Úřední deska

Zobrazit:
Stav k: 20. 10. 2020
Název
Ostatní
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie 09.11.2020 na ul. Tuřanka
Značka:
Vyvěšeno: 19.10.2020 - 5.11.2020
Informace dle zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád)
Značka: MCBSLA/06750/20/KO/AH
Vyvěšeno: 6.10.2020 - 22.10.2025
Zveřejnění informací o kontrolách podle §26 zákona č.255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád) za rok 2019
Značka: MCBSLA/00658/20/KO/AH, MCBSLA/00665/20/SO/Ste, MCBSLA/00819/20/MO/Kv
Vyvěšeno: 3.2.2020 - 3.2.2021
Informace dle zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád)
Značka: MCBSLA/06286/18/KO/AH
Vyvěšeno: 19.9.2018 - 5.10.2028
Informace dle §26 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád)
Značka: MCBSLA/00156/18/KO/AH
Vyvěšeno: 5.1.2018 - 21.1.2027
Výběrová řízení
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na ÚMČ Brno-Tuřany
Značka:
Vyvěšeno: 19.10.2020 - 30.11.2020
Oznámení vyhlášení konkurzního řízení na ředitele MŠ
Značka:
Vyvěšeno: 15.10.2020 - 29.10.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na ÚMČ Brno-Ivanovice
Značka:
Vyvěšeno: 14.10.2020 - 30.10.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na ÚMČ Brno-Tuřany
Značka:
Vyvěšeno: 14.10.2020 - 30.10.2020
Výběrové řízení - referent přestupkového řízení
Značka:
Vyvěšeno: 7.10.2020 - 22.10.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na ÚMČ Brno-Slatina
Značka: MCBSLA/06688/20/TAJ/St
Vyvěšeno: 5.10.2020 - 21.10.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na ÚMČ Brno-Medlánky
Značka:
Vyvěšeno: 2.10.2020 - 30.10.2020
Dražební vyhlášky
Aukční vyhláška: pozemek parc. č. 2216/3, k. ú. Slatina
Značka:
Vyvěšeno: 19.10.2020 - 4.11.2020
Stanovení úředních hodin
Značka: MCBSLA/07184/20/TAJ/St
Vyvěšeno: 15.10.2020 - 25.10.2020
Aukční vyhláška: Podíl o velikosti id. 1/2 na pozemku parc. č. 2603/2, k. ú. Slatina
Značka: UZSVM/B/35256/2020-HMU1
Vyvěšeno: 7.10.2020 - 22.10.2020
Veřejné vyhlášky
Veřejná vyhláška: oznámení o zahájení řízení - jednání: ul. Černovičky - kNN garáže na pozemcích parc. č. 147/2, 148/1
Značka: MCBSLA/07137/20/OVÚR/NEH
Vyvěšeno: 14.10.2020 - 30.10.2020
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ:ul. Černovičky - umístění nových vodovodních přípojek a vodovodního řadu v nové trase na pozemcích parc. č. 68/5, 73, 78, 83, 86, 88, 103, 110, 112, 114, 141/1, 141/2, 141/3, 3573
Značka: MCBSLA/06801/20/OVÚR/NEH
Vyvěšeno: 12.10.2020 - 29.10.2020
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ:o u m í s t ě n í stavby: ul. Podstránská - nová trasa NN vč. přípojek Podstránská 2-14 na pozemcích parc. č. 205/1, 207/1, 208/1, 210, 214, 216, 218, 220, 223/1, 3571/43, 3571/44, 3571/45, 3571/46,
Značka: MCBSLA/06560/20/OVÚR/NEH
Vyvěšeno: 7.10.2020 - 23.10.2020
Veřejná vyhláška - Vyrozumění o podaném odvolání - Novostavba komunikace – SO 23; SO 23.1 – prodloužení komunikace Za Kostelem a SO 23.2a – chodníky Za Kostelem na pozemcích parc.č. 2060/1, 2060/2, oba k.ú. Slatina, obec Brno.
Značka: č.j. MCBSLA/06617/20/OVÚR/DS
Vyvěšeno: 5.10.2020 - 21.10.2020
Veřejná vyhláška - Vyrozumění o podaném odvolání- nepovolená novostavba komunikace – SO 23.2b Chodník Bučkova, na pozemcích parc.č. 2194/731 a 2194/872, oba v k.ú. Slatina, obec Brno.
Značka: MCBSLA/06621/20/OVÚR/DS
Vyvěšeno: 5.10.2020 - 21.10.2020
Rozpočet
Rozpočtové opatření č. R14/2020
Značka: MCBSLA/07079/20/FO/WZ
Vyvěšeno: 12.10.2020 - 31.12.2020
Střednědobý rozpočtový výhled MČ Brno - Slatina na období 2022-2026
Značka: MCBSLA/06297/20/FO/WZ
Vyvěšeno: 23.9.2020 - 1.10.2021
Rozpočtové opatření č. R13/2020
Značka: MCBSLA/06298/20/FO/WZ
Vyvěšeno: 23.9.2020 - 31.12.2020
Rozpočtové opatření č. Z05/2020
Značka: MCBSLA/06299/20/FO/WZ
Vyvěšeno: 23.9.2020 - 31.12.2020
Rozpočtové opatření č. R12/2020
