Pověřené úřady v Brně

 

- Občanské průkaz a cestovní doklady
- Změny trvalého pobytu
Magistrát města Brna
Husova 5
Odbor správních činností
 - Řidičské průkazy
 - Zápis údajů do registru vozidel
Magistrát města Brna
Kounicova 67
Odbor dopravněsprávních činností
 - Stanovení místní a přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích (dopravní značení)
 - Vyhrazená parkovací stání pro firmy a občany
Magistrát města Brna
Kounicova 67
Odbor dopravy
 - Lovecké lístky  Magistrát města Brna
Kounicova 67
Odbor vodního a lesního
hospodářství a zemědělství
  - Živnostenské listy   Živnostenský úřad města Brna
Malinovského nám. 3 
 - Matriční agenda (narození, manželství a úmrtí)
 - Osvědčení k církevnímu sňatku, vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství, změny jména a příjmení
 -  Pečovatelská služba poskytovaná seniorům a občanům se zdravotním postižením pro lokalitu Slatina 
Úřad MČ Brno-Židenice
Gajdošova 7
 - Přestupky týkající se občanů MČ Brno-Slatina  Úřad MČ Brno-jih
Mariánské nám. 13 
  - Sociální péče v nepříznivých sociálních situacích  Magistrát města Brna
Koliště 19
Odbor sociální péče
  - Dávky hmotné nouze
 - Sociální služby
 - Příspěvek na péči
 - Dávky pro osoby se zdravotním postižením 
Úřad práce Brno-město
Křenová 25
  - Zprostředkování zaměstnání
 - Státní sociální podpora 
Úřad práce Brno-město
Polní 37