Úřední deska

Značka: MCBSLA/01735/22/OVÚR/VD
Zveřejnit od: 11.3.2022
Zveřejnit do: 1.4.2022
Oblast: Veřejné vyhlášky
Původce: Stavební úřad ÚMČ

Oznámení o zahájení řízení o odstranění stavby: "ul. Černovičky, nepovolená stavba chodníku, nových uličních vpustí a oprava místní komunikace III.třídy, dotčené pozemky parc. č. 67, 68/2, 68/5, 115/1, 119/1, 131/1, 133, 135, 136, 137, 141/1, 142/4 a 3573


Připojené dokumenty:
ikona 22-01273.pdf (PDF 250.04 kB)