Zápisy a usnesení ZMČ 2011

Usnesení z VI/07. jednání ZMČ Brno-Slatina ze dne 15.12.2011

Byla přijata usnesení k těmto bodům:
VI/07/2 Hospodaření s rozpočtem
a) Rozpočtové opatření č. 15/2011
b) Rozpočet na r. 2012
c) Zrušení FRR
VI/07/3 Hospodaření s majetkem
a) Dispozice s částí pozemku p.č. 91/1 nebo částí pozemků p.č. 91/1 a 92
b) Dispozice s pozemkem p.č. 569
c) Řešení situace stávající budovy na Přemyslově nám. 18 a projednání investičního záměru na vybudování objektu centra služeb na Přemyslově náměstí
VI/07/4 Termíny zasedání ZMČ na rok 2012
VI/07/5 Výbory
a) Kontrolní výbor
c) Odměny členům výborů

ikona Usnesení z VI/07. jednání ZMČ Brno-Slatina ze dne 15.12.2011 (PDF 89.69 kB)

 

Zápis z VI/07. jednání ZMČ Brno-Slatina ze dne 15.12.2011

Byly projednány tyto body:
VI/07/1 Kontrola plnění usnesení
VI/07/2 Hospodaření s rozpočtem
a) Rozpočtové opatření č. 15/2011
b) Rozpočet na r. 2012
c) Zrušení FRR
VI/07/3 Hospodaření s majetkem
a) Dispozice s částí pozemku p.č. 91/1 nebo částí pozemků p.č. 91/1 a 92
b) Dispozice s pozemkem p.č. 569
c) Řešení situace stávající budovy na Přemyslově nám. 18 a projednání investičního záměru na vybudování objektu centra služeb na Přemyslově náměstí
VI/07/4 Termíny zasedání ZMČ na rok 2012
VI/07/5 Výbory
a) Kontrolní výbor
b) Finanční výbor
c) Odměny členům výborů
VI/07/6 Dotazy, připomínky a podněty
VI/07/7 Závěr

ikona Zápis z VI/07. jednání ZMČ Brno-Slatina ze dne 15.12.2011 (PDF 87.6 kB)

 

Usnesení z VI/06. jednání ZMČ Brno-Slatina ze dne 10.11.2011

Byla přijata usnesení k těmto bodům:
VI/06/2 Hospodaření s rozpočtem
a) Návrh obecně závazné vyhlášky města Brna o regulaci provozu loterií a jiných podobných her
b) Návrh obecně závazné vyhlášky města Brna o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj, koncový interaktivní videoloterní terminál a herní místo lokálního herního systému
c) Výsledky rozpočtového hospodaření MČ za 1. - 9. 2011
d) Rozpočtové opatření č. 14/2011
VI/06/3 Bytový odbor
a) Výsledky VHČ za I.-IX. 2011
VI/06/4 Hospodaření s majetkem
a) Dispozice s částí pozemku p.č. 425/1
b) Dispozice s částí pozemku p.č. 1577/1
c) Dispozice s částí pozemku p.č. 1571 – manželé ...
d) Dispozice s částí pozemku p.č. 1571 – p...
VI/06/5 Obecně závazné předpisy města Brna
a) Návrh novely obecně závazná vyhlášky statutárního města Brna č. 20/2001, kterou se vydává Statut města Brna, ve znění pozdějších vyhlášek
b) Návrh obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna, kterou se vydává Cenová mapa stavebních pozemků statutárního města Brna č. 9
c) Návrh obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna, kterou se vydává Požární řád města Brna
d) Návrh novelizace obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č. 22/2010 ve znění vyhl. č. 5/2011 o místních poplatcích

ikona Usnesení z VI/06. jednání ZMČ Brno-Slatina ze dne 10.11.2011 (PDF 107.38 kB)

 

