Telefonní seznam

Zrušit filtry
Jméno Funkce / Referát
Deutsch Alois Sociálně právní ochrana dětí
Doleželová Martina Správa movitého a nemovitého majetku, opravy a údržba, investorská činnost
Hájková Martina Podatelna, veřejné služby, vnitřní správa, archiv, kultura, rybářské lístky, CZECH-POINT
Hofírková Zdeňka Evidence majetku, pronájmy zemědělské půdy a jiných pozemků, školská zařízení
Hořejšová Lucie Silniční správní úřad, RÚIAN
Hradečná Alexandra Sekretariát a veřejnosprávní kontrola
Ides Jiří Starosta
Janík Michal Opravy a údržba bytového fondu, technické věci
Janků Radim Právní a informatiky
Janků Soňa Účetnictví VHČ
Jurníčková Andrea Správa nájemného z bytů
Kolařík Michal 1. místostarosta
Kosičková Jana Pokladna, vymáhání nedoplatků, agenda VHP
Koubková Lucie Sociální kurátorství dětí a mládeže
Krupová Jana Správa a údržba objektů MČ
Kučerová Petra Ověřování, veřejná prostranství, požární ochrana, CO, místní poplatky ze psů
Pechová Jana Pronájmy bytů a nebytových prostor
Podatelna Podatelna
Roman Vojtěch Opravy a údržba bytového fondu, technické věci
Semrád Petr 2. místostarosta
Stoklásková Danuše Tajemnice
Šiková Jana Správa bytů a nebytových prostor v bytových domech
Šillerová Jana Správa komunikací, opravy a údržba mobiliáře ÚMČ, životní prostředí
Šimonková Jitka Účetnictví, mzdová agenda
Špaček Bohumír Správa budov
Štěpánková Kamila Péče o děti a nezletilé, agenda občanů omezených ve způsobilosti k právním úkonům
Valová Sabina Sociálně právní ochrana dětí
Wiesnerová Zuzana Rozpočet a účetnictví, finanční řízení příspěvkových organizací