Úřední deska

Značka: MCBSLA/04449/22/OVÚR/VD
Zveřejnit od: 23.6.2022
Zveřejnit do: 11.7.2022
Oblast: Veřejné vyhlášky
Původce: Stavební úřad ÚMČ

OZNÁMENÍ O PODANÉM ODVOLÁNÍ - BEMETT „Bytové domy Slatina III Inženýrské sítě “, umístění objekt SO 26 Rozvody NN. SO27b VO ulice Bučkova, SO 29 Rozvody SEK, na pozemcích parc.  čís. 2060/1, 2060/2, 2060/7, 2060/8, 2194/731, 2194/668, 2194/871,


Připojené dokumenty:
ikona 21-08197.pdf (PDF 248.04 kB)