Úseky / Odbory

Vedení radnice

Starosta Městské části je jejím statutárním orgánem a jedná za Městskou část navenek. Činí za Městskou část právní úkony vůči třetím osobám. Ukládá ÚMČ úkoly v samostatné působnosti Městské části.

Místostarosta Městské části je zástupcem starosty v rozsahu jeho oprávnění v době nepřítomnosti starosty. Ukládá ÚMČ úkoly v samostatné působnosti Městské části.

Tajemník městké části řídí činnost ÚMČ po stránce personální a zajištění chodu ÚMČ v přenesené i samostatné působnosti.

 
 Funkce
 / Referát
 Jméno  Telefon  E-mail

 Starosta
 Jiří Ides  533 433 570   ides.jiri (zavináč)mcslatina.cz

 1. místostarosta Bc. Michal Kolařík  533 433 571  kolarik.michal (zavináč)mcslatina.cz

  2. místostarosta Mgr. Petr Semrád  533 433 569 semrad.petr (zavináč)mcslatina.cz

 Tajemnice  Mgr. Danuše Stoklásková  533 433 572   tajemnice (zavináč)mcslatina.cz

 Sekretariát, kontrola  Alexandra Hradečná  533 433 573   hradecna.alexandra  (zavináč)mcslatina.cz

 

Všeobecný odbor

Právní agendy, informatika, veřejné služby, vnitřní správa, kultura, agenda podatelny, poplatky ze psů, rybářské lístky, požární ochrana a CO, ověřování listin a podpisů
 
Funkce
/ Referát
Jméno Telefon E-mail

Vedoucí odboru
Právní a informatiky
 JUDr. Radim Janků  533 433 574  janku.radim (zavináč)mcslatina.cz

 Podatelna    533 433 576  podatelna.slatina (zavináč)brno.cz

Podatelna, veřejné služby, vnitřní správa, archiv, kultura, rybářské lístky  Martina Hájková  533 433 576  hajkova.martina (zavináč)mcslatina.cz

Ověřování, veřejná prostranství, požární ochrana, CO, místní poplatky ze psů  Petra Kučerová  533 433 575  kucerova.petra (zavináč)mcslatina.cz

Finanční odbor

Rozpočet a účetnictví, správa poplatků a nájemného (mimo nájemného z bytů), pokladna, mzdová agenda

 
Funkce
/ Referát
Jméno Telefon E-mail

Vedoucí odboru
Rozpočet a účetnictví, finanční řízení příspěvkových organizací
 Mgr. Zuzana Wiesnerová  533 433 577  wiesnerova.zuzana (zavináč)mcslatina.cz

Účetnictví, mzdová agenda  Jitka Šimonková  533 433 579  simonkova.jitka (zavináč)mcslatina.cz

Pokladna, vymáhání nedoplatků, agenda VHP  Jana Kosičková  533 433 578  kosickova.jana (zavináč)mcslatina.cz

 

Majetkový odbor

Správa a evidence movitého a nemovitého majetku, investorská činnost, záležitosti školství, životní prostředí

 
Funkce
/ Referát
Jméno Telefon E-mail

Vedoucí odboru
Správa movitého a nemovitého majetku, opravy a údržba, investorská činnost
 Ing. Bc. Martina Doleželová  533 433 580  dolezelova.martina (zavináč)mcslatina.cz

Správa komunikací, opravy a údržba mobiliáře ÚMČ, životní prostředí
 Ing. Jana Šillerová  533 433 582  sillerova.jana (zavináč)mcslatina.cz 

Evidence majetku, pronájmy zemědělské půdy a jiných pozemků, školská zařízení  Mgr. Zdeňka Hofírková  533 433 581  hofirkova.zdenka (zavináč)mcslatina.cz

Správa a údržba objektů MČ

Krupová Jana

 533 433 586 krupova.jana (zavináč)mcslatina.cz

Správa budov

Bohumír Špaček

   spravcebudovy (zavináč)mcslatina.cz

 

Odbor sociální péče

Výkon státní správy na úseku zdravotnictví a sociálních agend, sociální kurátorství dětí a mládeže, sociálně právní ochrana dětí, agenda občanů omezených ve způsobilosti k právním úkonům.

 
Funkce
/ Referát
Jméno Telefon E-mail

Vedoucí odboru
Péče o děti a nezletilé, agenda občanů omezených ve způsobilosti k právním úkonům
Mgr. Kamila Štěpánková

 533 433 583
 739 308 587

stepankova.kamila (zavináč)mcslatina.cz

Sociálně právní ochrana dětí

 Mgr. Sabina Valová

(M - Ž)

JUDr. Alois Deutsch

(A - L)

 602 411 072

 533 433 584

 722 953 122
 533 433 568

 valova.sabina (zavináč)mcslatina.cz

 

deutsch.alois(zavináč)mcslatina.cz


Sociální kurátorství dětí a mládeže  Lucie Koubková

 533 433 585
 602 411 062

 koubkova.lucie (zavináč)mcslatina.cz
 

Odbor výstavby a územního rozvoje

Stavební a územní řízení, výkon státní správy na místních a účelových komunikacích, technické sítě

 

Stavební úřad

Funkce
/ Referát
Jméno Telefon E-mail

Vedoucí odboru

Speciální stavební úřad - vodoprávní úřad. silniční správní úřad

 Ing. Jitka Pokorová  533 433 587  pokorova.jitka (zavináč)mcslatina.cz

Stavební úřad
 Veronika Daňková 533 433 591  dankova.veronika (zavináč)mcslatina.cz

Stavební úřad Ing. Renata Filipcová  533 433 590  filipcova.renata (zavináč)mcslatina.cz

Administrativa odboru
RÚIAN
 Lucie Hořejšová  533 433 597
605 284 601
 horejsova.lucie@mcslatina.cz

Stavební úřad neobsazeno 533 433 598  

Stavební úřad Ing. Vladimíra Litworová 533 433 589 litworova.vladimira (zavináč)mcslatina.cz

 

Bytový odbor

Správa bytů a nebytových prostor v bytových domech pronájmy bytů a nebyt. prostor

<> 

Funkce
/ Referát
Jméno Telefon E-mail

Vedoucí odboru
Správa bytů a nebytových prostor v bytových domech
 JUDr. Jana Šiková  533 433 592  sikova.jana (zavináč)mcslatina.cz

Opravy a údržba bytového fondu, technické věci   Michal Janík  533 433 588  janik.michal (zavináč)mcslatina.cz

Účetnictví VHČ  Soňa Janků  533 433 594  janku.sona (zavináč)mcslatina.cz

Správa nájemného z bytů Andrea Jurníčková  533 433 593  jurnickova.andrea (zavináč)mcslatina.cz

Opravy a údržba bytového fondu, technické věci  Vojtěch Roman  533 433 595  roman.vojtech (zavináč)mcslatina.cz

Pronájmy bytů a nebytových prostor
  Jana Pechová  533 433 596  pechova.jana (zavináč)mcslatina.cz