Zpravodaj - Aktuality o Slatině

CENÍK INZERCE 2017


KOMERČNÍ INZERCE včetně DPH 21%
FORMÁT *: 1/12 strany ........... ........... 1.500,- Kč ( 1.000,-Kč)**
2/12 strany ........... ........... 3.000,- Kč (2.000,-Kč)
1/4 strany ........... ........... 5.000,- Kč (3.000,-Kč)
1/3 strany ........... ........... 7.500,- Kč (4.500,-Kč)
1/2 strany ........... ........... 10.000,- Kč (6.000,-Kč)
........... ...........
Grafická příprava reklamy: 30% z ceny za 1. uveřejnění
ŘÁDKOVÁ řádek o šíři 5,7 cm 40,-Kč, max. 3 řádky

NEKOMERČNÍ INZERCE včetně DPH 21%
FORMÁT *: 1/12 strany ........... ........... 800,- Kč
2/12 strany ........... ........... 1.600,- Kč
1/4 strany ........... ........... 2.500,- Kč
1/3 strany ........... ........... 4.000,- Kč
1/2 strany ........... ........... 5.000,- Kč

Grafická příprava reklamy: 30% z ceny za 1. uveřejnění
ŘÁDKOVÁ: řádek o šíři 5,7 cm 20,-Kč, max. 3 řádky

* ceny uvedené v závorce platí při opakované inzerci

 ikona Dokument rozvržení inzertních formátů 1/12 až 1/2 strany (PDF 44.12 kB)

 

Objednávka inzerce ke stažení:

Aktuality o Slatině, zpravodaj MČ Brno - Slatina. Náklad 4.600 výtisků. Určeno k bezplatné distribuci.
Uzávěrka každého čísla je k 15. dni v měsíci. Řídí redakční rada. Reg. číslo: MK ČR E 12104
Grafická příprava: Grafické studio Ventis, kontakt ventis@ventis.cz.
Kontakt: tel.: 533433575, e-mail: kucerova.petra@mcslatina.cz nebo info@mcslatina.cz
Kontakt inzerce: P. Kučerová,  tel.: 533 433 575

Aktuality o Slatině tiskne STŘEDNÍ ŠKOLA GRAFICKÁ Brno-Slatina,Šmahova 110

Archiv starších ročníků