Úřední deska

Zobrazit:
Stav k: 22. 03. 2019
Název
Ostatní
Registr - schválení žadatelé ze Seznamu žadatelů o byt pro rok 2019
Značka: MCBSLA/01385/19/BO/JS
Vyvěšeno: 21.2.2019 - 25.3.2019
Oznámení o odtažených vozidlech
Značka:
Vyvěšeno: 21.2.2019 - 25.3.2019
Informace dle zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád)
Značka: MCBSLA/06286/18/KO/AH
Vyvěšeno: 19.9.2018 - 5.10.2028
Informace dle §26 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád)
Značka: MCBSLA/00156/18/KO/AH
Vyvěšeno: 5.1.2018 - 21.1.2027
Výběrová řízení
OZNÁMENÍ o vyhlášení výběrového řízení č. 7/2019
Značka:
Vyvěšeno: 22.3.2019 - 9.4.2019
OZNÁMENÍ o vyhlášení výběrového řízení pro vznik pracovního poměru úředníka, Správce výpočetní sítě
Značka:
Vyvěšeno: 11.3.2019 - 15.4.2019
VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ na obsazení funkčního místa referent/ka stavebního úřadu
Značka:
Vyvěšeno: 6.3.2019 - 29.3.2019
OZNÁMENÍ o vyhlášení výběrového řízení č. 5/2019
Značka:
Vyvěšeno: 5.3.2019 - 22.3.2019
OZNÁMENÍ o vyhlášení výběrového řízení pro vznik pracovního poměru úředníka: referent/ka odboru výstavby a územního rozvoje
Značka: MCBSLA/01615/19/TAJ/St
Vyvěšeno: 4.3.2019 - 22.3.2019
Dražební vyhlášky
Dražební vyhláška
Značka: č.j. 144 EX 18549/15-68
Vyvěšeno: 18.2.2019 - 4.4.2019
Usnesení o dražebním jednání
Značka: č. j. 006 EX 86/11-154
Vyvěšeno: 13.2.2019 - 15.5.2019
Veřejné vyhlášky
Veřejná vyhláška:územní rozhodnutí Řípská 19a – umístění stavby nazvané: „Přístřešek na terase u bytu č. 9"
Značka: MCBSLA/01019/19/OVÚR/Kre
Vyvěšeno: 13.3.2019 - 29.3.2019
Veřejná vyhláška: "Oznámení zahájení řízení o dodatečném povolení stavby:Kabelové vedení NN Zlatá pole"
Značka: MCBSLA/01751/19/OVÚR/MM
Vyvěšeno: 11.3.2019 - 27.3.2019
Veřejná vyhláška: " Usnesení přerušení územního řízení - SO.03_01 Vodovod Zlatá pole"
Značka: MCBSLA/01705/19/OVÚR/MM
Vyvěšeno: 11.3.2019 - 27.3.2019
Veřejná vyhláška - OOP Blokové čištění 2019: dočasný zákaz stání na místních komunikacích jaro/podzim 2019
Značka: MCBSLA/01479/19/OVÚR/MM
Vyvěšeno: 6.3.2019 - 22.3.2019
Rozpočet
Rozpočtové opatření č. Z01/201
Značka: MCBSLA/01741/19/FO/WZ
Vyvěšeno: 7.3.2019 - 31.12.2019
Rozpočtové opatření č. R01/2019
Značka: MCBSLA/01706/19/FO/WZ
Vyvěšeno: 6.3.2019 - 31.12.2019
Rozpočet městské části Brno-Slatina na rok 2019
Značka: č.j. MCBSLA/08766/18
Vyvěšeno: 17.12.2018 - 31.12.2019
Střednědobé rozpočtové výhledy příspěvkových organizací zřízených Statutárním městem Brnem, městskou částí Brno-Slatina na roky 2020 a 2021
Značka:
Vyvěšeno: 10.12.2018 - 31.12.2019
Rozpočty příspěvkových organizací zřízených Statutárním městem Brnem, městskou částí Brno-Slatina na rok 2018
Značka:
Vyvěšeno: 10.12.2018 - 31.12.2019
Střednědobý rozpočtový výhled MČ Brno-Slatina na roky 2020 - 2024
Značka: MCBSLA/06869/18/FO/WZ
Vyvěšeno: 11.10.2018 - 1.10.2019
Závěrečný účet městské části za rok 2017
Značka: MCBSLA/04637/18/FO/WZ
Vyvěšeno: 29.6.2018 - 1.7.2019
Obecně závazné vyhlášky
Nařízení města Brna č. 10 a č. 11
Značka:
Vyvěšeno: 31.7.2018 - 31.8.2019
Nové nařízení statutárního města Brna č. 5, kterým se vydává Tržní řád
Značka:
Vyvěšeno: 6.6.2018 - 22.6.2019
Nové obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č. 3 a 4 /2018
Značka:
Vyvěšeno: 5.4.2018 - 22.4.2019
