Úřední deska

Zobrazit:
Stav k: 13. 11. 2018
Název
Ostatní
Informace dle zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád)
Značka: MCBSLA/06286/18/KO/AH
Vyvěšeno: 19.9.2018 - 5.10.2028
Oznámení pro občany a majitele včelstev
Značka:
Vyvěšeno: 28.3.2018 - 30.11.2018
Informace dle §26 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád)
Značka: MCBSLA/00156/18/KO/AH
Vyvěšeno: 5.1.2018 - 21.1.2027
Oznámení o přechodu na nové webové stránky MČ Brno-Slatina
Značka:
Vyvěšeno: 31.10.2017 - 31.12.2018
Výběrová řízení
OZNÁMENÍ o vyhlášení výběrového řízení pro vznik pracovního poměru úředníka: stavební technik
Značka:
Vyvěšeno: 12.11.2018 - 31.12.2018
Oznámení vyhlášení konkurzního řízení na ředitele MŠ Slunná
Značka:
Vyvěšeno: 8.11.2018 - 24.11.2018
Výběrové řízení - referent ÚMČ Brno - Ivanovice
Značka:
Vyvěšeno: 2.11.2018 - 18.11.2018
Výběrové řízení referent Odboru stavebního úřadu ÚMČ Brno-Maloměřice a Obřany zástup po dobu mateřské dovolené
Značka:
Vyvěšeno: 2.11.2018 - 23.11.2018
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na funkční místo úředník/úřednice referent/ka odboru výstavby a územního rozvoje (stavebního úřadu)
Značka: MCBSLA/07511/18/TAJ/St
Vyvěšeno: 2.11.2018 - 20.11.2018
OZNÁMENÍ o vyhlášení výběrového řízení Referent/ka stavebního úřadu
Značka:
Vyvěšeno: 31.10.2018 - 16.11.2018
Dražební vyhlášky
Usnesení-dražba
Značka:
Vyvěšeno: 31.10.2018 - 7.12.2018
Veřejné vyhlášky
Veřejná vyhláška: sdělení - nenabytí právní moci rozhodnutí
Značka: MCBSLA/07775/18/OVÚR/MM
Vyvěšeno: 12.11.2018 - 28.11.2018
Veřejná vyhláška: rozhodnutí - povolení uzavírky: Úplná uzavírka ul. Slatinka
Značka: MCBSLA/07686/18/OVÚR/MM
Vyvěšeno: 7.11.2018 - 23.11.2018
Rozpočet
Rozpočtové opatření č. R13/2018
Značka: MCBSLA/07834/18/FO/WZ
Vyvěšeno: 12.11.2018 - 31.12.2018
Návrhy rozpočtu zřízených příspěvkových organizací na rok 2019
Značka: MCBSLA/07647/18/FO/WZ
Vyvěšeno: 6.11.2018 - 31.12.2018
Návrhy střednědobých výhledů zřízených příspěvkových oraganizací na roky 2020-2021
Značka: MCBSLA/07648/18/FO/WZ
Vyvěšeno: 6.11.2018 - 31.12.2018
Rozpočtové opatření č. R12/201
Značka: MCBSLA/7127/18
Vyvěšeno: 22.10.2018 - 31.12.2018
Střednědobý rozpočtový výhled MČ Brno-Slatina na roky 2020 - 2024
Značka: MCBSLA/06869/18/FO/WZ
Vyvěšeno: 11.10.2018 - 1.10.2019
Rozpočtové opatření č. Z04/2018
Značka: MCBSLA/6489/18
Vyvěšeno: 26.9.2018 - 31.12.2018
Rozpočtové opatření č. R11/2018
Značka: MCBSLA/06337/18/FO/WZ
Vyvěšeno: 19.9.2018 - 31.12.2018
Rozpočtové opatření č. R10/2018
Značka: MCBSLA/5715/18
Vyvěšeno: 22.8.2018 - 31.12.2018
Rozpočtové opatření č. R09/2018
Značka: MCBSLA/5503/18
Vyvěšeno: 14.8.2018 - 31.12.2018
Závěrečný účet městské části za rok 2017
Značka: MCBSLA/04637/18/FO/WZ
Vyvěšeno: 29.6.2018 - 1.7.2019
Rozpočtové opatření č. Z03/2018
Značka: MCBSLA/4588/18
Vyvěšeno: 27.6.2018 - 31.12.2018
Rozpočtové opatření č. R08/2018
Značka: MCBSLA/4347/18
Vyvěšeno: 20.6.2018 - 31.12.2018
Rozpočtové opatření č. R07/2018
Značka: MCBSLA/3989/18
Vyvěšeno: 6.6.2018 - 31.12.2018
Rozpočtové opatření č. R06/2018
Značka: č.j. MCBSLA/3793/18
Vyvěšeno: 29.5.2018 - 31.12.2018
Rozpočtové opatření č. R05/2018 a Z02/2018
Značka: MCBSLA/3161/18, MCBSLA/3162/18
Vyvěšeno: 9.5.2018 - 31.12.2018
Rozpočtové opatření č. R04/2018
Značka: MCBSLA/2841/18
Vyvěšeno: 18.4.2018 - 31.12.2018
Rozpočtové opatření č. R03/2018
Značka: MCBSLA/02130/18/FO/WZ
Vyvěšeno: 20.3.2018 - 31.12.2018
Rozpočtové opatření č. R02/2018
Značka: MCBSLA/01695/18/FO/WZ
Vyvěšeno: 28.2.2018 - 31.12.2018
Rozpočtové opatření č. Z01/2018
Značka: MCBSLA/1696/18
Vyvěšeno: 28.2.2018 - 31.12.2018
