Rozcestník

Statutární město Brno Městská část Brno-Slatina

Obsah

AKTUALITY

3. prosince 2021

ADVENTNÍ DAROVÁNÍ – NEJCENNĚJŠÍ DÁREK

Za 4, 5 dl naděje sladké překvapení

  Daruj krev u sv. Anny, zachraň život…   6.  – 17. 12.  2021

více
2. prosince 2021

VE SLATINĚ BYLA ZAHÁJENA STAVBA DOMOVA S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU

VE SLATINĚ BYLA ZAHÁJENA STAVBA DOMOVA S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU

Zbouraný dům v ulici Bedřichovické nahradí dvě nové budovy s byty pro seniory. Konkrétně půjde o čtrnáct bytů, které bude doplňovat společenská místnost i zahrada. Realizace by měla trvat rok. Symbolickým poklepáním základního kamene byla stavba zahájena v pondělí 29. listopadu 2021.

Z úrovně městské části bylo už před několika lety připraveno majetkoprávní vypořádání včetně provedení demolice původního bytového domu.

Během příprav stavby se podařilo převést vedlejší pozemek do majetku města Brna a městská část tedy začíná pracovat na tom, aby na tomto místě vyrostla 2. etapa domova s pečovatelskou službou, díky které bude navýšena jeho kapacita.  

Půjde-li vše podle plánu, hotovo bude na konci příštího roku a první nájemci se budou moci stěhovat na jaře 2023.

Dům staví sdružení „DPS Bedřichovická – FIRESTA + DIRS“, které ve výběrovém řízení podalo nejvýhodnější nabídku. Investorem stavby je město Brno, které za výstavbu zaplatí přes 40 milionů bez DPH.

Zájemci o ubytování mohou už nyní podávat přihlášky na Bytovém odboru Magistrátu města Brna, Malinovského nám. 3.

více
22. listopadu 2021

Oznámení o zveřejnění

Oznámení o zveřejnění

V souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, oznamujeme, že

 návrhy rozpočtu zřízených příspěvkových organizací na rok 2022

a

návrhy střednědobých výhledů rozpočtu zřízených příspěvkových organizací na roky 2023-24

jsou zveřejněny v úplném znění v elektronické podobě na adrese:

www.mcslatina.cz/uredni-deska

Do dokumentů v písemné podobě lze nahlédnout v úředních hodinách na finančním odboru ÚMČ Brno-Slatina, Tilhonova 59.

 

19. října 2021

Daruj krev! výzva Fakultní nemocnice u Sv. Anny

Na MČ Brno-Slatina se obrátila Fakultní nemocnice u sv. Anny, která se aktuálně potýká s kritickým nedostatkem krve v Krevní bance, a prosí nás o šíření této informace mezi občany. Nemocnici chybí krev všech krevních skupin. Vítají a jsou vděčni za každého dárce krve jakékoliv krevní skupiny. Darovat krev může každý zdravý člověk od 18 do 65 let.

více
1. září 2021

Platební terminál na pokladně ÚMČ Brno-Slatina - upozornění na změnu

Upozorňujeme plátce poplatků na pokladně ÚMČ Brno- Slatina (správní poplatky, místní poplatky, nájemné za pozemky), že momentálně není možné platit přes platební terminál.

Nahoru