Úřední deska

Zobrazit:
Stav k: 19. 05. 2022
Název
Ostatní
Zveřejnění výsledků kontrol na úseku životního prostředí za kalendářní rok 2021
Značka:
Vyvěšeno: 21.3.2022 - 6.4.2032
Výroční zpráva o poskytování informací za r. 2021
Značka:
Vyvěšeno: 1.3.2022 - 1.3.2023
Smlouva o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu statutárního města Brna MČ Brno-Slatina č. 8738/211KO
Značka: MCBSLA/08738/21
Vyvěšeno: 1.2.2022 - 31.12.2022
Informace dle § 26 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád)
Značka: MCBSLA/06345/21/KO/AH
Vyvěšeno: 2.11.2021 - 3.11.2031
Zveřejnění výsledků kontrol na úseku životního prostředí
Značka: MCBSLA/02602/21/MO/Kv
Vyvěšeno: 7.4.2021 - 23.4.2031
Smlouva o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu statutárního města Brna MČ Bmo-Slatina č. 8366/20/KO
Značka: MCBSLA/08366/20/KO/AH
Vyvěšeno: 5.3.2021 - 5.3.2024
Informace dle zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád)
Značka: MCBSLA/06750/20/KO/AH
Vyvěšeno: 6.10.2020 - 31.12.2030
Informace dle zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád)
Značka: MCBSLA/06286/18/KO/AH
Vyvěšeno: 19.9.2018 - 5.10.2028
Informace dle §26 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád)
Značka: MCBSLA/00156/18/KO/AH
Vyvěšeno: 5.1.2018 - 21.1.2027
Výběrová řízení
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na ÚMČ Brno-Maloměřice a Obřany č. 2/2022
Značka:
Vyvěšeno: 18.5.2022 - 1.6.2022
OZNÁMENÍ o vyhlášení výběrového řízení pro jmenování do funkce vedoucího úředníka č. 05/2022
Značka:
Vyvěšeno: 16.5.2022 - 7.6.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na ÚMČ Brno-Starý Lískovec
Značka:
Vyvěšeno: 16.5.2022 - 16.6.2022
OZNÁMENÍ o vyhlášení výběrového řízení pro vznik pracovního poměru na dobu neurčitou úředníka č. 04/2022
Značka:
Vyvěšeno: 11.5.2022 - 31.5.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na ÚMČ Brno-Královo Pole
Značka:
Vyvěšeno: 9.5.2022 - 27.5.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na ÚMČ Brno-Vinohrady
Značka:
Vyvěšeno: 6.5.2022 - 21.5.2022
VŘ 18/2022 - referent/ka OS
Značka: MCBSev/017835/22/OO/Dur
Vyvěšeno: 3.5.2022 - 1.6.2022
VŘ 17/2022 - údržbář
Značka: MCBSev/017552/22/OO/Dur
Vyvěšeno: 2.5.2022 - 23.5.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na ÚMČ Brno-Ivanovice
Značka:
Vyvěšeno: 29.4.2022 - 20.5.2022
Oznámení o vyhlášení výběrovýého řízení na ÚMČ Brno-Královo Pole
Značka:
Vyvěšeno: 27.4.2022 - 20.5.2022
Vyhlášení výběrového řízení pro vznik pracovního poměru úředníka - Sociální pracovnice-OSPOD
Značka:
Vyvěšeno: 20.4.2022 - 9.6.2022
Dražební vyhlášky
Dražební vyhláška
Značka:
Vyvěšeno: 11.5.2022 - 7.6.2022
Veřejné vyhlášky
Rozhodnutí o umístění stavby: ul. Bučkova, "Bytové domy Slatina III Inženýrské sítě"
Značka: MCSLA/03275/22/OVÚR/VK
Vyvěšeno: 13.5.2022 - 29.5.2022
Usnesení o přerušení řízení o odstranění stavby "ul. Černovičky, nepovolená stavba chodníku, nových uličních vpustí a oprava místní komunikace III. třídy, dotčené pozemky parc. č. 67, 68/2, 68/5, 115/1, 119/1, 131/1, 133, 135, 136, 137, 141/1, 142/4 a 357
Značka: MCBSLA/03354/22/OVÚR/VD
Vyvěšeno: 9.5.2022 - 27.5.2022
Rozhodnutí o umístění stavby: ul. Za Kostelem, Bytové domy Slatina III stavba SO 27, SO 27a, SO 27.1
Značka: MCBSLA/02859/22/OVÚR/VK
Vyvěšeno: 6.5.2022 - 22.5.2022
Rozpočet
Rozpočtové opatření č. Z02/2022
Značka: MCBSLA/03134/22/FO/WZ
Vyvěšeno: 2.5.2022 - 3.1.2023
Rozpočtové opatření č. R3/2022
Značka: MCBSLA/03133/22/FO/WZ
Vyvěšeno: 2.5.2022 - 3.1.2023
Rozpočtové opatření č. R02/2022
Značka: MCBSLA/02635/22/FO/WZ
Vyvěšeno: 8.4.2022 - 2.1.2023
Rozpočtové opatření č. R1/2022
Značka: MCBSLA/01963/22/FO/WZ
Vyvěšeno: 16.3.2022 - 2.1.2023
Rozpočtové opatření č. Z01/2022
Značka: MCBSLA/01543/22/FO/WZ
Vyvěšeno: 1.3.2022 - 2.1.2023
Schválený rozpočet MČ na rok 2022
Značka: MCBSLA/09283/21/FO/WZ
