Úřední deska

Zobrazit:
Stav k: 2022
Název
Volby
Informace o umístění příslušného volebního stanoviště v okrese ve správním obvodu MČ Brno-Slatina
Značka:
Vyvěšeno: 29.12.2022 - 28.1.2023
Informace o termínu prvního zasedání a školení Okrskových volebních komisí pro volbu prezidenta ČR
Značka:
Vyvěšeno: 14.12.2022 - 19.12.2022
Výsledky voleb do Senátu Parlamentu České republiky
Značka:
Vyvěšeno: 25.9.2022 - 25.11.2022
Výsledky voleb do Zastupitelstev obcí
Značka:
Vyvěšeno: 25.9.2022 - 25.11.2022
Rozhodnutí o registraci kandidátních listin pro volby do zastupitelstva městské části Brno-Slatina
Značka: MCBSLA/5599,5600,5601,5603,5607, 5611,5613,5614/22/VO/MH
Vyvěšeno: 1.8.2022 - 24.9.2022
Stanovení počtu členů zastupitelstva městské části Brno-Slatina pro volební období 2022-2026
Značka: č.j.MCBSLA/04722/22/VO/MH
Vyvěšeno: 27.6.2022 - 24.9.2022
S D Ě L E N Í K VOLBÁM DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ KONANÝCH VE DNECH 23. a 24. září 2022: počet podpisů na peticích
Značka: MCBSLA/03856/22/TAJ/St
Vyvěšeno: 26.5.2022 - 20.7.2022
Ostatní
OZNÁMENÍ O OŘEZU DŘEVIN PRO VLASTNÍKY POZEMKŮ
Značka:
Vyvěšeno: 9.11.2022 - 10.11.2023
Svolání IX/U. ustavujícího zasedání Zastupitelstva MČ Brno-Slatina
Značka:
Vyvěšeno: 26.10.2022 - 3.11.2022
Informace dle § 26 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád)
Značka: MCBSLA/07636/22/KO/AH
Vyvěšeno: 18.10.2022 - 3.11.2032
Svolání VIII/20. zasedání Zastupitelstva MČ Brno-Slatina
Značka:
Vyvěšeno: 14.9.2022 - 23.9.2022
Odtah vozidla
Značka: BKOM/27258/2021
Vyvěšeno: 8.8.2022 - 8.11.2022
Svolání VIII/19. zasedání Zastupitelstva MČ Brno-Slatina
Značka:
Vyvěšeno: 15.6.2022 - 24.6.2022
Poskytnuté individuálnjí dotace z rozpočtu MČ v r. 2022
Značka:
Vyvěšeno: 30.5.2022 - 31.12.2022
Svolání VIII/18. zasedání Zastupitelstva MČ Brno-Slatina
Značka:
Vyvěšeno: 20.4.2022 - 28.4.2022
Zveřejnění výsledků kontrol na úseku životního prostředí za kalendářní rok 2021
Značka:
Vyvěšeno: 21.3.2022 - 6.4.2032
Výroční zpráva o poskytování informací za r. 2021
Značka:
Vyvěšeno: 1.3.2022 - 1.3.2023
Svolání VIII/17. zasedání Zastupitelstva MČ Brno-Slatina
Značka:
Vyvěšeno: 15.2.2022 - 24.2.2022
Smlouva o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu statutárního města Brna MČ Brno-Slatina č. 8738/211KO
Značka: MCBSLA/08738/21
Vyvěšeno: 1.2.2022 - 31.12.2022
Výběrová řízení
Oznámení o vyhlášení výběrových řízení č. 41 a 42 /2022 na ÚMČ Brno-sever
Značka:
Vyvěšeno: 21.12.2022 - 9.1.2023
OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ PRO JMENOVÁNÍ DO FUNKCE VEDOUCÍHO ÚŘEDNÍKA č. 17/2022
Značka: MCBRMH/008085/22/2200/DOJA
Vyvěšeno: 16.12.2022 - 16.1.2023
Oznámení o vyhlášení výběrových řízení č. 39 a 40 /2022 na ÚMČ Brno-sever
Značka:
Vyvěšeno: 16.12.2022 - 5.1.2023
Oznámení o volné pracovní pozici na ÚMČ Brno-Bystrc
Značka:
Vyvěšeno: 7.12.2022 - 30.12.2022
Konkurzní řízení na pozici ředitel/ředitelka Mateřské školy, Brno, Zelná 70, příspěvková organizace
Značka:
Vyvěšeno: 7.12.2022 - 30.12.2022
OZNÁMENI o vyhlášení výběrového řízení na obsazení funkčního místa úředníka/úřednice „Vedoucí odboru správy majetku" Úřadu městské části města Brna, Brno-Kohoutovice
Značka:
Vyvěšeno: 6.12.2022 - 4.1.2023
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení:„Referent/referentka stavebního úřadu“ na Brno-LíšeňJih
Značka:
Vyvěšeno: 30.11.2022 - 30.12.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení:„Referent/referentka stavebního úřadu“ na Brno-Jih
Značka:
Vyvěšeno: 29.11.2022 - 16.12.2022
Výběrové řízení na místo pracovníka/pracovnice údržby obecního majetku
Značka:
Vyvěšeno: 25.11.2022 - 9.12.2022
Oznámení o vyhlášení výběrových řízení č. 15 a 16 na ÚMČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora
Značka:
Vyvěšeno: 23.11.2022 - 13.12.2022
Výběrové řízení na pozici: Referent/referentka majetkového odboru ÚMČ Brno-jih“
Značka:
Vyvěšeno: 21.11.2022 - 2.12.2022
OZNÁMENÍ o vyhlášení výběrového řízení pro vznik pracovního poměru úředníka - technik správy budov
Značka:
Vyvěšeno: 21.11.2022 - 21.1.2023
Vyhlášení výběrového řízení na funkční místo úředníka/ úřednice - asistent/asistentka starostky MČ
Značka:
Vyvěšeno: 16.11.2022 - 29.11.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na pozici Tajemník pro MČ Jehnice
Značka:
Vyvěšeno: 16.11.2022 - 6.12.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na pozici Účetní pro MČ Jehnice
Značka:
Vyvěšeno: 16.11.2022 - 6.12.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na pozici: provozní technik bytového odboru
Značka: MCBSLA/08421/22/TAJ/St
Vyvěšeno: 10.11.2022 - 23.11.2022
VŘ účetní bytového odboru ÚMČ Brno-jih
Značka:
Vyvěšeno: 9.11.2022 - 25.11.2022
Oznámení o vyhlášení výběrových řízení č. 34, 35, 36, 37, 38/2022 na ÚMČ Brno-sever
Značka:
Vyvěšeno: 4.11.2022 - 24.11.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na pozici: "Referent/referentka informačních systémů veřejné správy a spisové služby“
Značka:
Vyvěšeno: 4.11.2022 - 30.11.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na místo úředníka územního samosprávného celku:, ÚMČ Brno-Maloměřice a Obřany
Značka:
Vyvěšeno: 4.11.2022 - 17.11.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na místo úředníka územního samosprávného celku: Referent vztahů k veřejnosti a sekretariátu starosty, ÚMČ Brno-Bystrc
Značka:
Vyvěšeno: 2.11.2022 - 21.11.2022
Referent/referentka na úseku sociálně právní ochrany dětí
Značka:
Vyvěšeno: 2.11.2022 - 18.11.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení funkčního místa úředníka/úřednice: referent životního prostředí
Značka:
Vyvěšeno: 1.11.2022 - 25.11.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení - MČ Brno-Kníničky - údržbář obecního majetku
Značka: MCBKNI/01578/2022
Vyvěšeno: 1.11.2022 - 22.11.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení - Referent/referentka Odboru soc., agenda veř. opatrovnictví
Značka: BKPO/022658/2022/2001/VECA
Vyvěšeno: 31.10.2022 - 15.11.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení - Sociální pracovník/sociální pracovnice OSPOD
Značka: BKPO/022700/2022/2001/VECA
Vyvěšeno: 31.10.2022 - 15.11.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení - Referent/referentka - kurátor/kurátorka pro děti a mládež
Značka: BKPO/022699/2022/2001/VECA
Vyvěšeno: 31.10.2022 - 18.11.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení: „Referent/referentka stavebního úřadu“
Značka:
Vyvěšeno: 24.10.2022 - 14.11.2022
OZNÁMENÍ o vyhlášení výběrového řízení pro vznik pracovního poměru úředníka: referent/ka odboru výstavby a územního rozvoje
Značka:
Vyvěšeno: 24.10.2022 - 10.11.2022
OZNÁMENÍ o vyhlášení výběrového řízení: Právník/právnička Odboru majetkového a správního“
Značka:
Vyvěšeno: 19.10.2022 - 18.11.2022
O Z N Á M E N Í o vyhlášení výběrového řízení č. 7/2022
Značka:
Vyvěšeno: 19.10.2022 - 31.10.2022
OZNÁMENÍ o vyhlášení výběrového řízení pro vznik pracovního poměru na dobu neurčitou úředníka č. 13/2022
Značka: MCBRMH/007172/22/2200/DOJA
Vyvěšeno: 13.10.2022 - 11.11.2022
OZNÁMENÍ o vyhlášení výběrového řízení pro jmenování do funkce vedoucího úředníka č. 12/2022
Značka: MCBRMH/007135/22/2200/DOJA
Vyvěšeno: 12.10.2022 - 11.11.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení - Provozní technik/provozní technička Odboru správy
Značka:
Vyvěšeno: 30.9.2022 - 10.10.2022
OZNÁMENÍ o vyhlášení výběrového řízení č. 33/2022
Značka:
Vyvěšeno: 23.9.2022 - 21.10.2022
Oznámení o vyhlášení konkurzního řízení na pozici ředitel/ka Mateřské školy Vážka, Brno, Rybnická 45, příspěvková organizace
Značka:
Vyvěšeno: 22.9.2022 - 6.10.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na ÚMČ Brno-Královo Pole
Značka:
Vyvěšeno: 19.9.2022 - 10.10.2022
OZNÁMENÍ o vyhlášení výběrového řízení pro vznik pracovního poměru na dobu neurčitou úředníka: referent/ka odboru výstavby a územního rozvoje (stavebního úřadu)
Značka: MCBSLA/06686/22/TAJ/St
Vyvěšeno: 14.9.2022 - 18.10.2022
Oznámení o prodloužení termínu podání přihlášek do výběrového řízení č. 02/22 - finanční účetní správy bytů a domů
Značka:
Vyvěšeno: 13.9.2022 - 30.9.2022
O Z N Á M E N Í o vyhlášení výběrového řízení č. 6/2022
Značka:
Vyvěšeno: 13.9.2022 - 26.9.2022
OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ č. 03/22
Značka:
Vyvěšeno: 13.9.2022 - 29.9.2022
Oznámení o vyhlášení dvou konkurzních řízení na ředitelky ZŠ a MŠ
Značka:
Vyvěšeno: 8.9.2022 - 20.9.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na ÚMČ Brno-Sever č. 32/2022
Značka:
Vyvěšeno: 8.9.2022 - 30.9.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na ÚMČ Brno-Královo Pole
Značka:
Vyvěšeno: 8.9.2022 - 30.9.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na ÚMČ Brno-Královo Pole
Značka:
Vyvěšeno: 8.9.2022 - 22.9.2022
Oznámení o vyhlášení dvou výběrových řízení na ÚMČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora
Značka:
Vyvěšeno: 8.9.2022 - 7.10.2022
Oznámení o vyhlášení dvou výběrových řízení na ÚMČ Brno-Jih
Značka:
Vyvěšeno: 8.9.2022 - 30.9.2022
Oznámení o vyhlášení dvou výběrových řízení na ÚMČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora
Značka:
Vyvěšeno: 7.9.2022 - 7.10.2022
R8/234. - záměry prodeje, pronájmu aj. nemovitého majetku, 5.9.- 21.9.2022
Značka: č.j. MMB/0443315/2022/Vich
Vyvěšeno: 7.9.2022 - 23.9.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na ÚMČ Brno-Maloměřice a Obřany č. 5/2022
Značka:
Vyvěšeno: 31.8.2022 - 12.9.2022
Výběrové řízení - finanční účetní správy bytů a domů
Značka:
Vyvěšeno: 19.8.2022 - 5.9.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení - právník/právnička - Brno-Medlánky
Značka: MCBMED/02633/2022
Vyvěšeno: 16.8.2022 - 5.9.2022
Konkurzní řízení: Ředitel/ka Základní školy a Mateřské školy Brno, náměstí Svornosti 7, p.o.
