Úřední deska

Značka: MCBSLA/00771/22/MO/Ami
Zveřejnit od: 31.1.2022
Zveřejnit do: 17.2.2022
Oblast: Záměry MČ - dispozice s majetkem obce
Původce: Majetkový odbor ÚMČ Brno-Slatina

Z á m ě r změny nájemního vztahu č. MO/NPO/4783/2016 na pronájem hmotné nemovité věci – části pozemku p.č. 494/1 a 495/3


Připojené dokumenty:
ikona ZAM_00771_22_zmena_NS_PPH.pdf (PDF 181.88 kB)