Zápisy a usnesení ZMČ 2021

Usnesení VIII/13. zasedání ZMČ Brno-Slatina, konaného dne 29. 04. 2021

Byla přijata usnesení k těmto bodům:

VIII/13/2 Hospodaření s rozpočtem

a) Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu MČ Brno-Slatina dle § 85 písm.c, zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů

b) Rozpočtové opatření č. Z02/2021

c) Výsledky rozpočtového hospodaření MČ k 31.3.2021

VIII/13/3 Hospodaření s majetkem

a) Dispozice s pozemkem p.č. 2952/5 v k.ú. Slatina – AIDANO s.r.o.

b) Dispozice s částmi pozemku statutárního města Brna p.č. 2197/33 a p.č. 2197/40

VIII/13/4 Bytový odbor

a) Dohoda o postoupení pohledávky k bytu č. 10, Vlnitá 549/21, 627 00 Brno

VIII/13/5 Novela obecně závazné vyhlášky o poplatku za obecní systém odpadového hospodářství

VIII/13/6 Schválení podání žádosti o finanční podporu jednotek SDH obcí JMK

ikona uzVIII13 (PDF 63.97 kB)

Zápis z VIII/12. zasedání Zastupitelstva MČ Brno-Slatina dne 18. 02. 2021

Byly projednány tyto body:

VIII/12/2 Hospodaření s rozpočtem

a) Vyúčtování individuálních dotací z rozpočtu MČ Brno-Slatina za r. 2020

b) Schválení objemu individuální dotace z rozpočtu MČ Brno-Slatina na r. 2021

c) Rozpočtové opatření č. Z01/2021

VIII/12/3 Bytový odbor

a) Výsledky hospodaření VHČ za období 1.-12.2020

b) Zpráva o stavu dluhů na nájmu z obecních bytů za rok 2020

VIII/12/4 Návrh obecně závazné vyhlášky

a) nočním klidu

b) Statut města Brna

VIII/12/5 Výbory

a) Kontrolní výbor

b) Finanční výbor

VIII/12/6 Dotazy, připomínky a podněty

VIII/12/7 Závěr

ikona zzVIII12 (PDF 55.58 kB)

 

Usnesení VIII/12. zasedání ZMČ Brno-Slatina, konaného dne 18. 02. 2021

Byla přijata usnesení k těmto bodům:

VIII/12/2 Hospodaření s rozpočtem

a) Vyúčtování individuálních dotací z rozpočtu MČ Brno-Slatina za r. 2020

b) Schválení objemu individuální dotace z rozpočtu MČ Brno-Slatina na r. 2021

c) Rozpočtové opatření č. Z01/2021

VIII/12/3 Bytový odbor

a) Výsledky hospodaření VHČ za období 1.-12.2020

b) Zpráva o stavu dluhů na nájmu z obecních bytů za rok 2020

VIII/12/4 Novela obecně závazné vyhlášky

a) o nočním klidu

b) Statut města Brna

ikona uzVIII12 (PDF 77.92 kB)