Úřední deska

Značka: MCBSLA/03354/22/OVÚR/VD
Zveřejnit od: 9.5.2022
Zveřejnit do: 27.5.2022
Oblast: Veřejné vyhlášky
Původce: Stavební úřad ÚMČ

Usnesení o přerušení řízení o odstranění stavby "ul. Černovičky, nepovolená stavba chodníku, nových uličních vpustí a oprava místní komunikace III. třídy, dotčené pozemky parc. č. 67, 68/2, 68/5, 115/1, 119/1, 131/1, 133, 135, 136, 137, 141/1, 142/4 a 357


Připojené dokumenty:
ikona 22-01273.pdf (PDF 247.12 kB)