Úřední deska

Značka:
Zveřejnit od: 6.9.2017
Zveřejnit do: 25.9.2017
Oblast: Veřejné vyhlášky jiných orgánů veřejné správy
Původce: Krajský úřad Jihočeského kraje

Veřejná vyhláška. Odvolací řízení ve věci rozhodnutí Úřadu městské části Brna, Brno-střed, Odboru výstavby, čj.: STU01/0502840/000/045 ze dne 18.9.2013. Vyžádání potvrzení nebo změny závazného stanoviska

Odkaz:

http://www.kraj-jihocesky.cz/index.php?par[id_v]=64&par[lang]=CS&par[id_tema]=17&par[id_urdeska]=10996&par[vypis]=1


Připojené dokumenty: