Úseky / Odbory

Vedení radnice

Starosta Městské části je jejím statutárním orgánem a jedná za Městskou část navenek. Činí za Městskou část právní úkony vůči třetím osobám. Ukládá ÚMČ úkoly v samostatné působnosti Městské části.

Místostarosta Městské části je zástupcem starosty v rozsahu jeho oprávnění v době nepřítomnosti starosty. Ukládá ÚMČ úkoly v samostatné působnosti Městské části.

Tajemník městké části řídí činnost ÚMČ po stránce personální a zajištění chodu ÚMČ v přenesené i samostatné působnosti.

 
 Funkce
 / Referát
 Jméno  Telefon  E-mail

 Starosta
 Jiří Ides  533 433 570   ides.jiri (zavináč)mcslatina.cz

 1. místostarosta  PhDr.. Martin Krytinář  533 433 571  krytinar.martin (zavináč)mcslatina.cz

2. místostarosta Bc.. Michal Kolařík 533 433 588 2mistostarosta (zavináč)mcslatina.cz

 Tajemnice  Mgr. Danuše Stoklásková  533 433 572   tajemnice (zavináč)mcslatina.cz

 Sekretariát, kontrola  Alexandra Hradečná  533 433 573   hradecna.alexandra  (zavináč)mcslatina.cz

 

Všeobecný odbor

Právní agendy, informatika, veřejné služby, vnitřní správa, kultura, agenda podatelny, poplatky ze psů, rybářské lístky, požární ochrana a CO, ověřování listin a podpisů
 
Funkce
/ Referát
Jméno Telefon E-mail

Vedoucí odboru
Právní a informatiky
 JUDr. Radim Janků  533 433 574  janku.radim (zavináč)mcslatina.cz

 Podatelna    533 433 576  podatelna.slatina (zavináč)brno.cz

Podatelna, veřejné služby, vnitřní správa, archiv, kultura, rybářské lístky  Martina Hájková  533 433 576  hajkova.martina (zavináč)mcslatina.cz

Ověřování, veřejná prostranství, požární ochrana, CO, místní poplatky ze psů  Petra Kučerová  533 433 575  kucerova.petra (zavináč)mcslatina.cz

Finanční odbor

Rozpočet a účetnictví, správa poplatků a nájemného (mimo nájemného z bytů), pokladna, mzdová agenda

 
Funkce
/ Referát
Jméno Telefon E-mail

Vedoucí odboru
Rozpočet a účetnictví, finanční řízení příspěvkových organizací
 Mgr. Zuzana Wiesnerová  533 433 577  wiesnerova.zuzana (zavináč)mcslatina.cz

Účetnictví, mzdová agenda  Jitka Šimonková  533 433 579  simonkova.jitka (zavináč)mcslatina.cz

Pokladna, vymáhání nedoplatků, agenda VHP  Jana Kosičková  533 433 578  kosickova.jana (zavináč)mcslatina.cz

 

Majetkový odbor

Správa a evidence movitého a nemovitého majetku, investorská činnost, záležitosti školství, životní prostředí

 
Funkce
/ Referát
Jméno Telefon E-mail

Vedoucí odboru
Správa movitého a nemovitého majetku, opravy a údržba, investorská činnost
 Ing. Jana Krupová  533 433 580  krupova.jana (zavináč)mcslatina.cz

Evidence majetku, pronájmy zemědělské půdy a jiných pozemků, školská zařízení  Eva Hofírková  533 433 581  hofirkova.eva (zavináč)mcslatina.cz

Správa, opravy a údržba mobiliáře ÚMČ, ŽP  Petr Kváš, DiS.  533 433 582  kvas.petr (zavináč)mcslatina.cz

Evidence majetku, pronájmy zemědělské půdy a jiných pozemků, školská zařízení  Radka Amiridu  533 433 581  amiridu.radka (zavináč)mcslatina.cz

Správa budov  Jaroslav Stoklásek  533 433 586  spravcebudovy (zavináč)mcslatina.cz

 

Odbor sociální péče

Výkon státní správy na úseku zdravotnictví a sociálních agend, sociální kurátorství dětí a mládeže, sociálně právní ochrana dětí, agenda občanů omezených ve způsobilosti k právním úkonům.

 
Funkce
/ Referát
Jméno Telefon E-mail

Péče o děti a nezletilé, agenda občanů omezených ve způsobilosti k právním úkonům Mgr. Kamila Štěpánková

 533 433 583
 739 308 587

stepankova.kamila (zavináč)mcslatina.cz

Sociálně právní ochrana dětí  Marta Letochová

 533 433 584
 602 411 072

 letochova.marta (zavináč)mcslatina.cz

Sociální kurátorství dětí a mládeže  Lucie Koubková

 533 433 585
 602 411 062

 koubkova.lucie (zavináč)mcslatina.cz
 

Odbor výstavby a územního rozvoje

Stavební a územní řízení, výkon státní správy na místních a účelových komunikacích, technické sítě

 

Stavební úřadJan Nehybka533 433 597souckova.dagmar (zavináč)mcslatina.cz

Funkce
/ Referát
Jméno Telefon E-mail

Vedoucí odboru

Speciální stavební úřad - vodoprávní úřad

 Ing. Jitka Pokorová  533 433 587  pokorova.jitka (zavináč)mcslatina.cz

Administrativa odboru
RÚIAN
Iveta Zrnečková  605 284 601  zrneckova.iveta (zavináč)mcslatina.cz

Stavební úřad Ing. Renata Filipcová  533 433 590  filipcova.renata (zavináč)mcslatina.cz

Silniční správní úřad
Bc. David Směšný  533 433 589  smesny.david (zavináč)mcslatina.cz

Stavební úřad dočasně neobsazeno 533 433 598  

Stavební úřad Jan Nehybka 533 433 597 nehybka.jan (zavináč)mcslatina.cz

 

Bytový odbor

Správa bytů a nebytových prostor v bytových domech pronájmy bytů a nebyt. prostor

<> 

Funkce
/ Referát
Jméno Telefon E-mail

Vedoucí odboru
Správa bytů a nebytových prostor v bytových domech
 JUDr. Jana Šiková  533 433 592  sikova.jana (zavináč)mcslatina.cz

Opravy a údržba bytového fondu, technické věci   Bc. Michal Kolařík  533 433 588  kolarik.michal (zavináč)mcslatina.cz

Účetnictví VHČ  Soňa Janků  533 433 594  janku.sona (zavináč)mcslatina.cz

Správa nájemného z bytů Andrea Jurníčková  533 433 593  jurnickova.andrea (zavináč)mcslatina.cz

Opravy a údržba bytového fondu, technické věci  Vojtěch Roman  533 433 595  roman.vojtech (zavináč)mcslatina.cz

Pronájmy bytů a nebytových prostor
  Miroslava Klimešová  533 433 596  klimesova.mirka (zavináč)mcslatina.cz