Úřední deska

Zobrazit:
Stav k: 22. 09. 2018
Název
Volby
Oznámení o době a místě konání voleb do zastupitelstev obcí
Značka:
Vyvěšeno: 20.9.2018 - 6.10.2018
Informace o počtu a sídle volebních okrsků pro volby do Zastupitelstev obcí 2018
Značka:
Vyvěšeno: 21.8.2018 - 7.10.2018
Rozhodnutí o registraci kandidátních listin
Značka: S MCBSLA/02941/18
Vyvěšeno: 15.8.2018 - 6.10.2018
Ostatní
Informace dle zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád)
Značka: MCBSLA/06286/18/KO/AH
Vyvěšeno: 19.9.2018 - 5.10.2028
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie 04.10. 2018
Značka:
Vyvěšeno: 11.9.2018 - 5.10.2018
Oznámení pro občany a majitele včelstev
Značka:
Vyvěšeno: 28.3.2018 - 30.11.2018
Informace dle §26 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád)
Značka: MCBSLA/00156/18/KO/AH
Vyvěšeno: 5.1.2018 - 21.1.2027
Oznámení o přechodu na nové webové stránky MČ Brno-Slatina
Značka:
Vyvěšeno: 31.10.2017 - 31.12.2018
Výběrová řízení
Výběrové řízení – právník, Brno-Královo pole
Značka:
Vyvěšeno: 18.9.2018 - 4.10.2018
OZNÁMENÍ o vyhlášení výběrového řízení č. 27/2018, ÚMČ Brno-sever
Značka:
Vyvěšeno: 13.9.2018 - 1.10.2018
Dražební vyhlášky
Dražební vyhláška Č.j.: 137 Ex 13128/14-70
Značka: Ev.č. opr.4068 C 02/2011
Vyvěšeno: 26.7.2018 - 11.10.2018
Veřejné vyhlášky
Veřejná vyhláška: usnesení: ul. Za Kostelem, odstranění nepovolené stavby: Novostavba dvou bytových domů „E,F“,
Značka: MCBSLA/06258/18/OVÚR/Kre
Vyvěšeno: 21.9.2018 - 8.10.2018
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ O NAŘÍZENÍ ODSTRANĚNÍ STAVBY:ul. Za Kostelem, odstranění nepovolené stavby: Novostavba dvou bytových domů „E,F“,
Značka: MCBSLA/06332/18/OVÚR/Kre
Vyvěšeno: 21.9.2018 - 8.10.2018
Rozpočet
Rozpočtové opatření č. R11/2018
Značka: MCBSLA/06337/18/FO/WZ
Vyvěšeno: 19.9.2018 - 31.12.2018
Rozpočtové opatření č. R10/2018
Značka: MCBSLA/5715/18
Vyvěšeno: 22.8.2018 - 31.12.2018
Rozpočtové opatření č. R09/2018
Značka: MCBSLA/5503/18
Vyvěšeno: 14.8.2018 - 31.12.2018
Závěrečný účet městské části za rok 2017
Značka: MCBSLA/04637/18/FO/WZ
Vyvěšeno: 29.6.2018 - 1.7.2019
Rozpočtové opatření č. Z03/2018
Značka: MCBSLA/4588/18
Vyvěšeno: 27.6.2018 - 31.12.2018
Rozpočtové opatření č. R08/2018
Značka: MCBSLA/4347/18
Vyvěšeno: 20.6.2018 - 31.12.2018
Rozpočtové opatření č. R07/2018
Značka: MCBSLA/3989/18
Vyvěšeno: 6.6.2018 - 31.12.2018
Rozpočtové opatření č. R06/2018
Značka: č.j. MCBSLA/3793/18
Vyvěšeno: 29.5.2018 - 31.12.2018
Rozpočtové opatření č. R05/2018 a Z02/2018
Značka: MCBSLA/3161/18, MCBSLA/3162/18
Vyvěšeno: 9.5.2018 - 31.12.2018
Rozpočtové opatření č. R04/2018
Značka: MCBSLA/2841/18
Vyvěšeno: 18.4.2018 - 31.12.2018
Rozpočtové opatření č. R03/2018
Značka: MCBSLA/02130/18/FO/WZ
Vyvěšeno: 20.3.2018 - 31.12.2018
Rozpočtové opatření č. R02/2018
Značka: MCBSLA/01695/18/FO/WZ
Vyvěšeno: 28.2.2018 - 31.12.2018
Rozpočtové opatření č. Z01/2018
Značka: MCBSLA/1696/18
Vyvěšeno: 28.2.2018 - 31.12.2018
rozpočtové opatření č. R01/201
Značka: MCBSLA/0807/18
Vyvěšeno: 18.1.2018 - 31.12.2018
Rozpočet městské části na rok 2018
Značka: MCBSLA/07254/17
Vyvěšeno: 18.12.2017 - 31.12.2018
