Zpravodaj - Aktuality o Slatině

CENÍK INZERCE


KOMERČNÍ INZERCE včetně DPH 21%
FORMÁT *:

1/12 strany (v 64 mm x š 57 mm)........... ........... 1.500,- Kč ( 1.000,-Kč)*
2/12 strany (v 64 mm x š 118 mm, v 132 mm x š 57 mm)........... ........... 3.000,- Kč (2.000,-Kč)
1/4 strany (v 64 mm x š 180 mm, v 200 mm x š 57 mm)........... ........... 5.000,- Kč (3.000,-Kč)
1/3 strany (v 132 mm x š 118 mm)........... ........... 7.500,- Kč (4.500,-Kč)
1/2 strany (v 132 mm x š 180 mm, v 200 x š 118 mm)........... ........... 10.000,- Kč (6.000,-Kč)

Grafická příprava reklamy: 30% z ceny za 1. uveřejnění
ŘÁDKOVÁ řádek o šíři 5,7 cm 40,-Kč, max. 3 řádky

NEKOMERČNÍ INZERCE včetně DPH 21%
FORMÁT *:

1/12 strany (v 64 mm x š 57 mm)........... ........... 800,- Kč
2/12 strany (v 64 mm x š 118 mm, v 132 mm x š 57 mm)........... ........... 1.600,- Kč
1/4 strany (v 64 mm x š 180 mm, v 200 mm x š 57 mm)........... ........... 2.500,- Kč
1/3 strany (v 132 mm x š 118 mm)........... ........... 4.000,- Kč
1/2 strany (v 132 mm x š 180 mm, v 200 x š 118 mm)........... ........... 5.000,- Kč

Grafická příprava reklamy: 30% z ceny za 1. uveřejnění
ŘÁDKOVÁ: řádek o šíři 5,7 cm 20,-Kč, max. 3 řádky

* ceny uvedené v závorce platí při opakované inzerci

 ikona Dokument rozvržení inzertních formátů 1/12 až 1/2 strany (PDF 44.12 kB)

Uzávěrka:

AoS 02/2021 st 13.01.2021
AoS 03/2021 12.02.2021
AoS 04/2021 12.03.2021
AoS 05/2021 út 13.04.2021
AoS 06/2021 čt 13.05.2021
AoS 7-8/2021 11.06.2021
AoS 09/2021 13.08.2021
AoS 10/2021 10.09.2021
AoS 11/2021 po 11.10.2021
AoS 12/2021 12.11.2021
AoS 01/2022 03.12.2021

 

Objednávka inzerce ke stažení:

ikona Objednávka inzerce (DOC 24.5 kB)

ikona Objednávka inzerce (PDF 103.57 kB)

 

Aktuality o Slatině, zpravodaj MČ Brno - Slatina. Náklad 5.500 výtisků. Určeno k bezplatné distribuci.


Uzávěrka je:

AoS 02/2021 st 13.01.2021
AoS 03/2021 12.02.2021
AoS 04/2021 12.03.2021
AoS 05/2021 út 13.04.2021
AoS 06/2021 čt 13.05.2021
AoS 7-8/2021 11.06.2021
AoS 09/2021 13.08.2021
AoS 10/2021 10.09.2021
AoS 11/2021 po 11.10.2021
AoS 12/2021 12.11.2021
AoS 01/2022 03.12.2021

 

Řídí redakční rada. Reg. číslo: MK ČR E 12104
Grafická příprava: Grafické studio Ventis, kontakt ventis@ventis.cz.
Kontakt: tel.: 533433575, e-mail: kucerova.petra@mcslatina.cz nebo info@mcslatina.cz
Kontakt inzerce: P. Kučerová,  tel.: 533 433 575

Aktuality o Slatině tiskne Brko, s. r. o., Tuřanka 17, 627 00 Brno, tel. 545 216 490

Archiv starších ročníků