Úřední deska

Zobrazit:
Stav k: 20. 05. 2019
Název
Volby
Oznámení o místě a době konání voleb do Evropského parlamentu
Značka: MCBSLA/03236/19/VO/MH
Vyvěšeno: 9.5.2019 - 26.5.2019
Informace o počtu a sídle volebních okrsků pro volby do Evropského parlamentu
Značka:
Vyvěšeno: 9.4.2019 - 26.5.2019
Ostatní
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie 21.05.2019
Značka:
Vyvěšeno: 3.5.2019 - 21.5.2019
Svolání VIII/03. zasedání Zastupitelstva MČ Brno-Slatina
Značka:
Vyvěšeno: 18.4.2019 - 24.5.2019
Informace dle zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád)
Značka: MCBSLA/06286/18/KO/AH
Vyvěšeno: 19.9.2018 - 5.10.2028
Informace dle §26 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád)
Značka: MCBSLA/00156/18/KO/AH
Vyvěšeno: 5.1.2018 - 21.1.2027
Výběrová řízení
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení č. 09/2019
Značka:
Vyvěšeno: 7.5.2019 - 23.5.2019
OZNÁMENÍ o vyhlášení výběrových řízení Brno-Královo Pole
Značka:
Vyvěšeno: 23.4.2019 - 31.5.2019
Veřejné vyhlášky
Veřejná vyhláška: usnesení o přerušení a stanovení lhůty: Stavební úpravy pozemní komunikace ul. Černovičky
Značka: MCBSLA/03515/19/OVÚR/POKI
Vyvěšeno: 20.5.2019 - 5.6.2019
Veřejná vyhláška: usnesení - prodloužení lhůty k provedení úkonu: vodovod Zlatá Pole - Bedřichovice
Značka: MCBSLA/03271/19/OVÚR/FIL
Vyvěšeno: 14.5.2019 - 30.5.2019
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ: Šmahova/Za Kostelem, umístění 4 x RD - Atriové domy, na pozemcích par. čís. 2165/7, 2165/8, 2165/9 a 2165/10
Značka: MCBSLA/02837/19/OVÚR/POKI
Vyvěšeno: 13.5.2019 - 29.5.2019
Veřejná vyhláška: územní rozhodnutí - umístění stavby: novostavba domu s pečovatelskou službou (objekt A, objekt B)
Značka: MCBSLA/02838/19/OVÚR/FIL
Vyvěšeno: 10.5.2019 - 27.5.2019
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ O NAŘÍZENÍ ODSTRANĚNÍ STAVBY: ul. Řípská, nepovolená stavba „parkoviště“, na pozemku parc.č. 2201/13
Značka: MCBSLA/02988/19/OVÚR/MS
Vyvěšeno: 6.5.2019 - 22.5.2019
Rozpočet
Rozpočtové opatření č. R03/201
Značka: MCBSLA/03086/19/FO/WZ
Vyvěšeno: 3.5.2019 - 31.12.2019
Rozpočtové opatření č. Z02/2019
Značka: MCBSLA/03087/19/FO/WZ
Vyvěšeno: 3.5.2019 - 31.12.2019
Rozpočtové opatření č. Z01/201
Značka: MCBSLA/01741/19/FO/WZ
Vyvěšeno: 7.3.2019 - 31.12.2019
Rozpočtové opatření č. R01/2019
Značka: MCBSLA/01706/19/FO/WZ
Vyvěšeno: 6.3.2019 - 31.12.2019
Rozpočet městské části Brno-Slatina na rok 2019
Značka: č.j. MCBSLA/08766/18
Vyvěšeno: 17.12.2018 - 31.12.2019
Střednědobé rozpočtové výhledy příspěvkových organizací zřízených Statutárním městem Brnem, městskou částí Brno-Slatina na roky 2020 a 2021
Značka:
Vyvěšeno: 10.12.2018 - 31.12.2019
Rozpočty příspěvkových organizací zřízených Statutárním městem Brnem, městskou částí Brno-Slatina na rok 2018
Značka:
Vyvěšeno: 10.12.2018 - 31.12.2019
Střednědobý rozpočtový výhled MČ Brno-Slatina na roky 2020 - 2024
Značka: MCBSLA/06869/18/FO/WZ
Vyvěšeno: 11.10.2018 - 1.10.2019
Závěrečný účet městské části za rok 2017
Značka: MCBSLA/04637/18/FO/WZ
Vyvěšeno: 29.6.2018 - 1.7.2019
Obecně závazné vyhlášky
Nařízení města Brna č. 10 a č. 11
Značka:
Vyvěšeno: 31.7.2018 - 31.8.2019
Nové nařízení statutárního města Brna č. 5, kterým se vydává Tržní řád
Značka:
Vyvěšeno: 6.6.2018 - 22.6.2019
Obecně závazná vyhláška statutárního města Brna č. 17/2017
Značka:
Vyvěšeno: 18.10.2017 - 31.12.2020
Normativní akty MČ
Zásady bezplatného poskytnutí učeben a sálu v budově staré radnice na Přemyslově nám. 18 neziskovým organizacím
Značka:
Vyvěšeno: 7.4.2017 - 7.4.2020
Veřejné vyhlášky jiných orgánů veřejné správy
Veřejná vyhláška - stanovení přechodného DZ - Řípská
Značka: MMB/0196595/2019 OD/5400/LA
Vyvěšeno: 15.5.2019 - 31.5.2019
Veřejné vyhlášky: stanovení OOP - ul. Slavkovská
Značka: MMB/0186310/2019 OD/5400/HA
Vyvěšeno: 7.5.2019 - 23.5.2019
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA / OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci – silnici I. třídy
Značka: Č. j.: JMK 63698/2019
Vyvěšeno: 7.5.2019 - 23.5.2019
Veřejná vyhláška Finančního úřadu pro Jihomoravský kraj
Značka: č.j. 2155499/19/3000-11460-705400
Vyvěšeno: 26.4.2019 - 27.5.2019
Záměry města - dispozice s majetkem obce
R8/026. - záměry prodeje, pronájmu aj. nemovitého majetku
Značka: č.j. MMB/0204617/2019/Vich
Vyvěšeno: 16.5.2019 - 3.6.2019
R8/025. - záměry prodeje, pronájmu aj. nemovitého majetku
Značka: MMB/0188600/2019/Vich
Vyvěšeno: 9.5.2019 - 25.5.2019
R8/024. - záměry prodeje, pronájmu aj. nemovitého majetku
Značka: MMB/0182384/2019Vich
Vyvěšeno: 2.5.2019 - 20.5.2019
Nabídkové řízení na prodej pozemku v k.ú. Pisárky
Značka: MMB/0113026/2019
Vyvěšeno: 19.3.2019 - 21.5.2019
Nabídkové řízení na prodej pozemku v k.ú. Ponava
Značka: MMB/0103985/2019
Vyvěšeno: 18.3.2019 - 21.5.2019
Záměry MČ - dispozice s majetkem obce
Záměr - pronájem nebytového prostoru, místnost č. 15 o výměře 2,5m2, Kroměřížská 981/
Značka: MCBSLA/03054/19/BO/JS
Vyvěšeno: 2.5.2019 - 20.5.2019

RSS Odběr RSS
Stav úřední desky k datu:


Při zadání data je zobrazen historický pohled na úřední desku tak, jak se zobrazovala v zadaný okamžik.

Vyhledávání na úřední desce


Úřední desky nadřízených a sousedících územněsprávních celků