Úřední deska

Zobrazit:
Stav k: 03. 03. 2021
Název
Ostatní
Rozhodnutí hejtmana Jihomoravského kraje o nařízení vykonávání péče o děti ve věku 2-10 let
Značka: JMK 34219/2021
Vyvěšeno: 3.3.2021 - 22.3.2021
Rozhodnutí hejtmana Jihomoravského kraje o nařízení vykonávání péče o děti ve věku 2-10 let
Značka: JMK 33438/2021
Vyvěšeno: 2.3.2021 - 22.3.2021
Rozhodnutí hejtmana Jihomoravského kraje o nařízení vykonávání péče o děti ve věku 2-10 let
Značka: JMK 32164/2021
Vyvěšeno: 1.3.2021 - 22.3.2021
Registr žadatelů o byt pro rok 2021
Značka: MCBSLA/01591/21/BO/JS
Vyvěšeno: 1.3.2021 - 1.4.2021
Informace dle zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád)
Značka: MCBSLA/06750/20/KO/AH
Vyvěšeno: 6.10.2020 - 22.10.2025
Informace dle zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád)
Značka: MCBSLA/06286/18/KO/AH
Vyvěšeno: 19.9.2018 - 5.10.2028
Informace dle §26 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád)
Značka: MCBSLA/00156/18/KO/AH
Vyvěšeno: 5.1.2018 - 21.1.2027
Výběrová řízení
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na ÚMČ Brno-Chrlice
Značka:
Vyvěšeno: 1.3.2021 - 15.3.2021
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na ÚMČ Brno- Nový Lískovec
Značka:
Vyvěšeno: 1.3.2021 - 15.3.2021
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na ÚMČ Brno-Slatina
Značka: MCBSLA/01683/21/TAJ/St
Vyvěšeno: 1.3.2021 - 19.3.2021
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na ÚMČ Brno-Maloměřice a Obřany
Značka:
Vyvěšeno: 1.3.2021 - 15.3.2021
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na ÚMČ Brno-JIH
Značka:
Vyvěšeno: 24.2.2021 - 19.3.2021
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na ÚMČ Brno- sever
Značka:
Vyvěšeno: 16.2.2021 - 5.3.2021
Výběrové řízení na pozici investiční referent ÚMČ Brno – Královo Pole
Značka:
Vyvěšeno: 16.2.2021 - 4.3.2021
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na ÚMČ Brno- Jundrov
Značka:
Vyvěšeno: 4.2.2021 - 16.3.2021
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na ÚMČ Brno- Starý Lískovec
Značka:
Vyvěšeno: 2.2.2021 - 5.3.2021
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na ÚMČ Brno- Líšeň
Značka:
Vyvěšeno: 29.1.2021 - 15.4.2021
Dražební vyhlášky
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na ÚMČ Brno- Starý Lískovec
Značka:
Vyvěšeno: 17.2.2021 - 5.3.2021
Veřejné vyhlášky
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ:
Značka: Umístění oplocení RD na pozemku p.č. 1217/62,
Vyvěšeno: 17.2.2021 - 5.3.2021
Rozpočet
Rozpočtové opatření č. Z01/2021
Značka: MCBSLA/01539/21/FO/WZ
Vyvěšeno: 24.2.2021 - 3.1.2022
Rozpočtové opatření č. R01/2021
Značka: MCBSLA/01398/21/FO/WZ
Vyvěšeno: 17.2.2021 - 31.12.2021
Rozpočet MČ na rok 2021
Značka: MCBSLA/08974/20/FO/WZ
Vyvěšeno: 22.12.2020 - 31.12.2021
Střednědobý rozpočtový výhled MČ Brno - Slatina na období 2022-2026
