Úřední deska

Zobrazit:
Stav k: 21. 02. 2018
Název
Ostatní
Zveřejnění oznámení o odtažených vozidlech
Značka:
Vyvěšeno: 21.2.2018 - 22.8.2018
Svolání VII/17. zasedání Zastupitelstva MČ Brno-Slatina
Značka:
Vyvěšeno: 14.2.2018 - 23.2.2018
Registr žadatelů o byt 2018
Značka: MCBSLA/01416/18/BO/JS
Vyvěšeno: 14.2.2018 - 19.3.2018
Zveřejnění oznámení o odtažených vozidlech
Značka: 1277/18
Vyvěšeno: 6.2.2018 - 7.8.2018
Informace dle §26 záona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád)
Značka: MCBSLA/00156/18/KO/AH
Vyvěšeno: 5.1.2018 - 21.1.2027
Zveřejnění oznámení o odtažených vozidlech
Značka:
Vyvěšeno: 5.12.2017 - 6.6.2018
Oznámení o přechodu na nové webové stránky MČ Brno-Slatina
Značka:
Vyvěšeno: 31.10.2017 - 31.12.2018
Výběrová řízení
Výběrová řízení na funkční místo ÚMČ BRno-střed
Značka:
Vyvěšeno: 19.2.2018 - 28.3.2018
Vyhlášení konkurzních řízení na ředitele příspěvkových organizací
Značka:
Vyvěšeno: 15.2.2018 - 2.3.2018
OZNÁMENÍ o vyhlášení výběrového řízení na funkci „ vedoucího úředníka – vedoucí/ho Odboru správy majetku Úřadu městské části města Brna, Brno-Kohoutovice
Značka:
Vyvěšeno: 14.2.2018 - 8.3.2018
Výběrová řízení na čtyři funkční místa ÚMČ Brno-Bystrc
Značka:
Vyvěšeno: 6.2.2018 - 16.3.2018
Výběrová řízení na dvě funkční místa ÚMČ Brno-sever č. 8 a 9/2018
Značka:
Vyvěšeno: 5.2.2018 - 21.2.2018
VŘ - 7/2018 -ÚMČ Brno-sever - vedoucí odboru finančního
Značka:
Vyvěšeno: 2.2.2018 - 21.2.2018
VŘ technik správy majetku
Značka:
Vyvěšeno: 31.1.2018 - 3.3.2018
Dražební vyhlášky
Výběrové řízení na dvě pozice ÚMČ Brno-Královo Pole
Značka:
Vyvěšeno: 14.2.2018 - 26.3.2018
Dražební vyhláška NV - OPAKOVANÁ elektronická dražba (3. kolo)
Značka:
Vyvěšeno: 31.1.2018 - 22.3.2018
Dražební vyhláška
Značka: 787/2018-530000-42
Vyvěšeno: 24.1.2018 - 20.3.2018
Veřejné vyhlášky
Veřejná vyhláška:usnesení - přerušení řízení: SO 02 Dopravní stavby - Pozemní komunikace "Zlatá Pole"
Značka: MCBSLA/01398/18/OVÚR/MM
Vyvěšeno: 21.2.2018 - 9.3.2018
Veřejná vyhláška: oznámení o zahájení řízení - stanoviska (b): SO 02 Dopravní stavby - Pozemní komunikace "Zlatá Pole"
Značka: MCBSLA/01383/18/OVÚR/MM
Vyvěšeno: 21.2.2018 - 9.3.2018
Veřejná vyhláška: Územní rozhodnutí na novostavbu dvou bytových domů v ulici Za Kostelem
Značka: MCBSLA/00272/18/OVÚR/
Vyvěšeno: 15.2.2018 - 5.3.2018
Rozpočet
rozpočtové opatření č. R01/201
Značka: MCBSLA/0807/18
Vyvěšeno: 18.1.2018 - 31.12.2018
Rozpočet městské části na rok 2018
Značka: MCBSLA/07254/17
Vyvěšeno: 18.12.2017 - 31.12.2018
Rozpočty zřízených příspěvkových organizací na rok 2018
Značka: MCBSLA/07158/17/FO/WZ
Vyvěšeno: 13.12.2017 - 31.12.2018
Střednědobé rozpočtové výhledy zřízených příspěvkových organizací na roky 2019 a 2020
Značka: MCBSLA/07161/17/FO/WZ
Vyvěšeno: 13.12.2017 - 31.12.2018
Střednědobý rozpočtový výhled MČ Brno-Slatina na roky 2019-2023
Značka:
Vyvěšeno: 29.9.2017 - 1.10.2018
Střednědobý výhled MČ na roky 2019 - 2023
Značka:
Vyvěšeno: 5.9.2017 - 1.10.2018
Závěrečný účet MČ Brno-Slatina za rok 2016
