Úřední deska

Zobrazit:
Stav k: 19. 10. 2021
Název
Ostatní
Výzva k odstranění vozidla z pozemní komunikace
Značka: BKOM/20373/2021
Vyvěšeno: 20.8.2021 - 20.10.2021
Oznámení o odtahu vozidla
Značka:
Vyvěšeno: 13.8.2021 - 13.11.2021
Zveřejnění výsledků kontrol na úseku životního prostředí
Značka: MCBSLA/02602/21/MO/Kv
Vyvěšeno: 7.4.2021 - 23.4.2031
Smlouva o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu statutárního města Brna MČ Bmo-Slatina č. 8366/20/KO
Značka: MCBSLA/08366/20/KO/AH
Vyvěšeno: 5.3.2021 - 5.3.2024
Informace dle zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád)
Značka: MCBSLA/06750/20/KO/AH
Vyvěšeno: 6.10.2020 - 31.12.2030
Informace dle zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád)
Značka: MCBSLA/06286/18/KO/AH
Vyvěšeno: 19.9.2018 - 5.10.2028
Informace dle §26 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád)
Značka: MCBSLA/00156/18/KO/AH
Vyvěšeno: 5.1.2018 - 21.1.2027
Výběrová řízení
OZNÁMENÍ o vyhlášení výběrového řízení č. 14/2021
Značka:
Vyvěšeno: 7.10.2021 - 25.10.2021
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na ÚMČ Brno-Královo Pole
Značka:
Vyvěšeno: 4.10.2021 - 29.10.2021
Vyhlášení výběrového řízení pro vznik pracovního poměru úředníka - stavební technik 2021 - zástup za MD
Značka:
Vyvěšeno: 13.8.2021 - 31.12.2021
Veřejné vyhlášky
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ - Ul. Za Kostelem/ Ondřeje Veselého - SO31 - prodloužení NTL plynovodu, 2x NTL přípojky plynu pro bytové domy E, F, na pozemcích parc. č. 2111/1, 2060/1, 2194/756, 2194/731, vše k.ú. Slatina, obec Brno
Značka: MCBSLA/07136/21/OVÚR/POKI
Vyvěšeno: 15.10.2021 - 31.10.2021
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ: ul. Hviezdoslavova, Vlárská, Langrova – „Brno, Slatina, st. úprava kVN 1356, 1216, 1256“, na pozemcích p.č. 502/25, 2282/3, 821/6, 2275/12, 2277/4, 1009/1, 2263/18, 2282/10, 2282/2,
Značka: MCBSLA/06578/21/OVÚR/FIL
Vyvěšeno: 13.10.2021 - 29.10.2021
Oznámení pokračování řízení o dodatečném povolení stavby: ul. Bučkova, SO 23.3a Veřejně přístupná účelová komunikace, SO 23.3b Veřejně přístupná účelová komunikace, SO 24b Přípojka kanalizační dešťová, pozemky par. čís. 2194/42, 2194/731 a 2194/756, vše k
Značka: MCBSLA/07052/21/OVÚR/POKI
Vyvěšeno: 4.10.2021 - 25.10.2021
Rozpočet
Rozpočtové opatření č. R10/2021
Značka: MCBSLA/06932/21/FO/WZ
Vyvěšeno: 4.10.2021 - 31.12.2021
Střednědobý výhled rozpočtu MČ na roky 2023 - 2027
Značka: MCBSLA/06692/21/FO/WZ
Vyvěšeno: 27.9.2021 - 30.9.2022
Rozpočtové opatření č. R09/2021
Značka: MCBSLA/05958/21/FO/WZ
Vyvěšeno: 31.8.2021 - 3.1.2022
Rozpočtové opatření č. R08/2021
Značka: MCBSLA/05615/21/FO/WZ
Vyvěšeno: 12.8.2021 - 31.12.2021
Rozpočtové opatření č. R07/2021
Značka: MCBSLA/05275/21/FO/WZ
Vyvěšeno: 26.7.2021 - 31.12.2021
Závěrečný účet MČ za rok 2020
Značka: MCBSLA/05111/21/FO/WZ
Vyvěšeno: 16.7.2021 - 15.7.2022