Značka:
Vyvěšeno: 12.8.2022 - 24.8.2022
VŘ - 29/2022 - technik ORIM
Značka:
Vyvěšeno: 10.8.2022 - 31.8.2022
VŘ - finanční referent/finanční referentka
Značka: BKPO/016642/2022/2001/VECA
Vyvěšeno: 10.8.2022 - 25.8.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení - Právník/právnička Kanceláře tajemníka - agenda přestupků
Značka: BKPO/016329/2022/2001/VECA
Vyvěšeno: 8.8.2022 - 22.8.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení - referent/referentka agendy správy veřejného prostranství
Značka: BKPO/016327/2022/2001/VECA
Vyvěšeno: 8.8.2022 - 22.8.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení - referent/referentka inform. systémů veř. správy a spis. sl.
Značka: BKPO/016036/2022/2001/VECA
Vyvěšeno: 8.8.2022 - 19.8.2022
VŘ 28/2022 - pracovník OSPOD
Značka: MCBSev/031743/22/OO/Urb
Vyvěšeno: 8.8.2022 - 23.8.2022
OZNÁMENÍ o vyhlášení výběrového řízení pro vznik pracovního poměru úředníka - stavební technik
Značka:
Vyvěšeno: 8.8.2022 - 24.8.2022
VŘ - referent/ka životního prostředí Odboru veřejných služeb
Značka:
Vyvěšeno: 8.8.2022 - 13.8.2022
VŘ - vedoucí Odboru stavebního úřadu
Značka: MCBRMH/005375/22/2200/DOJA
Vyvěšeno: 8.8.2022 - 31.8.2022
VŘ - referent/ka stavebního úřadu – speciální stavební úřad a silniční správní úřad
Značka: MCBRMH/005376/22/2200/DOJA
Vyvěšeno: 8.8.2022 - 31.8.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na ÚMČ Brno-Žabovřesky
Značka:
Vyvěšeno: 29.7.2022 - 14.8.2022
OZNÁMENÍ o vyhlášení výběrového řízení na pozici referent majetkového odboru
Značka:
Vyvěšeno: 29.7.2022 - 2.9.2022
VŘ 27/2022 - vedoucí ORIM - ÚMČ Brno-sever
Značka:
Vyvěšeno: 25.7.2022 - 8.8.2022
VŘ 24/2022 - referent/ka OSVZ Brno-sever
Značka: MCBSev/028903/22/OO/Urb
Vyvěšeno: 20.7.2022 - 8.8.2022
VŘ 26/2022 - referent OS Brno-sever
Značka: MCBSev/028922/22/OO/Urb
Vyvěšeno: 20.7.2022 - 8.8.2022
VŘ 23/2022 - romský dluhový poradce
Značka:
Vyvěšeno: 14.7.2022 - 5.8.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na ÚMČ Brno-Maloměřice a Obřany č. 4/2022
Značka:
Vyvěšeno: 14.7.2022 - 12.8.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na ÚMČ Brno-Starý Lískovec
Značka:
Vyvěšeno: 12.7.2022 - 5.8.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na ÚMČ Brno-Ivanovice
Značka:
Vyvěšeno: 12.7.2022 - 10.8.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na ÚMČ Brno-Žabovřesky
Značka:
Vyvěšeno: 12.7.2022 - 28.7.2022
OZNÁMENÍ o vyhlášení výběrového řízení pro vznik pracovního poměru úředníka Správce veřejných prostranství a budov
Značka:
Vyvěšeno: 1.7.2022 - 1.8.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení pro vznik pracovního poměru na dobu neurčitou úředníka č. 07/2022
Značka:
Vyvěšeno: 20.6.2022 - 1.8.2022
O Z N Á M E N Í o vyhlášení výběrového řízení č. 3/2022
Značka:
Vyvěšeno: 20.6.2022 - 4.7.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na ÚMČ Brno-Tuřany
Značka:
Vyvěšeno: 20.6.2022 - 15.7.2022
Oznámení o vyhlášení dvou výběrových řízení na ÚMĆ Brno-sever
Značka:
Vyvěšeno: 17.6.2022 - 12.7.2022
OZNÁMENÍ o vyhlášení výběrového řízení pro jmenování do funkce vedoucího úředníka č. 06/2022
Značka:
Vyvěšeno: 9.6.2022 - 1.7.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na ÚMČ Brno-Královo Pole
Značka:
Vyvěšeno: 8.6.2022 - 8.7.2022
OZNÁMENÍ o vyhlášení výběrového řízení na pozici referent majetkového odboru
Značka: MCBSLA/04250/22/TAJ/St
Vyvěšeno: 8.6.2022 - 24.6.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na ÚMČ Brno-Královo Pole
Značka:
Vyvěšeno: 2.6.2022 - 24.6.2022
OZNÁMENÍ o vyhlášení výběrového řízení č. 19/2022
Značka:
Vyvěšeno: 1.6.2022 - 27.6.2022
OZNÁMENÍ o vyhlášení výběrového řízení pro vznik pracovního poměru úředníka:referent/ka odboru výstavby a územního rozvoje (stavebního úřadu)
Značka: MCBSLA/03887/22/TAJ/St
Vyvěšeno: 27.5.2022 - 27.7.2022
Oznámení o vyhlášení dvou výběrových řízení na ÚMĆ Brno-Černovice
Značka:
Vyvěšeno: 25.5.2022 - 7.6.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na ÚMČ Brno-Ivanovice
Značka:
Vyvěšeno: 25.5.2022 - 17.6.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na ÚMČ Brno-Maloměřice a Obřany č. 2/2022
Značka:
Vyvěšeno: 18.5.2022 - 1.6.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na ÚMČ Brno-Starý Lískovec
Značka:
Vyvěšeno: 16.5.2022 - 16.6.2022
OZNÁMENÍ o vyhlášení výběrového řízení pro jmenování do funkce vedoucího úředníka č. 05/2022
Značka:
Vyvěšeno: 16.5.2022 - 7.6.2022
OZNÁMENÍ o vyhlášení výběrového řízení pro vznik pracovního poměru na dobu neurčitou úředníka č. 04/2022
Značka:
Vyvěšeno: 11.5.2022 - 31.5.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na ÚMČ Brno-Královo Pole
Značka:
Vyvěšeno: 9.5.2022 - 27.5.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na ÚMČ Brno-Vinohrady
Značka:
Vyvěšeno: 6.5.2022 - 21.5.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na ÚMČ Brno-Maloměřice a Obřany č. 1/2022
Značka:
Vyvěšeno: 3.5.2022 - 17.5.2022
VŘ 18/2022 - referent/ka OS
Značka: MCBSev/017835/22/OO/Dur
Vyvěšeno: 3.5.2022 - 1.6.2022
VŘ 17/2022 - údržbář
Značka: MCBSev/017552/22/OO/Dur
Vyvěšeno: 2.5.2022 - 23.5.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na ÚMČ Brno-Ivanovice
Značka:
Vyvěšeno: 29.4.2022 - 20.5.2022
O Z N Á M E N Í o vyhlášení výběrového řízení č. 3/2022 ÚMČ Brno-Medlánky
Značka:
Vyvěšeno: 27.4.2022 - 16.5.2022
Oznámení o vyhlášení výběrovýého řízení na ÚMČ Brno-Královo Pole
Značka:
Vyvěšeno: 27.4.2022 - 20.5.2022
Výběrové řízení - referent/ka stavebního úřadu ÚMČ Řečkovice a Mokrá Hora
Značka: MCBRMH/002745/22/2200/DOJA 143/22
Vyvěšeno: 22.4.2022 - 6.5.2022
Vyhlášení výběrového řízení pro vznik pracovního poměru úředníka - Sociální pracovnice-OSPOD
Značka:
Vyvěšeno: 20.4.2022 - 9.6.2022
Výběrového řízení - referent/referentka na úseku sociálně právní ochrany dětí
Značka:
Vyvěšeno: 14.4.2022 - 25.4.2022
Výběrového řízení na pozici účetní bytového odboru
Značka:
Vyvěšeno: 14.4.2022 - 25.4.2022
Oznámení o vyhlášení tří výběrových řízení na ÚMČ Brno-Královo Pole
Značka:
Vyvěšeno: 11.4.2022 - 29.4.2022
VŘ 16/2022 - referent/ka OS
Značka:
Vyvěšeno: 8.4.2022 - 2.5.2022
Konkurzní řízení ředitel/ka Mateřské školy, Brno, Klášterského 14, příspěvkové organizace
Značka:
Vyvěšeno: 8.4.2022 - 21.4.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na ÚMČ Brno-Kníničky
Značka:
Vyvěšeno: 8.4.2022 - 29.4.2022
Vyhlášní výběrového řízení na funkční místo úředník/úřednice „referent/ka Bytového odboru ÚMČ Brno-jih
Značka:
Vyvěšeno: 6.4.2022 - 22.4.2022
Oznámení o vyhlášení dvou výběrových řízení na ÚMĆ Brno-Jehnice
Značka:
Vyvěšeno: 31.3.2022 - 2.5.2022
OZNÁMENÍ o vyhlášení výběrového řízení č. 13/2022
Značka:
Vyvěšeno: 23.3.2022 - 11.4.2022
Výběrové řízení- referent/referentka agendy sociálně-právní ochrany dětí - prodloužení
Značka:
Vyvěšeno: 22.3.2022 - 28.3.2022
Konkurzní řízení na pozici: ředitel/ka Základní školy, Brno, Mutěnická 23, příspěvková organizace
Značka:
Vyvěšeno: 18.3.2022 - 31.3.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení - Auditor/auditorka
Značka: BKPO/004896/2022
Vyvěšeno: 17.3.2022 - 28.3.2022
VŘ 12/2022 - referent OS, Brno-sever - 04
Značka:
Vyvěšeno: 17.3.2022 - 8.4.2022
Výběrové řízení - právník/právnička
Značka:
Vyvěšeno: 9.3.2022 - 22.3.2022
OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ č. 01/22
Značka:
Vyvěšeno: 9.3.2022 - 31.3.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na ÚMČ Brno-Žabovřesky
Značka:
Vyvěšeno: 9.3.2022 - 24.3.2022
Výběrové řízení - účetní , ÚMČ Brno-Černovice
Značka:
Vyvěšeno: 7.3.2022 - 21.3.2022
OZNÁMENÍ o vyhlášení výběrového řízení pro vznik pracovního poměru úředníka č.j. MCBSLA/01610/22/TAJ/St
