Úřední deska

Zobrazit:
Stav k: 2017
Název
Volby
Informace o místě a době konání volby prezidenta České republiky
Značka:
Vyvěšeno: 28.12.2017 - 28.1.2018
Svolání prvního zasedání okrskových volebních komisí
Značka: MCBSLA/07137/17/VO/MH
Vyvěšeno: 13.12.2017 - 21.12.2017
Poskytnutí informace o počtu a sídle volebních okrsků
Značka:
Vyvěšeno: 28.11.2017 - 28.1.2018
Oznámení o době a místě konání voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky
Značka:
Vyvěšeno: 5.10.2017 - 22.10.2017
Informace o počtu a sídle volebních okrsků pro volby do Parlamentu České republiky
Značka:
Vyvěšeno: 5.9.2017 - 23.10.2017
Stanovení minimálního počtu členů okrskových volebních komisí pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky
Značka:
Vyvěšeno: 21.8.2017 - 20.10.2017
Ostatní
Oznámení SEA - Plán mobility -veřejné jednání
Značka: MMB/0516330/2017
Vyvěšeno: 22.12.2017 - 12.1.2018
Svolání VII/16. zasedání Zastupitelstva MČ Brno-Slatina
Značka:
Vyvěšeno: 6.12.2017 - 15.12.2017
Zveřejnění oznámení o odtažených vozidlech
Značka: 3100-pok-3019/17
Vyvěšeno: 5.12.2017 - 5.1.2018
Zveřejnění oznámení o odtažených vozidlech
Značka:
Vyvěšeno: 5.12.2017 - 6.6.2018
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie 27.11.2017
Značka: 6402_17
Vyvěšeno: 13.11.2017 - 28.11.2017
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie 29.11.2017
Značka: 6403_17
Vyvěšeno: 13.11.2017 - 30.11.2017
Oznámení o přechodu na nové webové stránky MČ Brno-Slatina
Značka:
Vyvěšeno: 31.10.2017 - 31.12.2018
Registr - schválení žadatelé ze Seznamu žadatelů o byt pro rok 2017
Značka:
Vyvěšeno: 29.10.2017 - 28.11.2017
Rozhodnutí hejtmana Jihomoravského kraje č. 2/2017 o odvolání doby zvýšeného nebezpečí vzniku požáru
Značka:
Vyvěšeno: 23.8.2017 - 25.9.2017
Zveřejnění oznámení záměru posuz. ve smyslu zák. č. 100/2001 Sb.: Znovuzprovoznění tramvajové tratě Stránská skála - Líšeň, Holzova
Značka:
Vyvěšeno: 22.8.2017 - 20.9.2017
Oznámení o odtažení vozidla při blokovém čištění
Značka:
Vyvěšeno: 14.8.2017 - 14.9.2017
Rozpočty příspěvkových organizací zřízených MČ Brno-Slatina na rok 2017
Značka:
Vyvěšeno: 5.4.2017 - 29.12.2017
Výběrová řízení
Výběrové řízení na pozici právníka
Značka:
Vyvěšeno: 20.12.2017 - 1.2.2018
VŘ - 58 -ÚMČ Brno-sever-technik/technička odboru rozvoje a investic
Značka:
Vyvěšeno: 20.12.2017 - 9.1.2018
Vyhlášení VŘ pro poskytnutí zápůjček z FRBmB - II. etapa 2018
Značka: MMB/0478619/2017 BO/KUC
Vyvěšeno: 1.12.2017 - 16.1.2018
