Úřední deska

Zobrazit:
Stav k: 26. 02. 2024
Název
Ostatní
Registr I. žadatelů o byt rok 2024
Značka: MCBSLA/01565/24/BO/JS
Vyvěšeno: 21.2.2024 - 25.3.2024
Zveřejnění výsledků kontrol na úseku ŽP za kal. rok 2023
Značka: MCBSLA/00148/24/MO/Sil
Vyvěšeno: 19.1.2024 - 6.2.2034
Informace dle § 26 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád)
Značka: MCBSLA/08184/23/KO/AH
Vyvěšeno: 6.11.2023 - 15.1.2026
Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2022
Značka: MCBSLA/01932/23/VO/Ja
Vyvěšeno: 28.2.2023 - 1.3.2024
Zveřejnění výsledků kontrol na úseku životního prostředí za kalendářní rok 2022
Značka: MCBSLA/00988/23/MO/Sil
Vyvěšeno: 8.2.2023 - 8.2.2033
Informace dle § 26 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád)
Značka: MCBSLA/07636/22/KO/AH
Vyvěšeno: 18.10.2022 - 3.11.2032
Zveřejnění výsledků kontrol na úseku životního prostředí za kalendářní rok 2021
Značka:
Vyvěšeno: 21.3.2022 - 6.4.2032
Informace dle § 26 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád)
Značka: MCBSLA/06345/21/KO/AH
Vyvěšeno: 2.11.2021 - 3.11.2031
Zveřejnění výsledků kontrol na úseku životního prostředí
Značka: MCBSLA/02602/21/MO/Kv
Vyvěšeno: 7.4.2021 - 23.4.2031
Smlouva o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu statutárního města Brna MČ Bmo-Slatina č. 8366/20/KO
Značka: MCBSLA/08366/20/KO/AH
Vyvěšeno: 5.3.2021 - 5.3.2024
Informace dle zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád)
Značka: MCBSLA/06750/20/KO/AH
Vyvěšeno: 6.10.2020 - 31.12.2030
Informace dle zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád)
Značka: MCBSLA/06286/18/KO/AH
Vyvěšeno: 19.9.2018 - 5.10.2028
Informace dle §26 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád)
Značka: MCBSLA/00156/18/KO/AH
Vyvěšeno: 5.1.2018 - 21.1.2027
Výběrová řízení
Výběrové řízení - jednatel společnosti MOP BRNO, spol. s r.o.
Značka:
Vyvěšeno: 21.2.2024 - 18.3.2024
Oznámení o vyhlášení konkurzních řízení na ředitele MŠ
Značka:
Vyvěšeno: 21.2.2024 - 9.3.2024
OZNÁMENÍ o vyhlášení výběrového řízení na Úřad městské části Brno – Starý Lískovec
Značka:
Vyvěšeno: 19.2.2024 - 8.3.2024
OZNÁMENÍ o vyhlášení výběrového řízení na Úřad městské části Brno – Ivanovice
Značka:
Vyvěšeno: 12.2.2024 - 29.2.2024
OZNÁMENÍ o vyhlášení výběrového řízení na Úřad městské části Brno – Chrlice
Značka:
Vyvěšeno: 7.2.2024 - 27.2.2024
Tajemník Magistrátu města Brna oznamuje vyhlášení výběrového řízení č. 018/2024 na 119 funkčních míst úředníků/úřednic v pracovním poměru na dobu neurčitou stavební technik
Značka:
Vyvěšeno: 5.2.2024 - 19.3.2024
Rozpočet
Schválený rozpočet MČ na rok 2024
Značka: MCBSLA/09487/23/FO/WZ
Vyvěšeno: 20.12.2023 - 1.1.2025
Schválené rozpočty zřízených příspěvkových organizací na rok 2024
Značka: MCBSLA/09489/23/FO/WZ
Vyvěšeno: 20.12.2023 - 1.1.2025
Schválené SVR zřízených příspěvkových organizací na roky 2025, 2026
Značka: MCBSLA/09490/23/FO/
Vyvěšeno: 20.12.2023 - 1.1.2025
Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2025-2029
