Úřední deska

Značka: MCBSLA/01053/22/OVÚR/VD
Zveřejnit od: 9.2.2022
Zveřejnit do: 28.2.2022
Oblast: Veřejné vyhlášky
Původce: ÚMČ Brno-Slatina

Usnesení o přerušení řízení o odstranění stavby "Langrova 1e ˗ nepovolený přístřešek nad posezením na pozemku parc. č. 1491/27, k.ú. Slatina, obec Brno“

 V souladu s ust. § 129 odst. 2 stavebního zákona stavebník a vlastník stavby požádal dne 02.02.2022  o  dodatečné  povolení  stavby,  stavební  úřad  tímto přerušuje řízení  o  odstranění  stavby  a  vede řízení  o  podané žádosti pod spisovou zn. S MCBSLA/00912/22.


Připojené dokumenty:
ikona 1053_22.pdf (PDF 263.43 kB)