VŘ - 57 -ÚMČ Brno-sever-sociální pracovník
Značka:
Vyvěšeno: 1.12.2017 - 19.12.2017
Výběrové řízení na pozici ref. OVÚR- ÚMČ Brno-Královo Pole
Značka:
Vyvěšeno: 1.12.2017 - 2.1.2018
Výběrové řízení na pozici právník odboru výstavby a územního rozvoje ÚMČ Brno-Slatina
Značka: MCBSLA/06675/17
Vyvěšeno: 24.11.2017 - 18.12.2017
ÚMČ Brno-Žabovřesky - VŘ sociální pracovnice OPS
Značka:
Vyvěšeno: 14.11.2017 - 1.12.2017
VŘ vedoucí odboru pečovatelské služby- ÚMČ Brno-Žabovřesky
Značka:
Vyvěšeno: 13.11.2017 - 25.11.2017
Výběrové řízení na pozici ekonom/ekonomka ÚMČ Brno-Královo Pole
Značka:
Vyvěšeno: 9.11.2017 - 18.12.2017
VŘ: „Referent/ka úseku dopravy a správních činností“ ÚMČ Brno-Medlánky
Značka: 7/2017
Vyvěšeno: 8.11.2017 - 23.11.2017
výběrové řízení: úředník odboru majetkového, ÚMČ Brno-Královo Pole
Značka:
Vyvěšeno: 8.11.2017 - 23.11.2017
Výběrové řízení na místo úředníka územního samosprávného celku: Bytový technik, ÚMČ Brno-Bystrc
Značka:
Vyvěšeno: 8.11.2017 - 1.12.2017
Výběrové řízení: referent PaM, ÚMČ Brno-Žabovřesky
Značka:
Vyvěšeno: 8.11.2017 - 24.11.2017
Vyhlášení VŘ pracovní četa , ÚMČ Brno-Tuřany
Značka:
Vyvěšeno: 8.11.2017 - 1.12.2017
VŘ - 56 -ÚMČ Brno-sever-referent/referentka odboru stavebního
Značka: 56/2017
Vyvěšeno: 2.11.2017 - 20.11.2017
VŘ- Brno-sever, referent/referentka odboru školství a kultury
Značka: 55/2017
Vyvěšeno: 1.11.2017 - 17.11.2017
VŘ- Brno-sever, technik/tecnička odboru rozvoje a investi
Značka: 54/2017
Vyvěšeno: 1.11.2017 - 17.11.2017
VŘ - Brno-sever, právník/právnička oddělení právního odboru bydlení
Značka: 53/2017
Vyvěšeno: 1.11.2017 - 14.11.2017
ÚMČ Brno-Žabovřesky - výběrové řízení na funkci vedoucí Odboru kultury
Značka:
Vyvěšeno: 26.10.2017 - 13.11.2017
Výběrové řízení 53 - ÚMČ Brno-sever - právník/právnička oddělení právního odboru bydlení
Značka:
Vyvěšeno: 25.10.2017 - 14.11.2017
ÚMČ Brno-Bystrc . výběrové řízení na místo úředníka územního samosprávného celku: bytový technik
Značka:
Vyvěšeno: 19.10.2017 - 6.11.2017
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na pozici účetní bytového odboru ÚMČ Brno-Slatina
Značka: MCBSLA/05759/17/TAJ/St
Vyvěšeno: 18.10.2017 - 1.11.2017
VŘ - 51 - ÚMČ Brno-sever-sociální pracovník/pracovnice - kurátor/kurátorka OSPOD
Značka:
Vyvěšeno: 16.10.2017 - 2.11.2017
VŘ - 50 - ÚMČ Brno-sever-sociální pracovník/pracovnice OSPOD
Značka:
Vyvěšeno: 13.10.2017 - 2.11.2017
Výběrové řízení na obsazení pozice ředitele Koupaliště Brno-jih, p.o.
