Telefonní seznam

Zrušit filtry
Jméno Funkce / Referát
Amiridu Radka Evidence majetku, pronájmy zemědělské půdy a jiných pozemků, školská zařízení
Hájková Martina Podatelna, veřejné služby, vnitřní správa, archiv, kultura, rybářské lístky
Hofírková Eva Evidence majetku, pronájmy zemědělské půdy a jiných pozemků, školská zařízení
Hradečná Alexandra Sekretariát a veřejnosprávní kontrola
Ides Jiří Starosta
Janků Radim Právní a informatiky
Janků Soňa Účetnictví VHČ
Jurníčková Andrea Správa nájemného z bytů
Klimešová Miroslava Pronájmy bytů a nebytových prostor
Kolařík Michal Opravy a údržba bytového fondu, technické věci
Kosičková Jana Pokladna, vymáhání nedoplatků, agenda VHP
Koubková Lucie Sociální kurátorství dětí a mládeže
Kreisl Miroslav Stavební úřad
Krupová Jana Správa movitého a nemovitého majetku, opravy a údržba, investorská činnost
Kučerová Petra Ověřování, veřejná prostranství, požární ochrana, CO, místní poplatky ze psů
Kváš Petr Správa, opravy a údržba mobiliáře ÚMČ, ŽP
Letochová Marta Sociálně právní ochrana dětí
Mlíková Ďásková Monika Speciální stavební úřad pro dopravní stavby, silniční správní úřad
Muselíková Petra Stavební úřad
Ovesná Marie Stavební úřad
neobsazené místo Péče o děti a nezletilé, agenda občanů omezených ve způsobilosti k právním úkonům
Podatelna Podatelna
Pokorová Jitka Vedoucí odboru, speciální stavební úřad - vodoprávní úřad
Roman Vojtěch Opravy a údržba bytového fondu, technické věci
Semrád Petr Místostarosta
Stehlík Martin Právník odboru, RÚIAN
Stoklásek Jaroslav Správa budov
Stoklásková Danuše Tajemnice
Šiková Jana Správa bytů a nebytových prostor v bytových domech
Šilhanová Oldřiška Účetnictví, mzdová agenda
Urbánková Lucie Stavební úřad
Wiesnerová Zuzana Rozpočet a účetnictví, finanční řízení příspěvkových organizací