Formuláře

Sekretariát

Název formuláře Formuláře se týkají životní situace, postupu:

ikona Žádost o dotaci (PDF 88.29 kB)

ikona Čestné prohlášení k žádosti o dotaci (PDF 101.81 kB)

 Poskytování dotací z rozpočtu MČ Brno-Slatina
 

Všeobecný odbor

 
Název formuláře Formuláře se týkají životní situace, postupu:

ikona Formulář k žádosti o povolení zvláštního užívání VP - Přihláška k místnímu poplatku za užívání VP (DOCX 6.73 kB)

ikona Formulář k žádosti o povolení zvláštního užívání VP - Přihláška k místnímu poplatku za užívání VP (PDF 69.86 kB)

Povolení dočasného užívání veřejného prostranství (dále jen VP) a s tím související místní poplatek

ikona Objednávka inzerce pro Aktuality o Slatině (PDF 136.03 kB)

ikona ObjednavkaInzerce (DOCX 8.6 kB)

ikona ObjednavkaInzerce (ODT 17.87 kB)
Inzerce v periodiku Aktuality o Slatině

 ikona Odvolání proti rozhodnutí o neposkytnutí informace (PDF 60.74 kB)

Odvolání proti rozhodnutí o neposkytnutí informace (ODT 13.66 kB)

Odvolání proti rozhodnutí o neposkytnutí informace (DOCX 6.44 kB)

Žádost o informaci podle zák.č.106/99 Sb.

 ikona Oznámení o konání kulturní nebo sportovní akce (PDF 91.13 kB)

Oznámení o konání kulturní nebo sportovní akce (ODT 19.26 kB)

Oznámení o konání kulturní nebo sportovní akce (DOCX 6.71 kB)

Pořádání kulturních a sportovních akcí na území městské části Brno-Slatina

ikona Oznámení o konání shromáždění (PDF 110.39 kB)

Oznámení o konání shromáždění (ODT 19.72 kB)

Oznámení o konání shromáždění (DOCX 9.93 kB)

Veřejná shromáždění

ikona Plná moc zmocněnce pro vydání výpisu z BHO (PDF 59.02 kB)

Plná moc zmocněnce pro vydání výpisu z BHO (ODT 13.7 kB)

Plná moc zmocněnce pro vydání výpisu z BHO (DOCX 4.91 kB)

ikona Plná moc zmocněnce pro vydání výpisu z RT (PDF 58.25 kB)

Plná moc zmocněnce pro vydání výpisu z RT (ODT 13.28 kB)

Plná moc zmocněnce pro vydání výpisu z RT (DOCX 4.89 kB)

CZECH POINT: Ověřené výstupy z informačních systémů veřejné správy

ikona Přiznání k místnímu poplatku ze psů (PDF 64.52 kB)

ikona Přiznání k místnímu poplatku ze psů (ODT 22.67 kB)
Místní poplatek ze psů

ikona Žádost o informaci (PDF 51.91 kB)

Žádost o informaci (ODT 13.4 kB)

Žádost o informaci (DOCX 6.16 kB)

Žádost o informaci podle zák.č.106/99 Sb.

ikona Žádost o vzdání rybáířského lístku (PDF 81.06 kB)

ikona Žádost o vydání rybářského lístku (ODT 18.5 kB)

ikona Žádost o vydání rybářského lístku (DOCX 13.08 kB)

Vydání rybářského lístku

 

Majetkový odbor

Název formuláře Formuláře se týkají životní situace, postupu:
ikona Žádost o povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les (PDF 107.69 kB)  

 

Odbor sociální péče

Název formuláře Formuláře se týkají životní situace, postupu:
ikona Vítání dětí-přihláška a souhlas (PDF 73.46 kB) Vítání dětí

 

 Odbor výstavby a územního rozvoje

Název formuláře Formuláře se týkají životní situace, postupu:

 ikona Ohlášení stavby (PDF 119.41 kB)

Ohlášení stavby (ODT 22.86 kB)

Ohlášení stavby (DOCX 15.27 kB)

Ohlašování jednoduchých staveb, terénních úprav, zařízení a udržovacích prací

Formuláře dle vyhl .č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu.

 

 Bytový odbor

Název formuláře Formuláře se týkají životní situace, postupu:

Žadatel o byt:

 ikona Žádost o byt (PDF 590.19 kB)

 ikona Prolongace žádosti o byt (PDF 424.43 kB)

ikona Oznámení změn údajů v žádosti o byt (PDF 559.98 kB)

Nájemce:

 ikona Žádost o prodloužení nájemní smlouvy (PDF 452.62 kB)

ikona Oznámení o změně v počtu a jménech osob v bytě (PDF 490.02 kB)

ikona Žádost o vrácení přeplatku (PDF 406.97 kB)

ikona Žádost o splátkový kalendář (PDF 490.07 kB)

 

Ostatní:

ikona Žádost o přechod nájmu bytu (PDF 535.88 kB)

ikona Dohoda o postoupení práv a povinností z nájemní smlouvy (směna bytu) (PDF 521.92 kB)

ikona Potvrzení o výši příjmu (PDF 452.37 kB)

---