Úřední deska

Zobrazit:
Stav k: 23. 08. 2019
Název
Ostatní
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie 20.9.2019
Značka:
Vyvěšeno: 22.8.2019 - 20.9.2019
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie 29.08.2019
Značka:
Vyvěšeno: 29.7.2019 - 30.8.2019
Informace dle zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád)
Značka: MCBSLA/06286/18/KO/AH
Vyvěšeno: 19.9.2018 - 5.10.2028
Informace dle §26 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád)
Značka: MCBSLA/00156/18/KO/AH
Vyvěšeno: 5.1.2018 - 21.1.2027
Výběrová řízení
O Z N Á M E N Í o vyhlášení výběrového řízení - referent/ka Bytového odboru ÚMČ Brno-jih
Značka: MCBJIH/07803/2019
Vyvěšeno: 19.8.2019 - 20.9.2019
OZNÁMENÍ o vyhlášení výběrového řízení - referent/ka odboru výstavby a územního rozvoje
Značka: MCBSLA/05989/19/TAJ/St
Vyvěšeno: 19.8.2019 - 2.9.2019
OZNÁMENÍ o vyhlášení výběrového řízení č. 11/2019 - vedoucí oddělení sociálních věcí odboru sociálních věcí a zdravotnictví
Značka:
Vyvěšeno: 16.8.2019 - 4.9.2019
VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ na obsazení funkčního místa úředníka/úřednice - právník
Značka:
Vyvěšeno: 12.8.2019 - 30.9.2019
VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ na obsazení funkčního místa Zapisovatel/ka RMČ, ZMČ – Referent/ka bezpečnosti
Značka:
Vyvěšeno: 12.8.2019 - 30.8.2019
OZNÁMENÍ o vyhlášení výběrového řízení na pozici úředníka ÚMČ Brno-Královo Pole
Značka:
Vyvěšeno: 12.7.2019 - 31.8.2019
VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ na obsazení funkčního místa účetní
Značka:
Vyvěšeno: 12.7.2019 - 30.9.2019
Dražební vyhlášky
Dražební vyhláška o provedení elektronické dražby nemovité věci
Značka: 203 Ex 33361/14-99
Vyvěšeno: 16.8.2019 - 15.10.2019
Dražební vyhláška č. 030 EX 6369/19-25
Značka: 030 EX 6369/19-25
Vyvěšeno: 30.7.2019 - 20.9.2019
Veřejné vyhlášky
Usnesení o přerušení řízení o odstranění komunikace - SO 23.2b Chodník Bučkova, na pozemcích par. čís. 2194/731 a 2194/756, oba k.ú. Slatina
Značka: MCBSLA/06071/19/OVÚR/POKI
Vyvěšeno: 21.8.2019 - 6.9.2019
Usnesení o přerušení řízení o odstranění stavby: soukromého parkoviště, veřejného osvětlení, přípojek..., na pozemcích par. čís. 2060/1, 2060/2, 2194/731, 2194/756, 2194/872, 2194/42, vše k.ú. Slatina
Značka: MCBSLA/06092/19/OVÚR/POKI
Vyvěšeno: 21.8.2019 - 6.9.2019
Usnesení o přerušení řízení o dodatečném povolení stavby RD na pozemcích par. čís. 1217/79 a 1217/80, oba k.ú. Slatina, obec Brno
Značka: MCBSLA/06020/19/OVÚR/POKI
Vyvěšeno: 20.8.2019 - 5.9.2019
Usnesení o přerušení společného řízení, komunikace Zlatá pole
Značka: MCBSLA/05905/19/OVÚR/SM
Vyvěšeno: 14.8.2019 - 30.8.2019
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ SPRÁVNÍHO ŘÍZENÍ O ODSTRANĚNÍ STAVBY: ul. Bučkova, objekt SO 05.4/23.3a - soukromé parkoviště na pozemcích p.č. 2194/731 a 2194/756
Značka: MCBSLA/05782/19/OVÚR/FIL
Vyvěšeno: 9.8.2019 - 25.8.2019
Rozpočet
Rozpočtové opatření č. R06/2019
Značka: MCBSLA/05504/19/FO/WZ
Vyvěšeno: 26.7.2019 - 1.1.2020
Rozpočtové opatření č. R05/2019
Značka: MCBSLA/04559/19/FO/WZ
Vyvěšeno: 2.7.2019 - 1.1.2020
Rozpočtové opatření č. Z03/2019
Značka: MCBSLA/04562/19/FO/WZ
Vyvěšeno: 2.7.2019 - 1.1.2020
Závěrečný účet 2018
Značka: MCBSLA/04566/19/FO/WZ
Vyvěšeno: 1.7.2019 - 30.6.2020
Rozpočtové opatření č. R04/2019
Značka: MCBSLA/03817/19/FO/WZ
Vyvěšeno: 30.5.2019 - 31.12.2019
Rozpočtové opatření č. R03/201
Značka: MCBSLA/03086/19/FO/WZ
Vyvěšeno: 3.5.2019 - 31.12.2019
Rozpočtové opatření č. Z02/2019