Rozpočtové opatření č. Z03/2021
Značka: MCBSLA/04862/21/FO/WZ
Vyvěšeno: 7.7.2021 - 31.12.2021
Rozpočtové opatření č. R06/2021
Značka: MCBSLA/04680/21/FO/WZ
Vyvěšeno: 28.6.2021 - 31.12.2021
Rozpočtové opatření č. R05/2021
Značka: MCBSLA/04063/21/FO/WZ
Vyvěšeno: 2.6.2021 - 31.12.2021
Rozpočtové opatření č. Z02/2021
Značka: MCBSLA/03344/21/FO/WZ
Vyvěšeno: 5.5.2021 - 31.12.2021
Rozpočtové opatření č. R04/2021
Značka: MCBSLA/03138/21/FO/WZ
Vyvěšeno: 26.4.2021 - 31.12.2021
Rozpočtové opatření č. R03/2021
Značka: MCBSLA/02915/21/FO/WZ
Vyvěšeno: 16.4.2021 - 3.1.2022
Rozpočtové opatření č. R02/2021
Značka: MCBSLA/02241/21/FO/WZ
Vyvěšeno: 22.3.2021 - 31.12.2021
Rozpočtové opatření č. Z01/2021
Značka: MCBSLA/01539/21/FO/WZ
Vyvěšeno: 24.2.2021 - 3.1.2022
Rozpočtové opatření č. R01/2021
Značka: MCBSLA/01398/21/FO/WZ
Vyvěšeno: 17.2.2021 - 31.12.2021
Rozpočet MČ na rok 2021
Značka: MCBSLA/08974/20/FO/WZ
Vyvěšeno: 22.12.2020 - 31.12.2021
Obecně závazné vyhlášky
Nařízení města Brna č. 18/2021
Značka:
Vyvěšeno: 18.10.2021 - 18.11.2021
Sdělení o technické chybě v obecně závazné vyhlášce č. 14/2021,
Značka:
Vyvěšeno: 13.10.2021 - 13.11.2021
Nařízení města Brna č. 17/2021
Značka:
Vyvěšeno: 7.10.2021 - 7.11.2021
Veřejné vyhlášky jiných orgánů veřejné správy
Pozemek parc. č. 673/52, k. ú. Slatina, obec Brno
Značka:
Vyvěšeno: 18.10.2021 - 3.11.2021
OOP - BLOKOVÉ ČIŠTĚNÍ VOZOVEK - ZÁKOS 2021
Značka: Č. J.: MMB/10/21/498480/2021
Vyvěšeno: 11.10.2021 - 27.10.2021
Veřejná vyhláška - pokračování územního řízení - CTPark Brno G-Land
Značka:
Vyvěšeno: 4.10.2021 - 20.10.2021
Zveřejnění výzvy BKOM/23954/2021
Značka: BKOM/23954/2021
Vyvěšeno: 1.10.2021 - 1.12.2021
Veřejné projednání Návrhu změn Regulačního plánu Městské památkové rezervace Brno (RP MPR) vybraných ke zkrácenému postupu pořízení a Návrhu změn Územního plánu města Brna souvisejících s řešením změn RP MPR
Značka: Č.j.: MMB/0501091/2021
Vyvěšeno: 29.9.2021 - 10.11.2021
B5/19/2021-CM-Porgesova- veřejná vyhláška
Značka: MMB/0497402/2021 jaš
Vyvěšeno: 27.9.2021 - 4.11.2021
Záměry města - dispozice s majetkem obce
R8/176. - záměry prodeje, pronájmu aj. nemovitého majetku, 5.8. - 23.8.2021
Značka: MMB/0535228/2021 MO/OE/Vichrová
Vyvěšeno: 14.10.2021 - 1.11.2021
Opatření obecné povahy
Stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích – místní komunikace III. tř., ul. Mikulčická, Brno-Slatina
Značka: Č. J.: MMB/0534056/2021/NEM
Vyvěšeno: 18.10.2021 - 3.11.2021
Oznámení o návrhu stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci – místní komunikace III. třídy, ul. Zlínská, Brno
Značka: Č. J.: MMB/0526124/2021/HL
Vyvěšeno: 12.10.2021 - 12.11.2021

RSS Odběr RSS
Stav úřední desky k datu:


Při zadání data je zobrazen historický pohled na úřední desku tak, jak se zobrazovala v zadaný okamžik.

Vyhledávání na úřední desce


Úřední desky nadřízených a sousedících územněsprávních celků