Úřední deska

Zobrazit:
Stav k: 24. 03. 2023
Název
Ostatní
Zveřejnění výsledků kontrol na úseku životního prostředí za kalendářní rok 2022
Značka: MCBSLA/00988/23/MO/Sil
Vyvěšeno: 8.2.2023 - 8.2.2033
Informace dle § 26 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád)
Značka: MCBSLA/07636/22/KO/AH
Vyvěšeno: 18.10.2022 - 3.11.2032
Zveřejnění výsledků kontrol na úseku životního prostředí za kalendářní rok 2021
Značka:
Vyvěšeno: 21.3.2022 - 6.4.2032
Informace dle § 26 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád)
Značka: MCBSLA/06345/21/KO/AH
Vyvěšeno: 2.11.2021 - 3.11.2031
Zveřejnění výsledků kontrol na úseku životního prostředí
Značka: MCBSLA/02602/21/MO/Kv
Vyvěšeno: 7.4.2021 - 23.4.2031
Informace dle zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád)
Značka: MCBSLA/06750/20/KO/AH
Vyvěšeno: 6.10.2020 - 31.12.2030
Informace dle zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád)
Značka: MCBSLA/06286/18/KO/AH
Vyvěšeno: 19.9.2018 - 5.10.2028
Informace dle §26 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád)
Značka: MCBSLA/00156/18/KO/AH
Vyvěšeno: 5.1.2018 - 21.1.2027
Smlouva o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu statutárního města Brna MČ Bmo-Slatina č. 8366/20/KO
Značka: MCBSLA/08366/20/KO/AH
Vyvěšeno: 5.3.2021 - 5.3.2024
Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2022
Značka: MCBSLA/01932/23/VO/Ja
Vyvěšeno: 28.2.2023 - 1.3.2024
OZNÁMENÍ O OŘEZU DŘEVIN PRO VLASTNÍKY POZEMKŮ
Značka:
Vyvěšeno: 9.11.2022 - 10.11.2023
Registr I. žadatelů o byt rok 2023
Značka: MCBSLA/01749/23/BO/JS
Vyvěšeno: 22.2.2023 - 27.3.2023
Výběrová řízení
O Z N Á M E N Í o vyhlášení výběrového řízení č. 3/2023, referent/ referentka Odboru stavebního
Značka:
Vyvěšeno: 20.3.2023 - 30.4.2023
OZNÁMENÍ o vyhlášení výběrového řízení pro vznik pracovního poměru úředníka ÚMČ Brno-Líšeň
Značka:
Vyvěšeno: 24.3.2023 - 30.4.2023
Konkurzní řízení na ředitele ZŠ a MŠ ve městě Brně
Značka:
Vyvěšeno: 23.3.2023 - 21.4.2023
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení :na místo: Vedoucí odboru vnitřní správy Městského úřadu Židlochovice
Značka:
Vyvěšeno: 6.3.2023 - 15.4.2023
OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ PRO VZNIK PRACOVNÍHO POMĚRU ÚŘEDNÍKA č. 03/2023
Značka:
Vyvěšeno: 23.3.2023 - 12.4.2023
VŘ 13/2022 - právník OVV
Značka: MCBSev/010417/23/OO/Urb
Vyvěšeno: 13.3.2023 - 28.3.2023
VŘ 11/2023 - vedoucí odd. dopravy, inž. sítí a vodního hospodářství OS
Značka: MCBSev/010390/23/OO/Urb
Vyvěšeno: 13.3.2023 - 28.3.2023
VŘ 12/2023 - právník ORIM
Značka: MCBSev/010415/23/OO/Urb
Vyvěšeno: 13.3.2023 - 28.3.2023
OZNÁMENÍ o vyhlášení výběrového řízení č. 10/2023
Značka:
Vyvěšeno: 6.3.2023 - 28.3.2023
Dražební vyhlášky
Dražební vyhláška
Značka: Č.j.: 137Ex 7720/21-64
Vyvěšeno: 22.3.2023 - 25.4.2023
OZNÁMENÍ o vyhlášení výběrového řízení č. 14/2023
Značka:
Vyvěšeno: 22.3.2023 - 13.4.2023
EX 116/01-10 Dražební vyhláška elektronická - prodej nemovitých věcí PD
Značka: č.j.133 ED 2/23-10
Vyvěšeno: 1.3.2023 - 5.4.2023
091 EX 01133/20-488-495, Dražební vyhlášky movitých věcí elektronické
Značka:
Vyvěšeno: 23.2.2023 - 29.3.2023
Veřejné vyhlášky
Zahájení územniho řízení - ul. Bučkova, umístění rozvodů NN, veřejné osvětlení, rozvody SEK
Značka: MCBSLA/02152/23/OVÚR/LIT
Vyvěšeno: 15.3.2023 - 31.3.2023
Rozpočet
Rozpočtové opatření č. R01/2023
Značka: MCBSLA/01155/23/FO/WZ
Vyvěšeno: 1.2.2023 - 2.1.2024
Schválené rozpočty p.o. na rok 2023
Značka: MCBSLA/09362/22/FO/WZ
Vyvěšeno: 12.12.2022 - 1.1.2024
Schválené SVR zřízených p.o. na roky 2024 2025
Značka: MCBSLA/09363/22/FO/WZ
Vyvěšeno: 12.12.2022 - 1.1.2024
Rozpočet MČ na rok 2023
Značka: MCBSLA/09616/22/FO/WZ
Vyvěšeno: 16.12.2022 - 1.1.2024
Rozpočtové opatření č. R02/2023
Značka: MCBSLA/01643/23/FO/WZ
Vyvěšeno: 17.2.2023 - 1.1.2024
