Úřední deska

Zobrazit:
Stav k: 04. 12. 2021
Název
Ostatní
Informace dle § 26 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád)
Značka: MCBSLA/06345/21/KO/AH
Vyvěšeno: 2.11.2021 - 3.11.2031
Zveřejnění výsledků kontrol na úseku životního prostředí
Značka: MCBSLA/02602/21/MO/Kv
Vyvěšeno: 7.4.2021 - 23.4.2031
Smlouva o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu statutárního města Brna MČ Bmo-Slatina č. 8366/20/KO
Značka: MCBSLA/08366/20/KO/AH
Vyvěšeno: 5.3.2021 - 5.3.2024
Informace dle zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád)
Značka: MCBSLA/06750/20/KO/AH
Vyvěšeno: 6.10.2020 - 31.12.2030
Informace dle zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád)
Značka: MCBSLA/06286/18/KO/AH
Vyvěšeno: 19.9.2018 - 5.10.2028
Informace dle §26 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád)
Značka: MCBSLA/00156/18/KO/AH
Vyvěšeno: 5.1.2018 - 21.1.2027
Výběrová řízení
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na ÚMČ Brno-Královo Pole
Značka:
Vyvěšeno: 3.12.2021 - 14.1.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na ÚMČ Brno-Tuřany
Značka:
Vyvěšeno: 3.12.2021 - 10.1.2022
Oznámení o vyhlášení výběrovýého řízení na ÚMČ Brno-Královo Pole
Značka:
Vyvěšeno: 1.12.2021 - 7.1.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na ÚMČ Brno-Bystrc
Značka:
Vyvěšeno: 25.11.2021 - 13.12.2021
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení pro vznik pracovního místa úředníka - referát vnitřních věcí
Značka:
Vyvěšeno: 16.11.2021 - 17.12.2021
, konkurzní řízení na obsazení místa ředitel/ka Základní školy a mateřské školy Brno, Jihomoravské nám. 2, příspěvková organizace
Značka:
Vyvěšeno: 11.11.2021 - 31.12.2021
Oznámení o vyhlášení výběrovýého řízení na ÚMČ Brno-Královo Pole
Značka:
Vyvěšeno: 11.11.2021 - 11.12.2021
Vyhlášení výběrového řízení pro vznik pracovního poměru úředníka - stavební technik 2021 - zástup za MD
Značka:
Vyvěšeno: 13.8.2021 - 31.12.2021
Dražební vyhlášky
Dražební vyhláškač. j. 135 EX 1510/20-175
Značka:
Vyvěšeno: 5.11.2021 - 10.12.2021
Veřejné vyhlášky
ul. Bučkova, SO 23.3a Veřejně přístupná účelová komunikace (soukromé parkoviště), SO 23.3b Veřejně přístupná účelová komunikace (soukromé parkoviště), SO 24b Přípojka kanalizační dešťová (příslušenství komunikace), na pozemcích parc. č. 2194/42, 2194/731,
Značka: MCBSLA/08764/21/OVÚR/POKI
Vyvěšeno: 2.12.2021 - 20.12.2021
Oznámení o podaném odvolání k územnímu rozhodnutí pro BEMETT investiční, a.s., Ul. Za Kostelem / Ondřeje Veselého - SO31 - prodloužení NTL plynovodu, 2x NTL přípojky plynu pro bytové domy E, F, na pozemcích parc. č. 2111/1, 2060/1, 2194/756, 2194/731, vše
Značka: č.j. MCBSLA/08750/21/OVÚR/POKI
Vyvěšeno: 2.12.2021 - 20.12.2021
Veřejná vyhláška - územní rozhodnutí pro umístění stavby nazvné "Brno, Slatina, st. úprava kVN 1356. 1216. 1256", ul Hviezdoslavova, Vlárská Langrova.
Značka: MCBSLA/08621/21/OVÚR/FIL
Vyvěšeno: 1.12.2021 - 17.12.2021
Rozpočet
Návrh rozpočtu MČ na rok 2022
Značka: MCBSLA/08585/21/FO/WZ
Vyvěšeno: 29.11.2021 - 17.12.2021
Rozpočtové opatření č. R14/2021
Značka: MCBSLA/08530/21/FO/WZ
Vyvěšeno: 25.11.2021 - 11.12.2021
Oznámení o zvěřejnění návrhů rozpočtů zřízených příspěvkových organizací na rok 2022 a návrhy střednědobých výhledů rozpočtu zřízených příspěvkových organizací na roky 2023-24
Značka:
Vyvěšeno: 22.11.2021 - 31.12.2021
Návrhy rozpočtu zřízených příspěvkových oganizací na rok 2022
Značka: MCBSLA/08374/21/FO/WZ
Vyvěšeno: 22.11.2021 - 31.12.2021
Návrhy střednědobých výhledů rozpočtu zřízených p.o. na roky 2023-2024
Značka: MCBSLA/08373/21/FO/WZ
Vyvěšeno: 22.11.2021 - 31.12.2021
Rozpočtové opatření č. R13/2021
Značka: MCBSLA/08170/21/FO/WZ
Vyvěšeno: 11.11.2021 - 31.12.2021
