Úřední deska

Zobrazit:
Stav k: 22. 09. 2023
Název
Ostatní
Svolání IX/05 Zastupitelstva Městské části Brno-Slatina
Značka:
Vyvěšeno: 13.9.2023 - 22.9.2023
Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2022
Značka: MCBSLA/01932/23/VO/Ja
Vyvěšeno: 28.2.2023 - 1.3.2024
Zveřejnění výsledků kontrol na úseku životního prostředí za kalendářní rok 2022
Značka: MCBSLA/00988/23/MO/Sil
Vyvěšeno: 8.2.2023 - 8.2.2033
OZNÁMENÍ O OŘEZU DŘEVIN PRO VLASTNÍKY POZEMKŮ
Značka:
Vyvěšeno: 9.11.2022 - 10.11.2023
Informace dle § 26 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád)
Značka: MCBSLA/07636/22/KO/AH
Vyvěšeno: 18.10.2022 - 3.11.2032
Zveřejnění výsledků kontrol na úseku životního prostředí za kalendářní rok 2021
Značka:
Vyvěšeno: 21.3.2022 - 6.4.2032
Informace dle § 26 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád)
Značka: MCBSLA/06345/21/KO/AH
Vyvěšeno: 2.11.2021 - 3.11.2031
Zveřejnění výsledků kontrol na úseku životního prostředí
Značka: MCBSLA/02602/21/MO/Kv
Vyvěšeno: 7.4.2021 - 23.4.2031
Smlouva o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu statutárního města Brna MČ Bmo-Slatina č. 8366/20/KO
Značka: MCBSLA/08366/20/KO/AH
Vyvěšeno: 5.3.2021 - 5.3.2024
Informace dle zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád)
Značka: MCBSLA/06750/20/KO/AH
Vyvěšeno: 6.10.2020 - 31.12.2030
Informace dle zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád)
Značka: MCBSLA/06286/18/KO/AH
Vyvěšeno: 19.9.2018 - 5.10.2028
Informace dle §26 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád)
Značka: MCBSLA/00156/18/KO/AH
Vyvěšeno: 5.1.2018 - 21.1.2027
Výběrová řízení
O Z N Á M E N Í o vyhlášení výběrového řízení č. 16/2023
Značka:
Vyvěšeno: 19.9.2023 - 3.10.2023
OZNÁMENÍ o vyhlášení výběrového řízení na místo „Úředník/ce – samostatný/á referent/ka odboru stavebního a silničního“ Úřadu městské části Brno-Kohoutovice
Značka: Č.j.: MCBKOH/07954/2023
Vyvěšeno: 19.9.2023 - 5.10.2023
OZNÁMENÍ o vyhlášení výběrového řízení na Úřad městské části Brno – Královo Pole
Značka:
Vyvěšeno: 12.9.2023 - 10.10.2023
OZNÁMENÍ o vyhlášení výběrového řízení na Úřad městské části Brno – Líšeň
Značka:
Vyvěšeno: 12.9.2023 - 12.11.2023
Oznámení o vyhlášení výběrových řízení na ÚMČ Nový Lískovec
Značka:
Vyvěšeno: 11.9.2023 - 2.10.2023
Oznámení o vyhlášení konkurzních řízení na ředitele ZŠ a MŠ
Značka:
Vyvěšeno: 8.9.2023 - 28.9.2023
Veřejná výzva na pozici Referent/referentka oddělení investičního na Odboru majetkovém
Značka: BKPO/022473/2023/2001/KONE
Vyvěšeno: 8.9.2023 - 22.9.2023
Dražební vyhlášky
Výběrové řízení na pozici ,,právník/právnička Odboru majetkového"
Značka: BKPO/022699/2023/2001/KONE
Vyvěšeno: 11.9.2023 - 29.9.2023
Rozpočtové opatření č. R11/2023
Značka: MCBSLA/06239/23/FO/WZ
Vyvěšeno: 21.8.2023 - 1.1.2024
Veřejné vyhlášky
Oznámení o zahájení řízení: odstranění veřejně přístupné účelové komunikace - parkoviště
Značka: MCBSLA/06916/23/OVÚR/POKI
Vyvěšeno: 19.9.2023 - 5.10.2023
Oznámení o zahájení řízení: umístění a povolení kulturně společenského sálu
Značka: MCBSLA/06884/23/OVÚR/POK
Vyvěšeno: 19.9.2023 - 5.10.2023
VYROZUMĚNÍ ÚČASTNÍKŮ O POKRAČOVÁNÍ V ŘÍZENÍ O ODSTRANĚNÍ STAVBY nazvané: "ul. Černovičky, nepovolená stavba chodníku, nových uličních vpustí a oprava místní komunikace III. třídy, dotčené pozemky parc. č. 67, 68/2, 68/5, 115/1, 119/1, 131/1, 133, 135, 13
Značka: č.j. MCBSLA/06644/23/OVÚR/VD
Vyvěšeno: 7.9.2023 - 25.9.2023
Rozpočet
Rozpočtové opatření č. R13/2023
Značka: MCBSLA/06856/23/FO/WZ
Vyvěšeno: 15.9.2023 - 1.1.2024
Rozpočtové opatření č. R12/2023
Značka: MCBSLA/06609/23/FO/WZ
