dispozice s částí pozemku p.č. 49/1

b) Dispozice s pozemky p.č. 2002/167, p.č.2005/2 a p.č.2004/1

c) Dispozice s částí pozemku p.č. 2972/1

d) Dispozice s pozemkem p.č. 221/1

e) Dispozice s částí pozemku p.č. 1577/1 – ….

 

ikona Usnesení z VII/15. zasedání Zastupitelstva MČ Brno-Slatina dne 21.09.2017 (PDF 344.43 kB)

Zápis z VII/14. zasedání Zastupitelstva MČ Brno-Slatina dne 22.06.2017

Byly projednány tyto body:

VII/14/1 Kontrola plnění usnesení

VII/14/2 Hospodaření s rozpočtem

a) Rozpočtové opatření ř. Z04/2017

b) Mezitímní účetní závěrka MČ Brno-Slatina k 31.03.2017

c) Účetní závěrka MČ za rok 2016

d) Závěrečný účet MČ na rok 2016

VII/14/3 Bytový odbor

a) Výsledky hospodaření VHČ za období I.-III. 2017

b) Dohoda o postoupení pohledávky k bytu č.9, Vlnitá 549/21, Brno

VII/14/4 Hospodaření s majetkem

a) Dispozice s pozemkem p.č. 650/18

VII/14/5 Novace obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č. 21/2011, kterou se stanovují podmínky pro spalování suchých rostlinných materiálů ve statutárním městě Brně, ve znění obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č. 2/2013, 14/2013 a 9/2015.

VII/14/6 Výbory

a) Kontrolní výbor

b) Finanční výbor

VII/14/7 Dotazy, připomínky a podněty

VII/14/8 Závěr

ikona Zápis z VII/14. zasedání Zastupitelstva MČ Brno-Slatina dne 22.06.2017 (PDF 78.16 kB)

Usnesení z VII/14. zasedání Zastupitelstva MČ Brno-Slatina dne 22.06.2017

Byla přijata usnesení k těmto bodům:

VII/14/2 Hospodaření s rozpočtem

a) Rozpočtové opatření č. Z04/2017

b) Mezitímní účetní závěrka MČ Brno-Slatina k 31.03.2017

c) Účetní závěrka MČ za rok 2016

d) Závěrečný účet MČ na rok 2016

VII/14/3 Bytový odbor

a) Výsledky hospodaření VHČ za období I.-III. 2017

b) Dohoda o postoupení pohledávky k bytu č.9, Vlnitá 549/21, Brno

VII/14/4 Hospodaření s majetkem

a) Dispozice s pozemkem p.č. 650/18

VII/14/5 Novace obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č. 21/2011, kterou se stanovují podmínky pro spalování suchých rostlinných materiálů ve statutárním městě Brně, ve znění obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č. 2/2013, 14/2013 a 9/2015

VII/14/6 Výbory

a) Kontrolní výbor

ikona Usnesení z VII/14. zasedání Zastupitelstva MČ Brno-Slatina dne 22.06.2017 (PDF 210.59 kB)

Zápis z VII/13. zasedání Zastupitelstva MČ Brno-Slatina dne 27.04.2017

Byly projednány tyto body:

VII/13/2 Hospodaření s rozpočtem

a) Rozpočtové opatření č. Z02/2017

b) Výsledky rozpočtového hospodaření MČ za 1. - 3. r. 2017

c) Vyúčtování individuálních dotací z rozpočtu MČ Brno-Slatina za r. 2016

d) Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální dotace dle § 85 písm.c, zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů

e) Rozpočtové opatření č. Z03/2017

VII/13/3 Bytový odbor

a) Prominutí části peněžité pohledávky – byt č.9,Vlnitá 549/21, Brno

b) Výsledky hospodaření VHČ za období I.-XII. 2016

c) Zpráva o stavu dluhů na nájmu z obecních bytů za rok 2016

VII/13/4 Hospodaření s majetkem

a) Dispozice s částmi pozemků p.č. 1741, p.č. 1739/3 a p.č. 1739/4

b) Dispozice s částí pozemku p.č. 250/1

c) Dispozice s částí pozemku p.č. 2972/1 – …..

d) Dispozice s částí pozemku p.č. 2972/1 – …...

