Úřední deska

Zobrazit:
Stav k: 04. 06. 2023
Název
Ostatní
Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2022
Značka: MCBSLA/01932/23/VO/Ja
Vyvěšeno: 28.2.2023 - 1.3.2024
Zveřejnění výsledků kontrol na úseku životního prostředí za kalendářní rok 2022
Značka: MCBSLA/00988/23/MO/Sil
Vyvěšeno: 8.2.2023 - 8.2.2033
OZNÁMENÍ O OŘEZU DŘEVIN PRO VLASTNÍKY POZEMKŮ
Značka:
Vyvěšeno: 9.11.2022 - 10.11.2023
Informace dle § 26 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád)
Značka: MCBSLA/07636/22/KO/AH
Vyvěšeno: 18.10.2022 - 3.11.2032
Zveřejnění výsledků kontrol na úseku životního prostředí za kalendářní rok 2021
Značka:
Vyvěšeno: 21.3.2022 - 6.4.2032
Informace dle § 26 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád)
Značka: MCBSLA/06345/21/KO/AH
Vyvěšeno: 2.11.2021 - 3.11.2031
Zveřejnění výsledků kontrol na úseku životního prostředí
Značka: MCBSLA/02602/21/MO/Kv
Vyvěšeno: 7.4.2021 - 23.4.2031
Smlouva o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu statutárního města Brna MČ Bmo-Slatina č. 8366/20/KO
Značka: MCBSLA/08366/20/KO/AH
Vyvěšeno: 5.3.2021 - 5.3.2024
Informace dle zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád)
Značka: MCBSLA/06750/20/KO/AH
Vyvěšeno: 6.10.2020 - 31.12.2030
Informace dle zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád)
Značka: MCBSLA/06286/18/KO/AH
Vyvěšeno: 19.9.2018 - 5.10.2028
Informace dle §26 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád)
Značka: MCBSLA/00156/18/KO/AH
Vyvěšeno: 5.1.2018 - 21.1.2027
Výběrová řízení
Oznámení o vyhlášení konkurzních řízení na ředitele ZŠ a MŠ
Značka:
Vyvěšeno: 2.6.2023 - 19.6.2023
O Z N Á M E N Í o vyhlášení výběrového řízení č. 7/2023
Značka:
Vyvěšeno: 1.6.2023 - 12.6.2023
OZNÁMENÍ o vyhlášení výběrového řízení pro vznik pracovního poměru úředníka - investiční technik
Značka:
Vyvěšeno: 1.6.2023 - 30.6.2023
Vyhlášení výběrového řízení na pozici - investiční referent/ka
Značka: MCBCER/02927/23/OFVV/SMZ
Vyvěšeno: 1.6.2023 - 20.6.2023
OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ PRO VZNIK PRACOVNÍHO POMĚRU ÚŘEDNÍKA č. 06/2023
Značka: Č. J.: MCBRMH/004276/23/2200/DOJA
Vyvěšeno: 1.6.2023 - 19.6.2023
OZNÁMENÍ o vyhlášení výběrového řízení č. 18/2023
Značka:
Vyvěšeno: 31.5.2023 - 16.6.2023
OZNÁMENÍ o vyhlášení výběrového řízení: „Vedoucí oddělení správního na Odboru majetkovém a správním“
Značka:
Vyvěšeno: 29.5.2023 - 15.6.2023
OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ PRO JMENOVÁNÍ DO FUNKCE VEDOUCÍHO ÚŘEDNÍKA č. 05/2023
Značka:
Vyvěšeno: 29.5.2023 - 15.6.2023
O Z N Á M E N Í o vyhlášení výběrového řízení č. 7/2023
Značka:
Vyvěšeno: 29.5.2023 - 13.6.2023
OZNÁMENÍ o vyhlášení výběrového řízení na pozici Hospodářská správa
Značka:
Vyvěšeno: 22.5.2023 - 22.6.2023
OZNÁMENÍ o vyhlášení výběrového řízení pro vznik pracovního poměru úředníka: referent/ka odboru výstavby a územního rozvoje (stavebního úřadu)
Značka: MCBSLA/03856/23/TAJ/St
Vyvěšeno: 19.5.2023 - 19.6.2023
OZNÁMENÍ o vyhlášení výběrového řízení č. 17/2023
Značka:
Vyvěšeno: 17.5.2023 - 7.6.2023
Veřejné vyhlášky
Veřejná vyhláška, územní rozhodnutí o umístění stavby na ul. Bučkova, umístění rozvodů NN, veřejné osvětlení, rozvody SEK
Značka: č.j.: MCBSLA/03808/23/OVÚR/LIT
Vyvěšeno: 2.6.2023 - 18.6.2023
Nařízení Státní veterinární správy
Značka: Č. j. SVS/2023/072751-B
Vyvěšeno: 2.6.2023 - 18.6.2023
Zveřejnění výzvy na úřední desce
Značka: BKOM/08525/2023
Vyvěšeno: 31.5.2023 - 31.7.2023
Rozpočet
Z á m ě r změnit nájemní smlouvu č. MO/PZ/030/05969/2013 spočívající ve změně osoby nájemce
Značka: MCBSLA/04203/23/MO/Hof
Vyvěšeno: 1.6.2023 - 19.6.2023
Rozpočtové opatření č. R07/2023
Značka: MCBSLA/04200/23/FO/WZ
Vyvěšeno: 1.6.2023 - 1.1.2024
Rozpočtové opatření č. R06/2023
Značka: MCBSLA/03556/23/FO/WZ
Vyvěšeno: 5.5.2023 - 1.1.2024
Rozpočtové opatření č. Z03/2023
Značka: MCBSLA/03555/23/FO/WZ
Vyvěšeno: 5.5.2023 - 1.1.2024
Rozpočtové opatření č. Z02/2023
Značka: MCBSLA/03554/23/FO/WZ
Vyvěšeno: 5.5.2023 - 1.1.2024
Rozpočtové opatření č. R05/2023
Značka: MCBSLA/03553/23/FO/WZ
Vyvěšeno: 5.5.2023 - 1.1.2024
Rozpočtové opatření č. R04/2023
Značka: MCBSLA/02593/23/FO/WZ
Vyvěšeno: 28.3.2023 - 2.1.2024
Rozpočtové opatření č. R03/2023
Značka: MCBSLA/02307/23/FO/WZ
Vyvěšeno: 15.3.2023 - 1.1.2024
Rozpočtové opatření č. Z01/2023
Značka: MCBSLA/01782/23/FO/WZ
Vyvěšeno: 22.2.2023 - 1.1.2024
Rozpočtové opatření č. R02/2023
Značka: MCBSLA/01643/23/FO/WZ
Vyvěšeno: 17.2.2023 - 1.1.2024
Rozpočtové opatření č. R01/2023
Značka: MCBSLA/01155/23/FO/WZ
Vyvěšeno: 1.2.2023 - 2.1.2024
Rozpočet MČ na rok 2023
Značka: MCBSLA/09616/22/FO/WZ
Vyvěšeno: 16.12.2022 - 1.1.2024
Schválené SVR zřízených p.o. na roky 2024 2025
Značka: MCBSLA/09363/22/FO/WZ
Vyvěšeno: 12.12.2022 - 1.1.2024
Schválené rozpočty p.o. na rok 2023
Značka: MCBSLA/09362/22/FO/WZ
Vyvěšeno: 12.12.2022 - 1.1.2024
Střednědobý výhled rozpočtu MČ na roky 2024-2028
Značka: MCBSLA/07547/22/FO/WZ
Vyvěšeno: 14.10.2022 - 2.10.2023
Závěrečný účet MČ za rok 2021
Značka: MCBSLA/04668/22/FO/WZ
Vyvěšeno: 24.6.2022 - 13.6.2023
