Úřední deska

Značka: spis S MCBSLA/00723/16
Zveřejnit od: 26.9.2017
Zveřejnit do: 13.10.2017
Oblast: Veřejné vyhlášky
Původce: ÚMČ Brno-Slatina

Veřejná vyhláška stavebního úřadu - Usnesení o přerušení správního řízení, č.j. MCBSLA/05164/17/OVÚR/POKI ze dne 25.09.2017

Veřejná vyhláška stavebního úřadu - Usnesení o přerušení územního řízení ve věci žádosti spol. Student – living Development, s.r.o., IČ: 03696804, Dominikánské nám. 187/5, 602 00 Brno o umístění stavby nazvané SO.03_01 – Vodovod pro novou zástavbu na pozemcích par. čís. 352/85, 352/86 a 352/87, vše k.ú. Bedřichovice.


Připojené dokumenty:
ikona 5164_17.pdf (PDF 300.96 kB)