VII/13/5 Návrh obecně závazné vyhlášky o nočním klidu

VII/13/6 Souhlas s podáním žádosti MČ Brno-Slatina o účelovou investiční dotaci obcím v rámci programu „Dotace pro jednotky SDH obcí“ pro rok 2018

VII/13/7 Výbory

a) Kontrolní výbor

VII/13/8 Dotazy, připomínky a podnět

VII/13/9 Závěr

Zápis z VII/13. zasedání Zastupitelstva MČ Brno-Slatina dne 27.04.2017 (PDF 87.02 kB)

Usnesení z VII/13. zasedání Zastupitelstva MČ Brno-Slatina dne 27.04.2017

Byla přijata usnesení k těmto bodům:

VII/13/2 Hospodaření s rozpočtem

a) Rozpočtové opatření č. Z02/2017

b) Výsledky rozpočtového hospodaření MČ za 1. - 3. r. 2017

c) Vyúčtování individuálních dotací z rozpočtu MČ Brno-Slatina za r. 2016

d) Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální dotace dle § 85 písm.c, zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů

e) Rozpočtové opatření č. Z03/2017

VII/13/3 Bytový odbor

a) Prominutí části peněžité pohledávky – byt č.9,Vlnitá 549/21, Brno

b) Výsledky hospodaření VHČ za období I.-XII. 2016

c) Zpráva o stavu dluhů na nájmu z obecních bytů za rok 2016

VII/13/4 Hospodaření s majetkem

a) Dispozice s částmi pozemků p.č. 1741, p.č. 1739/3 a p.č.1739/4

b) Dispozice s částí pozemku p.č. 250/1

c) Dispozice s částí pozemku p.č. 2972/1 – …..

d) Dispozice s částí pozemku p.č. 2972/1 – …..

VII/13/5 Návrh obecně závazné vyhlášky o nočním klidu

VII/13/6 Souhlas s podáním žádosti MČ Brno-Slatina o účelovou dotaci obcím v rámci programu „Dotace pro jednotky SDH obcí“ pro rok 2018

VII/13/7 Výbory

a) Kontrolní výbor

ikona Usnesení z VII/13. zasedání Zastupitelstva MČ Brno-Slatina dne 27.04.2017 (PDF 254.81 kB)

 

Zápis z VII/11. zasedání Zastupitelstva MČ Brno-Slatina dne 15.12.2016

Byly projednány tyto body:

VII/12/2 Hospodaření s rozpočtem

a) Rozpočtové opatření R 13/2016

b) Rozpočtové opatření R14/2016

c) Rozpočtové opatření č. Z1/2017

VII/12/3 Bytový odbor

a) Pronájem bytu s pohledávkou, Vlnitá 549/21, 627 00 Brno

b) Pronájem bytu s pohledávkou, Tilhonova 511/52B, ,627 00 Brno

VII/12/4 Hospodaření s majetkem

a) Dispozice s pozemky p.č. 2002/167, p.č.2005/2 a p.č.2004/1

VII/12/5 Schválení objemu individuální dotace z rozpočtu MČ Brno-Slatina na r. 2017

VII/12/6 Novela obecně závazné vyhlášky – Statut města Brna

VII/12/7 Aktualizace přílohy obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č. 12/2011, o regulaci veřejné produkce hudby v pohostinských zařízeních a restauračních zahrádkách, za účelem zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku

VII/12/8 Zásady odměňování neuvolněných členů ZMČ

VII/12/9 Výbory

a) Kontrolní výbor

b) Finanční výbor

VII/12/10 Dotazy, připomínky a podněty

VII/12/11 Závěr

ikona Zápis z VII/12. zasedání Zastupitelstva MČ Brno-Slatina dne 16.02.2017 (PDF 102.07 kB)

 

Usnesení z VII/12. zasedání Zastupitelstva MČ Brno-Slatina dne 16.02.2017

Byla přijata usnesení k těmto bodům:

VII/12/2 Hospodaření s rozpočtem

a) Rozpočtové opatření R 13/2016

b) Rozpočtové opatření R14/2016

c) Rozpočtové opatření č. Z1/2017

VII/12/3 Bytový odbor

a) Pronájem bytu s pohledávkou, Vlnitá 549/21, 627 00 Brno

b) Pronájem bytu s pohledávkou, Tilhonova 511/52B, 627 00 Brno

VII/12/4 Hospodaření s majetkem

a) Dispozice s pozemky p.č. 2002/167, p.č.2005/2 a p.č.2004/1

VII/12/5 Schválení objemu individuální dotace z rozpočtu MČ Brno-Slatina na r. 2017

VII/12/6 Novela obecně závazné vyhlášky – Statut města Brna

VII/12/7 Aktualizace přílohy obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č. 12/2011, o regulaci veřejné produkce hudby v pohostinských zařízeních a restauračních zahrádkách, za účelem zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku

VII/12/8 Zásady odměňování neuvolněných členů ZMČ

VII/12/9 Výbory

a) Kontrolní výbor

ikona Usnesení z VII/12. zasedání Zastupitelstva MČ Brno-Slatina dne 16.02.2017 (PDF 152.12 kB)