Úřední deska

Značka: MCBSLA/00036/22/OVÚR/VK
Zveřejnit od: 30.3.2022
Zveřejnit do: 15.4.2022
Oblast: Veřejné vyhlášky
Původce: Stavební úřad ÚMČ

Veřejná vyhláška:ul. Bučkova, „Bytové domy Slatina III Inženýrské sítě“, umístění objektů SO 26 Rozvody NN. SO 27b Veřejné osvětlení ulice Bučkova, SO 29 Rozvody SEK, na pozemcích parc. čís. 2060/1, 2060/2, 2060/7, 2060/8, 2194/731, 2194/668, 2194/871


Připojené dokumenty:
ikona 21-08197.pdf (PDF 262.97 kB)