Vyvěšeno: 20.12.2021 - 2.1.2023
Schválené SVR zřízených p.o. na roky 2023-24
Značka: MCBSLA/09230/21/FO/WZ
Vyvěšeno: 20.12.2021 - 2.1.2023
Schválené rozpočty zřízených p.o. na rok 2022
Značka: MCBSLA/09228/21/FO/WZ
Vyvěšeno: 20.12.2021 - 2.1.2023
Střednědobý výhled rozpočtu MČ na roky 2023 - 2027
Značka: MCBSLA/06692/21/FO/WZ
Vyvěšeno: 27.9.2021 - 30.9.2022
Závěrečný účet MČ za rok 2020
Značka: MCBSLA/05111/21/FO/WZ
Vyvěšeno: 16.7.2021 - 15.7.2022
Obecně závazné vyhlášky
Oznámení o vyhlášení právního předpisu:obecně závazná vyhláška města Brna 9/2022, kterou se mění obecně závazná vyhláška statutárního města Brna č. 15/2007, o ochraně zeleně v městě Brně, ve znění pozdějších vyhlášek
Značka:
Vyvěšeno: 3.5.2022 - 3.6.2022
Oznámení o zveřejnění ve SPP - nařízení č. 8/2022, novela nařízení č. 9/2019-rezidentní parkování
Značka:
Vyvěšeno: 22.4.2022 - 23.5.2022
Zveřejnění: SPP USC - Vklad nového nařízení-č. 5/2022-novela nařízení 9/2019-"rezidentní parkování"
Značka:
Vyvěšeno: 21.4.2022 - 22.5.2022
Zveřejnění: SPP USC - Vklad nové obecně závazné vyhlášky č. 4/2022
Značka:
Vyvěšeno: 21.4.2022 - 22.5.2022
Zveřejnění: SPP USC - Vklad nového nařízení - 6/2022 - "regulace nabízení dodávek energií"
Značka:
Vyvěšeno: 21.4.2022 - 22.5.2022
Oznámení o zveřejnění ve SPP - vyhláška č. 7/2022-novela vyhl. 11/2017, o nočním klidu
Značka:
Vyvěšeno: 21.4.2022 - 22.5.2022
Veřejné vyhlášky jiných orgánů veřejné správy
Návrh opatření obecné povahy, návrh stanovení místní úpravy provozu na MKIII.tř.,ul.Černovičky, Brno
Značka: MMB/0282847/2022 OD/5400/ZAV
Vyvěšeno: 18.5.2022 - 18.6.2022
Veřejná vyhláška - stanovení přechodného DZ - Přemyslovo nám. (Hasičské závody 2022)
Značka: MMB/0238513/2022 OD/5400/GJE
Vyvěšeno: 18.5.2022 - 3.6.2022
Oznámení o zahájení stavebního řízení :„II/430 Brno - Slatina, Okružní křižovatka“.
Značka: Č. J.: MMB/0166096/2022
Vyvěšeno: 11.5.2022 - 30.5.2022
Stanovení OOP ul. Kigginsova
Značka: MMB/0257953/2022
Vyvěšeno: 4.5.2022 - 23.5.2022
Veřejná vyhláška, OOP, stanovení PDZ - Mikulčická (úprava přechodu pro chodce)
Značka: MMB/0258689/2022 OD/5400/NEM
Vyvěšeno: 3.5.2022 - 19.5.2022
Veřejná vyhláška: Daň z nemovitých věcí 2022
Značka: č.j. 2045918/22/3000-11460-705400
Vyvěšeno: 22.4.2022 - 27.5.2022
Oznámení o zahájení stavebního řízení - D1 01313 Připojení BZP Černovická terasa na Dálnici D1 ..
Značka: č.j.MMB/0236819/2022
Vyvěšeno: 20.4.2022 - 23.5.2022
Záměry města - dispozice s majetkem obce
R8/219. - záměry prodeje, pronájmu aj. nemovitého majetku,
Značka: MMB/0276346/2022 MO/OE/Vichrová
Vyvěšeno: 12.5.2022 - 28.5.2022
R8/217. - záměry prodeje, pronájmu aj. nemovitého majetku, 6.5. - 23.5.2022
Značka: č.j. MMB/0262932/2022/Vich
Vyvěšeno: 6.5.2022 - 23.5.2022
Záměry MČ - dispozice s majetkem obce
Záměry městské části Brno-Slatina pronajmout hmotnou nemovitou věc
Značka: MCBSLA/03260/2022, 03265/2022 a 03266/2022
Vyvěšeno: 4.5.2022 - 20.5.2022
Rozhodnutí jiných orgánů veřejné správy
Rozhodnutí o prominutí poplatku z pobytu z moci úřední
Značka: MMB/0138579/2022 ORF/práv.
Vyvěšeno: 3.3.2022 - 1.7.2022
Rozhodnutí o převzetí věci - prominutí poplatku z pobytu z moci úřední
Značka: MMB/0138577/2022 ORF/práv.
Vyvěšeno: 3.3.2022 - 1.7.2022
Opatření obecné povahy
Veřejná vyhláška, Opatření obecné povahy, Stanovení přechodné úpravy provozu na ul. Stránská
Značka: SP. ZN.: 5400/OD/MMB/0235604/2022
Vyvěšeno: 13.5.2022 - 29.5.2022
Obecně závazné právní normy
Usnesení vlády České republiky o prodloužení nouzového stavu v souvislosti s migrační vlnou velkého rozsahu
Značka:
Vyvěšeno: 31.3.2022 - 31.5.2022

RSS Odběr RSS
Stav úřední desky k datu:


Při zadání data je zobrazen historický pohled na úřední desku tak, jak se zobrazovala v zadaný okamžik.

Vyhledávání na úřední desce


Úřední desky nadřízených a sousedících územněsprávních celků