Telefonní seznam

Zrušit filtry
Jméno Funkce / Referát
Daňková Veronika Administrativa odboru, RÚIAN
Doleželová Martina Správa movitého a nemovitého majetku, opravy a údržba, investorská činnost
Filipcová Renata Stavební úřad
Hájková Martina Podatelna, veřejné služby, vnitřní správa, archiv, kultura, rybářské lístky, CZECH-POINT
Hofírková Zdeňka Evidence majetku, pronájmy zemědělské půdy a jiných pozemků, školská zařízení
Hradečná Alexandra Sekretariát a veřejnosprávní kontrola
Ides Jiří Starosta
Dočekalová Klimešová Lenka stavební úřad
Janík Michal Opravy a údržba bytového fondu, technické věci
Janků Radim Právní a informatiky
Janků Soňa Účetnictví VHČ
Jurníčková Andrea Správa nájemného z bytů
Klimešová Miroslava Pronájmy bytů a nebytových prostor
Kolařík Michal 1. místosrtarosta
Kosičková Jana Pokladna, vymáhání nedoplatků, agenda VHP
Koubková Lucie Sociální kurátorství dětí a mládeže
Kučerová Petra Ověřování, veřejná prostranství, požární ochrana, CO, místní poplatky ze psů
Letochová Marta Sociálně právní ochrana dětí
Litworová Vladimíra stavební úřad
Mikšíková Milena Sociálně právní ochrana dětí
Podatelna Podatelna
Pokorová Jitka Vedoucí odboru, speciální stavební úřad - vodoprávní úřad, silniční správní úřad
Roman Vojtěch Opravy a údržba bytového fondu, technické věci
Semrád Petr 2. místostarosta
Stoklásková Danuše Tajemnice
Šiková Jana Správa bytů a nebytových prostor v bytových domech
Šikula Jiří Administrativa odboru, RÚIAN
Šillerová Jana Správa komunikací, opravy a údržba mobiliáře ÚMČ, životní prostředí
Šimonková Jitka Účetnictví, mzdová agenda
Špaček Bohumír Správa budov
Štěpánková Kamila Péče o děti a nezletilé, agenda občanů omezených ve způsobilosti k právním úkonům
Vrbová Milena Správa a údržba pbjektů MČ
Wiesnerová Zuzana Rozpočet a účetnictví, finanční řízení příspěvkových organizací