Formuláře

Sekretariát

Název formuláře Formuláře se týkají životní situace, postupu:

ikona Žádost o dotaci (PDF 88.29 kB)

ikona Čestné prohlášení k žádosti o dotaci (PDF 101.81 kB)

 Poskytování dotací z rozpočtu MČ Brno-Slatina
 

Všeobecný odbor

 
Název formuláře Formuláře se týkají životní situace, postupu:

ikona Formulář k zvláštnímu užívání veřejného prostranství - Ohlášení místního poplatku (DOCX 6.9 kB)

ikona Formulář k zvláštnímu užívání veřejného prostranství - Ohlášení místního poplatku (PDF 69.81 kB)

Povolení dočasného užívání veřejného prostranství (dále jen VP) a s tím související místní poplatek

ikona Objednávka inzerce (PDF 103.57 kB)

ikona Objednávka inzerce (DOC 24.5 kB)
Inzerce v periodiku Aktuality o Slatině

 ikona Odvolání proti rozhodnutí o neposkytnutí informace (PDF 60.74 kB)

Odvolání proti rozhodnutí o neposkytnutí informace (ODT 13.66 kB)

Odvolání proti rozhodnutí o neposkytnutí informace (DOCX 6.44 kB)

Žádost o informaci podle zák.č.106/99 Sb.

 ikona Oznámení o konání kulturní nebo sportovní akce (PDF 91.13 kB)

Registrační lístek - byt bez pohledávkyOznámení o konání kulturní nebo sportovní akce (ODT 19.26 kB)

Oznámení o konání kulturní nebo sportovní akce (DOCX 6.71 kB)

Pořádání kulturních a sportovních akcí na území městské části Brno-Slatina

ikona Oznámení o konání shromáždění (PDF 110.39 kB)

Oznámení o konání shromáždění (ODT 19.72 kB)

Oznámení o konání shromáždění (DOCX 9.93 kB)

Veřejná shromáždění

ikona Plná moc zmocněnce pro vydání výpisu z BHO (PDF 59.02 kB)

Plná moc zmocněnce pro vydání výpisu z BHO (ODT 13.7 kB)

Plná moc zmocněnce pro vydání výpisu z BHO (DOCX 4.91 kB)

ikona Plná moc zmocněnce pro vydání výpisu z RT (PDF 58.25 kB)

Plná moc zmocněnce pro vydání výpisu z RT (ODT 13.28 kB)

Plná moc zmocněnce pro vydání výpisu z RT (DOCX 4.89 kB)

CZECH POINT: Ověřené výstupy z informačních systémů veřejné správy

ikona Formulář - Přiznání k místnímu poplatku ze psů (ODT 26.36 kB)

ikona Formulář - Přiznání k místnímu poplatku ze psů (PDF 63.83 kB)

Místní poplatek ze psů

ikona Žádost o informaci (PDF 51.91 kB)

Žádost o informaci (ODT 13.4 kB)

Žádost o informaci (DOCX 6.16 kB)

Žádost o informaci podle zák.č.106/99 Sb.

ikona Žádost o vzdání rybáířského lístku (PDF 81.06 kB)

ikona Žádost o vydání rybářského lístku (ODT 18.5 kB)

ikona Žádost o vydání rybářského lístku (DOCX 13.08 kB)

Vydání rybářského lístku

 

Majetkový odbor

Název formuláře Formuláře se týkají životní situace, postupu:
ikona Žádost o povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les (PDF 107.69 kB)  

 

Odbor sociální péče

Název formuláře Formuláře se týkají životní situace, postupu:
ikona Vítání dětí - přihláška (PDF 109.36 kB) Vítání dětí

 

 Odbor výstavby a územního rozvoje

Název formuláře Formuláře se týkají životní situace, postupu:

ikona Ohlášení stavby (PDF 119.41 kB)

Ohlášení stavby (ODT 22.86 kB)

Ohlášení stavby (DOCX 15.27 kB)

Ohlašování jednoduchých staveb, terénních úprav, zařízení a udržovacích prací

Formuláře dle vyhl .č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu.

 

 Bytový odbor

Název formuláře Formuláře se týkají životní situace, postupu:

Žadatel o byt:

ikona Žádost o byt platné od 1.7.2021 (PDF 262.76 kB)

ikona Prolongace žádosti o byt platné od 1.7.2021 (PDF 222.09 kB)

ikona Registrační lístek na byt s pohledávkou (PDF 257.9 kB)

 ikona Registrační lístek - byt bez pohledávky (PDF 193.86 kB)

ikona Oznámení změn údajů v žádosti o byt platné od 1.7.2021 (PDF 259.24 kB)

Nájemce:

ikona Žádost o prodloužení nájemní smlouvy (PDF 452.62 kB)

ikona Oznámení o změně v počtu a jménech osob v bytě (PDF 490.02 kB)

ikona Žádost o vrácení přeplatku (PDF 406.97 kB)

ikona Žádost o splátkový kalendář (PDF 490.07 kB)

 ikona Žádost o byt (registr 2 - nájemce) (PDF 216.19 kB)

Ostatní:

ikona Žádost o přechod nájmu bytu (PDF 535.88 kB)

ikona Dohoda o postoupení práv a povinností z nájemní smlouvy (směna bytu) (PDF 521.92 kB)

ikona Potvrzení o výši příjmu (PDF 452.37 kB)

---