Zápis z VI/06. jednání ZMČ Brno-Slatina ze dne 10.11.2011

Byly projednány tyto body:
VI/06/1 Kontrola plnění usnesení
VI/06/2 Hospodaření s rozpočtem
a) Návrh obecně závazné vyhlášky města Brna o regulaci provozu loterií a jiných podobných her
b) Návrh obecně závazné vyhlášky města Brna o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj, koncový interaktivní videoloterní terminál a herní místo lokálního herního systému
c) Výsledky rozpočtového hospodaření MČ za 1. - 9. 2011
d) Rozpočtové opatření č. 14/2011
VI/06/3 Bytový odbor
a) Výsledky VHČ za I.-IX. 2011
VI/06/4 Hospodaření s majetkem
a) Dispozice s částí pozemku p.č. 425/1
b) Dispozice s částí pozemku p.č. 1577/1
c) Dispozice s částí pozemku p.č. 1571 – manželé ...
d) Dispozice s částí pozemku p.č. 1571 – p. ...
VI/06/5 Obecně závazné předpisy města Brna
a) Návrh novely obecně závazná vyhlášky statutárního města Brna č. 20/2001, kterou se vydává Statut města Brna, ve znění pozdějších vyhlášek
b) Návrh obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna, kterou se vydává Cenová mapa stavebních pozemků statutárního města Brna č. 9
c) Návrh obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna, kterou se vydává Požární řád města Brna
d) Návrh novelizace obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č. 22/2010 ve znění vyhl. č. 5/2011 o místních poplatcích
VI/06/6 Výbory
a) Finanční výbor
b) Kontrolní výbor
VI/06/7 Dotazy, připomínky a podněty
VI/06/8 Závěr

ikona Zápis z VI/06. jednání ZMČ Brno-Slatina ze dne 10.11.2011 (PDF 112.75 kB)

 

Usnesení z VI/05. jednání ZMČ Brno-Slatina ze dne 22.09.2011

Byla přijata usnesení k těmto bodům:
VI/05/2 Jmenování člena kontrolního výboru
VI/05/3 Hospodaření s rozpočtem
a) Výsledky rozpočtového hospodaření MČ za I. pololetí r. 2011
b) Rozpočtové opatření č. 10/2011
c) Rozpočtové opatření č. 12/2011
d) Rozpočtové opatření č. 13/2011
e) Rozpočtový výhled MČ na roky 2013 – 2019
VI/05/4 Bytový odbor
a) Výsledky VHČ za I. pololetí r. 2011
VI/05/5 Hospodaření s majetkem
a) Dispozice s pozemky p.č. 2285/14 a p.č. 1775/10
b) Dispozice s pozemkem p.č. 419
c) Dispozice s částí pozemku p.č. 1211/2
d) Dispozice s částí pozemku p.č. 2972 a s pozemkem p.č. 1095/1
e) ALIWI JAS, s.r.o. - žádost o prominutí penále z nájemní smlouvy č. 11/2001 a možnost uzavření nového pronájmu
f) Vyjádření k nabídce odprodeje části pozemku p.č. 2194/22 statutárnímu městu Brnu

ikona Usnesení z VI/05. jednání ZMČ Brno-Slatina ze dne 22.09.2011 (PDF 101.68 kB)

 

Zápis z VI/05. jednání ZMČ Brno-Slatina ze dne 22.09.2011

Byly projednány tyto body:
VI/05/1 Kontrola plnění usnesení
VI/05/2 Volba člena kontrolního výboru
VI/05/3 Hospodaření s rozpočtem
a) Výsledky rozpočtového hospodaření MČ za I. pololetí r. 2011
b) Rozpočtové opatření č. 10/2011
c) Rozpočtové opatření č. 12/2011
d) Rozpočtové opatření č. 13/2011
e) Rozpočtový výhled MČ na roky 2013 – 2019
VI/05/4 Bytový odbor
a) Výsledky VHČ za I. pololetí r. 2011
VI/05/5 Hospodaření s majetkem
a) Dispozice s pozemky p.č. 2285/14 a p.č. 1775/10
b) Dispozice s pozemkem p.č. 419
c) Dispozice s částí pozemku p.č. 1211/2
d) Dispozice s částí pozemku p.č. 2972 a s pozemkem p.č. 1095/1
e) ALIWI JAS, s.r.o. - žádost o prominutí penále z nájemní smlouvy č. 11/2001 a možnost uzavření nového pronájmu
f) Vyjádření k nabídce odprodeje části pozemku p.č. 2194/22 statutárnímu městu Brnu
VI/05/6 Výbory
a) Finanční výbor
b) Kontrolní výbor
VI/05/7 Dotazy, připomínky a podněty
VI/05/8 Závěr

ikona Zápis z VI/05. jednání ZMČ Brno-Slatina ze dne 22.09.2011 (PDF 93.91 kB)

