Volby

Informace pro voliče k volbám do zastupitelstev obcí

Informace o podmínkách hlasování, hlasovacích lístcích, hlasování mimo volební místnost, hlasování státních občanů jiných členských států EU a ověření záznamu voliče v seznamech voličů.

ikona Informace pro voliče (PDF 51.77 kB)

Popis volebních okrsků Brno-Slatina - změna 2018

Pro volby do zastupitelstev obcí byly vzhledem k narůstajícímu počtu voličů v městské části Brno-Slatina přeřazeny některé ulice do jiných okrsků. Místo, kam máte jít volit, najdete také na https://volby.tmapy.cz/, webových stránkách www.mcslatina.cz v sekci Volby, dále ve zpravodaji Aktuality o Slatině a ve všech volebních místnostech.

ikona Popis volebních okrsků (PDF 59.23 kB)

Sdělení k volbám do zastupitelstev obcí konaných ve dnech 5. a 6. října 2018 - kandidátní listiny

ÚMČ Brno-Slatina jako příslušný registrační úřad stanovil potřebný počet podpisů voličů na peticích pro nezávislé kandidáty a sdružení nezávislých kandidátů pro volby do zastupitelstva městské části Brno - Slatina.

 

ikona Sdělení o stanovení počtu podpisů na kandidátní listiny (PDF 200.21 kB)

Počet členů Zastupitelstva městské části ve volebním období 2018 - 2022

Na základě usnesení jednání ZMČ ze dne 21.06.2018 bude ve volebním období 2018 – 2022 počet členů Zastupitelstva městské části Brno-Slatina 21.

Informace o místě a době konání volby prezidenta České republiky 2018

Informace o místě a době konání volby prezidenta České republiky 2018 viz. úřední deska

Volební výsledky za jednotlivé okrsky MČ Brno-Slatina - volby do parlamentu ČR 2017

Zdroj: ČSÚ

 21001  21002  21003  21004  21005  21006  21007  21008

 

Aktuální informace k volbám - Volby do Parlamentu ČR 2017

Informace o počtu a sídle volebních okrsků pro volby do Parlamentu České republiky - viz úřední deska

Stanovení minimálního počtu členů okrskových volebních komisí pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky - viz úřední deska

Volební výsledky předchozích voleb

Výsledky voleb do zastupitelstev obcí 10.10. - 11.10.2014