Značka: MCBSLA/01610/22/TAJ/St
Vyvěšeno: 2.3.2022 - 31.3.2022
Oznámení o vyhlášení výběrových řízení č. 8 a 9 na ÚMČ Brno-sever
Značka:
Vyvěšeno: 2.3.2022 - 21.3.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na ÚMČ Brno-Vinohrady
Značka:
Vyvěšeno: 2.3.2022 - 23.3.2022
Vyhlášení konkurzního řízenní na ředitele ředitel/ka Mateřské školy Brno, Síčka 1a, příspěvková organizace
Značka:
Vyvěšeno: 2.3.2022 - 17.3.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na ÚMČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora
Značka: MCBRMH/001432/22/2200/DOJA
Vyvěšeno: 2.3.2022 - 31.3.2022
OZNÁMENÍ o vyhlášení výběrového řízení č. 7/2022
Značka:
Vyvěšeno: 22.2.2022 - 10.3.2022
OZNÁMENÍ o vyhlášení výběrového řízení č. 6/2022 - romský poradce pro DROM, romské středisko
Značka:
Vyvěšeno: 18.2.2022 - 7.3.2022
O Z N Á M E N Í o vyhlášení výběrového řízení č. 2/2022 - „uklízeč/ka“ prostor Úřadu MČ Brno-Medlánky“
Značka:
Vyvěšeno: 17.2.2022 - 4.3.2022
OZNÁMENÍ o vyhlášení veřejné výzvy pro vznik pracovního poměru na dobu určitou úředníka č. 01/2022
Značka: MCBRMH/001001/22/2200/DOJA
Vyvěšeno: 11.2.2022 - 28.2.2022
Konkurzní řízení na obsazení místa - ředitel/ka Mateřské školy Brno, Žižkova 57
Značka:
Vyvěšeno: 11.2.2022 - 24.2.2022
OZNÁMENÍ o vyhlášení výběrového řízení č. 4/2022
Značka:
Vyvěšeno: 9.2.2022 - 22.2.2022
OZNÁMENÍ o vyhlášení výběrového řízení č. 5/2022
Značka:
Vyvěšeno: 9.2.2022 - 24.2.2022
Oznámení o výběrovém řízení na pracovní pozici referent/ka veřejných zakázek ÚMČ Brno-Medlánky
Značka:
Vyvěšeno: 3.2.2022 - 18.2.2022
Výběrové řízenmí na pozici referent/ka Odboru správy bytového a nebytového fondu ÚMČ Brno - Královo Pole
Značka:
Vyvěšeno: 31.1.2022 - 15.2.2022
Výběrové řízení na pozici metodik spisové služby a podpora uživatelů při práci s elektronickou spis. službou ÚMČ
Značka:
Vyvěšeno: 31.1.2022 - 21.2.2022
VŘ 3/2022 - referent OŠK
Značka:
Vyvěšeno: 31.1.2022 - 17.2.2022
Konkurzní řízení: ředitel/ka Mateřské školy RADOST, Brno, Michalova 2, příspěvkové organizace
Značka:
Vyvěšeno: 26.1.2022 - 11.2.2022
Oznámení o vyhlášení výběrových řízení na ÚMČ Brno-Černovice
Značka:
Vyvěšeno: 25.1.2022 - 15.2.2022
VŘ č. 02/2022 - romský poradce pro DROM
Značka: MCBSev/002558/22/OO/Dur
Vyvěšeno: 19.1.2022 - 7.2.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na místo referent/ka sociálně-právní ochrany dětí Úřadu městské části Brno-Žabovřesky
Značka:
Vyvěšeno: 14.1.2022 - 28.1.2022
OZNÁMENÍ o vyhlášení výběrového řízení č. 1/2022
Značka:
Vyvěšeno: 12.1.2022 - 31.1.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na ÚMČ Brno-Líšeń
Značka:
Vyvěšeno: 6.1.2022 - 6.2.2022
Oznámení o vyhlášení 2 výběrových řízení na ÚMČ Brno-Žabovřesky
Značka:
Vyvěšeno: 5.1.2022 - 21.1.2022
Oznámení o vyhlášení výběrových řízení na ÚMČ Brno-Žebětín
Značka:
Vyvěšeno: 4.1.2022 - 10.1.2022
Dražební vyhlášky
OZNÁMENÍ o vyhlášení výběrového řízení pro vznik pracovního poměru na dobu neurčitou úředníka č. 14/2022
Značka: Č. j.: MCBRMH/007488/22/2200/DOJA
Vyvěšeno: 26.10.2022 - 15.11.2022
Dražební vyhláška č.j. 139EX 24746/20-090
Značka: č.j. 139EX 24746/20-090
Vyvěšeno: 6.10.2022 - 8.11.2022
Dražební vyhláška č. j. 006 EX 3180/20-130
Značka:
Vyvěšeno: 29.9.2022 - 2.11.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na ÚMČ Brno-Sever č. 31/2022
Značka:
Vyvěšeno: 8.9.2022 - 20.9.2022
Dražební vyhláška
Značka: 006 EX 3180/20-68
Vyvěšeno: 9.8.2022 - 13.9.2022
Dražební vyhláška DD/001/2022
Značka:
Vyvěšeno: 24.6.2022 - 22.9.2022
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie 13.07. a 14.07.2022 na ulici Řípská, Drážní a Šmahova
Značka:
Vyvěšeno: 22.6.2022 - 14.7.2022
O Z N Á M E N Í o vyhlášení výběrového řízení č. 4/2022
Značka:
Vyvěšeno: 20.6.2022 - 15.7.2022
Oznámení o vyhlášení právního předpisu: vyhláška č.12/2022, kterým se mění a doplňuje nařízení statutárního města Brna č. 9/2019, kterým se vymezují oblasti statutárního města Brna, ve kterých lze místní komunikace nebo jejich určené úseky užít k stání si
Značka:
Vyvěšeno: 30.5.2022 - 30.6.2022
Dražební vyhláška
Značka:
Vyvěšeno: 11.5.2022 - 7.6.2022
Oznámení o vyhlášení dvou výběrových řízení na ÚMĆ Brno-sever
Značka:
Vyvěšeno: 4.4.2022 - 29.4.2022
Veřejná vyhláška, OOP, stanovení DZ - Martinelliho-stavba
Značka: MMB/0165220/2022 OD/5400/NEM
Vyvěšeno: 18.3.2022 - 4.4.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení - Referent/referentka agendy dopravy a správy majetku
Značka:
Vyvěšeno: 17.3.2022 - 25.3.2022
Usnesení vlády o vyhlášení nouzového stavu a přijetí krizového opatření
Značka:
Vyvěšeno: 3.3.2022 - 3.4.2022
Registr - Schválení žadatelé ze Seznamu žadatelů o byt pro rok 2022
Značka:
Vyvěšeno: 23.2.2022 - 28.3.2022
Dražební vyhláška
Značka: Č.j. 160 EX 2076/21-90
Vyvěšeno: 31.1.2022 - 15.3.2022
Veřejné vyhlášky
výzva - vyjádření k odvolání; zaslání odvolání: "Brno, Slatina, st. úprava kVN 1356, 1216, 1256"
Značka: MCBSLA/09137/22/OVÚR/FIL
Vyvěšeno: 5.12.2022 - 21.12.2022
Oznámení o zahájení řízení - jednání: umístění obytného souboru "Bydlení Panorama"
Značka: MCBSLA/08801/22/OVÚR/POKI
Vyvěšeno: 23.11.2022 - 9.12.2022
Usnesení - zastavení řízení, zpětvzetí: "Brno, Slatina, st. úprava kVN 1356, 1216, 1256"
Značka: MCBSLA/08105/22/OVÚR/FIL
Vyvěšeno: 2.11.2022 - 18.11.2022
Veřejná vyhláška: výzva k odstranění vozidla
Značka: MCBSLA/08048/22/MO/Sil
Vyvěšeno: 31.10.2022 - 5.12.2022
Veřejná vyhláška: výzva k odstranění vozidla
Značka: MCBSLA/08045/22/MO/Sil
Vyvěšeno: 31.10.2022 - 2.12.2022
OZNÁMENÍ O PODANÉM ODVOLÁNÍ - BEMETT „Bytové domy Slatina III Inženýrské sítě “, umístění objekt SO 26 Rozvody NN. SO27b VO ulice Bučkova, SO 29 Rozvody SEK, na pozemcích parc.  čís. 2060/1, 2060/2, 2060/7, 2060/8, 2194/731, 2194/668, 2194/871,
Značka: MCBSLA/04449/22/OVÚR/VD
Vyvěšeno: 23.6.2022 - 11.7.2022
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Oznámení o podaném odvolání - Bemett, ul. Za Kostelem, „Bytové domy Slatina III“, umístění objektů SO 27 Veřejné osvětlení na pozemcích parc. čís. 2060/1, 2060/2, 2060/6, 2060/7, 2060/8, 2194/756 a 2194/731
Značka: MCBSLA/04162/22/OVÚR/VD
Vyvěšeno: 8.6.2022 - 28.6.2022
ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ ul. Řípská / Šmahova – veřejné osvětlení a přeložka sítí při budování zastávkového zálivu na pozemcích parc. č. 2002/10, 2002/13, 2002/14, 2002/15, 2002/150, 2002/33, 2002/39, 2002/79, 2010/2, 2058/5, 2058/11, 2196/1, 2205/13, 2215/1,
Značka: MCBSLA/00777/22/OVÚR/POKI
Vyvěšeno: 7.6.2022 - 27.6.2022
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ DODATEČNÉ POVOLENÍ STAVBY:ul. Martinelliho, oplocení RD 9, pozemky parc. čís. 1217/61 a 1217/62
Značka: MCBSLA/03689/22/OVÚR/VK
Vyvěšeno: 26.5.2022 - 13.6.2022
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - VYROZUMĚNÍ ÚČASTNÍKŮ O ZASTAVENÍ ŘÍZENÍ O ODSTRANĚNÍ STAVBY "Langrova 1e – nepovolený přístřešek nad posezením na pozemku parc. č. 1491/27
Značka: MCBSLA/03784/22/OVÚR/VD
Vyvěšeno: 25.5.2022 - 10.6.2022
Rozhodnutí o umístění stavby: ul. Bučkova, "Bytové domy Slatina III Inženýrské sítě"
Značka: MCSLA/03275/22/OVÚR/VK
Vyvěšeno: 13.5.2022 - 29.5.2022
Usnesení o přerušení řízení o odstranění stavby "ul. Černovičky, nepovolená stavba chodníku, nových uličních vpustí a oprava místní komunikace III. třídy, dotčené pozemky parc. č. 67, 68/2, 68/5, 115/1, 119/1, 131/1, 133, 135, 136, 137, 141/1, 142/4 a 357
Značka: MCBSLA/03354/22/OVÚR/VD
Vyvěšeno: 9.5.2022 - 27.5.2022
Rozhodnutí o umístění stavby: ul. Za Kostelem, Bytové domy Slatina III stavba SO 27, SO 27a, SO 27.1
Značka: MCBSLA/02859/22/OVÚR/VK
Vyvěšeno: 6.5.2022 - 22.5.2022
