Úřední deska

Zobrazit:
Stav k: 29. 05. 2024
Název
Volby
Volby do Evropského parlamentu 2024 - informace o počtu a sídlech volebních okrsků
Značka: MCBSLA/03376/24/VO/MH
Vyvěšeno: 23.4.2024 - 10.6.2024
VOLBY DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU – 7. a 8. června 2024
Značka: Informace pro voliče, který změnil trvalý pobyt do jiné obce v době od 29. dubna 2024 do 7. června 2024
Vyvěšeno: 19.4.2024 - 8.6.2024
Ostatní
Zveřejnění výsledků kontrol na úseku ŽP za kal. rok 2023
Značka: MCBSLA/00148/24/MO/Sil
Vyvěšeno: 19.1.2024 - 6.2.2034
Informace dle § 26 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád)
Značka: MCBSLA/08184/23/KO/AH
Vyvěšeno: 6.11.2023 - 15.1.2026
Zveřejnění výsledků kontrol na úseku životního prostředí za kalendářní rok 2022
Značka: MCBSLA/00988/23/MO/Sil
Vyvěšeno: 8.2.2023 - 8.2.2033
Informace dle § 26 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád)
Značka: MCBSLA/07636/22/KO/AH
Vyvěšeno: 18.10.2022 - 3.11.2032
Zveřejnění výsledků kontrol na úseku životního prostředí za kalendářní rok 2021
Značka:
Vyvěšeno: 21.3.2022 - 6.4.2032
Informace dle § 26 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád)
Značka: MCBSLA/06345/21/KO/AH
Vyvěšeno: 2.11.2021 - 3.11.2031
Zveřejnění výsledků kontrol na úseku životního prostředí
Značka: MCBSLA/02602/21/MO/Kv
Vyvěšeno: 7.4.2021 - 23.4.2031
Informace dle zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád)
Značka: MCBSLA/06750/20/KO/AH
Vyvěšeno: 6.10.2020 - 31.12.2030
Informace dle zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád)
Značka: MCBSLA/06286/18/KO/AH
Vyvěšeno: 19.9.2018 - 5.10.2028
Informace dle §26 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád)
Značka: MCBSLA/00156/18/KO/AH
Vyvěšeno: 5.1.2018 - 21.1.2027
Výběrová řízení
OZNÁMENÍ o vyhlášení výběrového řízení na Úřad městské části Brno – Kohoutovice
Značka: Č.j.: MCBKOH/06925/2024
Vyvěšeno: 28.5.2024 - 17.6.2024
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení funkčního místa - sociální pracovník/ce na úseku sociálně-právní ochrany dětí, pracovní poměr na dobu neurčitou - ÚMČ Starý Lískovec
Značka:
Vyvěšeno: 22.5.2024 - 7.6.2024
OZNÁMENÍ o vyhlášení dvou výběrových řízení na ÚMČ Brno-Medlánky
Značka:
Vyvěšeno: 22.5.2024 - 20.6.2024
OZNÁMENÍ o vyhlášení výběrového řízení na Úřad městské části Brno –JIH
Značka: MCBJIH/06153/2024
Vyvěšeno: 22.5.2024 - 7.6.2024
OZNÁMENÍ o vyhlášení tří výběrových řízení na ÚMČ Brno-Jih
Značka:
Vyvěšeno: 22.5.2024 - 13.6.2024
OZNÁMENÍ o vyhlášení dvou výběrových řízení na ÚMČ Brno-Kníničky
Značka:
Vyvěšeno: 15.5.2024 - 7.6.2024
OZNÁMENÍ o vyhlášení výběrového řízení na Úřad městské části Brno –JIH