Rozpočtové opatření č. Z01/2023
Značka: MCBSLA/01782/23/FO/WZ
Vyvěšeno: 22.2.2023 - 1.1.2024
Rozpočtové opatření č. R03/2023
Značka: MCBSLA/02307/23/FO/WZ
Vyvěšeno: 15.3.2023 - 1.1.2024
Střednědobý výhled rozpočtu MČ na roky 2024-2028
Značka: MCBSLA/07547/22/FO/WZ
Vyvěšeno: 14.10.2022 - 2.10.2023
Závěrečný účet MČ za rok 2021
Značka: MCBSLA/04668/22/FO/WZ
Vyvěšeno: 24.6.2022 - 13.6.2023
Obecně závazné vyhlášky
Obecně závazná vyhláška č.3/2023 kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška statutárního města Brna č. 2/2017, kterou se stanoví školské obvody základních škol zřízených statutárním městem Brnem a části školských obvodů základních škol
Značka:
Vyvěšeno: 9.3.2023 - 25.3.2023
Oznámení o vyhlášení právního předpisu:Obecně závazná vyhláška č.: 4/2023 kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška statutárního města Brna č. 3/2017, kterou se stanoví školské obvody mateřských škol zřízených statutárním městem Brnem
Značka:
Vyvěšeno: 9.3.2023 - 25.3.2023
Veřejné vyhlášky jiných orgánů veřejné správy
Rozhodnutí o prominutí místního poplatku z pobytu a převzetí kompetence
Značka: MMB/0009692/2023, Č. J.: MMB/0009690/2023
Vyvěšeno: 9.1.2023 - 31.12.2023
Rozhodnutí o prominutí místního poplatku ze psů a převzetí kompetence
Značka: Č. J.: MMB/0009693/2023, Č. J.: MMB/000009691/2023
Vyvěšeno: 9.1.2023 - 31.12.2023
Veřejná vyhláška, návrh OOP, Návrh místní úpravy provozu na SII/373, SII/642, Brno, Jedovnická + 2
Značka: Č. J.: MMB/0153627/2023/RY
Vyvěšeno: 24.3.2023 - 24.4.2023
Veřejná vyhláška, Opatření obecné povahy, Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I. třídy
Značka: JMK 45483/2023
Vyvěšeno: 24.3.2023 - 10.4.2023
Veřejná vyhláška stanovení PDZ - Černozemní
Značka: Č. J.: MMB/0142546/2023/TOMS
Vyvěšeno: 21.3.2023 - 10.4.2023
Veřejná vyhláška - stanovení PDZ - most Otakara Ševčíka přes ul. Ostravskou
Značka: Č. J.: MMB/0148574/2023/GJE
Vyvěšeno: 23.3.2023 - 10.4.2023
V.V. PDZ - Tuřanka 13 - zábor pro zařízení stavby - stavební úpravy RD
Značka: Č.J.: MMB/0143772/2023/MAI
Vyvěšeno: 22.3.2023 - 7.4.2023
Veřejná vyhláška, OOP, stanovení PDZ - "II/430 VELATICE-změna (MAXLŮVKA) MOSTY 430-007, 008"
Značka: MMB/0139891/2023 OD/5400/NEM
Vyvěšeno: 20.3.2023 - 5.4.2023
OOP - blokové čištění vozovek jaro 2023 - ZÁKOS
Značka: Č. J.: MMB/10/3/029260/2023
Vyvěšeno: 22.2.2023 - 4.4.2023
Rozhodnutí o odvolání
Značka: MMB/0030578/2023
Vyvěšeno: 15.3.2023 - 31.3.2023
Veřejné projednání upraveného Návrhu změny Územního plánu města Brna B50/07-II MČ Brno-jih, k.ú. Přízřenice, ul. Moravanská včetně vyhodnocení vlivu na udržitelný rozvoj území
Značka: č.j.: MMB/0053178/2023
Vyvěšeno: 14.2.2023 - 29.3.2023
Stanovení OOP - ul. Tuřanka
Značka: Č.j.: MMB/0122104/2023/HA
Vyvěšeno: 8.3.2023 - 24.3.2023
Záměry města - dispozice s majetkem obce
R9/023. - záměry prodeje, pronájmu aj. nemovitého majetku
Značka: č.j. MMB/0152857/2023/Vich
Vyvěšeno: 24.3.2023 - 9.4.2023
R9/022. - záměry prodeje, pronájmu aj. nemovitého majetku
Značka: MMB/0133370/2023 MO/OE/Vichrová
Vyvěšeno: 13.3.2023 - 29.3.2023
Záměry MČ - dispozice s majetkem obce
Záměr na pronájem nebytového prostoru za účelem uskladnění osobních věcí (místnost č. 26) , Bučovická 947/11, 627 00 Brno, o výměře 16,3 m2.
Značka: MCBSLA/02455/23/BO/JS
Vyvěšeno: 22.3.2023 - 7.4.2023
Záměr obce pronajmout majetek ve vlastnictví města Brna, pronájem bytu s pohledávkou – Vlnitá 542/5, Brno, velikost bytu: 2+1, celková plocha: 58,65 m2
Značka: MCBSLA/02454/23/BO/JS
Vyvěšeno: 22.3.2023 - 7.4.2023

RSS Odběr RSS
Stav úřední desky k datu:


Při zadání data je zobrazen historický pohled na úřední desku tak, jak se zobrazovala v zadaný okamžik.

Vyhledávání na úřední desce


Úřední desky nadřízených a sousedících územněsprávních celků