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ A POZVÁNÍ K ÚSTNÍMU JEDNÁNÍ: ul. Martinelliho, oplocení RD 9, pozemky parc. čís. 1217/61 a 1217/6
Značka: MCBSLA/01809/22/OVÚR/VK
Vyvěšeno: 29.4.2022 - 16.5.2022
Oznámení o pokračování v řízení: ul. Řípská / Šmahova - přeložka sítí
Značka: MCBSLA/03033/22/OVÚR/VK
Vyvěšeno: 27.4.2022 - 13.5.2022
Veřejná vyhláška: oznám. o možnosti převzít písemnost: ul. Hviezdoslavova, „Odstranění souboru staveb v areálu vozovny DPMB, na pozemcích p.č. 2605/12, 2605/21, 505/6, 2606/4, 3554, 3556, 3557, 505/7 a 356
Značka: č.j. MCBSLA/02508/22/OVÚR/HG
Vyvěšeno: 13.4.2022 - 29.4.2022
usnesení - Určení lhůty k provedení úkonu a přerušení: umístění obytného souboru "Bydlení Panorama"
Značka: MCBSLA/02434/22/OVÚR/POKI
Vyvěšeno: 4.4.2022 - 20.4.2022
Veřejná vyhláška:ul. Bučkova, „Bytové domy Slatina III Inženýrské sítě“, umístění objektů SO 26 Rozvody NN. SO 27b Veřejné osvětlení ulice Bučkova, SO 29 Rozvody SEK, na pozemcích parc. čís. 2060/1, 2060/2, 2060/7, 2060/8, 2194/731, 2194/668, 2194/871
Značka: MCBSLA/00036/22/OVÚR/VK
Vyvěšeno: 30.3.2022 - 15.4.2022
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ: ul. Za Kostelem, „Bytové domy Slatina III“, umístění objektů SO 27 Veřejné osvětlení: SO 27a Veřejné osvětlení ul. Za Kostelem, SO 27.1 Venkovní osvětlení veřejně přístupného parkoviště – účelové komunik
Značka: MCBSLA/01298/22/OVÚR/VK
Vyvěšeno: 28.3.2022 - 13.4.2022
Usnesení přerušení řízení o odstranění stavby,
Značka: MCBSLA/02220/22/OVÚR/VK
Vyvěšeno: 25.3.2022 - 11.4.2022
Usnesení o zastavení stavebního řízení pro nedodání podkladů. Statutární město Brno: "ul. Černovičky, stavební úpravy pozemní komunikace
Značka: MCBSLA/01961/22/OVÚR/POKI
Vyvěšeno: 16.3.2022 - 1.4.2022
Veřejná vyhláška : Oznámení o možnosti převzít písemnost účastníkovi jemuž se nedaří doručovat
Značka: č.j. MCBSLA/01798/22/OVÚR/HG
Vyvěšeno: 15.3.2022 - 4.4.2022
Oznámení o zahájení řízení o odstranění stavby: "ul. Černovičky, nepovolená stavba chodníku, nových uličních vpustí a oprava místní komunikace III.třídy, dotčené pozemky parc. č. 67, 68/2, 68/5, 115/1, 119/1, 131/1, 133, 135, 136, 137, 141/1, 142/4 a 3573
Značka: MCBSLA/01735/22/OVÚR/VD
Vyvěšeno: 11.3.2022 - 1.4.2022
Opravné usnesení zřejmé nesrávnosti v odůvodnění usnesení přerušení odstranění stavby "Langrova 1e - nepovolený přístřešek nad posezením na pozemku parc. č. 1491/27, k.ú Slatina, obec Brno" č.j. MCBSLA/01053/22/OVÚR/VD ze dne 09.02.2022.
Značka: č.j. MCBSLA/01422/22/OVÚR/VD
Vyvěšeno: 24.2.2022 - 14.3.2022
Opatření obecné povahy dočasný zákaz stání na místních komunikacích : Blokové čištění Brno-Slatina 2022
Značka: MCBSLA/01385/22/OVÚR/POKI
Vyvěšeno: 23.2.2022 - 11.3.2022
Veřejná vyhláška: rozhodnutí - povolení prodeje auta: Návrh na povolení prodeje vozidla v dražbě
Značka: MCBSLA/01294/22/OVÚR/POKI
Vyvěšeno: 21.2.2022 - 9.3.2022
Vyrozumění o podaném odvolání k dodatečnému povolení stavby
Značka: MCBSLA/01267/22/OVÚR/POKI
Vyvěšeno: 18.2.2022 - 7.3.2022
Usnesení o přerušení řízení o odstranění stavby "Langrova 1e ˗ nepovolený přístřešek nad posezením na pozemku parc. č. 1491/27, k.ú. Slatina, obec Brno“
Značka: MCBSLA/01053/22/OVÚR/VD
Vyvěšeno: 9.2.2022 - 28.2.2022
Oznámení o zahájení řízení o odstranění stavby: Langrova 1e – nepovolený přístřešek nad posezením u bytového domu č.p. 1337, na pozemku parc. č. 1491/27
Značka: MCBSLA/00352/22/OVÚR/VD
Vyvěšeno: 13.1.2022 - 31.1.2022
Veřejná vyhláška: oznámení zahájení řízení o prodeji auta ve veřejné dražbě
Značka: MCBSLA/00346/22/OVÚR/POKI
Vyvěšeno: 12.1.2022 - 28.1.2022
Dodatečné povolení stavby: "ul. Bučkova, SO 23.3a Veřejně přístupná účelová komunikace (soukromé parkoviště), SO 23.3b Veřejně přístupná účelová komunikace (soukromé parkoviště), SO 24b Přípojka kanalizační dešťová (příslušenství komunikace), na pozemcích
Značka: MCBSLA/00174/22/OVÚR/POKI
Vyvěšeno: 10.1.2022 - 26.1.2022
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ O PODANÉM ODVOLÁNÍ: „Brno, Slatina, st. úprava kVN 1356, 1216, 1256“ ul. Hviezdoslavova, Vlárská, Langrova (dále jen
Značka: MCBSLA/00075/22/OVÚR/FIL
Vyvěšeno: 5.1.2022 - 21.1.2022
Rozpočet
Rozpočtové opatření č. R16/2022
Značka: MCBSLA/09739/22/FO/WZ
Vyvěšeno: 21.12.2022 - 2.1.2023
Rozpočtové opatření č. Z05/2022
Značka: MCBSLA/09607/22/FO/WZ
Vyvěšeno: 16.12.2022 - 2.1.2023
Rozpočtové opatření č. Z06/2022
Značka: MCBSLA/09609/22/FO/WZ
Vyvěšeno: 16.12.2022 - 2.1.2023
Rozpočet MČ na rok 2023
Značka: MCBSLA/09616/22/FO/WZ
Vyvěšeno: 16.12.2022 - 1.1.2024
Rozpočtové opatření č. R15/2022
Značka: Rozpočtové opatření č. R15/2022
Vyvěšeno: 14.12.2022 - 2.1.2023
Schválené rozpočty p.o. na rok 2023
Značka: MCBSLA/09362/22/FO/WZ
Vyvěšeno: 12.12.2022 - 1.1.2024
Schválené SVR zřízených p.o. na roky 2024 2025
Značka: MCBSLA/09363/22/FO/WZ
Vyvěšeno: 12.12.2022 - 1.1.2024
Návrh rozpočtu MČ na rok 2023
Značka: MCBSLA/09024/22/FO/WZ
Vyvěšeno: 29.11.2022 - 2.1.2023
Rozpočtové opatření č. R14/2022
Značka: MCBSLA/08858/22/FO/WZ
Vyvěšeno: 24.11.2022 - 2.1.2023
Návrhy rozpočtu zřízených p.o. na rok 2023
Značka: MCBSLA/08748/22/FO/WZ
Vyvěšeno: 22.11.2022 - 2.1.2023
Návrhy střednědobých výhledů rozpočtu zřízených příspěvkových organizací na roky 2024 a 2025
Značka: MCBSLA/08749/22/FO/WZ
Vyvěšeno: 22.11.2022 - 2.1.2023
Rozpočtové opatření č. R13/2022
Značka: MCBSLA/08063/22/FO/WZ
Vyvěšeno: 1.11.2022 - 2.1.2023
Rozpočtové opatření č. R12/2022
Značka: MCBSLA/07611/22/FO/WZ
Vyvěšeno: 17.10.2022 - 2.1.2023
Střednědobý výhled rozpočtu MČ na roky 2024-2028
Značka: MCBSLA/07547/22/FO/WZ
Vyvěšeno: 14.10.2022 - 2.10.2023
Rozpočtové opatření č. R11/2022
Značka: MCBSLA/07279/22/FO/WZ
Vyvěšeno: 6.10.2022 - 3.1.2023
Rozpočtové opatření č. Z04/2022
Značka: MCBSLA/07280/22/FO/WZ
Vyvěšeno: 6.10.2022 - 3.1.2023
Rozpočtové opatření č. R10/2022
Značka: MCBSLA/06966/22/FO/WZ
Vyvěšeno: 21.9.2022 - 2.1.2023
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2024 - 2028
Značka: MCBSLA/06461/22/FO/WZ
Vyvěšeno: 6.9.2022 - 31.10.2022
Rozpočtové opatření č. R09/2022
Značka: MCBSLA/06190/22/FO/WZ
Vyvěšeno: 29.8.2022 - 2.1.2023
Rozpočtové opatření č. R08/2022
Značka: MCBSLA/05207/22/FO/WZ
Vyvěšeno: 20.7.2022 - 2.1.2023
Rozpočtové opatření č. R7/2022
Značka: MCBSLA/05205/22/FO/WZ
Vyvěšeno: 20.7.2022 - 2.1.2023
Rozpočtové opatření č. R06/2022
Značka: MCBSLA/04830/22/FO/WZ
Vyvěšeno: 1.7.2022 - 3.1.2023
Rozpočtové opatření č. Z03/2022
Značka: MCBSLA/04831/22/FO/WZ
Vyvěšeno: 1.7.2022 - 3.1.2023
Závěrečný účet MČ za rok 2021
Značka: MCBSLA/04668/22/FO/WZ
Vyvěšeno: 24.6.2022 - 13.6.2023
Návrh závěrečného účtu MČ za rok 2021
Značka: MCBSLA/04198/22/FO/WZ
Vyvěšeno: 8.6.2022 - 24.6.2022
Rozpočtové opatření č. R5/2022
Značka: MCBSLA/03796/22/FO/WZ
Vyvěšeno: 25.5.2022 - 2.1.2023
Rozpočtové opatření č. R4/2022
Značka: MCBSLA/03794/22/FO/WZ
Vyvěšeno: 25.5.2022 - 2.1.2023
Rozpočtové opatření č. R3/2022
Značka: MCBSLA/03133/22/FO/WZ
Vyvěšeno: 2.5.2022 - 3.1.2023
Rozpočtové opatření č. Z02/2022
Značka: MCBSLA/03134/22/FO/WZ
Vyvěšeno: 2.5.2022 - 3.1.2023
Rozpočtové opatření č. R02/2022
Značka: MCBSLA/02635/22/FO/WZ
Vyvěšeno: 8.4.2022 - 2.1.2023
Rozpočtové opatření č. R1/2022
Značka: MCBSLA/01963/22/FO/WZ
Vyvěšeno: 16.3.2022 - 2.1.2023
Rozpočtové opatření č. Z01/2022
Značka: MCBSLA/01543/22/FO/WZ
Vyvěšeno: 1.3.2022 - 2.1.2023
Obecně závazné vyhlášky
Oznámení o vyhlášení Obecně závazné vyhlášky: 32/2022 o místních poplatcích
Značka:
Vyvěšeno: 21.12.2022 - 6.1.2023
Oznámení o vyhlášení právního předpisu: nařízení města Brna 31/2022: kterým se mění a doplňuje nařízení statutárního města Brna č. 9/2019, kterým se vymezují oblasti statutárního města Brna, ve kterých lze místní komunikace .....
