Termíny zasedání ZMČ, RMČ

Zasedání ZMČ v roce 2017

16.02., 27.04., 22.06., 21.09. a 14.12.

 

Zasedání RMČ ve II. pololetí 2017

02.08., 30.08., 13.09., 27.09., 11.10., 25.10., 08.11., 22.11., 06.12., 20.12.