Značka: MCBJIH/11208/2017
Vyvěšeno: 12.10.2017 - 30.11.2017
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení č. 5/2017 – referent/ka úseku dopravy a správních činností ÚMČ Brno-Medlánky
Značka:
Vyvěšeno: 6.10.2017 - 24.10.2017
Výběrové řízení na pozici referent/ka přestupkové agendy ÚMČ Brno-Královo Pole
Značka:
Vyvěšeno: 3.10.2017 - 1.11.2017
Výběrové řízení - referent stav.úřadu ÚMČ Brno-Ivanovice, 0,5 úvazek
Značka:
Vyvěšeno: 27.9.2017 - 16.10.2017
Výběrové řízení - právník MěÚ Židlochovice - právník kanceláře tajemníka
Značka:
Vyvěšeno: 25.9.2017 - 1.11.2017
Výběrové řízení - MěÚ Židlochovice - strážník Městské policie
Značka:
Vyvěšeno: 25.9.2017 - 1.11.2017
VŘ - ÚMČ Brno-sever-právník/právnička oddělení právního odboru bydlení
Značka:
Vyvěšeno: 25.9.2017 - 13.10.2017
Výběrové řízení na pozici referent/ka majetkového odboru ÚMČ Brno-Královo Pole
Značka:
Vyvěšeno: 21.9.2017 - 31.10.2017
Výběrové řízení na funkci právník Odboru výstavby a územního rozvoje
Značka: MCBSLA/05013/17/TAJ/St
Vyvěšeno: 19.9.2017 - 2.10.2017
Výběrové řízení na funkční místo úředník/úřednice – „referent/ka úseku rozpočtu a financování“
Značka:
Vyvěšeno: 7.9.2017 - 25.9.2017
Výběrové řízení na pozici referent samosprávy
Značka:
Vyvěšeno: 7.9.2017 - 21.9.2017
Výběrové řízení - 46 /2017 ÚMČ Brno-sever - technik/technička odboru rozvoje a investicička odboru rozvoje a investic
Značka:
Vyvěšeno: 7.9.2017 - 26.9.2017
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na pozici: Ředitel/ka Základní školy Brno, Čejkovická 10, příspěvková organizace
Značka:
Vyvěšeno: 4.9.2017 - 13.9.2017
Výběrové řízení - referent stavebního úřadu ÚMČ Brno-Komín
Značka:
Vyvěšeno: 31.8.2017 - 19.9.2017
Oznámení o vyhlášení výběrového řízeníč. VŘ - 44 /2017 ÚMČ Brno-sever - vedoucí sociální pracovník/pracovnice oddělení pečovatelské služby
Značka:
Vyvěšeno: 28.8.2017 - 12.9.2017
Dražební vyhlášky
Dražební vyhláška A3149
Značka:
Vyvěšeno: 6.12.2017 - 17.1.2018
Dražební vyhláška A3148
Značka:
Vyvěšeno: 5.12.2017 - 17.1.2018
Dražební vyhláška o konání Dražby dobrovolné A3042
Značka:
Vyvěšeno: 30.10.2017 - 6.12.2017
Dražební vyhláška o konání Dražby dobrovolné A3043
Značka:
Vyvěšeno: 30.10.2017 - 6.12.2017
Usnesení o opakované dražbě č. j. 203 Ex 65938/12-384
Značka:
Vyvěšeno: 25.8.2017 - 19.10.2017
Veřejné vyhlášky
Veřejná vyhláška: oznámení zahájení územního řízení
Značka: MCBSLA/07245/17/OVÚR/OVES
Vyvěšeno: 18.12.2017 - 3.1.2018
Veřejná vyhláška stavebního úřadu: územní rozhodnutí
Značka: MCBSLA/06514/17/OVÚR-SÚ/Mach
