Telefonní seznam

Zrušit filtry
Jméno Funkce / Referát
Amiridu Radka Evidence majetku, pronájmy zemědělské půdy a jiných pozemků, školská zařízení
Daňková Veronika Administrativa odboru, RÚIAN
Filipcová Renata Stavební úřad
Hájková Martina Podatelna, veřejné služby, vnitřní správa, archiv, kultura, rybářské lístky
Hofírková Eva Evidence majetku, pronájmy zemědělské půdy a jiných pozemků, školská zařízení
Hradečná Alexandra Sekretariát a veřejnosprávní kontrola
Ides Jiří Starosta
Janků Radim Právní a informatiky
Janků Soňa Účetnictví VHČ
Jurníčková Andrea Správa nájemného z bytů
Klimešová Miroslava Pronájmy bytů a nebytových prostor
Kolařík Michal 2. místostarosta
Kolařík Michal Opravy a údržba bytového fondu, technické věci
Kosičková Jana Pokladna, vymáhání nedoplatků, agenda VHP
Koubková Lucie Sociální kurátorství dětí a mládeže
Krupová Jana Správa movitého a nemovitého majetku, opravy a údržba, investorská činnost
Krytinář Martin 1. místostarosta
Kučerová Petra Ověřování, veřejná prostranství, požární ochrana, CO, místní poplatky ze psů
Kváš Petr Správa, opravy a údržba mobiliáře ÚMČ, ŽP
Letochová Marta Sociálně právní ochrana dětí
Nehybka Jan ref. stavebního úřadu
Podatelna Podatelna
Pokorová Jitka Vedoucí odboru, speciální stavební úřad - vodoprávní úřad
Roman Vojtěch Opravy a údržba bytového fondu, technické věci
Směšný David Silniční správný úřad
Stoklásek Jaroslav Správa budov
Stoklásková Danuše Tajemnice
Šiková Jana Správa bytů a nebytových prostor v bytových domech
Šimonková Jitka Účetnictví, mzdová agenda
Štěpánková Kamila Péče o děti a nezletilé, agenda občanů omezených ve způsobilosti k právním úkonům
Wiesnerová Zuzana Rozpočet a účetnictví, finanční řízení příspěvkových organizací
Stavební úřad - dočasně neobsazeno