 

Usnesení z VI/04. jednání ZMČ Brno-Slatina ze dne 23.06.2011

Byla přijata usnesení k těmto bodům:
VI/04/2 Hospodaření s rozpočtem
a) Rozpočtové opatření č. 7/2011
b) Rozpočtové opatření č. 8/2011
VI/04/3 Bytový odbor
a) Výsledky hospodaření VHČ za období I.–III. r. 2011
b) Postoupení pohledávky – Rousínovská ..., Brno
VI/04/4 Hospodaření s majetkem
a) Dispozice s pozemkem p.č. 91/1
b) Dispozice s pozemkem p.č. 1976
c) Dispozice s částí pozemku p.č. 1577/1
d) Dispozice s pozemkem p.č. 2309/88
e) Dispozice s pozemkem p.č. 1265 a částí pozemku p.č. 1577/1
f) Dispozice s částmi pozemků p.č. 1639/1 a p.č. 1640/5
g) Dispozice s částí pozemku p.č. 2200/1
h) Dispozice s částí pozemku p.č. 107
i) Dispozice s částí pozemku p.č. 435/1
j) Dispozice s částí pozemku p.č. 2954/1
VI/04/5 Územní plán města Brna
a) Žádost o stanovisko k návrhu změny ÚPmB na části pozemků p.č. 2197/35, 2197/36, 2197/37, 2197/38 a 2197/39
VI/04/6 Žádost o mimořádnou dotaci z rozpočtu JmK
VI/04/7 Nová obecně závazná vyhláška statutárního města Brna, kterou se stanovují podmínky pro spalování suchých rostlinných materiálů ve městě Brně
VI/04/8 Termíny zasedání ZMČ v 2. pololetí r. 2011

ikona Usnesení z VI/04. jednání ZMČ Brno-Slatina ze dne 23.06.2011 (PDF 99.03 kB)

 

Zápis z VI/04. jednání ZMČ Brno-Slatina ze dne 23.06.2011

Byly projednány tyto body:
VI/04/1 Kontrola plnění usnesení
VI/04/2 Hospodaření s rozpočtem
a) Rozpočtové opatření č. 7/2011
b) Rozpočtové opatření č. 8/2011
VI/04/3 Bytový odbor
a) Výsledky hospodaření VHČ za období I.–III. r. 2011
b) Postoupení pohledávky – Rousínovská ..., Brno
VI/04/4 Hospodaření s majetkem
a) Dispozice s pozemkem p.č. 91/1
b) Dispozice s pozemkem p.č. 1976
c) Dispozice s částí pozemku p.č. 1577/1
d) Dispozice s pozemkem p.č. 2309/88
e) Dispozice s pozemkem p.č. 1265 a částí pozemku p.č. 1577/1
f) Dispozice s částmi pozemků p.č. 1639/1 a p.č. 1640/5
g) Dispozice s částí pozemku p.č. 2200/1
h) Dispozice s částí pozemku p.č. 107
i) Dispozice s částí pozemku p.č. 435/1
j) Dispozice s částí pozemku p.č. 2954/1
VI/04/5 Územní plán města Brna
a) Žádost o stanovisko k návrhu změny ÚPmB na části pozemků p.č. 2197/35, 2197/36, 2197/37, 2197/38 a 2197/39
VI/04/6 Žádost o mimořádnou dotaci z rozpočtu JmK
VI/04/7 Nová obecně závazná vyhláška statutárního města Brna, kterou se stanovují podmínky pro spalování suchých rostlinných materiálů ve městě Brně
VI/04/8 Termíny zasedání ZMČ v 2. pololetí r. 2011
VI/04/9 Výbory
a) Finanční výbor
b) Kontrolní výbor
VI/04/10 Dotazy, připomínky a podněty
VI/04/11 Závěr

ikona Zápis z VI/04. jednání ZMČ Brno-Slatina ze dne 23.06.2011 (PDF 105.2 kB)

 

