Seznam životních situací a návodů na tomto webu

Vítání dětí

Základní informace k dané situaci, postupu, předmětu žádosti apod.
Vítání je pořádáno pro děti s trvalým bydlištěm v Městské části Brno- Slatina a probíhá v sále ÚMČ Brno – Slatina, Přemyslovo nám. 18, zpravidla dvakrát do roka.

ikona Vítání dětí - přihláška (PDF 109.36 kB)

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)
Zákonní zástupci dítěte

Jaké jsou podmínky pro řešení situace, postupu
Na obřad vítání dětí je dítě a jeho rodina pozvána na základě předem vyplněné přihlášky a souhlasu dle zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

Jakým způsobem můžete zahájit řešení této situace, postupu
Je zapotřebí vyplnit přihlášku a souhlas dle zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, který je předáván zákonným zástupcům na Odboru sociální péče ÚMČ Brno – Slatina, Tilhonova 59, Brno

Na kterém úřadu můžete tuto situaci, postup řešit
Odbor sociální péče ÚMČ Brno – Slatina, Tilhonova 59, Brno.

Kde, s kým a kdy můžete tuto situaci, postup řešit
ÚMČ Brno- Slatina, odbor sociální péče, v úřední dny pondělí a středa od 8:00-11.30 a 12.00 - 17:00 hod., nebo po dohodě na telefonním čísle 533 433 584

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou
Průkaz totožnosti matky k ověření trvalého bydliště, rodný list dítěte

Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
Přihláška a souhlas dle zákona č.101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů - ke stažení na internetových stránkách ÚMČ Brno – Slatina nebo osobně, odbor sociální péče, ÚMČ Brno - Slatina
Vítání dětí-přihláška a souhlas, formulář PDF k vyplnění a tisku

Můžete využít tuto elektronickou službu
e-mail: epodatelna@mcslatina.cz

Podle kterého právního předpisu se postupuje
Zákon č.101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů

Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě, a to
Osobní návštěvou na ÚMČ Brno - Slatina, odbor sociální péče, Tilhonova 59, Brno, nebo tel. 533 433 584.

Za správnost návodu odpovídá útvar
ÚMČ Brna - Slatina, Odbor sociální péče  

Za správnost návodu odpovídá (pan/paní)
Bc. Marta Letochová, 533 433 584, letochova.marta@mcslatina.cz

Návod je zpracován podle právního stavu ke dni
01.09.2017

Kdy byl návod naposledy aktualizován nebo ověřena jeho správnost
01.09.2017

Datum konce platnosti návodu
Bez omezení