Značka:
Vyvěšeno: 29.11.2022 - 15.12.2022
Nařízení Čís: 30/2022 kterým se mění a doplňuje nařízení statutárního města Brna č. 1/2002, kterým se vydává „Tržní řád“, ve znění pozdějších nařízení
Značka:
Vyvěšeno: 18.10.2022 - 3.11.2022
Oznámení o vyhlášení právního předpisu:Obecně závazná vyhláška Číslo právního předpisu: 29/2022 : o stanovení obecního systému odpadového hospodářství statutárního města Brna
Značka:
Vyvěšeno: 5.10.2022 - 21.10.2022
Oznámení o vyhlášení právního předpisu: Nařízení Číslo právního předpisu: 28/2022: kterým se mění a doplňuje nařízení statutárního města Brna č. 9/2019, kterým se vymezují oblasti statutárního města Brna, ve kterých lze místní komu
Značka:
Vyvěšeno: 29.9.2022 - 17.10.2022
Nařízení č. 25/2022, kterým se mění a doplňuje nařízení statutárního města Brna č. 9/2019, kterým se vymezují oblasti statutárního města Brna, ve kterých lze místní komunikace nebo jejich určené úseky užít k stání silničních motorových vozidel za cenu
Značka:
Vyvěšeno: 8.9.2022 - 24.9.2022
Oznámení o vyhlášení Nařízení: 25/2022 : kterým se mění a doplňuje nařízení statutárního města Brna č. 1/2002, kterým se vydává „Tržní řád“, ve znění pozdějších nařízení
Značka:
Vyvěšeno: 7.9.2022 - 23.9.2022
Nařízení Číslo : 26/2022 kterým se mění a doplňuje nařízení statutárního města Brna č. 7/2019, kterým se zakazuje reklama šířená na veřejně přístupných místech mimo provozovnu
Značka:
Vyvěšeno: 7.9.2022 - 23.9.2022
Oznámení o zveřejnění ve SPP - nařízení č. 22/2022 - novela nař. č. 9/2019 "rezidentní parkování"
Značka: MMB/0415169/2022
Vyvěšeno: 16.8.2022 - 1.9.2022
Oznámení o zveřejnění ve SPP-nař.č.23/2022-"max. cena za přilož. a odstr. TP k zab. odjezdu vozidla"
Značka: MMB/0415367/2022
Vyvěšeno: 16.8.2022 - 1.9.2022
Oznámení o zveřejnění ve SPP - nařízení č. 24/2022-"stanovení max. cen os. taxislužby na území SMB"
Značka: MMB/0415595/2022
Vyvěšeno: 16.8.2022 - 1.9.2022
Oznámení o zveřejnění ve SPP - nařízení města brno č. 21/2022, kterým se mění a doplňuje nařízení statutárního města Brna č. 9/2019, kterým se vymezují oblasti statutárního města Brna, ve kterých lze místní komunikace nebo jejich určené úseky užít k stán
Značka:
Vyvěšeno: 4.8.2022 - 4.9.2022
Oznámení o zveřejnění ve SPP - Obecně závazná vyhláška č. 20/2022, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška statutárního města Brna č. 20/2001, kterou se vydává Statut města Brna, ve znění pozdějších
Značka:
Vyvěšeno: 26.7.2022 - 26.8.2022
Oznámení o zveřejnění ve SPP - nařízení města Brna č. 19/2022-novela nařízení č. 9/2019-"rezidentní parkování
Značka:
Vyvěšeno: 14.7.2022 - 14.8.2022
Oznámení o zveřejnění ve SPP - vyhláška Stautárního města Brna - č.18/2022 - nov. vyhl. č. 29/2020- "regulace pyrotechniky"
Značka:
Vyvěšeno: 14.7.2022 - 14.8.2022
Oznámení o zveřejnění ve SPP - vyhláška Statutárního města Brna - č. 17/2022 - novela vyhlášky č. 20/2009 o stanovení podmínek pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných sportovních a kulturních podniků, k zajištění veřejného pořádku,
Značka:
Vyvěšeno: 14.7.2022 - 14.8.2022
Oznámení o vyhlášení práv. předpisu: Obecně závazná vyhláška: 16/2022, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška statutárního města Brna č. 20/2020, o zákazu požívání alkoholických nápojů na veřejných prostranstvích
Značka:
Vyvěšeno: 29.6.2022 - 30.7.2022
Stanovení místní úpravy provozu na ul. Za kostelem + 2, Brno, MK III, UK
Značka: MB/0281065/2022 OD/5400/RY
Vyvěšeno: 22.6.2022 - 11.7.2022
Oznámení o vyhlášení právního předpisu: vyhláška č.11/2022, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška statutárního města Brna č. 11/2017, o nočním klidu, ve znění pozdějších vyhlášek
Značka:
Vyvěšeno: 25.5.2022 - 10.6.2022
Oznámení o vyhlášení právního předpisu – Nařízení č. 10/2022, kterým se mění a doplňuje nařízení statutárního města Brna č. 1/2002, který
Značka:
Vyvěšeno: 20.5.2022 - 20.6.2022
Oznámení o vyhlášení právního předpisu:obecně závazná vyhláška města Brna 9/2022, kterou se mění obecně závazná vyhláška statutárního města Brna č. 15/2007, o ochraně zeleně v městě Brně, ve znění pozdějších vyhlášek
Značka:
Vyvěšeno: 3.5.2022 - 3.6.2022
Oznámení o zveřejnění ve SPP - nařízení č. 8/2022, novela nařízení č. 9/2019-rezidentní parkování
Značka:
Vyvěšeno: 22.4.2022 - 23.5.2022
Oznámení o zveřejnění ve SPP - vyhláška č. 7/2022-novela vyhl. 11/2017, o nočním klidu
Značka:
Vyvěšeno: 21.4.2022 - 22.5.2022
Zveřejnění: SPP USC - Vklad nového nařízení - 6/2022 - "regulace nabízení dodávek energií"
Značka:
Vyvěšeno: 21.4.2022 - 22.5.2022
Zveřejnění: SPP USC - Vklad nové obecně závazné vyhlášky č. 4/2022
Značka:
Vyvěšeno: 21.4.2022 - 22.5.2022
Zveřejnění: SPP USC - Vklad nového nařízení-č. 5/2022-novela nařízení 9/2019-"rezidentní parkování"
Značka:
Vyvěšeno: 21.4.2022 - 22.5.2022
Oznámení o vyhlášení právního předpisu k vyvěšení na ÚMČ; vyhláška č. 3/2022 - "školské obvody MŠ"
Značka:
Vyvěšeno: 9.3.2022 - 9.4.2022
Oznámení o vyhlášení právního předpisu – Nařízení č. 1/2022, kterým se mění a doplňuje nařízení statutárního města Brna č. 9/2019
Značka:
Vyvěšeno: 2.2.2022 - 18.2.2022
Normativní akty MČ
Svolání IX/01. zasedání Zastupitelstva MČ Brno-Slatina
Značka:
Vyvěšeno: 7.12.2022 - 15.12.2022
Veřejné vyhlášky jiných orgánů veřejné správy
k.ú.Slatina,p.p.č. 2060/1,2060/2..2194/731, ul. Bučkova- BD Slatina III Inženýrské sítě"
Značka: Č. J.: MMB/0596868/2022
Vyvěšeno: 14.12.2022 - 30.12.2022
Za Kostelem, BD Slatina III, stavba SO 27,27a, 27.11 p.p.č. 2060/1,..- veřejné osvětlení
Značka: MMB/0577789/2022
Vyvěšeno: 14.12.2022 - 30.12.2022
Veřejná vyhláška, Opatření obecné povahy, Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I. třídy: I/41 Brno, I/42 Brno – VMO, I/43 Brno a I/50 dálniční přivaděč Brno-východ, z důvodu realizace stavby „I/42 Most Otakara Ševčíka přes ulici Ostravskou, I. et
Značka: JMK 173527/2022
Vyvěšeno: 12.12.2022 - 29.12.2022
Veřejná vyhláška, návrh OOP, k ZUK - vyhrazené parkovací stání na ulici Vlárská, Brno - MK III
Značka: Č.j.: MMB/0599722/2022/RY
Vyvěšeno: 9.12.2022 - 9.1.2023
Veřejná vyhláška - stanovení přechodného DZ - Bedřichovická 19
Značka: Č.J.: MMB/0584117/2022/GJE
Vyvěšeno: 6.12.2022 - 22.12.2022
Veřejná vyhláška Magistrátu města Kladna: hromadný předpisný seznam č.j. OF/7834/22-2, MÍSTNÍ POPLATEK za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů (na základě FO přihlášené k pobytu)
Značka: OF/7834/22-2
Vyvěšeno: 29.11.2022 - 30.12.2022
Veřejná vyhláška Magistrátu města Kladna: hromadný předpisný seznam č.j. OF/7811/22-2, MÍSTNÍ POPLATEK za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů (na základě FO přihlášené k pobytu)
Značka: OF/7811/22-2
Vyvěšeno: 28.11.2022 - 29.12.2022
Stavební povolení - D1 Připojení BZP Černovická terasa na Dálnici
Značka: MMB/0544168/2022
Vyvěšeno: 24.11.2022 - 12.12.2022
Rozhodnutí o uzavírce, v rámci akce: "I/42 Brno VMO"
Značka: MMB/0509302/2022/GJE
Vyvěšeno: 21.11.2022 - 7.12.2022
Veřejná vyhláška - stanovení přechodného DZ - VMO Tomkovo nám. (Kulkova sit. 16 C, D)
Značka: č. J.: MMB/0509302/2022/GJE
Vyvěšeno: 16.11.2022 - 2.12.2022
Veřejná vyhláška - stanovení přechodného DZ - most Otakara Ševčíka přes ul. Ostravskou_1.část
Značka: Č. J.: MMB/0559284/2022/GJE
Vyvěšeno: 16.11.2022 - 2.12.2022
Veřejná vyhláška, Opatření obecné povahy, Stanovení přechodné úpravy provozu na silnicích I. třídy
Značka: JMK 161262/2022
Vyvěšeno: 15.11.2022 - 30.11.2022
Seznam nepotřebného majetku NMB, p. o.
