Jiné životní situace, hlášení závad, události

 

 

- Údržba místních komunikací, zimní údržba

- Úklid veřejných prostranství a chodníků

- Pokos trávníků

- Vysypávání odpadkových košů

 

Technické služby Brno-Slatina, p.o.

Přemyslovo nám. 13

627 00 Brno

 

- Blokové čištění

- Správa komunikací

- Nahlášení výmolů

- Závady na dopravním značení

- Vyhledání odtaženého vozidla dle RZ

 

Brněnské komunikace a.s.

Renneská tř. 1a

639 00 Brno

 

- Problémy v oblasti zásobování vodou

- Nízký nebo vysoký tlak vody

 

Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.

Pisárecká 1a

603 00 Brno

 

- Sběr a svoz komunálního odpadu

- Obsluha sběrného střediska odpadů na ul. Mikulčická a ul. Zemanova

- Hlášení přeplněného kontejneru

- Výměna popelnic

- Nahlášení a likvidace černých skládek

 

SAKO Brno, a.s.

Jedovnická 2

628 00 Brno

 

- Svoz zesnulých

- Objednávky a termíny smutečních obřadů

 

Pohřební a hřbitovní služby města Brna, a. s.

Koliště 7

602 00 Brno

 

- Pronájem hrobového místa

- Údržba hřbitova ve Slatině

 

Správa hřbitovů města Brna, p.o.

Vídeňská 96

639 00 Brno

 

- Jízdní řády MHD

- Přehled změn a událostí ve veřejné dopravě

- Plánované výluky

- Hlášení poruch jízdenkových automatů

- Hlášení ztrát a nálezů věcí ve vozidlech MHD

 

Dopravní podnik města Brna, a. s.

Hlinky 64/151

603 00 Brno

 

- Žádost o umístění do Domovů s pečovatelskou službou

 

Odbor bytový MMB

Malinovského nám. 3

601 67 Brno

 

- Hlášení ztrát a nálezů movitých věcí na území města Brna

 

Odbor vnitřních věcí MMB

Malinovského nám. 3

601 67 Brno

 

- Ochrana a bezpečnost osob a majetku

- Dodržování pravidel občanského soužití

- Dohled nad dodržováním čistoty na veřejných prostranstvích

- Dodržování obecně závazných vyhlášek

- Nálezy zvířat

 

Městská policie Brno

Revír Jih

Dornych 59/114

617 00 Brno