Značka: MCBSLA/06297/20/FO/WZ
Vyvěšeno: 23.9.2020 - 1.10.2021
Závěrečný účet městské části za rok 2019
Značka: MCBSLA/04178/20/FO/WZ
Vyvěšeno: 29.6.2020 - 30.6.2021
Obecně závazné vyhlášky
Obecně závazné vyhlášky Statutárního města Brna 2 a 3/2021, kterými se stanoví spádové obvody mateřských a základních škol
Značka:
Vyvěšeno: 18.2.2021 - 6.3.2021
Veřejné vyhlášky jiných orgánů veřejné správy
Veřejná vyhláška - stanovení přechodného DZ - ul. Tuřanka (Řípská - Přemyslovo nám.)
Značka: MMB/0085556/2021 OD/5400/LA
Vyvěšeno: 2.3.2021 - 19.3.2021
Návrh opatření obecné povahy,návrh stanovení místní úpravy provozu na sil.III/15289, ul.Řipská, Brno
Značka: MMB/0089254/2021 OD/5400/ZAV
Vyvěšeno: 22.2.2021 - 25.3.2021
Veřejná vyhláška - stanovení přechodného DZ - ul. Šlapanická
Značka: MMB/0075715/2021 OD/5400/LA
Vyvěšeno: 22.2.2021 - 10.3.2021
B1/2020-CM Brněnská třída VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
Značka: MMB/0083781/2021 OÚPR/Havránková
Vyvěšeno: 19.2.2021 - 1.4.2021
Rozohodnutí o odvolání - ul. Bučkova, nepovolená novostavba komunikace
Značka: Č. J.: MMB/0039422/2021
Vyvěšeno: 15.2.2021 - 3.3.2021
Prohlášení nicotnosti ve věci : „SO 23.3a Soukromé parkoviště, SO 23.3b Soukromé parkoviště, SO 24b Přípojka kanalizační dešťová, SO 26 Distribuční rozvody NN, SO 27b Veřejné osvětlení Bučkova, SO 29 Rozvody SEK na pozemcích p. č. 2060/1, 2060/2, 2194/42,
Značka: 5400/OD/2020/525043-Ro-/31/
Vyvěšeno: 15.2.2021 - 3.3.2021
Výzva k odstranění vozidla z pozemní komunikace Černovičky
Značka: BKOM/00159/2021
Vyvěšeno: 11.1.2021 - 15.3.2021
Záměry MČ - dispozice s majetkem obce
R8/133. - záměry prodeje, pronájmu, aj. nemovitého majetku,
Značka: MMB/0077850/2021 MO/OE/Vichrová
Vyvěšeno: 18.2.2021 - 6.3.2021
Opatření obecné povahy
Usnesení vlády České republiky č. 117 - 119/2021
Značka: Sbírka zákonů č. 42/2021
Vyvěšeno: 3.3.2021 - 3.4.2021
Vládní nařízení_přítomnost veřejnosti v provozovnách
Značka:
Vyvěšeno: 2.3.2021 - 2.4.2021
Usnesení vlády České republiky č. 96-114/2021
Značka: Sbírka zákonů č. 39/2021
Vyvěšeno: 1.3.2021 - 1.4.2021
Mimořádné a ochranné opatření ministerstva zdravotnictví
Značka: Č. j.: MZDR 15757/2020-45/MIN/KAN a Č. j.: MZDR 20599/2020-60/MIN/KAN
Vyvěšeno: 1.3.2021 - 1.4.2021
MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ_nošení ochranných prostředků od 25. 2. 2021
Značka: MMB/0090925/2021 OOBR/Mull/2021
Vyvěšeno: 23.2.2021 - 26.3.2021
Nařízení vlády-Mimořádná veterinární opatření
Značka: MMB/0043368/2021 OOBR/Mull/2021
Vyvěšeno: 27.1.2021 - 26.4.2021

RSS Odběr RSS
Stav úřední desky k datu:


Při zadání data je zobrazen historický pohled na úřední desku tak, jak se zobrazovala v zadaný okamžik.

Vyhledávání na úřední desce


Úřední desky nadřízených a sousedících územněsprávních celků