Vyvěšeno: 29.11.2017 - 15.12.2017
Veřejná vyhláška stavebního úřadu: stavební povolení
Značka: MCBSLA/06217/17/OVÚR/POKI
Vyvěšeno: 23.11.2017 - 11.12.2017
Veřejná vyhláška stavebního úřadu: územní rozhodnutí
Značka: č.j. MCBSLA/06246/17/OVÚR/OVES, Spis. zn. S MCBSLA/04040/17
Vyvěšeno: 14.11.2017 - 30.11.2017
Veřejná vyhláška: oplocení pozemku p.č. 2194/696 k.ú. Slatina, při ul. Bučkova 1a
Značka: č.j.: MCBSLA/05794/17/OVÚR/OVES
Vyvěšeno: 19.10.2017 - 6.11.2017
Veřejná vyhláška stavebního úřadu - Usnesení o přerušení správního řízení, č.j. MCBSLA/05164/17/OVÚR/POKI ze dne 25.09.2017
Značka: spis S MCBSLA/00723/16
Vyvěšeno: 26.9.2017 - 13.10.2017
Veřejná vyhláška:
Značka: S MCBSLA/00723/16, č.j. MCBSLA/04599/17/OVÚR/POKI
Vyvěšeno: 7.9.2017 - 25.9.2017
Rozpočet
Rozpočet městské části na rok 2018
Značka: MCBSLA/07254/17
Vyvěšeno: 18.12.2017 - 31.12.2018
Brno-Slatina rozpočtové opatření č. R13/2017
Značka: MCBSLA/07156/17/FO/WZ
Vyvěšeno: 13.12.2017 - 1.1.2018
Rozpočty zřízených příspěvkových organizací na rok 2018
Značka: MCBSLA/07158/17/FO/WZ
Vyvěšeno: 13.12.2017 - 31.12.2018
Střednědobé rozpočtové výhledy zřízených příspěvkových organizací na roky 2019 a 2020
Značka: MCBSLA/07161/17/FO/WZ
Vyvěšeno: 13.12.2017 - 31.12.2018
Návrh rozpočtu MČ na rok 2018
Značka: MCBSLA/06773/17
Vyvěšeno: 27.11.2017 - 15.12.2017
Návrhy střednědobého rozpočtového výhledu příspěvkových organizací
Značka: MCBSLA/6550/17
Vyvěšeno: 20.11.2017 - 7.12.2017
Návrhy rozpočtu příspěvkových organizací
Značka: MCBSLA/6549/17
Vyvěšeno: 20.11.2017 - 7.12.2017
Rozpočtové opatření č. R12/2017
Značka: MCBSLA/6535/17
Vyvěšeno: 16.11.2017 - 1.2.2018
Rozpočtové opatření č. R11/2017
Značka: MCBSLA/6288/17
Vyvěšeno: 8.11.2017 - 2.1.2018
Rozpočtové opatření č. R10/2017
Značka:
Vyvěšeno: 9.10.2017 - 1.1.2018
Střednědobý rozpočtový výhled MČ Brno-Slatina na roky 2019-2023
Značka:
Vyvěšeno: 29.9.2017 - 1.10.2018
Rozpočtové opatření č. Z05/2017
Značka:
Vyvěšeno: 27.9.2017 - 1.1.2018
Rozpočtové opatření č. Z06/2017
Značka:
Vyvěšeno: 27.9.2017 - 1.1.2018
Rozpočtové opatření č. R09/2017
Značka:
Vyvěšeno: 25.9.2017 - 1.1.2018
Rozpočtové opatření č. R08/2017
Značka:
Vyvěšeno: 19.9.2017 - 1.1.2018
Střednědobý výhled MČ na roky 2019 - 2023
Značka:
Vyvěšeno: 5.9.2017 - 1.10.2018
Rozpočtové opatření č. R06/2017, č.j. 3797/17 a č. Z04/2017, č.j. 3790/17
Značka:
Vyvěšeno: 10.8.2017 - 31.12.2017
Rozpočtové opatření č. R07/2017
Značka:
Vyvěšeno: 10.8.2017 - 31.12.2017
Rozpočtové opatření č. R05/2017
Značka:
Vyvěšeno: 13.6.2017 - 1.1.2018
Rozpočtové opatření č. R 04/2017