Značka: MCBJIH/06054/2024.
Vyvěšeno: 15.5.2024 - 7.6.2024
OZNÁMENÍ o vyhlášení výběrového řízení pro vznik pracovního poměru úředníka
Značka: POZ/1274/2024/Městy
Vyvěšeno: 14.5.2024 - 31.5.2024
OZNÁMENÍ o vyhlášení výběrového řízení č. 15 a 16/2024, ÚMČ Brno-sever
Značka:
Vyvěšeno: 10.5.2024 - 1.6.2024
OZNÁMENÍ o vyhlášení výběrového řízení na Úřad městské části Brno –Královo Pole
Značka:
Vyvěšeno: 7.5.2024 - 29.5.2024
OZNÁMENÍ o vyhlášení výběrového řízení na Úřad městské části Brno –Bystrc
Značka:
Vyvěšeno: 18.4.2024 - 1.6.2024
Volná místa a výběrová řízení - Referát vnitřních věcí
Značka:
Vyvěšeno: 20.3.2024 - 31.5.2024
Dražební vyhlášky
Z á m ě r obce pronajmout pozemek V souladu s ustanovením § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, uveřejňujeme záměr města Brna – městské části Brno-Slatina pronajmout pozemek p.č. 650/24 v k.ú. Slatina – zahrada,
Značka: MCBSLA/04355/24/MO/Hof
Vyvěšeno: 29.5.2024 - 14.6.2024
Veřejné vyhlášky
Veřejná vyhláška - Rozhodnutí - územní rozhodnutí Ul. Za Kostelem, dále pak za ulicemi Křehlíkova a Moutnická, umístění stavby, komunikační vedení
Značka: č.j.:MCBSLA/03692/24/OVÚR/LIT
Vyvěšeno: 27.5.2024 - 12.6.2024
Rozpočet
Rozpočtové opatření č. R06/2024
Značka: MCBSLA/03690/24/FO/WZ
Vyvěšeno: 2.5.2024 - 31.12.2024
Rozpočtové opatření č. R04/2024
Značka: MCBSLA/03448/24/FO/WZ
Vyvěšeno: 24.4.2024 - 31.12.2024
Rozpočtové opatření č. R05/2024
Značka: MCBSLA/03449/24/FO/WZ
Vyvěšeno: 24.4.2024 - 31.12.2024
Rozpočtové opatření č. Z04/2024
Značka: MCBSLA/03127/24/FO/WZ
Vyvěšeno: 12.4.2024 - 31.12.2024
Rozpočtové opatření č. R03/2024
Značka: MCBSLA/02613/24/FO/WZ
Vyvěšeno: 25.3.2024 - 31.12.2024
Rozpočtové opatření č. R02/2024
Značka: MCBSLA/02313/24/FO/WZ
Vyvěšeno: 14.3.2024 - 31.12.2024
Rozpočtové opatření č. Z01/2024
Značka: MCBSLA/02031/24/FO/WZ
Vyvěšeno: 6.3.2024 - 31.12.2024
Rozpočtové opatření č. Z02/2024
Značka: MCBSLA/02032/24/FO/WZ
Vyvěšeno: 6.3.2024 - 31.12.2024
Rozpočtové opatření č. Z03/2024
Značka: MCBSLA/02033/24/FO/WZ
Vyvěšeno: 6.3.2024 - 31.12.2024
Rozpočtové opatření č. R01/2024
Značka: MCBSLA/01718/24/FO/WZ
Vyvěšeno: 26.2.2024 - 31.12.2024
Schválený rozpočet MČ na rok 2024
Značka: MCBSLA/09487/23/FO/WZ
Vyvěšeno: 20.12.2023 - 1.1.2025
Schválené rozpočty zřízených příspěvkových organizací na rok 2024
Značka: MCBSLA/09489/23/FO/WZ
Vyvěšeno: 20.12.2023 - 1.1.2025
Schválené SVR zřízených příspěvkových organizací na roky 2025, 2026
Značka: MCBSLA/09490/23/FO/
Vyvěšeno: 20.12.2023 - 1.1.2025
Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2025-2029
Značka: MCBSLA/07428/23/FO/WZ