Značka:
Vyvěšeno: 15.11.2022 - 1.12.2022
Veřejná vyhláška - stanovení přechodného DZ - Kikrleho
Značka: MMB/0519899/2022 OD/5400/GJE
Vyvěšeno: 15.11.2022 - 1.12.2022
Stanovení PÚP
Značka: JMK 157226/2022
Vyvěšeno: 10.11.2022 - 25.11.2022
Návrh OOP, ul. Hviezdoslavova
Značka: č.j. MMB/0546607/2022/HL
Vyvěšeno: 9.11.2022 - 12.12.2022
Veřejná vyhláška, OOP, stanovení PDZ -Zlínská (přípojky IS)
Značka: Č.j.: MMB/0544935/2022/NEM
Vyvěšeno: 9.11.2022 - 25.11.2022
Veřejná vyhláška: stavební povolení: II/430 Brno - Slatina, Okružní křižovatka“
Značka: MMB/0538840/2022
Vyvěšeno: 8.11.2022 - 24.11.2022
Veřejná vyhláška: SO 101 – Stavební úpravy křižovatky Řípská – Šmahova
Značka: č.j.MMB/0500089/2022
Vyvěšeno: 11.10.2022 - 27.10.2022
Veřejná vyhláška PDZ ul. Křehlíkova - Za Kostelem - zpomalovací práh
Značka: Č. J.: MMB/0453107/2022/MAI
Vyvěšeno: 29.9.2022 - 17.10.2022
Veřejná vyhláška, OOP-PDZ - Šmahova/Ráj (stavebně zpomal. práh)
Značka: Č. J.: MMB/0465075/2022/NEM
Vyvěšeno: 19.9.2022 - 5.10.2022
Veřejná vyhláška, OOP, stanovení PDZ - Šmahova/Křehlíkova (stavebně zpomalovací práh)
Značka: Č.j.: MMB/0464336/2022/NEM
Vyvěšeno: 16.9.2022 - 2.10.2022
Veřejná vyhláška - stanovení přechodného DZ - Řípská, Stará dálnice
Značka: Č.J.: MMB/0429857/2022/GJE
Vyvěšeno: 2.9.2022 - 19.9.2022
Oznámení o zahájení řízení o prodloužení SP- Rozvoj dopr. telematiky ÚMČ Slatina
Značka: č.j.MMB/0398959/2022
Vyvěšeno: 31.8.2022 - 16.9.2022
Veř. vyhláška stanovení PDZ - Kikrleho - ZŠ Přemyslovo nám.
Značka: MMB/0428140/2022/MAI
Vyvěšeno: 31.8.2022 - 16.9.2022
Výzva k seznámení se s podklady pro vydání rozhodnutí - D1 Připojení BZP Černovická terasa na Dálnici D1
Značka: MMB/0435578/2022
Vyvěšeno: 31.8.2022 - 16.9.2022
Stanovení místní úpravy provozu (OOP) na PK - MK III, ul. Mikulčická, Brno
Značka: MMB/0417120/2022 OD/5400/RY
Vyvěšeno: 23.8.2022 - 8.9.2022
Návrh opatření obecné povahy, návrh stanovení místní úpravy provozu na ÚK, ul. Tuřanka, Brno
Značka: MMB/0419447/2022 OD/5400/ZAV
Vyvěšeno: 16.8.2022 - 1.9.2022
přechodné stanovení OOP - ul. Vlárská
Značka: MMB/0403152/2022 OD/5400/HA
Vyvěšeno: 11.8.2022 - 27.8.2022
Veřejná vyhláška - stanovení přechodného DZ - Přemyslovo nám. (Slatinské hody 2022)
Značka: MMB/0396108/2022 OD/5400/GJE
Vyvěšeno: 10.8.2022 - 26.8.2022
Veřejná vyhláška - přechodné stanovení OOP - ul. Stránská
Značka: MMB/0397469/2022 OD/5400/HA
Vyvěšeno: 9.8.2022 - 25.8.2022
Veřejná vyhláška - stanovení přechodné úpravy provozu Řípská (objízdná trasa)
Značka: Č. J.: MMB/0362587/2022/GJE
Vyvěšeno: 28.7.2022 - 13.8.2022
Výzva k odstranění reklamního zařízení umístěné ho na pozemku p.č. 2252/128
Značka: Č. J.: MMB/0390295/2022
Vyvěšeno: 27.7.2022 - 12.8.2022
Výzva k odstranění reklamního zařízení umístěné ho na pozemku p.č. 2252/81
Značka: Č. J.: MMB/0390298/2022
Vyvěšeno: 27.7.2022 - 12.8.2022
Veřejná vyhláška - stanovení přechodného DZ - Podolí (objízdná trasa)
Značka: MMB/0385982/2022/GJE
Vyvěšeno: 25.7.2022 - 10.8.2022
Doplnění oznámení o zahájení stavebního řízení- D1 Připojení BZP Černovická terasa na Dálnici D1
Značka: MMB/0319940/2022 OD/5400/RAT (11/20-DZ)
Vyvěšeno: 22.7.2022 - 9.8.2022
Přechodné stanovení OOP - ul. Vlnitá
Značka: MMB/0360305/2022 OD/5400/HA
Vyvěšeno: 20.7.2022 - 5.8.2022
Veřejná vyhláška, OOP, stanovení PDZ - Krejčího (oprava komunikace)
Značka: MMB/0366265/2022 OD/5400/NEM
Vyvěšeno: 19.7.2022 - 4.8.2022
Opatření obecné povahy, stanovení místní úpravy provozu na MKIII., ul. Černovičky, Brno
Značka: MMB/0362220/2022/ZAV
Vyvěšeno: 8.7.2022 - 25.7.2022
Návrh opatření obecné povahy návrh stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci Tuřanka
Značka: Č. J.: MMB/0348615/2022/ZAV
Vyvěšeno: 27.6.2022 - 28.7.2022
Přechodné stanovení OOP - ul. Ondřeje Veselého
Značka:
Vyvěšeno: 24.6.2022 - 11.7.2022
OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci – silnici I. třídy I/42 Brno – Velký městský okruh I/50 Brno – Slavkov u Brna – Uherské Hradiště – st. hranice (úsek „východní přivaděč“)
Značka: Č.j.: JMK 88140/2022
Vyvěšeno: 15.6.2022 - 4.7.2022
Opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci: Tuřanka
Značka: MMB/0284277/2022/HA
Vyvěšeno: 15.6.2022 - 1.7.2022
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA návrh opatření obecné povahy návrh stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci Oznámení o návrhu stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci – místní komunikaci III. třídy, ul. Mikulčická,
Značka: Č. J.: MMB/0324018/2022/RY
Vyvěšeno: 14.6.2022 - 18.7.2022
Oznámení o návrhu stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci - místní komunikaci III. třídy, ul. Vlnitá,
Značka: Č. J.: MMB/0324543/2022/ZAV
Vyvěšeno: 13.6.2022 - 15.7.2022
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA: „ul. Za Kostelem/Ondřeje Veselého – SO31 – prodloužení NTL plynovodu, 2x NTL přípojky plynu pro bytové domy E, F“, na pozemcích parc. č. 2060/1, 2111/1, 2194/731, 2194/756
Značka: č.j.MMB/0233932/2022
Vyvěšeno: 8.6.2022 - 24.6.2022
Opatření obecné povahy, stanovení místní úpravy provozu na sil. II/373, ul. Bělohorská, Brno
Značka: MMB/0293264/2022 OD/5400/ZAV
Vyvěšeno: 24.5.2022 - 9.6.2022
Veřejná vyhláška - stanovení přechodného DZ - Přemyslovo nám. (Hasičské závody 2022)
Značka: MMB/0238513/2022 OD/5400/GJE
Vyvěšeno: 18.5.2022 - 3.6.2022
Návrh opatření obecné povahy, návrh stanovení místní úpravy provozu na MKIII.tř.,ul.Černovičky, Brno
Značka: MMB/0282847/2022 OD/5400/ZAV
Vyvěšeno: 18.5.2022 - 18.6.2022
Oznámení o zahájení stavebního řízení :„II/430 Brno - Slatina, Okružní křižovatka“.
Značka: Č. J.: MMB/0166096/2022
Vyvěšeno: 11.5.2022 - 30.5.2022
Stanovení OOP ul. Kigginsova
Značka: MMB/0257953/2022
Vyvěšeno: 4.5.2022 - 23.5.2022
Veřejná vyhláška, OOP, stanovení PDZ - Mikulčická (úprava přechodu pro chodce)
Značka: MMB/0258689/2022 OD/5400/NEM
Vyvěšeno: 3.5.2022 - 19.5.2022
Hviezdoslavova,Vllárská,Langrova, k.ú. Slatina-st.úprava kVN 1356,1216,1256-odvolání -rozhodnutí
Značka: MMB/0250288/2022 OUSR/5500/OÚŘ
Vyvěšeno: 27.4.2022 - 16.5.2022
Veřejná vyhláška: Daň z nemovitých věcí 2022
Značka: č.j. 2045918/22/3000-11460-705400
Vyvěšeno: 22.4.2022 - 27.5.2022
Oznámení o zahájení stavebního řízení - D1 01313 Připojení BZP Černovická terasa na Dálnici D1 ..
