Úřední deska

Značka: MMB/0415169/2022
Zveřejnit od: 16.8.2022
Zveřejnit do: 1.9.2022
Oblast: Obecně závazné vyhlášky
Původce: Magistrát města Brna

Oznámení o zveřejnění ve SPP - nařízení č. 22/2022 - novela nař. č. 9/2019 "rezidentní parkování"

Podrobnosti (odkaz na jiný web)


Připojené dokumenty: