Úřední deska

Zobrazit:
Stav k: 07. 07. 2020
Název
Ostatní
Zveřejnění informací o kontrolách podle §26 zákona č.255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád) za rok 2019
Značka: MCBSLA/00658/20/KO/AH, MCBSLA/00665/20/SO/Ste, MCBSLA/00819/20/MO/Kv
Vyvěšeno: 3.2.2020 - 3.2.2021
Informace dle zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád)
Značka: MCBSLA/06286/18/KO/AH
Vyvěšeno: 19.9.2018 - 5.10.2028
Informace dle §26 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád)
Značka: MCBSLA/00156/18/KO/AH
Vyvěšeno: 5.1.2018 - 21.1.2027
Výběrová řízení
OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ
Značka:
Vyvěšeno: 1.7.2020 - 31.7.2020
OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ
Značka: č.j. MCBSLA/04163/20/TAJ/St
Vyvěšeno: 29.6.2020 - 15.7.2020
OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ
Značka:
Vyvěšeno: 25.6.2020 - 21.7.2020
OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ
Značka:
Vyvěšeno: 25.6.2020 - 10.8.2020
OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ
Značka:
Vyvěšeno: 25.6.2020 - 13.7.2020
Konkurzní řízení na ředitelku/le Kulturního centra Líšeň, p.o.
Značka:
Vyvěšeno: 25.6.2020 - 21.9.2020
OZNÁMENÍ o vyhlášení výběrového řízení pro jmenování do funkce vedoucí odboru
Značka:
Vyvěšeno: 23.6.2020 - 10.7.2020
Oznámení o vyhlášení dvou výběrových řízení na ÚMČ Brno-Žabovřesky
Značka:
Vyvěšeno: 23.6.2020 - 9.7.2020
OZNÁMENÍ o vyhlášení výběrových řízení na ÚMČ Brno-Královo Pole
Značka:
Vyvěšeno: 25.5.2020 - 10.7.2020
Dražební vyhlášky
Dražební vyhláška D11/2020
Značka:
Vyvěšeno: 15.6.2020 - 22.7.2020
Veřejné vyhlášky
"Oznámení o zahájení řízení o dodatečném povolení novostavby RD na pozemcích par. čís. 1217/71 a 1217/72, oba k.ú. Slatina, obec Brno, Zlatá Pole"
Značka: MCBSLA/04295/20/OVÚR/POKI
Vyvěšeno: 2.7.2020 - 20.7.2020
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ:"Tuřanka II. - Rekonstrukce kanalizace a vodovodu"
Značka: MCBSLA/04309/20/OVÚR/NEH
Vyvěšeno: 2.7.2020 - 20.7.2020
Rozhodnutí o změně územního rozhodnutí "OBYTNÝ SOUBOR ŠMAHOVA" - objekt Y 1.A - Hotel, ul. Řípská.
Značka: MCBSLA/04073/20/OVÚR/POKI
Vyvěšeno: 24.6.2020 - 10.7.2020
"Dodatečné povolení novostavby RD na pozemcích par. čís. 1217/79 a 1217/80, oba k.ú. Slatina, obec Brno"
Značka: MCBSLA/00214/20/OVÚR/POKI
Vyvěšeno: 23.6.2020 - 9.7.2020
Rozpočet
Závěrečný účet městské části za rok 2019
Značka: MCBSLA/04178/20/FO/WZ
Vyvěšeno: 29.6.2020 - 30.6.2021
Rozpočtové opatření č. Z03/2020
Značka: MCBSLA/04101/20/FO/WZ
Vyvěšeno: 26.6.2020 - 31.12.2020
Rozpočtové opatření č. Z04/2020
Značka: MCBSLA/04102/20/FO/WZ
Vyvěšeno: 26.6.2020 - 1.1.2021
Rozpočtové opatření č. R08/2020
Značka: MCBSLA/04007/20/FO/WZ
Vyvěšeno: 23.6.2020 - 1.1.2021
Rozpočtové opatření č. Z02/2020
Značka: MCBSLA/03405/20/FO/WZ
Vyvěšeno: 26.5.2020 - 31.12.2020
Rozpočtové opatření č. R07/2020
Značka: MCBSLA/03060/20/FO/WZ
Vyvěšeno: 12.5.2020 - 31.12.2020
Rozpočtové opatření č. R06/2020
Značka: MCBSLA/02724/20/FO/WZ
Vyvěšeno: 24.4.2020 - 31.12.2020
Rozpočtové opatření č. R05/2020
Značka: MCBSLA/02525/20/FO/WZ
Vyvěšeno: 15.4.2020 - 31.12.2020
Rozpočtové opatření č. R04/2020
Značka: MCBSLA/02148/20/FO/WZ
Vyvěšeno: 24.3.2020 - 31.12.2020
Rozpočtové opatření č. R03/2020
Značka: MCBSLA/01982/20/FO/WZ
Vyvěšeno: 16.3.2020 - 31.12.2020
Rozpočtové opatření č. Z01/2020
Značka: MCBSLA/01465/20/FO/WZ
Vyvěšeno: 26.2.2020 - 31.12.2020
Rozpočtové opatření č. R02/2020
Značka: MCBSLA/1121/20
Vyvěšeno: 11.2.2020 - 31.12.2020
Rozpočtové opatření č. R01/2020
Značka: MCBSLA/00604/20/FO/WZ
Vyvěšeno: 22.1.2020 - 31.12.2020
