Úřední deska

Značka: MCBSLA/06217/17/OVÚR/POKI
Zveřejnit od: 23.11.2017
Zveřejnit do: 11.12.2017
Oblast: Veřejné vyhlášky
Původce: ÚMČ Brno-Slatina

Veřejná vyhláška stavebního úřadu: stavební povolení

stavební povolení - Tilhonova 62-64, "Parkoviště 2", na pozemcích par. čís. 888/1, 912 a 915/4, vše k.ú. Slatina, obec Brno


Připojené dokumenty:
ikona 6217_17.pdf (PDF 306.64 kB)