Rozpočty zřízených příspěvkových organizací na rok 2018
Značka: MCBSLA/07158/17/FO/WZ
Vyvěšeno: 13.12.2017 - 31.12.2018
Střednědobé rozpočtové výhledy zřízených příspěvkových organizací na roky 2019 a 2020
Značka: MCBSLA/07161/17/FO/WZ
Vyvěšeno: 13.12.2017 - 31.12.2018
Střednědobý rozpočtový výhled MČ Brno-Slatina na roky 2019-2023
Značka:
Vyvěšeno: 29.9.2017 - 1.10.2018
Střednědobý výhled MČ na roky 2019 - 2023
Značka:
Vyvěšeno: 5.9.2017 - 1.10.2018
Rozpočet městské části na rok 2017, rozpočtová pravidla
Značka:
Vyvěšeno: 3.1.2017 - 31.12.2018
Rozpočtový výhled Městské části Brno-Slatina na roky 2018 - 2022
Značka:
Vyvěšeno: 3.1.2017 - 31.12.2018
Obecně závazné vyhlášky
Nařízení města Brna č. 10 a č. 11
Značka:
Vyvěšeno: 31.7.2018 - 31.8.2019
Nové nařízení statutárního města Brna č. 5, kterým se vydává Tržní řád
Značka:
Vyvěšeno: 6.6.2018 - 22.6.2019
Nové obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č. 3 a 4 /2018
Značka:
Vyvěšeno: 5.4.2018 - 22.4.2019
Nařízení města Brna 18/2017
Značka:
Vyvěšeno: 20.11.2017 - 6.12.2018
Obecně závazná vyhláška statutárního města Brna č. 17/2017
Značka:
Vyvěšeno: 18.10.2017 - 31.12.2020
Normativní akty MČ
Zásady bezplatného poskytnutí učeben a sálu v budově staré radnice na Přemyslově nám. 18 neziskovým organizacím
Značka:
Vyvěšeno: 7.4.2017 - 7.4.2020
Veřejné vyhlášky jiných orgánů veřejné správy
Veřejná vyhláška OOP - Šmilovského
Značka: MMB/0367424/2018 OD/5400/LA
Vyvěšeno: 18.9.2018 - 4.10.2018
Veřejná vyhláška - Řípská, Evropská
Značka: MMB/0365919/2018 OD/5400/LA
Vyvěšeno: 11.9.2018 - 28.9.2018
Veřejné vyhlášky: Za Kostelem, p.p.č. 2194/731,2194/42,.k.ú. Slatina.novost. 2 BD -rozhodnutí o odvolání
Značka: MMB/0344962/2018 OUSR/5500/OÚŘ
Vyvěšeno: 10.9.2018 - 27.9.2018
Veřejná vyhláška - Matlachova
Značka: MMB/0339102/2018 OD/5400/LA
Vyvěšeno: 6.9.2018 - 24.9.2018
Opatření obecné povahy - zrušení
Značka: MMB/0357988/2018 VLHZ/No
Vyvěšeno: 6.9.2018 - 24.9.2018
Veřejná vyhláška: Vyrozumění, výzva a poučení osoby zúčastněné na řízení týkající se stavby na p.č.673/16
Značka: 30A 136/2018
Vyvěšeno: 24.8.2018 - 24.9.2018
Opatření obecné povahy - omezení odběrů
Značka: MMB/0327368/2018 VLHZ/No
Vyvěšeno: 13.8.2018 - 13.10.2018
Záměry města - dispozice s majetkem obce
R7/185 - záměry prodeje, pronájmu aj. nemovitého majetku
Značka: MMB/0375340/2018 MO/OE/Volfová
Vyvěšeno: 20.9.2018 - 6.10.2018
R7/184 - záměry prodeje, pronájmu aj. nemovitého majetku
Značka: MMB/0366089/2018 MO/OE/Volfová
Vyvěšeno: 13.9.2018 - 1.10.2018
Záměry MČ - dispozice s majetkem obce
Záměr statutárního města Brna – městské části Brno- Slatina pronajmout hmotnou nemovitou věc – pozemek p.č. 317
Značka: MCBSLA/06365/18/MO/Ami
Vyvěšeno: 20.9.2018 - 8.10.2018
Záměr změnit nájemní smlouvu na pronájem částí pozemků p.č. 1 a p.č. 2 v k.ú. Slatina
Značka: MCBSLA/06042/18/MO
Vyvěšeno: 7.9.2018 - 25.9.2018

RSS Odběr RSS


Archiv:


Stav úřední desky k datu:


Při zadání data je zobrazen historický pohled na úřední desku tak, jak se zobrazovala v zadaný okamžik.

Vyhledávání na úřední desce


Úřední desky nadřízených a sousedících územněsprávních celků