Rozpočet MČ na rok 2020
Značka: MCBSLA/09404/19/FO/WZ
Vyvěšeno: 16.12.2019 - 31.12.2020
Rozpočty p.o. na rok 2020
Značka: MCBSLA/09380/19/FO/WZ
Vyvěšeno: 13.12.2019 - 31.12.2020
Schválené SRV zřízených p.o. na roky 2021 - 2022
Značka: MCBSLA/09383/19/FO/WZ
Vyvěšeno: 13.12.2019 - 31.12.2020
Střednědobý rozpočtový výhled MČ na roky 2021 - 2025
Značka: MCBSLA/07151/19/FO/WZ
Vyvěšeno: 30.9.2019 - 1.10.2020
Obecně závazné vyhlášky
Vyhláška č. 16/2020 - novela vyhlášky č. 11/2017, o nočním klidu
Značka: MMB/0263196/2020
Vyvěšeno: 3.7.2020 - 20.7.2020
Nařízení č. 17/2020 - novela nařízení č. 1/2002, kterým se vydává "Tržní řád"
Značka: MMB/0263249/2020
Vyvěšeno: 3.7.2020 - 20.7.2020
Nařízení č. 18/2020 - novela nařízení č. 15/2017, o maximálních cenách taxislužby na území SMB
Značka: MMB/0263253/2020
Vyvěšeno: 3.7.2020 - 20.7.2020
Vyhláška č. 19/2020 - novela vyhlášky č. 12/2011,
Značka: MMB/0265219/2020
Vyvěšeno: 3.7.2020 - 20.7.2020
Vyhláška č. 21/2020 - novela vyhlášky č. 9/2017, o pravidlech pro pohyb psů
Značka: MMB/0268196/2020
Vyvěšeno: 3.7.2020 - 20.7.2020
Obecně závazná vyhláška č. 14 a č. 15/2020
Značka:
Vyvěšeno: 23.6.2020 - 9.7.2020
Rozhodnutí o prominutí poplatku z moci úřední
Značka: MMB/0180739/2020 ORF/práv.
Vyvěšeno: 6.5.2020 - 31.12.2020
Obecně závazná vyhláška statutárního města Brna č. 17/2017
Značka:
Vyvěšeno: 18.10.2017 - 31.12.2020
Veřejné vyhlášky jiných orgánů veřejné správy
Veřejná vyhláška - stanovení přechodného DZ - ul. Bělohorská (Podstránská - Olomoucká)
Značka: Č.j.: MMB/0257732/2020
Vyvěšeno: 2.7.2020 - 20.7.2020
OOP Stanovení PÚP na silnici I/50 Brno, Ostravská, z důvodu úplné uzavírky silnice II/373 Brno, Bělohorská
Značka: Č. j.: JMK 87603/2020
Vyvěšeno: 26.6.2020 - 12.7.2020
Oznámení o zahájení společného povolení - SSZ 4.15 Řípská-Šmahova
Značka: MMB/0251498/2020
Vyvěšeno: 23.6.2020 - 9.7.2020
Změna B26_11-I_2020 Cacovická - VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
Značka: MMB/0240506/2020 OÚPR/Havránková
Vyvěšeno: 16.6.2020 - 29.7.2020
Změny ÚPmB 2020 - VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
Značka: MMB/0237917/2020 OÚPR/Havránková
Vyvěšeno: 16.6.2020 - 28.7.2020
2-B3/15-CM- veřej. projednání - vyhláška
Značka: MMB/0201284/2020 jaš
Vyvěšeno: 25.5.2020 - 15.7.2020
Záměry města - dispozice s majetkem obce
NŘ - prodej části pozemku p.č. 3077/3 v k.ú. Bystrc
Značka: MMB/0261710/2020 MO - Ing. Krontorádová
Vyvěšeno: 3.7.2020 - 11.9.2020
R8/094. - záměry prodeje, pronájmu, aj. nemovitého majetku,
Značka: MMB/0273050/2020 MO/OE/Vichrová
Vyvěšeno: 2.7.2020 - 20.7.2020
R8/093. - záměry prodeje, pronájmu, aj. nemovitého majetku,
Značka: MMB/0260694/2020 MO/OE/Vichrová
Vyvěšeno: 26.6.2020 - 13.7.2020
R8/092. - záměry prodeje, pronájmu, aj. nemovitého majetku,
Značka: MMB/0254806/2020 MO/OE/Vichrová
Vyvěšeno: 23.6.2020 - 9.7.2020
Opatření obecné povahy
Vyhláška č. 20/2020, o zákazu požívání alkoholických nápojů na veřejných prostranstvích
Značka: MMB/0268178/2020
Vyvěšeno: 3.7.2020 - 20.7.2020
Mimořádné opatření a zrušení mimořádného opatření ministerstva zdravotnictví
Značka:
Vyvěšeno: 1.7.2020 - 17.7.2020
Stanovení OOP - ul. Ráj
Značka: MMB/0246641/2020 OD/5400/HA
Vyvěšeno: 23.6.2020 - 9.7.2020
Veřejná vyhláška: OOP rekonstrukce vodovodu na ul. Černovičky.
Značka: MMB/0224234/2020/KLI
Vyvěšeno: 23.6.2020 - 9.7.2020

RSS Odběr RSS
Stav úřední desky k datu:


Při zadání data je zobrazen historický pohled na úřední desku tak, jak se zobrazovala v zadaný okamžik.

Vyhledávání na úřední desce


Úřední desky nadřízených a sousedících územněsprávních celků