Usnesení z VI/01M. mimořádného jednání ZMČ Brno-Slatina ze dne 19.05.2011

Bylo přijato usnesení k tomuto bodu:
VI/01M/1 Projednání připomínek ke konceptu nového ÚPmB

ikona Usnesení z VI/01M. mimořádného jednání ZMČ Brno-Slatina ze dne 19.05.2011 (PDF 84.5 kB)

 

Zápis z VI/01M. mimořádného jednání ZMČ Brno-Slatina ze dne 19.05.2011

Byl projednán tento bod:
VI/01M/1 Projednání připomínek ke konceptu nového ÚPmB

ikona Zápis z VI/01M. mimořádného jednání ZMČ Brno-Slatina ze dne 19.05.2011 (PDF 67.68 kB)

 

Usnesení z VI/03. jednání ZMČ Brno-Slatina ze dne 28.04.2011

Byla přijata usnesení k těmto bodům:
VI/03/2 Hospodaření s rozpočtem
a) Závěrečný účet MČ za r. 2010
b) Rozpočtové opatření č. 2/2011
c) Rozpočtové opatření č. 3/2011
d) Vyúčtování veřejné finanční podpory z rozpočtu MČ Brno-Slatina za r. 2010
e) Rozdělení veřejné podpory malého rozsahu – de minimis z rozpočtu MČ Brno‑Slatina na r. 2011
f) Rozpočtové opatření č. 4/2011
g) Rozpočtové opatření č. 5/2011
h) Rozpočtové opatření č. 6/2011
i) Výsledky rozpočtového hospodaření MČ za I. čtvrtletí r. 2011
VI/03/3 Hospodaření s majetkem
a) Dispozice s částí pozemku p. č. 118
b) Dispozice s částí pozemků p. č. 2972 a 2973
c) Dispozice s částí pozemku p. č. 1276/1
VI/03/4 Bytový odbor
a) Výsledky činnosti ke snížení dluhu na nájmu z obecních bytů v roce 2010
VI/03/5 – Novelizace vyhlášek Statutu města Brna
a) Návrh novely obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č. 21/2009, o pravidlech pro pohyb psů na veřejných prostranstvích, za účelem zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku
b) Návrh novely obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č. 5/2010, o zákazu požívání alkoholu na veřejných prostranstvích, za účelem zabezpečení záležitostí veřejného pořádku
c) Návrh novely obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č. 20/2009, o stanovení podmínek pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných sportovních a kulturních podniků, k zajištění veřejného pořádku
d) Návrh novely obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č. 17/2005, o regulaci veřejné produkce hudby v pohostinských zařízeních, včetně restauračních zahrádek, a hernách, za účelem zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku, v platném znění
VI/03/6 Novace obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna, kterou se vydávají požární řády městských částí města Brna
VI/03/7 Změna směrné části ÚPMB v areálu bývalých kasáren při ulici Řípská
VI/03/8 Prodej požární automobilové cisterny CAS 25
VI/03/9 Termín mimořádného ZMČ
VI/03/10 Výbory

ikona Usnesení z VI/03. jednání ZMČ Brno-Slatina ze dne 28.04.2011 (PDF 114.92 kB)

 