Značka:
Vyvěšeno: 12.6.2017 - 1.1.2018
Závěrečný účet MČ Brno-Slatina za rok 2016
Značka:
Vyvěšeno: 2.6.2017 - 30.6.2018
Rozpočtová opatření č. Z03/17, č.j. 02818/17, č. Z02/17, č.j. 02817/17, č. R03/2017, č.j. 02816/17
Značka:
Vyvěšeno: 16.5.2017 - 31.12.2017
Rozpočtové opatření č. R02/2017
Značka:
Vyvěšeno: 12.4.2017 - 1.1.2018
Rozpočtové opatření č. Z01/2017
Značka:
Vyvěšeno: 16.3.2017 - 1.1.2018
Rozpočtové opatření č. R01/2017
Značka:
Vyvěšeno: 16.3.2017 - 1.1.2018
Rozpočet městské části na rok 2017, rozpočtová pravidla
Značka:
Vyvěšeno: 3.1.2017 - 31.12.2018
Rozpočtový výhled Městské části Brno-Slatina na roky 2018 - 2022
Značka:
Vyvěšeno: 3.1.2017 - 31.12.2018
Informace
Oznámení včelařům a majitelům včelstev
Značka:
Vyvěšeno: 16.3.2017 - 20.11.2017
Obecně závazné vyhlášky
Obecně závazná vyhláška statutárního města Brna č. 19/2017
Značka: MMB/0486457/2017
Vyvěšeno: 1.12.2017 - 18.12.2017
Nařízení města Brna 18/2017
Značka:
Vyvěšeno: 20.11.2017 - 6.12.2018
Obecně závazná vyhláška statutárního města Brna č. 17/2017
Značka:
Vyvěšeno: 18.10.2017 - 31.12.2020
Normativní akty MČ
Zásady bezplatného poskytnutí učeben a sálu v budově staré radnice na Přemyslově nám. 18 neziskovým organizacím
Značka:
Vyvěšeno: 7.4.2017 - 7.4.2020
Veřejné vyhlášky jiných orgánů veřejné správy
Veřejná vyhláška, OOP-návrh místní úpravy provozu Kikerleho
Značka: MMB/0518670/2017 OD/5400/ZAV
Vyvěšeno: 22.12.2017 - 22.1.2018
Veřejná vyhláška pro stanovení místní úpravy provozu - I/50
Značka: MMB/0221144/2017/02/02 OD/5400/
Vyvěšeno: 15.12.2017 - 31.12.2017
Veřejné vyhlášky
Značka: MMB/0506606/2017 ORA
Vyvěšeno: 15.12.2017 - 31.12.2017
Opatření obecné povahy
Značka: JMK 174477/2017
Vyvěšeno: 13.12.2017 - 29.12.2017
Veřejné vyhlášky - Stanovení PDZ - Budínská 1 - zábor pro stavbu
Značka: MMB/0483108/2017 OD/5400/LA
Vyvěšeno: 12.12.2017 - 28.12.2017
Veřejná vyhláška :Oznámení o zahájení vodoprávního řízení
Značka: MMB/0485706/2017
Vyvěšeno: 29.11.2017 - 15.12.2017
Veřejná vyhláška : oznámení
Značka: MMB/0415879/2017 VLHZ/Chy
Vyvěšeno: 28.11.2017 - 15.12.2017
Veřejná vyhláška ÚMČ Brno-Tuřany
Značka: MČBT/7550/2017
Vyvěšeno: 28.11.2017 - 15.12.2017
Oznámení Drážního úřadu
Značka: DUCR-66890/17/Nv
Vyvěšeno: 20.11.2017 - 6.12.2017
Snížení emisí z lokálního vytápění domácností v Jihomoravsém kraji
Značka: JMK 155458/2017
Vyvěšeno: 14.11.2017 - 30.11.2017
Návrh OOP - výjimka ze zákazů u bobra evropského
Značka:
Vyvěšeno: 8.11.2017 - 24.11.2017
Veřejná vyhláška, OOP Zlínská
Značka: MMB/0434753/2017 OD/5400/ZAV
Vyvěšeno: 8.11.2017 - 24.11.2017