Obecně závazná vyhláška statutárního města Brna č. 17/2017
Značka:
Vyvěšeno: 18.10.2017 - 31.12.2020
Normativní akty MČ
Zásady bezplatného poskytnutí učeben a sálu v budově staré radnice na Přemyslově nám. 18 neziskovým organizacím
Značka:
Vyvěšeno: 7.4.2017 - 7.4.2020
Veřejné vyhlášky jiných orgánů veřejné správy
Rozhodnuti_CS Slapanicko_Slatina-Slapanice
Značka: OV-ČJ/22668-19/MUJ
Vyvěšeno: 22.3.2019 - 8.4.2019
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA / OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci – silnici I. třídy
Značka: Č. j.: JMK 41601/2019
Vyvěšeno: 18.3.2019 - 3.4.2019
Veřejná vyhláška o zahájení projednání Návrhu změny A1/18-CM - regulativy SJ
Značka: MMB/0106363/2019 OÚPR/Křenková
Vyvěšeno: 18.3.2019 - 23.4.2019
ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ: „Silnice I/42 Brno, VMO Tomkovo náměstí – manipulační trolejbusová trať Jedovnická + VO“
Značka: JMK 40553/2019
Vyvěšeno: 18.3.2019 - 3.4.2019
Veřejná vyhláška - stanovení přechodného DZ - Slavkovská
Značka: MMB/0102223/2019 OD/5400/LA
Vyvěšeno: 14.3.2019 - 1.4.2019
Veř. vyhláš., návrh OOP, návrh stanovení DZ na MK III.třídy-ul.Šmahova, Brno
Značka: MMB/0112243/2019 OD/5400/ZAV
Vyvěšeno: 14.3.2019 - 15.4.2019
Vyhláška s návrhem opatření obecné povahy, kterým se stanoví odchylný postup pro usmrcování kormorána velkého pro Jihomoravský kraj
Značka: MZP/2019/630/568
Vyvěšeno: 12.3.2019 - 28.3.2019
Veřejná vyhláška: Návrh změny Územního plánu města Brna B36/07-II
Značka: č.j. MMB/0089422/2019
Vyvěšeno: 4.3.2019 - 24.4.2019
Záměry města - dispozice s majetkem obce
R8/018. - záměry prodeje, pronájmu aj. nemovitého majetku
Značka: MMB/0119464/2019 MO/OE/Vichrová
Vyvěšeno: 22.3.2019 - 8.4.2019
Nabídkové řízení na prodej pozemku v k.ú. Pisárky
Značka: MMB/0113026/2019
Vyvěšeno: 19.3.2019 - 21.5.2019
R8/017. - záměry prodeje, pronájmu aj. nemovitého majetku
Značka: MMB/0112234/2019 MO/OE/Vichrová
Vyvěšeno: 18.3.2019 - 3.4.2019
Nabídkové řízení na prodej pozemku v k.ú. Ponava
Značka: MMB/0103985/2019
Vyvěšeno: 18.3.2019 - 21.5.2019
R8/ mimořádný záměr - OŽP MMB
Značka: MMB/0115717/2019 MO/OE/Vichrová
Vyvěšeno: 18.3.2019 - 3.4.2019
Nabídkové řízení na prodej pozemků p.č. 3569/337 a 3569/395 v k.ú. Šlapanice u Brna
Značka: MMB/0070979/2019
Vyvěšeno: 25.2.2019 - 30.4.2019
Záměry MČ - dispozice s majetkem obce
Záměr statutárního města Brna – městské části Brno- Slatina pronajmout hmotnou nemovitou věc - pozemek p.č. 2952/5
Značka: MCBSLA/02075/19/MO/Hof
Vyvěšeno: 22.3.2019 - 8.4.2019
Záměr statutárního města Brna – městské části Brno- Slatina změnit podmínky smlouvy č. MO/NPO/4783/2016
Značka: MCBSLA/02076/19/MO/Hof
Vyvěšeno: 22.3.2019 - 8.4.2019
Záměr statutárního města Brna – městské části Brno- Slatina pronajmout hmotnou nemovitou věc - pozemek p.č. 103
Značka: MCBSLA/02049/19/MO/Hof
Vyvěšeno: 21.3.2019 - 8.4.2019
Záměr statutárního města Brna – městské části Brno- Slatina propachtovat hmotnou nemovitou věc - pozemek p.č. 303/
Značka: MCBSLA/02050/19/MO/Hof
Vyvěšeno: 21.3.2019 - 8.4.2019

RSS Odběr RSS
Stav úřední desky k datu:


Při zadání data je zobrazen historický pohled na úřední desku tak, jak se zobrazovala v zadaný okamžik.

Vyhledávání na úřední desce


Úřední desky nadřízených a sousedících územněsprávních celků