Telefonní seznam

Zrušit filtry
Jméno Funkce / Referát
Amiridu Radka Evidence majetku, pronájmy zemědělské půdy a jiných pozemků, školská zařízení
dočasně neobsazeno Právník odboru, RÚIAN
Hájková Martina Podatelna, veřejné služby, vnitřní správa, archiv, kultura, rybářské lístky
Hofírková Eva Evidence majetku, pronájmy zemědělské půdy a jiných pozemků, školská zařízení
Hradečná Alexandra Sekretariát a veřejnosprávní kontrola
Ides Jiří Starosta
Janků Radim Právní a informatiky
Jurníčková Andrea Správa nájemného z bytů
Klimešová Miroslava Pronájmy bytů a nebytových prostor
Kolařík Michal Opravy a údržba bytového fondu, technické věci
Kosičková Jana Pokladna, vymáhání nedoplatků, agenda VHP
Koubková Lucie Sociální kurátorství dětí a mládeže
Krupová Jana Správa movitého a nemovitého majetku, opravy a údržba, investorská činnost
Kučerová Petra Ověřování, veřejná prostranství, požární ochrana, CO, místní poplatky ze psů
Kváš Petr Správa, opravy a údržba mobiliáře ÚMČ, ŽP
Letochová Marta Sociálně právní ochrana dětí
Mlíková Ďásková Monika Speciální stavební úřad pro dopravní stavby, silniční správní úřad
Ovesná Marie Stavební úřad
Palečková Veronika Péče o děti a nezletilé, agenda občanů omezených ve způsobilosti k právním úkonům
Píšková Alena Účetnictví VHČ
Podatelna Podatelna
Pokorová Jitka Vedoucí odboru, speciální stavební úřad - vodoprávní úřad
Roman Vojtěch Opravy a údržba bytového fondu, technické věci
Semrád Petr Místostarosta
Stoklásek Jaroslav Správa budov
Stoklásková Danuše Tajemnice
Šiková Jana Správa bytů a nebytových prostor v bytových domech
Šilhanová Oldřiška Účetnictví, mzdová agenda
Urbánková Lucie Stavební úřad
Wiesnerová Zuzana Rozpočet a účetnictví, finanční řízení příspěvkových organizací