Zápis z VI/03. jednání ZMČ Brno-Slatina ze dne 28.04.2011

Byly projednány tyto body:
VI/03/1 Kontrola plnění usnesení
VI/03/2 Hospodaření s rozpočtem
a) Závěrečný účet MČ za r. 2010
b) Rozpočtové opatření č. 2/2011
c) Rozpočtové opatření č. 3/2011
d) Vyúčtování veřejné finanční podpory z rozpočtu MČ Brno-Slatina za r. 2010
e) Rozdělení veřejné podpory malého rozsahu – de minimis z rozpočtu MČ Brno‑Slatina na r. 2011
f) Rozpočtové opatření č. 4/2011
g) Rozpočtové opatření č. 5/2011
h) Rozpočtové opatření č. 6/2011
i) Výsledky rozpočtového hospodaření MČ za I. čtvrtletí r. 2011
VI/03/3 Hospodaření s majetkem
a) Dispozice s částí pozemku p. č. 118
b) Dispozice s částí pozemků p. č. 2972 a 2973
c) Dispozice s částí pozemku p. č. 1276/1
VI/03/4 Bytový odbor
a) Výsledky činnosti ke snížení dluhu na nájmu z obecních bytů v roce 2010
VI/03/5 Novelizace vyhlášek Statutu města Brna
a) Návrh novely obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č. 21/2009, o pravidlech pro pohyb psů na veřejných prostranstvích, za účelem zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku
b) Návrh novely obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č. 5/2010, o zákazu požívání alkoholu na veřejných prostranstvích, za účelem zabezpečení záležitostí veřejného pořádku
c) Návrh novely obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č. 20/2009, o stanovení podmínek pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných sportovních a kulturních podniků, k zajištění veřejného pořádku
d) Návrh novely obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č. 17/2005, o regulaci veřejné produkce hudby v pohostinských zařízeních, včetně restauračních zahrádek, a hernách, za účelem zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku, v platném znění
VI/03/6 Novace obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna, kterou se vydávají požární řády městských částí města Brna
VI/03/7 Změna směrné části ÚPMB v areálu bývalých kasáren při ulici Řípská
VI/03/8 Prodej požární automobilové cisterny CAS 25
VI/03/9 Termín mimořádného ZMČ
VI/03/10 Výbory
a) Finanční výbor
b) Kontrolní výbor
c) Osadní výbor Pod Stránskou skálou
VI/03/11 Dotazy, připomínky a podněty
VI/03/12 Závěr

ikona Zápis z VI/03. jednání ZMČ Brno-Slatina ze dne 28.04.2011 (PDF 106.64 kB)

 

Usnesení z VI/02. jednání ZMČ Brno-Slatina ze dne 17.02.2011

 

Byla přijata usnesení k těmto bodům:
VI/02/2 Volba nového člena kontrolního výboru
VI/02/3 Hospodaření s rozpočtem
a) Rozpočtové opatření č. 1/2011
VI/02/4 Hospodaření s majetkem
a) Dispozice s částí pozemku p. č 494/1 a s pozemkem p. č. 495/3
b) Dispozice s pozemkem p. č. 1571
c) Dispozice s částí pozemku p. č. 2275/4
VI/02/5 Veřejná podpora malého rozsahu – de minimis
a) Zásady pro poskytování Veřejné podpory malého rozsahu (VPMR) – de minimis z rozpočtu MČ Brno-Slatina
b) Jmenování pracovní skupiny pro posouzení žádostí o Veřejnou podporu malého rozsahu (de minimis) z rozpočtu MČ Brno-Slatina na r. 2011
c) Schválení objemu Veřejné podpory malého rozsahu (VPMR) – de minimis - z rozpočtu MČ Brno-Slatina na r. 2011

ikona Usnesení z VI/02. jednání ZMČ Brno-Slatina ze dne 17.02.2011 (PDF 78.67 kB)

 

Zápis z VI/02. jednání ZMČ Brno-Slatina ze dne 17.02.2011

Byly projednány tyto body:
VI/02/1 Kontrola plnění usnesení
VI/02/2 Volba člena kontrolního výboru
VI/02/3 Hospodaření s rozpočtem
a) Rozpočtové opatření č. 1/2011
VI/02/4 Hospodaření s majetkem
a) Dispozice s částí pozemku p. č 494/1 a s pozemkem p. č. 495/3
b) Dispozice s pozemkem p. č. 1571
c) Dispozice s částí pozemku p. č. 2275/4
VI/02/5 Veřejná podpora malého rozsahu – de minimis
a) Zásady pro poskytování Veřejné podpory malého rozsahu (VPMR) – de minimis z rozpočtu MČ Brno-Slatina
b) Jmenování pracovní skupiny pro posouzení žádostí o Veřejnou podporu malého rozsahu (de minimis) z rozpočtu MČ Brno-Slatina na r. 2011
c) Schválení objemu veřejné podpory malého rozsahu – de minimis - z rozpočtu MČ Brno-Slatina na r. 2011
VI/02/6 Výbory
a) Finanční výbor
b) Kontrolní výbor
VI/02/7 Dotazy, připomínky a podněty
VI/02/8 Závěr

ikona Zápis z VI/02. jednání ZMČ Brno-Slatina ze dne 17.02.2011 (PDF 100.89 kB)