Značka: MCBSLA/07428/23/FO/WZ
Vyvěšeno: 9.10.2023 - 1.10.2024
Závěrečný účet MČ za rok 2022
Značka: MCBSLA/05110/23/FO/WZ
Vyvěšeno: 3.7.2023 - 1.7.2024
Informace
Svolání IX/07. zasedání Zastupitelstva MČ Brno-Slatina
Značka: MCBSLA/01614/24/KO/AH
Vyvěšeno: 22.2.2024 - 1.3.2024
Veřejné vyhlášky jiných orgánů veřejné správy
Veřejná vyhláška stanovení přechodného DZ - Ondřeje Veselého
Značka: MMB/0056617/2024 OD/5400/GJE
Vyvěšeno: 21.2.2024 - 10.3.2024
Návrh Územního plánu města Brna pro společné jednání (2024) včetně Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území.
Značka: č.j.: MMB/0076027/2024
Vyvěšeno: 19.2.2024 - 9.4.2024
Veřejná vyhláška, Opatření obecné povahy, Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I. třídy
Značka: Č. j.: JMK 20792/2024
Vyvěšeno: 19.2.2024 - 6.3.2024
V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A obce Závist
Značka:
Vyvěšeno: 15.2.2024 - 18.3.2024
Oznámení o odtažení vozidla RZ 1C8 9095, zn. Fiat, barva bílá, z místní komunikace Přemyslovo nám. (u kapličky) v Brně
Značka: BKOM/00262/2024
Vyvěšeno: 13.2.2024 - 14.5.2024
návrh OOP - blokové čištění ZÁKOS jaro 2024
Značka: MMB/0064248/2024 OD/5400/JEL
Vyvěšeno: 7.2.2024 - 5.3.2024
VP - změna ÚPmB B168_p351_22 - veřejná vyhláška
Značka: MMB/0048876/2024 OÚPR/Křenková
Vyvěšeno: 1.2.2024 - 13.3.2024
Veřejná vyhláška VP Změna ÚPmB B176 Komín
Značka: MMB/0055276/2024 OÚPR/Novotná
Vyvěšeno: 1.2.2024 - 12.3.2024
Veř.projednání návr. Změny ÚPmB-B4/22 soub.se změnou RP MČ Medlánky-RP_Me3-22..
Značka: MMB/0041347/2024 OÚPR/Dokládalová
Vyvěšeno: 31.1.2024 - 14.3.2024
Veřejné projednání návrhu Změny ÚPmB – B154_p35_22
Značka: č.j. MMB/0040649/2024
Vyvěšeno: 25.1.2024 - 7.3.2024
VP_B163_p96_22_Žebětín_Vyhláška
Značka: MMB/0031233/2024
Vyvěšeno: 24.1.2024 - 4.3.2024
Výzva k odstranění vozidla z pozemní komunikace na ul. Pivodova
Značka: BKOM/25863/2023
Vyvěšeno: 22.1.2024 - 23.3.2024
Výzva k odstranění vozidla z pozemní komunikace na ul. Řípská
Značka: BKOM/27693/2023
Vyvěšeno: 12.1.2024 - 13.3.2024
Výzva k odstranění vozidla z pozemní komunikace na ul. Mikulčická
Značka: BKOM/29834/2023
Vyvěšeno: 12.1.2024 - 13.3.2024
Záměry města - dispozice s majetkem obce
R9/070. - záměry prodeje, pronájmu aj. nemovitého majetku
Značka: MMB/0077573/2024 MO/OEM/Vod
Vyvěšeno: 19.2.2024 - 6.3.2024
R9/070. - ZOO
Značka: MMB/0081827/2024 MO/OEM/Vod
Vyvěšeno: 19.2.2024 - 6.3.2024
Zveřejnění záměru - přesahy 16.2.2024 - 4.3.2024
Značka: MMB/0082534/2024 MO/OEM/Vodáčková
Vyvěšeno: 19.2.2024 - 6.3.2024
Záměry MČ - dispozice s majetkem obce
Záměr - pronájem nebytového prostoru, místnosti č. 1,2 Tilhonova 516/58A
Značka: č.j. MCBSLA/01491/24/BO/JS.
Vyvěšeno: 19.2.2024 - 6.3.2024

RSS Odběr RSS
Stav úřední desky k datu:


Při zadání data je zobrazen historický pohled na úřední desku tak, jak se zobrazovala v zadaný okamžik.

Vyhledávání na úřední desce


Úřední desky nadřízených a sousedících územněsprávních celků