Zpravodaj - Aktuality o Slatině

CENÍK INZERCE


KOMERČNÍ INZERCE včetně DPH 21%
FORMÁT *:

1/12 strany (š. 92 mm x v. 54 mm)                                                 ........... ..........    1.500,- Kč (1.000,-Kč)*
2/12 strany (š. 184 mm x v. 45 mm, š. 92 mm x v. 90 mm)        ........... ..........    3.000,- Kč (2.000,-Kč)
1/4 strany   (š. 92 mm x v. 135 mm, š. 184 mm x v. 67 mm)      ........... ..........    5.000,- Kč (3.000,-Kč)
1/3 strany   (š. 184 mm x v. 90 mm)                                               ........... ..........    7.500,- Kč (4.500,-Kč)
1/2 strany   (š. 184 mm x v. 135 mm, š. 92 mm x v. 271 mm)   ........... ........... 10.000,- Kč (6.000,-Kč)

Grafická příprava reklamy: 30% z ceny za 1. uveřejnění
ŘÁDKOVÁ: 40,-Kč, max. 3 řádky (jeden řádek je 60 znaků)

NEKOMERČNÍ INZERCE včetně DPH 21%
FORMÁT *:

1/12 strany (š. 92 mm x v. 54 mm)                                                 ........... ..........       800,- Kč
2/12 strany (š. 184 mm x v. 45 mm, š. 92 mm x v. 90 mm)        ........... ..........    1.600,- Kč
1/4 strany   (š. 92 mm x v. 135 mm, š. 184 mm x v. 67 mm)      ........... ..........    2.500,- Kč
1/3 strany   (š. 184 mm x v. 90 mm)                                               ........... ..........    4.000,- Kč
1/2 strany   (š. 184 mm x v. 135 mm, š. 92 mm x v. 271 mm)   ........... ...........   5.000,- Kč

Grafická příprava reklamy: 30% z ceny za 1. uveřejnění
ŘÁDKOVÁ: 20,-Kč, max. 3 řádky (jeden řádek je 60 znaků)

* ceny uvedené v závorce platí při opakované inzerci

 

Uzávěrka:

AoS 02/2023   12.01.2023
AoS 03/2023   10.02.2023
AoS 04/2023   10.03.2023
AoS 05/2023   14.04.2023
AoS 06/2023   12.05.2023
AoS 7-8/2023   09.06.2023
AoS 09/2023   11.08.2023
AoS 10/2023   08.09.2023
AoS 11/2023   13.10.2023
AoS 12/2023   10.11.2023
AoS 01/2024   05.12.2023

 

Inzerci objednejte vyplněním objednávkového formuláře, viz. níže, a tento formulář zašlete na email kucerova.petra@mcslatina.cz

Objednávka inzerce ke stažení:

ikona Formulář k objednání inzerce (PDF 480.31 kB)

 

Periodický tisk územního samosprávného celku,

Aktuality o Slatině, zpravodaj MČ Brno-Slatina. Náklad 5.500 výtisků, barevný tisk. Určeno k bezplatné distribuci.

Řídí redakční rada. Reg. číslo: MK ČR E 12104
Grafická příprava a sazba: Reakce s.r.o., grafik@reakce.cz

Tisk: Reakce s.r.o., Tyršova 1782, 664 34 Kuřim, tel.: 541 230 732
Kontakt redakce: tel.: 533 433 575, e-mail: zpravodaj@mcslatina.cz
Kontakt inzerce: Petra Kučerová,  tel.: 533 433 575, e-mail.: kucerova.petra@mcslatina.czArchiv starších ročníků