Značka: č.j.MMB/0236819/2022
Vyvěšeno: 20.4.2022 - 23.5.2022
Veřejná vyhláška - stanovení přechodného DZ - ul. Bělohorská a Jedovnická
Značka: MMB/0222272/2022 OD/5400/LA
Vyvěšeno: 19.4.2022 - 5.5.2022
Veřejná vyhláška - stanovení přechodného DZ - ul. Ostravská (od sjezdu Bělohorská směr centrum)
Značka: MMB/0140388/2022 OD/5400/LA
Vyvěšeno: 28.3.2022 - 14.4.2022
Dočasný zákaz stání sil. vozidel - blokové čištění MČ Slatina
Značka: MMB/0180846/2022 OD/5400/
Vyvěšeno: 25.3.2022 - 12.4.2022
Veřejná vyhláška, návrh OOP, Návrh místní úpravy provozu, na ul. Za kostelem + 2, Brno, MK III, UK
Značka: Č. J.: MMB/0174994/2022/RY
Vyvěšeno: 23.3.2022 - 11.4.2022
Veřejná vyhláška - stanovení PDZ - MČ Brno – Slatina - blok. čištění ZÁKOS 2022
Značka: MMB/0176927/2022 OD/5400/LA
Vyvěšeno: 23.3.2022 - 11.4.2022
Za Kostelem/Ondřeje Veselého -p.p.č. 2111/1,2194/756,...k.ú. Slatina-prodl. NTL plynovodu
Značka: MMB/0174789/2022 OUSR/5500/OSS
Vyvěšeno: 23.3.2022 - 11.4.2022
Hviezdoslavova,Vllárská,Langrova, k.ú. Slatina-st.úprava kVN 1356,1216-odvolání proti ÚR-§ 36/3 SŘ
Značka: MMB/0171853/2022 OUSR/5500/OÚŘ
Vyvěšeno: 21.3.2022 - 7.4.2022
Veřejná vyhláška, Opatření obecné povahy, Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/50 Brno, ul. Ostravská
Značka: JMK 41532/2022
Vyvěšeno: 17.3.2022 - 2.4.2022
návrh OOP zóny 20 ul. Kigginsova
Značka: MMB/0140074/2022
Vyvěšeno: 16.3.2022 - 16.4.2022
Veřejná vyhláška - stanovení přechodného DZ - ul. Hviezdoslavova (omezení mostu u obce Rohlenka)
Značka: MMB/0113060/2022 OD/5400/LA
Vyvěšeno: 14.3.2022 - 31.3.2022
Veřejná vyhláška - stanovení přechodného DZ - Přemyslovo náměstí
Značka: MMB/0089097/2022 OD/5400/LA
Vyvěšeno: 11.3.2022 - 28.3.2022
stanovení OOP - ul. Křehlíkova
Značka: MMB/0124979/2022 OD/5400/HA
Vyvěšeno: 2.3.2022 - 18.3.2022
Oznámení o vyhlášení výběrových řízení č. 10 a 11 na ÚMČ Brno-sever
Značka:
Vyvěšeno: 2.3.2022 - 1.4.2022
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích: Dědická
Značka: Č. J.: MMB/0088608/2022/GJE
Vyvěšeno: 25.2.2022 - 14.3.2022
Veřejná vyhláška - stanovení přechodného DZ - Budínská, Matlachova
Značka: MMB/0087995/2022 OD/5400/GJE
Vyvěšeno: 25.2.2022 - 14.3.2022
Veřejná vyhláška - stanovení přechodného DZ - Dědická 31-35
Značka: MMB/0088608/2022 OD/5400/GJE
Vyvěšeno: 24.2.2022 - 14.3.2022
NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY dočasný zákaz stání na místních komunikacích: Bloková čištění, ZÁKOS
Značka: č.j.MMB/0066276/2022
Vyvěšeno: 23.2.2022 - 11.3.2022
Veřejná vyhláška - OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY č. 1/2022 - Změna územního plánu
Značka: MMB/0101380/2022
Vyvěšeno: 16.2.2022 - 5.3.2022
Veřejná vyhláška - OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY- stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci
Značka: MMB/0095050/2022/HOD
Vyvěšeno: 16.2.2022 - 5.3.2022
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
Značka: č.j. MMB/0072444/2022/GJE
Vyvěšeno: 15.2.2022 - 3.3.2022
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
Značka: č.j. MMB/0060281/2022/GJE
Vyvěšeno: 14.2.2022 - 2.3.2022
Veřejná vyhláška:stavební povolení: pro stavbu dráhy „Silnice I/42 Brno, VMO Tomkovo náměstí – manipulační trolejbusová trať Jedovnická + VO“
Značka: Č. j.: DUCR-6800/22/Hn
Vyvěšeno: 7.2.2022 - 23.2.2022
Opatření obecné povahy, stanovení místní úpravy provozu na sil.II/373, ul.Bělohorská, Brno
Značka: MMB/0049341/2022 OD/5400/ZAV
Vyvěšeno: 26.1.2022 - 11.2.2022
Veřejná vyhláška, nOOP, návrh stanovení DZ - Martinelliho-stavba
Značka: MMB/0030256/2022 OD/5400/NEM
Vyvěšeno: 21.1.2022 - 21.2.2022
Ulice Křehlíkova,VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA návrh opatření obecné povahy: veřejně přístupná účelová komunikace, Brno, místní úprava provozu na pozemní komunikaci
Značka: Č. J.: MMB/0013727/2022/HA
Vyvěšeno: 10.1.2022 - 10.2.2022
Veřejná vyhláška Oznámení o ukončení dokazování a výzva dle § 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, “Silnice I/42 Brno, VMO Tomkovo náměstí – manipulační trolejbusová trať Jedovnická + VO “
Značka: Č. j.: DUCR-558/22/Hn
Vyvěšeno: 5.1.2022 - 21.1.2022
Záměry města - dispozice s majetkem obce
R9/008. - záměry prodeje, pronájmu aj. nemovitého majetku
Značka: č.j. MMB/0597648/2022Vich
Vyvěšeno: 8.12.2022 - 26.12.2022
R9/007. - záměry prodeje, pronájmu aj. nemovitého majetku
Značka: MMB/0586400/2022/Vich
Vyvěšeno: 1.12.2022 - 19.12.2022
R9/005. - záměry prodeje, pronájmu aj. nemovitého majetku
Značka: č.j. MMB/0572403/2022/Vich
Vyvěšeno: 25.11.2022 - 12.12.2022
R9/002. - záměry prodeje, pronájmu aj. nemovitého majetku, 4.11. - 21.11.2022
Značka:
Vyvěšeno: 7.11.2022 - 23.11.2022
R8/ OŽP - záměry prodeje, pronájmu aj. nemovitého majetku,
Značka: č.j. MMB/0516750/2022/Vich
Vyvěšeno: 20.10.2022 - 5.11.2022
R8/241. - záměry prodeje, pronájmu aj. nemovitého majetku, 13.10. - 31.10.2022
Značka: MCBSLA/07502/22/VO/MH
Vyvěšeno: 19.10.2022 - 4.11.2022
R8/238 - záměry prodeje, pronájmu aj. nemov. maj.
Značka:
Vyvěšeno: 22.9.2022 - 8.10.2022
R8/234. - záměry prodeje, pronájmu aj. nemovitého majetku, 5.9.- 21.9.2022
Značka:
Vyvěšeno: 5.9.2022 - 21.9.2022
R8/233. - záměry prodeje, pronájmu aj. nemovitého majetku,
Značka: MMB/0431591/2022 MO/OE/Vichrová
Vyvěšeno: 26.8.2022 - 12.9.2022
R8/232. - záměry prodeje, pronájmu aj. nemovitého majetku
Značka: MMB/0424301/2022 MO/OE/Vichrová
Vyvěšeno: 19.8.2022 - 5.9.2022
R8/231. - záměry prodeje, pronájmu aj. nemovitého majetku
Značka: MMB/0418168/2022 MO/OE/Vichrová
Vyvěšeno: 16.8.2022 - 1.9.2022
R8/229. - záměry prodeje, pronájmu aj. nemovitého majetku
Značka: č.j. MMB/0392057/2022/Vich
Vyvěšeno: 28.7.2022 - 13.8.2022
R8/228. - záměry prodeje, pronájmu aj. nemovitého majetku,
Značka: č.j. MMB/0379987/2022/Vich
Vyvěšeno: 25.7.2022 - 10.8.2022
R8/227. - záměry prodeje, pronájmu aj. nemovitého majetku, 30.6. - 18.7.2022
Značka: č.j. MMB/0351863/2022/Vich
Vyvěšeno: 1.7.2022 - 17.7.2022
R8/224. - záměry prodeje, pronájmu aj. nemovitého majetku,
Značka: č.j. MMB/0338749/2022/Vich
Vyvěšeno: 20.6.2022 - 6.7.2022
R8/223. - záměry prodeje, pronájmu aj. nemovitého majetku
Značka:
Vyvěšeno: 10.6.2022 - 27.6.2022
R8/222. - záměry prodeje, pronájmu aj. nemovitého majetku,
Značka: MMB/0310833/2022 MO/OE/Vichrov
Vyvěšeno: 3.6.2022 - 20.6.2022
Z8/38 - záměry prodeje, pronájmu aj. nemovitého majetku,
Značka: MMB/0287747/2022 MO/OE/Vichrová
Vyvěšeno: 20.5.2022 - 6.6.2022
R8/219. - záměry prodeje, pronájmu aj. nemovitého majetku,
Značka: MMB/0276346/2022 MO/OE/Vichrová
Vyvěšeno: 12.5.2022 - 28.5.2022
R8/217. - záměry prodeje, pronájmu aj. nemovitého majetku, 6.5. - 23.5.2022
Značka: č.j. MMB/0262932/2022/Vich
Vyvěšeno: 6.5.2022 - 23.5.2022
R8/216. - záměry prodeje, pronájmu aj. nemovitého majetku,
Značka: MMB/0249981/2022 MO/OE/Vichrová
Vyvěšeno: 28.4.2022 - 16.5.2022
R8/215. - záměry prodeje, pronájmu aj. nemovitého majetku,
Značka: MMB/0239092/2022 MO/OE/Vichrová
Vyvěšeno: 21.4.2022 - 9.5.2022
R8/214. - záměry prodeje, pronájmu aj. nemovitého majetku,
Značka: MMB/0232801/2022 MO/OE/Vichrová
Vyvěšeno: 19.4.2022 - 5.5.2022
R8/213. - záměry prodeje, pronájmu aj. nemovitého majetku
Značka: MMB/0220535/2022 MO/OE/Vichrová
Vyvěšeno: 7.4.2022 - 25.4.2022
R8/211. - záměry prodeje, pronájmu aj. nemovitého majetku
Značka: MMB/0201156/2022 MO/OE/Vichrová
Vyvěšeno: 1.4.2022 - 19.4.2022
R8/209. - záměry prodeje, pronájmu aj. nemovitého majetku,
Značka: MMB/0179780/2022 MO/OE/Vichrová
Vyvěšeno: 25.3.2022 - 10.4.2022
R8/207. (OŽP) - záměry prodeje, pronájmu aj. nemovitého majetku, 21.3. - 6.4.2022
Značka: MMB/0173700/2022 MO/OE/Vichrová
Vyvěšeno: 21.3.2022 - 6.4.2022
R8/207. - záměry prodeje, pronájmu aj. nemovitého majetku,
Značka: MMB/0166700/2022 MO/OE/Vichrová
Vyvěšeno: 18.3.2022 - 4.4.2022
Záměry prodeje, pronájmu aj. nemovitého majetku, přesah stavby
Značka: MMB/0153649/2022 MO/OE/Vichrová
Vyvěšeno: 10.3.2022 - 28.3.2022
R8/204. - záměry prodeje, pronájmu aj. nemovitého majetku
Značka: MMB/0137881/2022 MO/OE/Vichrová
Vyvěšeno: 3.3.2022 - 21.3.2022
R8/201. - záměry prodeje, pronájmu aj. nemovitého majetku
Značka: MMB/0124503/2022 MO/OE/Vichrová
Vyvěšeno: 28.2.2022 - 16.3.2022
R8/199. - záměry prodeje, pronájmu aj. nemovitého majetku, 18.2. - 7.3.2022
Značka: MMB/0103805/2022 MO/OE/Vichrová
Vyvěšeno: 21.2.2022 - 9.3.2022
R8/197. - záměry prodeje, pronájmu aj. nemovitého majetku
Značka: MMB/0089168/2022 MO/OE/Vichrová
Vyvěšeno: 11.2.2022 - 28.2.2022
R8/193. - záměry prodeje, pronájmu aj. nemovitého majetku
Značka: MMB/0040674/2022 MO/OE/Vichrová
Vyvěšeno: 20.1.2022 - 7.2.2022
R8/191. - záměry prodeje, pronájmu aj. nemovitého majetku,
Značka: MMB/0026067/2022 MO/OE/Vichrová
Vyvěšeno: 13.1.2022 - 31.1.2022
R8/190. - záměry prodeje, pronájmu aj. nemovitého majetku
Značka: MMB/0007682/2022 MO/OE/Vichrová
Vyvěšeno: 6.1.2022 - 24.1.2022
Záměry MČ - dispozice s majetkem obce
Záměr pronajmout hmotnou nemovitou věc – pozemek p.č. 87 – zahrada v k. ú. Slatina.