Rozpočtové opatření č. R12/2021
Značka: MCBSLA/07960/21/FO/WZ
Vyvěšeno: 4.11.2021 - 31.12.2021
Rozpočtové opatření č. R11/2021
Značka: MCBSLA/07454/21/FO/WZ
Vyvěšeno: 19.10.2021 - 31.12.2021
Rozpočtové opatření č. R10/2021
Značka: MCBSLA/06932/21/FO/WZ
Vyvěšeno: 4.10.2021 - 31.12.2021
Střednědobý výhled rozpočtu MČ na roky 2023 - 2027
Značka: MCBSLA/06692/21/FO/WZ
Vyvěšeno: 27.9.2021 - 30.9.2022
Rozpočtové opatření č. R09/2021
Značka: MCBSLA/05958/21/FO/WZ
Vyvěšeno: 31.8.2021 - 3.1.2022
Rozpočtové opatření č. R08/2021
Značka: MCBSLA/05615/21/FO/WZ
Vyvěšeno: 12.8.2021 - 31.12.2021
Rozpočtové opatření č. R07/2021
Značka: MCBSLA/05275/21/FO/WZ
Vyvěšeno: 26.7.2021 - 31.12.2021
Závěrečný účet MČ za rok 2020
Značka: MCBSLA/05111/21/FO/WZ
Vyvěšeno: 16.7.2021 - 15.7.2022
Rozpočtové opatření č. Z03/2021
Značka: MCBSLA/04862/21/FO/WZ
Vyvěšeno: 7.7.2021 - 31.12.2021
Rozpočtové opatření č. R06/2021
Značka: MCBSLA/04680/21/FO/WZ
Vyvěšeno: 28.6.2021 - 31.12.2021
Rozpočtové opatření č. R05/2021
Značka: MCBSLA/04063/21/FO/WZ
Vyvěšeno: 2.6.2021 - 31.12.2021
Rozpočtové opatření č. Z02/2021
Značka: MCBSLA/03344/21/FO/WZ
Vyvěšeno: 5.5.2021 - 31.12.2021
Rozpočtové opatření č. R04/2021
Značka: MCBSLA/03138/21/FO/WZ
Vyvěšeno: 26.4.2021 - 31.12.2021
Rozpočtové opatření č. R03/2021
Značka: MCBSLA/02915/21/FO/WZ
Vyvěšeno: 16.4.2021 - 3.1.2022
Rozpočtové opatření č. R02/2021
Značka: MCBSLA/02241/21/FO/WZ
Vyvěšeno: 22.3.2021 - 31.12.2021
Rozpočtové opatření č. Z01/2021
Značka: MCBSLA/01539/21/FO/WZ
Vyvěšeno: 24.2.2021 - 3.1.2022
Rozpočtové opatření č. R01/2021
Značka: MCBSLA/01398/21/FO/WZ
Vyvěšeno: 17.2.2021 - 31.12.2021
Rozpočet MČ na rok 2021
Značka: MCBSLA/08974/20/FO/WZ
Vyvěšeno: 22.12.2020 - 31.12.2021
Obecně závazné vyhlášky
Obecně závazná vyhláška č. 19/2021
Značka:
Vyvěšeno: 18.11.2021 - 19.12.2021
Veřejné vyhlášky jiných orgánů veřejné správy
stanovení OOP ul. Zlínská
Značka: MMB/0632263/2021 OD/5400/HL, (R)
Vyvěšeno: 3.12.2021 - 20.12.2021
“Silnice I/42 Brno, VMO Tomkovo náměstí – manipulační trolejbusová trať Jedovnická + VO“
Značka: Sp. Zn.: MO-SDO0480/21-6/Hn
Vyvěšeno: 29.11.2021 - 15.12.2021
Novolíšeňská-OS "Bydlení Panorama", k.ú. Líšeň- rozhodnutí
Značka: SP. ZN.: OUSR/MMB/0312979/2019
Vyvěšeno: 24.11.2021 - 10.12.2021
Návrh OOP - ul. Vlárská
Značka: MMB/0600688/2021 OD/5400/HOD
Vyvěšeno: 22.11.2021 - 23.12.2021
Veřejná vyhláška - stanovení přechodného DZ - Zlínská
Značka: MMB/0555501/2021 OD/5400/GJE
Vyvěšeno: 22.11.2021 - 8.12.2021
2.opak. veřejné projednání nový ÚPmB - vyhláška
Značka: MMB/0566265/2021 Poledník
Vyvěšeno: 5.11.2021 - 15.12.2021
Záměry města - dispozice s majetkem obce
R8/185. - záměry prodeje, pronájmu aj. nemovitého majetku,
Značka: MMB/0631175/2021 MO/OE/Vichrová
Vyvěšeno: 2.12.2021 - 18.12.2021
R8/183. - záměry prodeje, pronájmu aj. nemovitého majetku, 25.11. - 13.12.2021
Značka:
Vyvěšeno: 26.11.2021 - 13.12.2021
R8/182. - záměry prodeje, pronájmu aj. nemovitého majetku,
Značka: MMB/0598938/2021 MO/OE/Vichrová
Vyvěšeno: 22.11.2021 - 8.12.2021
Opatření obecné povahy
Mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví
Značka:
Vyvěšeno: 22.11.2021 - 23.12.2021
Mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví
Značka: Č. j.: MZDR 14601/2021-27/MIN/KAN a Č. j.: MZDR 14597/2021-4/MIN/KAN
Vyvěšeno: 8.11.2021 - 9.12.2021
Mimořádné opatření – ochrana dýchacích cest, s účinností od 25. 10. 2021 do odvolání
Značka: MZDR 15757/2020-60/MIN/KAN
Vyvěšeno: 25.10.2021 - 25.12.2021

RSS Odběr RSS
Stav úřední desky k datu:


Při zadání data je zobrazen historický pohled na úřední desku tak, jak se zobrazovala v zadaný okamžik.

Vyhledávání na úřední desce


Úřední desky nadřízených a sousedících územněsprávních celků