Úřední deska

Zobrazit:
Stav k: 16. 01. 2018
Název
Volby
Informace o místě a době konání volby prezidenta České republiky
Značka:
Vyvěšeno: 28.12.2017 - 28.1.2018
Poskytnutí informace o počtu a sídle volebních okrsků
Značka:
Vyvěšeno: 28.11.2017 - 28.1.2018
Ostatní
Kontrola samostatné působnosti-zveřejnění informace
Značka:
Vyvěšeno: 5.1.2018 - 22.1.2018
Informace dle §26 záona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád)
Značka: MCBSLA/00156/18/KO/AH
Vyvěšeno: 5.1.2018 - 21.1.2027
Oznámení o přechodu na nové webové stránky MČ Brno-Slatina
Značka:
Vyvěšeno: 31.10.2017 - 31.12.2018
Výběrová řízení
VŘ - 4/2018 -ÚMČ Brno-sever - právník/právnička odboru stavebního
Značka:
Vyvěšeno: 16.1.2018 - 1.2.2018
VŘ - 1/2018 -ÚMČ Brno-sever-sociální pracovník/pracovnice OSPOD
Značka:
Vyvěšeno: 15.1.2018 - 29.1.2018
VŘ - 2/2018 -ÚMČ Brno-sever-referent/referentka odboru školství a kultury
Značka:
Vyvěšeno: 15.1.2018 - 31.1.2018
VŘ - 3/2018 -ÚMČ Brno-sever - právník/právnička právního oddělení odboru organizačního
Značka:
Vyvěšeno: 15.1.2018 - 31.1.2018
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na pozici referenta OVÚR ÚMČ Brno-Slatina
Značka: MCBSLA/00665/18
Vyvěšeno: 12.1.2018 - 30.1.2018
Výběrové řízení - referent sociálně-právní ochrany dětí
Značka:
Vyvěšeno: 4.1.2018 - 31.1.2018
Výběrová řízení na funkční místa úředníka . ÚMČ Brno-Královo Pole
Značka:
Vyvěšeno: 4.1.2018 - 31.1.2018
Výběrové řízení na funkční místo úředník/úřednice – „Referent/ka úseku dopravy a správních činností“
Značka:
Vyvěšeno: 2.1.2018 - 19.1.2018
Výběrové řízení na pozici právníka
Značka:
Vyvěšeno: 20.12.2017 - 1.2.2018
Vyhlášení VŘ pro poskytnutí zápůjček z FRBmB - II. etapa 2018
Značka: MMB/0478619/2017 BO/KUC
Vyvěšeno: 1.12.2017 - 16.1.2018
Dražební vyhlášky
Dražební vyhláška A3149
Značka:
Vyvěšeno: 6.12.2017 - 17.1.2018
Dražební vyhláška A3148
Značka:
Vyvěšeno: 5.12.2017 - 17.1.2018
Rozpočet
Rozpočet městské části na rok 2018
Značka: MCBSLA/07254/17
Vyvěšeno: 18.12.2017 - 31.12.2018
Rozpočty zřízených příspěvkových organizací na rok 2018
Značka: MCBSLA/07158/17/FO/WZ
Vyvěšeno: 13.12.2017 - 31.12.2018
Střednědobé rozpočtové výhledy zřízených příspěvkových organizací na roky 2019 a 2020
Značka: MCBSLA/07161/17/FO/WZ
Vyvěšeno: 13.12.2017 - 31.12.2018
Rozpočtové opatření č. R12/2017
Značka: MCBSLA/6535/17
Vyvěšeno: 16.11.2017 - 1.2.2018
Střednědobý rozpočtový výhled MČ Brno-Slatina na roky 2019-2023
Značka:
Vyvěšeno: 29.9.2017 - 1.10.2018
Střednědobý výhled MČ na roky 2019 - 2023
Značka:
Vyvěšeno: 5.9.2017 - 1.10.2018
Závěrečný účet MČ Brno-Slatina za rok 2016
Značka:
Vyvěšeno: 2.6.2017 - 30.6.2018
Rozpočet městské části na rok 2017, rozpočtová pravidla
Značka:
Vyvěšeno: 3.1.2017 - 31.12.2018
Rozpočtový výhled Městské části Brno-Slatina na roky 2018 - 2022
Značka:
Vyvěšeno: 3.1.2017 - 31.12.2018
Závěrečný účet MČ za rok 2015
Značka:
Vyvěšeno: 6.6.2016 - 30.6.2018
Obecně závazné vyhlášky
Nařízení města Brna 18/2017
Značka:
Vyvěšeno: 20.11.2017 - 6.12.2018
Obecně závazná vyhláška statutárního města Brna č. 17/2017
Značka:
Vyvěšeno: 18.10.2017 - 31.12.2020
Normativní akty MČ
Zásady bezplatného poskytnutí učeben a sálu v budově staré radnice na Přemyslově nám. 18 neziskovým organizacím
Značka:
Vyvěšeno: 7.4.2017 - 7.4.2020
Veřejné vyhlášky jiných orgánů veřejné správy
Veřejná vyhláška: Změny ÚPmB B1/17-RP
Značka: OUPR/MMB/0518688/2017, čj. MMB/0000367/2018
Vyvěšeno: 12.1.2018 - 15.2.2018
Veřejná vyhláška: Stanovení PDZ - Řípská 21 - vjezd a výjezd za stavby
Značka: MMB/0387256/2017 OD/5400/LA
Vyvěšeno: 12.1.2018 - 28.1.2018
Veřejná vyhláška - Černovická
Značka: MMB/0009633/2018 OD/5400/LA
Vyvěšeno: 8.1.2018 - 25.1.2018
Veřejná vyhláška: Stanovení DZ
Značka:
Vyvěšeno: 8.1.2018 - 24.1.2018
Veřejná vyhláška, OOP-návrh místní úpravy provozu Kikerleho
Značka: MMB/0518670/2017 OD/5400/ZAV
Vyvěšeno: 22.12.2017 - 22.1.2018
Záměry města - dispozice s majetkem obce
R7/151 - záměry prodeje, pronájmu aj. nemovitého majetku
Značka: MMB/0014343/2018 MO/OE/Vichrová
Vyvěšeno: 11.1.2018 - 27.1.2018
Záměry MČ - dispozice s majetkem obce
Záměr města Brna – městské části Brno- Slatina propachtovat hmotnou nemovitou věc
Značka: č.j. MCBSLA/00108/18/MO/Ami
Vyvěšeno: 4.1.2018 - 22.1.2018
Záměr města Brna – městské části Brno- Slatina propachtovat hmotné nemovité věci
Značka: MCBSLA/00113/18/MO/Ami
Vyvěšeno: 4.1.2018 - 22.1.2018

RSS Odběr RSS


Archiv:


Stav úřední desky k datu:


Při zadání data je zobrazen historický pohled na úřední desku tak, jak se zobrazovala v zadaný okamžik.

Vyhledávání na úřední desce


Úřední desky nadřízených a sousedících územněsprávních celků