Úřední deska

Zobrazit:
Stav k: 23. 01. 2019
Název
Ostatní
Informace dle zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád)
Značka: MCBSLA/06286/18/KO/AH
Vyvěšeno: 19.9.2018 - 5.10.2028
Informace dle §26 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád)
Značka: MCBSLA/00156/18/KO/AH
Vyvěšeno: 5.1.2018 - 21.1.2027
Výběrová řízení
OZNÁMENÍ o vyhlášení výběrového řízení č. 1/2019
Značka:
Vyvěšeno: 17.1.2019 - 5.2.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na ÚMČ Brno-Bosonohy
Značka:
Vyvěšeno: 10.1.2019 - 7.2.2019
OZNÁMENÍ o vyhlášení výběrového řízení na funkci „Tajemníka/ce – vedoucí/ho úřadu Úřadu městské části města Brna, Brno-Kohoutovice“
Značka:
Vyvěšeno: 8.1.2019 - 29.1.2019
Oznámení o vyhlášení výběrových řízení na ÚMČ Brno-Bystrc
Značka:
Vyvěšeno: 7.1.2019 - 25.1.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na ÚMČ Brno-Tuřany
Značka:
Vyvěšeno: 3.1.2019 - 31.1.2019
Dražební vyhlášky
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na ÚMČ Brno-Černovice
Značka:
Vyvěšeno: 17.1.2019 - 2.2.2019
Dražební vyhláška
Značka: 203 Ex 65938/12-471
Vyvěšeno: 10.12.2018 - 7.2.2019
Veřejné vyhlášky
Veřejná vyhláška: Přerušení řízení o odstranění - kabelové vedení NN Zlatá pole
Značka: MCBSLA/00343/19/OVÚR/MM
Vyvěšeno: 15.1.2019 - 31.1.2019
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ POKRAČOVÁNÍ ŘÍZENÍ O ODSTRANĚNÍ STAVBY LOKALITA ZLATÁ POLE
Značka: MCBSLA/00124/19/OVÚR
Vyvěšeno: 8.1.2019 - 24.1.2019
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA: Usnesení o přerušení řízení o odstranění stavby: lokalita „Zlatá pole“
Značka: MCBSLA/00156/19/OVÚR/POKI
Vyvěšeno: 8.1.2019 - 24.1.2019
Veřejná vyhláška :oznámení o zahájení územního řízení - stanoviska: Žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby
Značka: MCBSLA/00047/19/OVÚR/Kre
Vyvěšeno: 7.1.2019 - 25.1.2019
Rozpočet
Rozpočet městské části Brno-Slatina na rok 2019
Značka: č.j. MCBSLA/08766/18
Vyvěšeno: 17.12.2018 - 31.12.2019
Střednědobé rozpočtové výhledy příspěvkových organizací zřízených Statutárním městem Brnem, městskou částí Brno-Slatina na roky 2020 a 2021
Značka:
Vyvěšeno: 10.12.2018 - 31.12.2019
Rozpočty příspěvkových organizací zřízených Statutárním městem Brnem, městskou částí Brno-Slatina na rok 2018
Značka:
Vyvěšeno: 10.12.2018 - 31.12.2019
Střednědobý rozpočtový výhled MČ Brno-Slatina na roky 2020 - 2024
Značka: MCBSLA/06869/18/FO/WZ
Vyvěšeno: 11.10.2018 - 1.10.2019
Závěrečný účet městské části za rok 2017
Značka: MCBSLA/04637/18/FO/WZ
Vyvěšeno: 29.6.2018 - 1.7.2019
Obecně závazné vyhlášky
Nařízení města Brna č. 10 a č. 11
Značka:
Vyvěšeno: 31.7.2018 - 31.8.2019
Nové nařízení statutárního města Brna č. 5, kterým se vydává Tržní řád
Značka:
Vyvěšeno: 6.6.2018 - 22.6.2019
Nové obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č. 3 a 4 /2018
Značka:
Vyvěšeno: 5.4.2018 - 22.4.2019
Obecně závazná vyhláška statutárního města Brna č. 17/2017
Značka:
Vyvěšeno: 18.10.2017 - 31.12.2020
Normativní akty MČ
Zásady bezplatného poskytnutí učeben a sálu v budově staré radnice na Přemyslově nám. 18 neziskovým organizacím
Značka:
Vyvěšeno: 7.4.2017 - 7.4.2020
Veřejné vyhlášky jiných orgánů veřejné správy
Návrh opatření obecné povahy dočasný zákaz stání na místních komunikacích: blokové čištění
Značka: MMB/11221/2019-N
Vyvěšeno: 22.1.2019 - 7.2.2019
Veřejná vyhláška: Za Kostelem, p.p.č. 2194/731 k.ú. Slatina-nov. BD "E,F"-odv. proti přeruš. říz. o odstr.st.
Značka: MMB/0487138/2018 OUSR/5500/OSS
Vyvěšeno: 22.1.2019 - 8.2.2019
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY stanovení změny místní úpravy provozu na pozemní komunikaci, Bedřichovická
Značka: MMB/0026745/2019
Vyvěšeno: 18.1.2019 - 3.2.2019
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích, Tuřanka, Ráj, Řípská
Značka: Č.j.: MMB/0008663/2019
Vyvěšeno: 15.1.2019 - 2.2.2019
Veřejná vyhláška - stanovení přechodného DZ - Černovická
Značka: Č.j.: MMB/0010248/2019
Vyvěšeno: 14.1.2019 - 30.1.2019
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích: okružní křižovatka Bělohorská – Olomoucká – Řípská
Značka: Č.j.: MMB/0516737/2018
Vyvěšeno: 9.1.2019 - 25.1.2019
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA opatření obecné povahy stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích
Značka: MMB/0012032/2019/ZAV
Vyvěšeno: 9.1.2019 - 25.1.2019
Veřejná vyhláška: Návrh změny Územního plánu města Brna celoměstského významu B1/16-CM - Areál Jaselských kasáren.
Značka: č.j. MMB/0000390/2019
Vyvěšeno: 7.1.2019 - 25.2.2019
Oznámení pokračování vodoprávního řízení o dodatečném povolení stavby a pozvánka na ústní jednání VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
Značka: MMB/0444359/2018
Vyvěšeno: 2.1.2019 - 6.2.2019
Záměry města - dispozice s majetkem obce
R8/009. - záměry prodeje, pronájmu aj. nemovitého majetku,
Značka:
Vyvěšeno: 18.1.2019 - 4.2.2019
Záměry MČ - dispozice s majetkem obce
Záměr - pronájem nebytového prostoru, místnost č. 18, Rousínovská 1048/22
Značka: č.j. MCBSLA/00415/18/BO/JS
Vyvěšeno: 16.1.2019 - 1.2.2019
Záměr - pronájem nebytového prostoru, místnost č. 12, Rousínovská 1058/34, 627 00 Brno
Značka: č.j. MCBSLA/00325/19/BO/JS
Vyvěšeno: 14.1.2019 - 30.1.2019

RSS Odběr RSS
Stav úřední desky k datu:


Při zadání data je zobrazen historický pohled na úřední desku tak, jak se zobrazovala v zadaný okamžik.

Vyhledávání na úřední desce


Úřední desky nadřízených a sousedících územněsprávních celků