Veřejná vyhláška - Tilhonova 62-64
Značka: MMB/0439883/2017 OD/5400/LA
Vyvěšeno: 7.11.2017 - 23.11.2017
Návrh OOP - VPS Krejčího 1195/49
Značka: MMB/0449850/2017
Vyvěšeno: 6.11.2017 - 7.12.2017
Veřejná vyhláška: Znovuzprovoznění tramvajové tratě Stránská skála - Líšeň, Holzova, k.ú. Líšeň, Slatina - oznámení o podaném odvolání
Značka:
Vyvěšeno: 30.10.2017 - 16.11.2017
Veřejná vyhláška - Podstránská 20
Značka: MMB/0438642/2017 OD/5400/LA
Vyvěšeno: 30.10.2017 - 16.11.2017
Veřejná vyhláška - Vlnitá
Značka: MMB/0422191/2017 OD/5400/LA
Vyvěšeno: 30.10.2017 - 16.11.2017
MěÚ Ślapanice - Veřejná vyhláška: seznámení s podklady rozhodnutí-sdělení
Značka: OV-ČJ/163093-17/ZEM
Vyvěšeno: 24.10.2017 - 9.11.2017
Veřejná vyhláška stanovení PDZ - Šlapanická - přípojka kanalizace
Značka: MMB/0406335/2017 OD/5400/LA
Vyvěšeno: 20.10.2017 - 6.11.2017
Veřejná vyhláška: Stanovení PDZ - Trnkova - oprava povrchu
Značka: MMB/0425368/2017 OD/5400/LA
Vyvěšeno: 20.10.2017 - 6.11.2017
Veřejná vyhláška - Olomoucká
Značka: MMB/0403883/2017 OD/5400/LA
Vyvěšeno: 6.10.2017 - 23.10.2017
Návrh Opatření obecné povahy - druhová výjimka pro záchranné stanice
Značka: JMK/135142_2017
Vyvěšeno: 22.9.2017 - 13.10.2017
Veřejná vyhláška, Opatření obecné povahy, Stanovení místní úpravy provozu, návrhI/50 dálniční přivaděč
Značka: JMK 134475/2017
Vyvěšeno: 19.9.2017 - 20.10.2017
Veřejná vyhláška pro stanovení DZ - Přemyslovo náměstí, mateřská škola
Značka: MMB/0214936/2017/02/02/01 OD/5400/VOS
Vyvěšeno: 19.9.2017 - 5.10.2017
Veřejná vyhláška - Hviezdoslavova 29c
Značka: MMB/0355716/2017 OD/5400/LA
Vyvěšeno: 15.9.2017 - 2.10.2017
Veřejná vyhláška. Odvolací řízení ve věci rozhodnutí Úřadu městské části Brna, Brno-střed, Odboru výstavby, čj.: STU01/0502840/000/045 ze dne 18.9.2013. Vyžádání potvrzení nebo změny závazného stanoviska
Značka:
Vyvěšeno: 6.9.2017 - 25.9.2017
Vyhlášky odboru výstavby, dopis - sdělení Číslo jednací OV-ČJ/149004-17/ZEM adresovaný:Dobrovolný svazek obcí Šlapanicko, Opuštěná č.p.9/2, Trnitá, 60200 Brno 2M
Značka:
Vyvěšeno: 6.9.2017 - 25.9.2017
Vyhlášení VŘ pro poskytnutí zápůjček z FRBmB - I. etapa 2018
Značka: MMB/0354328/2017 bo/sol
Vyvěšeno: 1.9.2017 - 16.10.2017
Veřejná vyhláška: Stanovení PDZ - Za kostelem, vjezd a výjezd ze stavby
Značka: MMB/0339953/2017 OD/5400/LA
Vyvěšeno: 29.8.2017 - 15.9.2017
Veřejná vyhláška: změny RP MPR a vyplývající změny ÚPmB - projednání zadání - vyhláška
Značka: MMB/0335228/2017/ OÚPR
Vyvěšeno: 28.8.2017 - 29.9.2017
Veřejná vyhláška - Přemyslovo nám. - Slatinské hody.
