Úřední deska

Značka: MCBSLA/01267/22/OVÚR/POKI
Zveřejnit od: 18.2.2022
Zveřejnit do: 7.3.2022
Oblast: Veřejné vyhlášky
Původce: ÚMČ Brno-Slatina

Vyrozumění o podaném odvolání k dodatečnému povolení stavby

"ul. Bučkova, SO 23.3a Veřejně přístupná účelová komunikace (soukromé parkoviště), SO 23.3b Veřejně přístupná účelová komunikace (soukromé parkoviště), SO 24b Přípojka kanalizační dešťová (příslušenství komunikace), na pozemcích parc. č. 2194/42, 2194/731, 2194/756, vše v katastrálním území Slatina, obec Brno."


Připojené dokumenty:
ikona 19-05283.pdf (PDF 240.13 kB)
ikona Odvolani.pdf (PDF 1.81 MB)