Značka: MCBSLA/05858/20/FO/WZ
Vyvěšeno: 8.9.2020 - 31.12.2020
Rozpočtové opatření č. R11/2020
Značka: MCBSLA/05438/20/FO/WZ
Vyvěšeno: 21.8.2020 - 1.1.2021
Rrozpočtové opatření č. R10/2020
Značka: MCBSLA/05398/20/FO/WZ
Vyvěšeno: 19.8.2020 - 1.1.2021
Rozpočtové opatření R09/2020
Značka: MCBSLA/04488/20/FO/WZ
Vyvěšeno: 14.7.2020 - 1.1.2021
Závěrečný účet městské části za rok 2019
Značka: MCBSLA/04178/20/FO/WZ
Vyvěšeno: 29.6.2020 - 30.6.2021
Rozpočtové opatření č. Z03/2020
Značka: MCBSLA/04101/20/FO/WZ
Vyvěšeno: 26.6.2020 - 31.12.2020
Rozpočtové opatření č. Z04/2020
Značka: MCBSLA/04102/20/FO/WZ
Vyvěšeno: 26.6.2020 - 1.1.2021
Rozpočtové opatření č. R08/2020
Značka: MCBSLA/04007/20/FO/WZ
Vyvěšeno: 23.6.2020 - 1.1.2021
Rozpočtové opatření č. Z02/2020
Značka: MCBSLA/03405/20/FO/WZ
Vyvěšeno: 26.5.2020 - 31.12.2020
Rozpočtové opatření č. R07/2020
Značka: MCBSLA/03060/20/FO/WZ
Vyvěšeno: 12.5.2020 - 31.12.2020
Rozpočtové opatření č. R06/2020
Značka: MCBSLA/02724/20/FO/WZ
Vyvěšeno: 24.4.2020 - 31.12.2020
Rozpočtové opatření č. R05/2020
Značka: MCBSLA/02525/20/FO/WZ
Vyvěšeno: 15.4.2020 - 31.12.2020
Rozpočtové opatření č. R04/2020
Značka: MCBSLA/02148/20/FO/WZ
Vyvěšeno: 24.3.2020 - 31.12.2020
Rozpočtové opatření č. R03/2020
Značka: MCBSLA/01982/20/FO/WZ
Vyvěšeno: 16.3.2020 - 31.12.2020
Rozpočtové opatření č. Z01/2020
Značka: MCBSLA/01465/20/FO/WZ
Vyvěšeno: 26.2.2020 - 31.12.2020
Rozpočtové opatření č. R02/2020
Značka: MCBSLA/1121/20
Vyvěšeno: 11.2.2020 - 31.12.2020
Rozpočtové opatření č. R01/2020
Značka: MCBSLA/00604/20/FO/WZ
Vyvěšeno: 22.1.2020 - 31.12.2020
Rozpočet MČ na rok 2020
Značka: MCBSLA/09404/19/FO/WZ
Vyvěšeno: 16.12.2019 - 31.12.2020
Rozpočty p.o. na rok 2020
Značka: MCBSLA/09380/19/FO/WZ
Vyvěšeno: 13.12.2019 - 31.12.2020
Schválené SRV zřízených p.o. na roky 2021 - 2022
Značka: MCBSLA/09383/19/FO/WZ
Vyvěšeno: 13.12.2019 - 31.12.2020
Informace
Informace o fungování ÚMČ a nastavení úředních hodin a styku s veřejností v době od 12. října 2020 do 25. října 2020
Značka:
Vyvěšeno: 9.10.2020 - 25.10.2020
Upozornění finančního úřadu pro Jihomoravský kraj
Značka:
Vyvěšeno: 9.10.2020 - 9.11.2020
Obecně závazné vyhlášky
Rozhodnutí o prominutí poplatku z moci úřední
Značka: MMB/0180739/2020 ORF/práv.
Vyvěšeno: 6.5.2020 - 31.12.2020
Obecně závazná vyhláška statutárního města Brna č. 17/2017
Značka:
Vyvěšeno: 18.10.2017 - 31.12.2020
Veřejné vyhlášky jiných orgánů veřejné správy
Oznámení vydání Aktualizace č. 1 ZÚR JMK a Aktualizace č. 2 ZÚR JMK
Značka: JMK 144094/2020
Vyvěšeno: 19.10.2020 - 4.11.2020
Veřejná vyhláška - stanovení přechodného DZ - ul. Tilhonova 28
Značka: MMB/0410532/2020 OD/5400/LA
Vyvěšeno: 15.10.2020 - 2.11.2020
NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci Křehlíkova
Značka: Č. J.: MMB/0330510/2020
Vyvěšeno: 23.9.2020 - 26.10.2020
B4/19-CM-hřbitov, Soběšice - veřejná vyhláška
Značka: MMB/0392700/2020 nec
Vyvěšeno: 18.9.2020 - 29.10.2020
Rozhodnutí jiných orgánů veřejné správy
Výzva k převzetí silničního motorového vozidla
Značka: MMB/0435705/2020
Vyvěšeno: 15.10.2020 - 2.11.2020
Opatření obecné povahy
Mimořádné opatření ministerstva zdravotnictví
Značka:
Vyvěšeno: 20.10.2020 - 20.11.2020
Nová krizová opatření platná od 14. října 2020 (upravená pravidla pro nošení roušek už od 13. října 2020)
Značka:
Vyvěšeno: 13.10.2020 - 4.11.2020
návrh OOP - ul. Černovičky
Značka: MMB/0412899/2020 OD/5400/HA
Vyvěšeno: 7.10.2020 - 6.11.2020
Nařízení mimořádného opatření Krajské hygienické stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně č. 3/2020
Značka:
Vyvěšeno: 1.10.2020 - 20.10.2020

RSS Odběr RSS
Stav úřední desky k datu:


Při zadání data je zobrazen historický pohled na úřední desku tak, jak se zobrazovala v zadaný okamžik.

Vyhledávání na úřední desce


Úřední desky nadřízených a sousedících územněsprávních celků