Telefonní seznam

Zrušit filtry
Jméno Funkce / Referát
Amiridu Radka Evidence majetku, pronájmy zemědělské půdy a jiných pozemků, školská zařízení
Dočekalová Klimešová Lenka stavební úřad
Daňková Veronika Administrativa odboru, RÚIAN
Filipcová Renata Stavební úřad
Hájková Martina Podatelna, veřejné služby, vnitřní správa, archiv, kultura, rybářské lístky, CZECH-POINT
Hofírková Eva Evidence majetku, pronájmy zemědělské půdy a jiných pozemků, školská zařízení
Hradečná Alexandra Sekretariát a veřejnosprávní kontrola
Ides Jiří Starosta
Janků Radim Právní a informatiky
Janků Soňa Účetnictví VHČ
Jurníčková Andrea Správa nájemného z bytů
Klimešová Miroslava Pronájmy bytů a nebytových prostor
Kolařík Michal 2. místostarosta
Kolařík Michal Opravy a údržba bytového fondu, technické věci
Kosičková Jana Pokladna, vymáhání nedoplatků, agenda VHP
Koubková Lucie Sociální kurátorství dětí a mládeže
Krupová Jana Správa movitého a nemovitého majetku, opravy a údržba, investorská činnost
Krytinář Martin 1. místostarosta
Kučerová Petra Ověřování, veřejná prostranství, požární ochrana, CO, místní poplatky ze psů
Kváš Petr Správa, opravy a údržba mobiliáře ÚMČ, ŽP
Letochová Marta Sociálně právní ochrana dětí
Mikšíková Milena Sociálně právní ochrana dětí
Nehybka Jan ref. stavebního úřadu
Podatelna Podatelna
Pokorová Jitka Vedoucí odboru, speciální stavební úřad - vodoprávní úřad
Roman Vojtěch Opravy a údržba bytového fondu, technické věci
Směšný David Silniční správní úřad
Stoklásek Jaroslav Správa budov
Stoklásková Danuše Tajemnice
Šiková Jana Správa bytů a nebytových prostor v bytových domech
Šimonková Jitka Účetnictví, mzdová agenda
Štěpánková Kamila Péče o děti a nezletilé, agenda občanů omezených ve způsobilosti k právním úkonům
Wiesnerová Zuzana Rozpočet a účetnictví, finanční řízení příspěvkových organizací
Stavební úřad - dočasně neobsazeno