rozpočtové opatření č. R01/201
Značka: MCBSLA/0807/18
Vyvěšeno: 18.1.2018 - 31.12.2018
Rozpočet městské části na rok 2018
Značka: MCBSLA/07254/17
Vyvěšeno: 18.12.2017 - 31.12.2018
Rozpočty zřízených příspěvkových organizací na rok 2018
Značka: MCBSLA/07158/17/FO/WZ
Vyvěšeno: 13.12.2017 - 31.12.2018
Střednědobé rozpočtové výhledy zřízených příspěvkových organizací na roky 2019 a 2020
Značka: MCBSLA/07161/17/FO/WZ
Vyvěšeno: 13.12.2017 - 31.12.2018
Rozpočet městské části na rok 2017, rozpočtová pravidla
Značka:
Vyvěšeno: 3.1.2017 - 31.12.2018
Rozpočtový výhled Městské části Brno-Slatina na roky 2018 - 2022
Značka:
Vyvěšeno: 3.1.2017 - 31.12.2018
Informace
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie 04.12. 2018
Značka:
Vyvěšeno: 5.11.2018 - 5.12.2018
Obecně závazné vyhlášky
Nařízení města Brna č. 10 a č. 11
Značka:
Vyvěšeno: 31.7.2018 - 31.8.2019
Nové nařízení statutárního města Brna č. 5, kterým se vydává Tržní řád
Značka:
Vyvěšeno: 6.6.2018 - 22.6.2019
Nové obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č. 3 a 4 /2018
Značka:
Vyvěšeno: 5.4.2018 - 22.4.2019
Nařízení města Brna 18/2017
Značka:
Vyvěšeno: 20.11.2017 - 6.12.2018
Obecně závazná vyhláška statutárního města Brna č. 17/2017
Značka:
Vyvěšeno: 18.10.2017 - 31.12.2020
Normativní akty MČ
Zásady bezplatného poskytnutí učeben a sálu v budově staré radnice na Přemyslově nám. 18 neziskovým organizacím
Značka:
Vyvěšeno: 7.4.2017 - 7.4.2020
Veřejné vyhlášky jiných orgánů veřejné správy
Veřejná vyhláška: veřejné projednání Návrhu změny Územního plánu města Brna B1/18-CM MČ Brno -Královo Pole, k.ú. Ponava, ul. Sportovní Plavecký bazén Lužánky
Značka: MMB/0451591 /2018
Vyvěšeno: 9.11.2018 - 19.12.2018
Veřejná vyhláška: opatření obecné povahy, stanovení PDZ - Slatinka - uzavírka žel. přejezdu - havárie
Značka: MMB/0452617/2018
Vyvěšeno: 8.11.2018 - 24.11.2018
Veřejná vyhláška - Bedřichovická
Značka:
Vyvěšeno: 31.10.2018 - 16.11.2018
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Návrh opatření obecné povahy návrh stanovení místní úpravy provozu na místní komunikaci: Jihomoravské náměstí
Značka: MMB/0436118/2018/HE
Vyvěšeno: 31.10.2018 - 3.12.2018
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Návrh opatření obecné povahy návrh stanovení místní úpravy provozu na místní komunikaci: Langrova
Značka: MMB/0424913/2018/HE
Vyvěšeno: 31.10.2018 - 3.12.2018
Veřejná vyhláška. Seznámení s podklady pro rozhodnutí. Výzva účastníkům řízení k uplatnění práva vyjádřit se k podkladům rozhodnutí. Přestavba železničního uzlu Brno.
Značka:
Vyvěšeno: 29.10.2018 - 14.11.2018
Veřejná vyhláška: veřejné projednání upraveného Návrhu změny Územního plánu města Brna B1/13-0
Značka: Č.j.: MMB/0427140/2018
Vyvěšeno: 25.10.2018 - 6.12.2018
Veř. vyhláš., návrh OOP, návrh stanovení DZ na MK III.třídy-ul.Křehlíkova, Brno
Značka: MMB/0421791/2018 OD/5400/ZAV
Vyvěšeno: 19.10.2018 - 19.11.2018
Záměry města - dispozice s majetkem obce
R7/191 - záměry prodeje, pronájmu aj. nemovitého majetku
Značka: MMB/0446834/2018/Vich
Vyvěšeno: 7.11.2018 - 23.11.2018
R7/132 - opakované zveřejnění, záměry prodeje, pronájmu aj. nemovitého majetku
Značka:
Vyvěšeno: 1.11.2018 - 19.11.2018
Záměry MČ - dispozice s majetkem obce
Záměr statutárního města Brna – městské části Brno- Slatina pronajmout hmotnou nemovitou věc – část pozemku p.č. 1574
Značka:
Vyvěšeno: 7.11.2018 - 26.11.2018

RSS Odběr RSS


Archiv:


Stav úřední desky k datu:


Při zadání data je zobrazen historický pohled na úřední desku tak, jak se zobrazovala v zadaný okamžik.

Vyhledávání na úřední desce


Úřední desky nadřízených a sousedících územněsprávních celků