Značka:
Vyvěšeno: 2.6.2017 - 30.6.2018
Rozpočet městské části na rok 2017, rozpočtová pravidla
Značka:
Vyvěšeno: 3.1.2017 - 31.12.2018
Rozpočtový výhled Městské části Brno-Slatina na roky 2018 - 2022
Značka:
Vyvěšeno: 3.1.2017 - 31.12.2018
Závěrečný účet MČ za rok 2015
Značka:
Vyvěšeno: 6.6.2016 - 30.6.2018
Obecně závazné vyhlášky
Nařízení města Brna 18/2017
Značka:
Vyvěšeno: 20.11.2017 - 6.12.2018
Obecně závazná vyhláška statutárního města Brna č. 17/2017
Značka:
Vyvěšeno: 18.10.2017 - 31.12.2020
Normativní akty MČ
Zásady bezplatného poskytnutí učeben a sálu v budově staré radnice na Přemyslově nám. 18 neziskovým organizacím
Značka:
Vyvěšeno: 7.4.2017 - 7.4.2020
Veřejné vyhlášky jiných orgánů veřejné správy
Návrh OOP - dočasný zákaz stání vozidel - blokové čištění Přemyslovo nám., Mikulčická, Tuřanka
Značka: MMB/0079535/2018 OD/5400/BOL
Vyvěšeno: 20.2.2018 - 8.3.2018
Veřejná vyhláška, OOP, stanovení místní úpravy provozu na MK III. třídy, ul. Kikerleho, Brno-Slatina
Značka: MMB/0074739/2018 OD/5400/ZAV
Vyvěšeno: 19.2.2018 - 7.3.2018
Veřejná vyhláška - stavební povolení Tuřanka
Značka: MMB/0060767/2018 VLHZ/Chy
Vyvěšeno: 19.2.2018 - 7.3.2018
Veřejná vyhláška - stavební povolení Šmilovského
Značka: MMB/0058105/2018 VLHZ/Chy
Vyvěšeno: 19.2.2018 - 7.3.2018
Veřejná vyhláška o záměru stanovení DZ - ulice Vlnitá
Značka: MMB/0497432/2017/01 OD/5400/VOS
Vyvěšeno: 19.2.2018 - 22.3.2018
Veřejná vyhláška: Oznámení o zahájení řízení o žádosti o stavební povolení - Tuřanka I, rekonstrukce kanal. a vodov.
Značka: MMB/0069265/2018 OD/5400/BOL
Vyvěšeno: 19.2.2018 - 8.3.2018
Veřejná vyhláška : výzva k odstranění reklamního zařízení
Značka: MMB/0064712/2018
Vyvěšeno: 13.2.2018 - 1.3.2018
Veřejná vyhláška : výzva k odstranění reklamního zařízení
Značka: MMB/0064771/2018
Vyvěšeno: 13.2.2018 - 1.3.2018
Slatina - Vyrozumění o podaném odvolání
Značka: MMB/0047811/2018 VLHZ/Chy
Vyvěšeno: 5.2.2018 - 21.2.2018
Záměry města - dispozice s majetkem obce
Záměry, prodej a pronájem majetku města, R7/158 - záměry prodeje, pronájmu aj. nemovitého majetku,
Značka: MMB/0082158/2018 MO/OE/Vichrová
Vyvěšeno: 21.2.2018 - 9.3.2018
R7/157 - záměry prodeje, pronájmu aj. nemovitého majetku,
Značka: MMB/0071959/2018 MO/OE/Vichrová
Vyvěšeno: 15.2.2018 - 5.3.2018
Záměry MČ - dispozice s majetkem obce
Záměr Statutárního města Brna, městské části Brno-Slatina, pronajmout hmotnou nemovitou věc
Značka: MCBSLA/01494/18/MO/Ami
Vyvěšeno: 19.2.2018 - 8.3.2018
Záměr - pronájem nebytového prostoru, místnost č. 8, Rousínovská 1039/13, 627 00 Brno
Značka: č.j. MCBSLA/01272/18/BO/JS
Vyvěšeno: 7.2.2018 - 23.2.2018
Záměr města Brna – městské části Brno- Slatina propachtovat hmotnou nemovitou věc
Značka: MCBSLA/01232/18/MO/Ami
Vyvěšeno: 5.2.2018 - 21.2.2018

RSS Odběr RSS


Archiv:


Stav úřední desky k datu:


Při zadání data je zobrazen historický pohled na úřední desku tak, jak se zobrazovala v zadaný okamžik.

Vyhledávání na úřední desce


Úřední desky nadřízených a sousedících územněsprávních celků