Značka: MMB/0274549/2017 OD/5400/LA
Vyvěšeno: 24.8.2017 - 11.9.2017
ZADÁNÍ ZMĚN ÚZEMNÍHO PLÁNU MĚSTA BRNA, 44. soubor
Značka: MMB/0328744/2017
Vyvěšeno: 22.8.2017 - 22.9.2017
Záměry města - dispozice s majetkem obce
Záměry, prodej a pronájem majetku města
Značka: MMB/0514848/2017 MO/OE/Vichrová
Vyvěšeno: 22.12.2017 - 7.1.2018
Záměry, prodej a pronájem majetku města
Značka: MMB/0497174/2017 MO/OE/Vichrová
Vyvěšeno: 11.12.2017 - 27.12.2017
Záměry, prodej a pronájem majetku města Brna
Značka: MMB/0482236/2017 MO/OE/Vichrová
Vyvěšeno: 1.12.2017 - 18.12.2017
Záměry, prodej a pronájem majetku města Brna
Značka: MMB/0475120/2017 MO/OE/Vichrová
Vyvěšeno: 22.11.2017 - 8.12.2017
Záměry, prodej a pronájem majetku města Brna
Značka: MMB/0464757/2017 MO/OE/Vichrová
Vyvěšeno: 20.11.2017 - 6.12.2017
R7/139 - záměry prodeje, pronájmu aj. nemovitého majetku
Značka: MMB/0442945/2017 MO/OE/Vichrová
Vyvěšeno: 2.11.2017 - 17.11.2017
Inzerát na prodej pozemku p.č. 3463 v k.ú. Líšeň
Značka: MMB/0429035/2017
Vyvěšeno: 1.11.2017 - 13.1.2018
Záměry, prodej a pronájem majetku města R7/138 - záměry prodeje, pronájmu aj. nemovitého majetku
Značka: MMB/0432540/2017 MO/OE/Vichrová
Vyvěšeno: 26.10.2017 - 13.11.2017
R7/137 - záměry prodeje, pronájmu aj. nemovitého majetku města Brna
Značka: MMB/0421194/2017 MO/OE/Vichrová
Vyvěšeno: 18.10.2017 - 6.11.2017
Záměry, prodej a pronájem majetku města R7/134 - záměry prodeje, pronájmu aj. nemovitého majetku
Značka: MMB/0389837/2017/Vich
Vyvěšeno: 27.9.2017 - 13.10.2017
Vyhlášení nabídkového řízení na pozemek v k.ú. Molrá Hora
Značka: MMB/0376787/2017
Vyvěšeno: 25.9.2017 - 27.11.2017
R7/133 - záměry prodeje, pronájmu aj. nemovitého majetku
Značka: MMB/0381872/2017 MO/OE/Vichrová
Vyvěšeno: 20.9.2017 - 9.10.2017
R7/130 - záměry prodeje, pronájmu aj. nemovitého majetku
Značka: MMB/0352315/2017 MO/OE/Vichrová
Vyvěšeno: 31.8.2017 - 18.9.2017
Záměry MČ - dispozice s majetkem obce
Záměr na pronájem hmotné nemovité věci
Značka: MCBSLA/06882/17/MO
Vyvěšeno: 20.12.2017 - 8.1.2018
Záměr - pronájem nebytového prostoru Rousínovská 1045/19
Značka: MCBSLA/07155/17/BO/JW
Vyvěšeno: 13.12.2017 - 2.1.2018
Záměr - pronájem nebytového prostoru, místnost č. 1, Rousínovská 1051/25
Značka: MCBSLA/07165/17/BO/JW
Vyvěšeno: 13.12.2017 - 2.1.2018
Záměr pronájmu nebytových prostor
Značka: MCBSLA/06898/17/BO
Vyvěšeno: 4.12.2017 - 20.12.2017
Záměr městské části Brno-Slatina pronajmout pozemek p.č. 1778/2 v k. ú. Slatina
Značka: č.j. MCBSLA/05781/17/MO/Ami
Vyvěšeno: 18.10.2017 - 6.11.2017
Záměr města Brna – městské části Brno-Slatina propachtovat hmotnou nemovitou věc – pozemek p.č. 372/2 v k.ú. Slatina
Značka: MCBSLA/04935/17/MO/Ami
Vyvěšeno: 15.9.2017 - 2.10.2017
Rozhodnutí jiných orgánů veřejné správy
Opatření obecné povahy - druhová výjimka pro záchranné stanice
Značka:
Vyvěšeno: 30.10.2017 - 17.11.2017
Rozhodnutí: Znovuzprovoznění tramvajové tratě Stránská skála-Líšeň, Holzova-závěr zjišťovacího řízení
Značka: JMK 143632/2017, Sp. zn.: S – JMK 116731/2017 OŽP/Rich
Vyvěšeno: 6.10.2017 - 23.10.2017
Záměry jiných MČ - dispozice s majetkem obce
Záměr MČ Brno-Ivanovice pronajmout nemovitý majetek
Značka:
Vyvěšeno: 30.10.2017 - 30.11.2017

RSS Odběr RSS
Stav úřední desky k datu:


Při zadání data je zobrazen historický pohled na úřední desku tak, jak se zobrazovala v zadaný okamžik.

Vyhledávání na úřední desce


Úřední desky nadřízených a sousedících územněsprávních celků