Vyvěšeno: 9.10.2023 - 1.10.2024
Závěrečný účet MČ za rok 2022
Značka: MCBSLA/05110/23/FO/WZ
Vyvěšeno: 3.7.2023 - 1.7.2024
Veřejné vyhlášky jiných orgánů veřejné správy
Stanovení PÚP v rámci stavby "I/42 Brno VMO Tomkovo náměstí, I/42 Brno VMO Rokytova".
Značka: JMK 74158/2024
Vyvěšeno: 28.5.2024 - 13.6.2024
Rozhodnutí ve věci: „ul. Bučkova, objekt SO 05.4/23.3a Veřejně přístupná účelová komunikace na pozemcích p. č. 2194/42, 2194/731, 2194/756, vše v k. ú. Slatina, obec Brno“
Značka: SP. ZN.: 5400/OD/2022/149144-Ro-/7/
Vyvěšeno: 28.5.2024 - 13.6.2024
Veřejná vyhláška o záměru stanovení DZ, ulice Tuřanka v křižovatce s ulicí Tuřanka - Zákos
Značka: SP. ZN.: 5400/OD/MMB/0410269/2023
Vyvěšeno: 21.5.2024 - 21.6.2024
B50_07_II- vystavení OOP - veřejná vyhláška
Značka: MMB/0215148/2024 OÚPR/Křenková
Vyvěšeno: 16.5.2024 - 1.6.2024
Veřejná vyhláška OOP č. 1/2024 Změna ÚPmB B1/22 Sadová
Značka: MMB/0220838/2024 OÚPR/Havránková
Vyvěšeno: 16.5.2024 - 1.6.2024
OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY č. 2/2024, Změna Územního plánu města Brna B50/07-II, MČ BRNO-JIH, k. ú. Přízřenice, ul. Moravanská
Značka: č.j. MMB/0222980/2024
Vyvěšeno: 16.5.2024 - 1.6.2024
N Á V R H O P A T Ř E N Í O B E C N É P O V A H Y :stanovení bližších podmínek uplatňování Zásad regulace pajasanu žláznatého
Značka: Č. j.: JMK 72316/202
Vyvěšeno: 16.5.2024 - 1.6.2024
Veřejná vyhláška: veřejné projednání návrhu Změny ÚPmB – B170_p353_22
Značka: č.j. MMB/0211654/2024
Vyvěšeno: 15.5.2024 - 27.6.2024
DAŇ Z NEMOVITÝCH VĚCÍ NA ROK 2024
Značka: Čj.: 2009199/24/3000-11530-705400
Vyvěšeno: 29.4.2024 - 31.5.2024
Záměry města - dispozice s majetkem obce
R9/084/2 - záměry prodeje, pronájmu aj. nemovitého majetku
Značka: MMB/0247747/2024 MO/OEM/Vodáčková
Vyvěšeno: 27.5.2024 - 12.6.2024
R9/084 - záměry prodeje, pronájmu aj. nemovitého majetku
Značka: MMB/0241036/2024 MO/OEM/Vodáčková
Vyvěšeno: 24.5.2024 - 9.6.2024
R9/083. - záměry prodeje, pronájmu aj. nemovitého majetku
Značka:
Vyvěšeno: 17.5.2024 - 2.6.2024
Záměry MČ - dispozice s majetkem obce
Záměr pronájmu bytu s pohledávkou Tilhonova 85
Značka: MCBSLA/04346/24/BO/JS
Vyvěšeno: 29.5.2024 - 14.6.2024
Záměr pronájmu bytu bez pohledávky Dědická 7
Značka: MCBSLA/04347/24/BO/JS
Vyvěšeno: 29.5.2024 - 14.6.2024
R9/081- záměry prodeje, pronájmu aj. nemovitého majetku
Značka: MMB/0248983/2024 MO/OEM/Vodáčková
Vyvěšeno: 29.5.2024 - 14.6.2024

RSS Odběr RSS
Stav úřední desky k datu:


Při zadání data je zobrazen historický pohled na úřední desku tak, jak se zobrazovala v zadaný okamžik.

Vyhledávání na úřední desce


Úřední desky nadřízených a sousedících územněsprávních celků