Volby

Oznámení o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu

ikona oznameniodobeamistekonanivolebdoevropskehoparlamentu (PDF 70.47 kB)

 

Informace o termínu 1. zasedání a školení Okrskových volebních komisí (OkVK) pro volby do Evropského parlamentu

ikona informace_1zasedáníOkVk (PDF 136.25 kB)

 

Volby do Evropského parlamentu 2024 - informace o počtu a sídlech volebních okrsků

ikona okrsky_Brno_Slatina_popis_2024_evropsky_parlament (PDF 55.94 kB)

 

VOLBY DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU – 7. a 8. června 2024: Informace pro voliče, který změnil trvalý pobyt do jiné obce v době od 29. dubna 2024 do 7. června 2024

ikona Ohlasovny_informace_pro_volice_ktery_se_prestehoval_1161559247_ (PDF 183.47 kB)

Volby do Evropského parlamentu 2024 - vzor žádosti o voličský průkaz

ikona VZOR_Zadost_o_vydani_volicskeho_prukazu_pro_volby_do_EP_2024 (PDF 78.58 kB)

Volby do Evropského parlamentu : Informace pro občany jiných členských států EU o podmínkách hlasování ve volbách do Evropského parlamentu v roce 2024 na území České republiky

https://www.mvcr.cz/volby/clanek/informace-pro-obcany-jinych-clenskych-statu-eu-o-podminkach-hlasovani-ve-volbach-do-evropskeho-parlamentu-v-roce-2024-na-uzemi-ceske-republiky.aspx

ikona Zadostopreneseniseni_udaju_z_dodatku_do_seznamuvolicupro _evropskehoparlament (PDF 49.38 kB)

Informace o počtu a sídle volebních okrsků pro volbu prezidenta České republiky 2023

ikona okrsky_Brno_Slatina_popis_2023_prezident (PDF 55.56 kB)

 

Výsledky voleb do Zastupitelstev obcí a senátu Parlamentu České republiky

Výsledky voleb do Senátu Parlamentu České republiky

Výsledky voleb do zastupitelstev obcí

Informace Minsterstva vnitra k volbám do zastupitelstev obcí a Senátu Parlamentu České republiky 2022

Informace Ministerstva vnitra k volbám do Zastupitelstev obcí a Senátu Parlamentu České republiky

Rozhodnutí o registraci kandidátních listin stran a hnutí pro volby do zastupitelstev obcí 2018

MCBSLA/05514/18/TAJ/St - KSČM REG_KL_KSCM_5514_18 (PDF 73.76 kB)

MCBSLA/05515/18/TAJ/St - ČSSD REG_KL_CSSD_5515_18 (PDF 75.77 kB)

MCBSLA/05516/18/TAJ/St - ODS REG_KL_ODS_5516_18 (PDF 74.61 kB)

MCBSLA/05517/18/TAJ/St - KDU-ČSL REG_KL_KDUCSL_5517_18 (PDF 75.67 kB)

MCBSLA/05518/18/TAJ/St - NEZÁVISLÍ REG_KL_NEZAVISLI_5518_18 (PDF 76.33 kB)

MCBSLA/05519/18/TAJ/St - STRANA SVOBODNÝCH OBČANŮ REG_KL_SSO_5519_18 (PDF 74.18 kB)

MCBSLA/05521/18/TAJ/St - TOP 09 REG_KL_TOP09_5521_18 (PDF 74 kB)

MCBSLA/05523/18/TAJ/St - HNVRS REG_KL_HNVRS_5523_18 (PDF 76.26 kB)

MCBSLA/05526/18/TAJ/St - ANO 2011 REG_KL_ANO2011_5526_18 (PDF 73.59 kB)

MCBSLA/05527/18/TAJ/St - "SLUŠNÍ LIDÉ A SOUKROMNÍCI"REG_KL_SLUSNI_5527_18 (PDF 76.95 kB)

MCBSLA/05528/18/TAJ/St - SPD REG_KL_SPD_5528_18 (PDF 77.34 kB)

Stanovení minimálního počtu členů okrskových volebních komisí pro volby do zastupitelstev obcí 2018

Stanovení minimálního počtu členů okrskových volebních komisí pro volby do zastupitelstev obcí konané ve dnech 5. a 6. října

ikona Stanovení minimálního počtu členů okrskových volebních komisí (PDF 107.74 kB)

Informace pro voliče k volbám do zastupitelstev obcí

Informace o podmínkách hlasování, hlasovacích lístcích, hlasování mimo volební místnost, hlasování státních občanů jiných členských států EU a ověření záznamu voliče v seznamech voličů.

ikona Informace pro voliče (PDF 51.77 kB)

Popis volebních okrsků Brno-Slatina - změna 2018

Pro volby do zastupitelstev obcí byly vzhledem k narůstajícímu počtu voličů v městské části Brno-Slatina přeřazeny některé ulice do jiných okrsků. Místo, kam máte jít volit, najdete také na https://volby.tmapy.cz/, webových stránkách www.mcslatina.cz v sekci Volby, dále ve zpravodaji Aktuality o Slatině a ve všech volebních místnostech.

ikona okrsky_Brno_Slatina_popis_2018 (PDF 54.41 kB)

Sdělení k volbám do zastupitelstev obcí konaných ve dnech 5. a 6. října 2018 - kandidátní listiny

ÚMČ Brno-Slatina jako příslušný registrační úřad stanovil potřebný počet podpisů voličů na peticích pro nezávislé kandidáty a sdružení nezávislých kandidátů pro volby do zastupitelstva městské části Brno - Slatina.

 

ikona Sdělení o stanovení počtu podpisů na kandidátní listiny (PDF 200.21 kB)

Počet členů Zastupitelstva městské části ve volebním období 2018 - 2022

Na základě usnesení jednání ZMČ ze dne 21.06.2018 bude ve volebním období 2018 – 2022 počet členů Zastupitelstva městské části Brno-Slatina 21.

Informace o místě a době konání volby prezidenta České republiky 2018

Informace o místě a době konání volby prezidenta České republiky 2018 viz. úřední deska

Volební výsledky za jednotlivé okrsky MČ Brno-Slatina - volby do parlamentu ČR 2017

Zdroj: ČSÚ

 21001  21002  21003  21004  21005  21006  21007  21008

 

Aktuální informace k volbám - Volby do Parlamentu ČR 2017

Informace o počtu a sídle volebních okrsků pro volby do Parlamentu České republiky - viz úřední deska

Stanovení minimálního počtu členů okrskových volebních komisí pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky - viz úřední deska

Volební výsledky předchozích voleb

Výsledky voleb do zastupitelstev obcí 10.10. - 11.10.2014