Obecně závazné vyhlášky
Obecně závazná vyhláška10/2023 kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška statutárního města Brna č. 11/2017, o nočním klidu, ve znění pozdějších vyhláše
Značka:
Vyvěšeno: 24.5.2023 - 9.6.2023
Veřejné vyhlášky jiných orgánů veřejné správy
V.V. PDZ - Přemyslovo nám. - hasičské závody 2023
Značka: Č. J.: MMB/0251199/2023/MAI
Vyvěšeno: 22.5.2023 - 7.6.2023
Stanovení místní úpravy provozu (OOP) na PK - SII/373, SII/642, Jedovnická + 2, Brno
Značka: MMB/0242680/2023 OD/5400/RY
Vyvěšeno: 17.5.2023 - 5.6.2023
Výzva BKOM/08954/2023
Značka:
Vyvěšeno: 20.4.2023 - 20.6.2023
Rozhodnutí o prominutí místního poplatku z pobytu a převzetí kompetence
Značka: MMB/0009692/2023, Č. J.: MMB/0009690/2023
Vyvěšeno: 9.1.2023 - 31.12.2023
Rozhodnutí o prominutí místního poplatku ze psů a převzetí kompetence
Značka: Č. J.: MMB/0009693/2023, Č. J.: MMB/000009691/2023
Vyvěšeno: 9.1.2023 - 31.12.2023
Záměry města - dispozice s majetkem obce
R9/034. - záměry prodeje, pronájmu aj. nemovitého majetku,
Značka: MMB/0271035/2023 MO/OEM/Vichrová
Vyvěšeno: 1.6.2023 - 19.6.2023
Záměry MČ - dispozice s majetkem obce
Z á m ě r pronajmout hmotnou nemovitou věc – část pozemku p.č. 2714/2 v k.ú. Slatina – ostatní plocha - zeleň
Značka: MCBSLA/04211/23/MO/Hof
Vyvěšeno: 1.6.2023 - 19.6.2023
Záměr pronájem bytu bez pohledávky, byt č. 12, Bučovická 11
Značka: č. j.: MCBSLA/04113/23/BO/JS
Vyvěšeno: 31.5.2023 - 16.6.2023
Z á m ě r pronajmout hmotnou nemovitou věc – část pozemku p.č. 3417 – vjezd ke garáži
Značka: MCBSLA/04158/23/MO/Hof
Vyvěšeno: 31.5.2023 - 16.6.2023
Záměr pronájem bytu bez pohledávky, byt č. 9, Dědická 7
Značka: č. j.: MCBSLA/04114/23/BO/JS
Vyvěšeno: 31.5.2023 - 16.6.2023
Záměr pronájem bytu bez pohledávky, byt č. 6, Bučovická 11
Značka: č. j.: MCBSLA/04112/23/BO/J
Vyvěšeno: 31.5.2023 - 16.6.2023
Z á m ě r pronajmout hmotnou nemovitou věc – pozemek p.č. 382/2 v k.ú. Slatina – zahrada
Značka: MCBSLA/04166/23/MO/Hof
Vyvěšeno: 31.5.2023 - 16.6.2023
R9/033. - záměry prodeje, pronájmu aj. nemovitého majetku,
Značka: MMB/0260323/2023 MO/OE/Vichrová
Vyvěšeno: 26.5.2023 - 11.6.2023
Z á m ě r obce pronajmout hmotnou nemovitou věc pronajmout hmotnou nemovitou věc – pozemek p.č. 834
Značka: MCBSLA/03830/23/MO/Hof
Vyvěšeno: 18.5.2023 - 5.6.2023

RSS Odběr RSS
Stav úřední desky k datu:


Při zadání data je zobrazen historický pohled na úřední desku tak, jak se zobrazovala v zadaný okamžik.

Vyhledávání na úřední desce


Úřední desky nadřízených a sousedících územněsprávních celků