Značka: MCBSLA/03087/19/FO/WZ
Vyvěšeno: 3.5.2019 - 31.12.2019
Rozpočtové opatření č. Z01/201
Značka: MCBSLA/01741/19/FO/WZ
Vyvěšeno: 7.3.2019 - 31.12.2019
Rozpočtové opatření č. R01/2019
Značka: MCBSLA/01706/19/FO/WZ
Vyvěšeno: 6.3.2019 - 31.12.2019
Rozpočet městské části Brno-Slatina na rok 2019
Značka: č.j. MCBSLA/08766/18
Vyvěšeno: 17.12.2018 - 31.12.2019
Střednědobé rozpočtové výhledy příspěvkových organizací zřízených Statutárním městem Brnem, městskou částí Brno-Slatina na roky 2020 a 2021
Značka:
Vyvěšeno: 10.12.2018 - 31.12.2019
Rozpočty příspěvkových organizací zřízených Statutárním městem Brnem, městskou částí Brno-Slatina na rok 2018
Značka:
Vyvěšeno: 10.12.2018 - 31.12.2019
Střednědobý rozpočtový výhled MČ Brno-Slatina na roky 2020 - 2024
Značka: MCBSLA/06869/18/FO/WZ
Vyvěšeno: 11.10.2018 - 1.10.2019
Obecně závazné vyhlášky
Nařízení města Brna č. 10 a č. 11
Značka:
Vyvěšeno: 31.7.2018 - 31.8.2019
Obecně závazná vyhláška statutárního města Brna č. 17/2017
Značka:
Vyvěšeno: 18.10.2017 - 31.12.2020
Normativní akty MČ
Zásady bezplatného poskytnutí učeben a sálu v budově staré radnice na Přemyslově nám. 18 neziskovým organizacím
Značka:
Vyvěšeno: 7.4.2017 - 7.4.2020
Veřejné vyhlášky jiných orgánů veřejné správy
B1/17-CM-SAKO_veřejné projednání - vyhláška
Značka: MMB/0347045/2019
Vyvěšeno: 22.8.2019 - 1.10.2019
Veřejná vyhláška - stanovení přechodného DZ - Budínská 17
Značka: MMB/0345902/2019
Vyvěšeno: 21.8.2019 - 6.9.2019
OOP - Stanovení PÚP na silnici I/42 a I/50 Brno, Ostravská, rampy, GO-VO
Značka: JMK 117982/2019
Vyvěšeno: 16.8.2019 - 1.9.2019
Veřejná vyhláška - stanovení přechodného DZ - Za Kostelem, Blažovická
Značka: MMB/0319089/2019 OD/5400/LA
Vyvěšeno: 15.8.2019 - 2.9.2019
Veřejná vyhláška - stanovení přechodného DZ - Hviezdoslavova (areál firmy PHARMOS)
Značka: MMB/0314706/2019 OD/5400/LA
Vyvěšeno: 8.8.2019 - 26.8.2019
Veřejná vyhláška - stanovení přechodného DZ - Hliník 3
Značka: MMB/0305571/2019 OD/5400/L
Vyvěšeno: 8.8.2019 - 26.8.2019
B5_18-CM Viniční - Šedova - VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - veřejné projednání
Značka: MMB/0278735/2019
Vyvěšeno: 22.7.2019 - 29.8.2019
B7/18-CM - vyhláška - veřejné projednání
Značka: MMB/0291698/2019 jaš
Vyvěšeno: 18.7.2019 - 27.8.2019
Záměry města - dispozice s majetkem obce
R8/038. - záměry prodeje, pronájmu aj. nemovitého majetku
Značka: MMB/0351463/2019
Vyvěšeno: 23.8.2019 - 8.9.2019
R8/036. - záměry prodeje, pronájmu aj. nemovitého majetku
Značka: MMB/0325790/2019 MO/OE/Vichrová
Vyvěšeno: 9.8.2019 - 25.8.2019
Záměry MČ - dispozice s majetkem obce
Záměr statutárního města Brna – městské části Brno- Slatina propachtovat hmotnou nemovitou věc – pozemek p.č. 363/2 – zahrada v k. ú. Slatina.
Značka: MCBSLA/05942/19/MO/Ami
Vyvěšeno: 15.8.2019 - 2.9.2019
Záměr statutárního města Brna – městské části Brno- Slatina propachtovat hmotnou nemovitou věc – část pozemku p.č. 890/2 - zahrada v k. ú. Slatina.
Značka: č.j. MCBSLA/05939/19/MO/Ami
Vyvěšeno: 15.8.2019 - 2.9.2019
Záměr statutárního města Brna – městské části Brno- Slatina pronajmout hmotnou nemovitou věc – pozemek pod garáží v soukromém vlastnictví, p.č. 885 v k. ú. Slatina.
Značka: č.j. MCBSLA/05936/19/MO/Ami
Vyvěšeno: 15.8.2019 - 2.9.2019

RSS Odběr RSS
Stav úřední desky k datu:


Při zadání data je zobrazen historický pohled na úřední desku tak, jak se zobrazovala v zadaný okamžik.

Vyhledávání na úřední desce


Úřední desky nadřízených a sousedících územněsprávních celků