Přehled agendy ÚMČ Brno-Slatina

 

ODBOR MAJETKOVÝ

 - Správa, opravy a údržba majetku
 - Pronájem pozemků, objektů a nebytových prostor
 - Pronájem zahrádek
 - Životní prostředí, povolení na kácení stromů
 - Podněty na změnu a doplnění dopravního značení

  ODBOR BYTOVÝ  

 - Správa obecních bytů a nebytových prostor
 - Pronájem obecního bytu
 - Vyúčtování služeb poskytovaných s užíváním obecního bytu
 - Ostatní záležitosti spojené s užíváním obecního bytu (opravy v bytě)

  ODBOR VŠEOBECNÝ  

 - CZECH POINT (ověřené výstupy z informačních systémů veřejné správy)
 - Vidimace a legalizace (ověřování listin a podpisů)
 - Místní poplatek ze psů
 -  Pořádání kulturních a sportovních akcí
 - Inzerce v periodiku Aktuality o Slatině

ODBOR FINANČNÍ  

 - Rozpočet a účetnictví MČ
 - Finanční řízení příspěvkových organizací
 - Pokladna, úhrada poplatků

ODBOR VÝSTAVBY
A ÚZEMNÍHO ROZVOJE
 

 - Stavební řízení, územní plánování
 - Výkon státní správy na místních a účelových komunikacích
 - Ohlašování jednoduchých staveb, terénních úprav, zařízení a udržovacích prací

 ODBOR SOCIÁLNÍ PÉČE

 - Tíživá nebo krizová situace v životě člověka - sociálně právní ochrana dětí
 - Výchovné problémy nezletilých a mladistvých
 - Agenda občanů omezených ve svéprávnosti
 - Poskytování příspěvků znevýhodněným nezletilým dětem
 - Vítání nově narozených dětí

  SEKRETARIÁT  

 - Poskytování individuálních dotací z rozpočtu MČ Brno-Slatina

  TAJEMNÍK  

- Stížnosti
- Petice
- Ostatní záležitosti spojené s chodem úřadu MČ