Značka: MCBSLA/09714/22/MO/Hof
Vyvěšeno: 20.12.2022 - 6.1.2023
Záměr změnit pachtovní smlouvu a pronajmout p.č. 511/49
Značka: MCBSLA/09455/22/MO/Hof
Vyvěšeno: 13.12.2022 - 29.12.2022
Záměr na pronájem hmotné nemovité věci – část pozemku p.č. 3417
Značka: MCBSLA/08800/22/MO/Hof
Vyvěšeno: 23.11.2022 - 9.12.2022
Záměr pronajmout hmotnou nemovitou věc – části pozemku p.č. 818/1 – zahrady v k.ú. Slatina
Značka: MCBSLA/08813/22/MO/Hof
Vyvěšeno: 23.11.2022 - 9.12.2022
Záměr pronajmout hmotnou nemovitou věc – pozemek p.č. 112/1 – zahrada, svah v k.ú. Slatina
Značka: MCBSLA/08817/22/MO/Hof
Vyvěšeno: 23.11.2022 - 9.12.2022
Záměr na pronájem hmotné nemovité věci – část pozemku p.č. 3417 – vjezd ke garáži
Značka: MCBSLA/08343/22/MO/Hof
Vyvěšeno: 8.11.2022 - 24.11.2022
Záměr pronájmu nebytového prostoru Rousínovská 21
Značka: MCBSLA/07989/22/BO/JS
Vyvěšeno: 31.10.2022 - 16.11.2022
Záměr bytu s pohledávkou Tilhonova 51
Značka: MCBSLA/07637/22/BO/JS
Vyvěšeno: 18.10.2022 - 3.11.2022
Záměr obce pronajmout majetek ve vlastnictví města Brna, pronájem bytu s pohledávkou – Tilhonova 528/83, Brno, velikost bytu: 2+1, celková plocha: 54,51 m2.
Značka: č.j. MCBSLA/07172/22/BO/JS
Vyvěšeno: 3.10.2022 - 31.10.2022
Záměr na pronájem hmotné nemovité věci - část nebytových prostor o výměře 54,5 m2 v objektu Přemyslovo nám. 13
Značka: MCBSLA/06463/22/MO/K
Vyvěšeno: 6.9.2022 - 22.9.2022
Záměr - pronájem bytu s pohledávkou – Dědická 912/14, 627 00 Brno
Značka: MCBSLA/05817/22/BO/JS
Vyvěšeno: 9.8.2022 - 29.8.2022
Záměr na pronájem hmotné nemovité věci - pozemek p.č. 113 - zastavěná plocha a nádvoří a pronájem hmotné nemovité věci - pozemek p.č. 887 - pozemek pod garáží, oba v kú. Slatina.
Značka: MCBSLA/05756/22/MO/Kr
Vyvěšeno: 8.8.2022 - 24.8.2022
Záměr - pronájem nebytového prostoru, místnost č. 9 o výměře 9m2, Vlnitá 519/4
Značka: č.j. MCBSLA/05419/22/BO/JS
Vyvěšeno: 25.7.2022 - 10.8.2022
Z á m ě r y obce změnit nájemní smlouvy
Značka: MCBSLA/05077/22/MO/Ami, MCBSLA/05076/22/MO/Ami, MCBSLA/05075/22/MO/Ami
Vyvěšeno: 13.7.2022 - 29.7.2022
Oznámení o vyvěšení čtyř Záměrů městské části Brno-Slatina
Značka: MCBSLA/04199/4256,4257,4259/22/MO/Ami
Vyvěšeno: 8.6.2022 - 27.6.2022
Záměry městské části Brno-Slatina pronajmout hmotnou nemovitou věc
Značka: MCBSLA/03260/2022, 03265/2022 a 03266/2022
Vyvěšeno: 4.5.2022 - 20.5.2022
Záměr - pronájem nebytového prostoru, místnost č. 22 o výměře 17m2, Rousínovská Kroměřížská 984/6
Značka: č.j. MCBSLA/02966/22/BO/MK.
Vyvěšeno: 25.4.2022 - 11.5.2022
Zámě prodloužit platnost nájemní smlouvy č.MO/NbP/001864/2018 na pronájem pronájem nebytových prostor v budově Jihomoravské nám. 3
Značka: MCBSLA/02633/22/MO/Ami
Vyvěšeno: 8.4.2022 - 25.4.2022
Záměr na pronájem části pozemku p.č. 3417 - vjezd ke garáž
Značka: MCBSLA/02096/22/MO/Ami
Vyvěšeno: 21.3.2022 - 6.4.2022
Záměr na prodloužení nájemní smlouvy č. MO/NNP/02513/2017
Značka: MCBSLA/01174/22/MO/Ami
Vyvěšeno: 16.2.2022 - 7.3.2022
Z á m ě r změny nájemního vztahu č. MO/NPO/4783/2016 na pronájem hmotné nemovité věci – části pozemku p.č. 494/1 a 495/3
Značka: MCBSLA/00771/22/MO/Ami
Vyvěšeno: 31.1.2022 - 17.2.2022
Rozhodnutí jiných orgánů veřejné správy
Rozhodnutí o prominutí poplatku z pobytu z moci úřední
Značka: MMB/0138579/2022 ORF/práv.
Vyvěšeno: 3.3.2022 - 1.7.2022
Rozhodnutí o převzetí věci - prominutí poplatku z pobytu z moci úřední
Značka: MMB/0138577/2022 ORF/práv.
Vyvěšeno: 3.3.2022 - 1.7.2022
Záměry jiných MČ - dispozice s majetkem obce
Záměr obce na prodej osobního automobilu
Značka:
Vyvěšeno: 6.12.2022 - 3.1.2023
Opatření obecné povahy
Opatření obecné povahy, stanovení místní úpravy provozu na ul. Vyškovská
Značka: Č. J.: MMB/0397793/2022/ZAV
Vyvěšeno: 1.8.2022 - 17.8.2022
Oznámení o vyhlášení právního předpisu: Obecně závazná vyhláška č.15/2022, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška statutárního města Brna č. 11/2017, o nočním klidu, ve znění pozdějších vyhlášek
Značka:
Vyvěšeno: 29.6.2022 - 30.7.2022
Opatření obecné povahy, stanovení místní úpravy provozu na ul Šmahova, Křehlíkova
Značka: Č. J.: MMB/0282196/2022/HA
Vyvěšeno: 14.6.2022 - 30.6.2022
Veřejná vyhláška - stanovení přechodného DZ - Rokytova, Bělohorská (VMO Tomkovo nám.)
Značka: MMB/0319861/2022/GJE
Vyvěšeno: 10.6.2022 - 27.6.2022
Přechodné stanovení OOP - ul. Tuřanka
Značka: MMB/0265976/2022 OD/5400/HA
Vyvěšeno: 31.5.2022 - 16.6.2022
Veřejná vyhláška, Opatření obecné povahy, Stanovení přechodné úpravy provozu na ul. Stránská
Značka: SP. ZN.: 5400/OD/MMB/0235604/2022
Vyvěšeno: 13.5.2022 - 29.5.2022
Návrh opatření obecné povahy, návrh stanovení místní úpravy provozu na sil.II/373,ul.Bělohorská,Brno
Značka: MMB/0164266/2022 OD/5400/ZAV
Vyvěšeno: 16.3.2022 - 16.4.2022
Veřejná vyhláška, opratření obecné povahy, stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
Značka: MCBSLA/01149/22/MO/Sil
Vyvěšeno: 18.2.2022 - 8.3.2022
Obecně závazné právní normy
Usnesení vlády České republiky o prodloužení nouzového stavu v souvislosti s migrační vlnou velkého rozsahu
Značka:
Vyvěšeno: 31.3.2022 - 31.5.2022
https://edeska.brno.cz/eDeska03/eDeskaDetail.jsp?detailId=2120
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení - Sociální pracovník/sociální pracovnice OSPOD
Značka: BKPO/016030/2022/2001/VECA
Vyvěšeno: 8.8.2022 - 22.8.2022

RSS Odběr RSS
Stav úřední desky k datu:


Při zadání data je zobrazen historický pohled na úřední desku tak, jak se zobrazovala v zadaný okamžik.

Vyhledávání na úřední desce


Úřední desky nadřízených a sousedících územněsprávních celků