Telefonní seznam

Zrušit filtry
Jméno Funkce / Referát
Amiridu Radka Evidence majetku, pronájmy zemědělské půdy a jiných pozemků, školská zařízení
Dočekalová Klimešová Lenka stavební úřad
Daňková Veronika Administrativa odboru, RÚIAN
Filipcová Renata Stavební úřad
Hájková Martina Podatelna, veřejné služby, vnitřní správa, archiv, kultura, rybářské lístky, CZECH-POINT
Hradečná Alexandra Sekretariát a veřejnosprávní kontrola
Ides Jiří Starosta
Janků Radim Právní a informatiky
Janků Soňa Účetnictví VHČ
Jurníčková Andrea Správa nájemného z bytů
Kilián Václav ref. stavebního úřadu
Klimešová Miroslava Pronájmy bytů a nebytových prostor
Kolařík Michal 2. místostarosta
Kolařík Michal Opravy a údržba bytového fondu, technické věci
Kosičková Jana Pokladna, vymáhání nedoplatků, agenda VHP
Koubková Lucie Sociální kurátorství dětí a mládeže
Krupová Jana Správa movitého a nemovitého majetku, opravy a údržba, investorská činnost
Krytinář Martin 1. místostarosta
Kučerová Petra Ověřování, veřejná prostranství, požární ochrana, CO, místní poplatky ze psů
Letochová Marta Sociálně právní ochrana dětí
Mikšíková Milena Sociálně právní ochrana dětí
Podatelna Podatelna
Pokorová Jitka Vedoucí odboru, speciální stavební úřad - vodoprávní úřad, silniční správní úřad
Roman Vojtěch Opravy a údržba bytového fondu, technické věci
Stoklásek Jaroslav Správa budov
Stoklásková Danuše Tajemnice
Šiková Jana Správa bytů a nebytových prostor v bytových domech
Šillerová Jana Správa komunikací, opravy a údržba mobiliáře ÚMČ, životní prostředí
Šimonková Jitka Účetnictví, mzdová agenda
Štěpánková Kamila Péče o děti a nezletilé, agenda občanů omezených ve způsobilosti k právním úkonům
Wiesnerová Zuzana Rozpočet a účetnictví, finanční řízení příspěvkových organizací