Vyvěšeno: 5.9.2023 - 1.1.2024
Návrh střednědobého výhledu rozpčtu na roky 2025-2029
Značka: MCBSLA/06605/23/FO/WZ
Vyvěšeno: 5.9.2023 - 2.10.2023
Rozpočtové opatření č. R10/2023
Značka: MCBSLA/05769/23/FO/WZ
Vyvěšeno: 1.8.2023 - 2.1.2024
Rozpočtové opatření č. R09/2023
Značka: MCBSLA/05118/23/FO/WZ
Vyvěšeno: 3.7.2023 - 1.1.2024
Rozpočtové opatření č. Z04/2023
Značka: MCBSLA/05114/23/FO/WZ
Vyvěšeno: 3.7.2023 - 1.1.2024
Závěrečný účet MČ za rok 2022
Značka: MCBSLA/05110/23/FO/WZ
Vyvěšeno: 3.7.2023 - 1.7.2024
Rozpočtové opatření č. R08/2023
Značka: MCBSLA/04619/23/FO/WZ
Vyvěšeno: 14.6.2023 - 1.1.2024
Rozpočtové opatření č. R07/2023
Značka: MCBSLA/04200/23/FO/WZ
Vyvěšeno: 1.6.2023 - 1.1.2024
Rozpočtové opatření č. R06/2023
Značka: MCBSLA/03556/23/FO/WZ
Vyvěšeno: 5.5.2023 - 1.1.2024
Rozpočtové opatření č. Z03/2023
Značka: MCBSLA/03555/23/FO/WZ
Vyvěšeno: 5.5.2023 - 1.1.2024
Rozpočtové opatření č. Z02/2023
Značka: MCBSLA/03554/23/FO/WZ
Vyvěšeno: 5.5.2023 - 1.1.2024
Rozpočtové opatření č. R05/2023
Značka: MCBSLA/03553/23/FO/WZ
Vyvěšeno: 5.5.2023 - 1.1.2024
Rozpočtové opatření č. R04/2023
Značka: MCBSLA/02593/23/FO/WZ
Vyvěšeno: 28.3.2023 - 2.1.2024
Rozpočtové opatření č. R03/2023
Značka: MCBSLA/02307/23/FO/WZ
Vyvěšeno: 15.3.2023 - 1.1.2024
Rozpočtové opatření č. Z01/2023
Značka: MCBSLA/01782/23/FO/WZ
Vyvěšeno: 22.2.2023 - 1.1.2024
Rozpočtové opatření č. R02/2023
Značka: MCBSLA/01643/23/FO/WZ
Vyvěšeno: 17.2.2023 - 1.1.2024
Rozpočtové opatření č. R01/2023
Značka: MCBSLA/01155/23/FO/WZ
Vyvěšeno: 1.2.2023 - 2.1.2024
Rozpočet MČ na rok 2023
Značka: MCBSLA/09616/22/FO/WZ
Vyvěšeno: 16.12.2022 - 1.1.2024
Schválené SVR zřízených p.o. na roky 2024 2025
Značka: MCBSLA/09363/22/FO/WZ
Vyvěšeno: 12.12.2022 - 1.1.2024
Schválené rozpočty p.o. na rok 2023
Značka: MCBSLA/09362/22/FO/WZ
Vyvěšeno: 12.12.2022 - 1.1.2024
Střednědobý výhled rozpočtu MČ na roky 2024-2028
Značka: MCBSLA/07547/22/FO/WZ
Vyvěšeno: 14.10.2022 - 2.10.2023
Obecně závazné vyhlášky
Nařízení č19/2023 kterým se mění nařízení statutárního města Brna č. 9/2019, kterým se vymezují oblasti statutárního města Brna, ve kterých lze místní komunikace nebo jejich určené úseky užít k stání silničních motorových vozidel za cenu....
Značka:
Vyvěšeno: 19.9.2023 - 5.10.2023
Veřejné vyhlášky jiných orgánů veřejné správy
B50_07_II- OVP-vyhláška
Značka: MMB/0422475/2023 Jašková
Vyvěšeno: 21.9.2023 - 31.10.2023
V.V. PDZ Vlnitá za BD Slavkovská 863/7 - jeřáb
Značka: MMB/0422224/2023 OD/5400/MAI
Vyvěšeno: 15.9.2023 - 1.10.2023
Veřejná vyhláška - stanovení přechodného DZ - Ondřeje Veselého
Značka: MMB/0388128/2023 OD/5400/GJE
Vyvěšeno: 8.9.2023 - 24.9.2023
Veřejná vyhláška - stanovení přechodného DZ - Ondřeje Veselého, Šmahova
Značka: MMB/0384304/2023 OD/5400/GJE
Vyvěšeno: 6.9.2023 - 22.9.2023
Oznámení o odtahu vozidla
Značka: č.j. BKOM/16184/2023
Vyvěšeno: 16.8.2023 - 16.11.2023
Rozhodnutí o prominutí místního poplatku ze psů a převzetí kompetence
Značka: Č. J.: MMB/0009693/2023, Č. J.: MMB/000009691/2023
Vyvěšeno: 9.1.2023 - 31.12.2023
Rozhodnutí o prominutí místního poplatku z pobytu a převzetí kompetence
Značka: MMB/0009692/2023, Č. J.: MMB/0009690/2023
Vyvěšeno: 9.1.2023 - 31.12.2023
Záměry města - dispozice s majetkem obce
R9/048. - záměry prodeje, pronájmu aj. nemovitého majetku, 22.9.-9.10.2023
Značka: MMB/0433677/2023 MO/OEM/Vichrová
Vyvěšeno: 22.9.2023 - 9.10.2023

RSS Odběr RSS
Stav úřední desky k datu:


Při zadání data je zobrazen historický pohled na úřední desku tak, jak se zobrazovala v zadaný okamžik.

Vyhledávání na úřední desce


Úřední desky nadřízených a sousedících územněsprávních celků