Úřední deska

Zobrazit:
Stav k: 2022
Název
Výběrová řízení
Konkurzní řízení: ředitel/ka Mateřské školy RADOST, Brno, Michalova 2, příspěvkové organizace
Značka:
Vyvěšeno: 26.1.2022 - 11.2.2022
Oznámení o vyhlášení výběrových řízení na ÚMČ Brno-Černovice
Značka:
Vyvěšeno: 25.1.2022 - 15.2.2022
VŘ č. 02/2022 - romský poradce pro DROM
Značka: MCBSev/002558/22/OO/Dur
Vyvěšeno: 19.1.2022 - 7.2.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na místo referent/ka sociálně-právní ochrany dětí Úřadu městské části Brno-Žabovřesky
Značka:
Vyvěšeno: 14.1.2022 - 28.1.2022
OZNÁMENÍ o vyhlášení výběrového řízení č. 1/2022
Značka:
Vyvěšeno: 12.1.2022 - 31.1.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na ÚMČ Brno-Líšeń
Značka:
Vyvěšeno: 6.1.2022 - 6.2.2022
Oznámení o vyhlášení 2 výběrových řízení na ÚMČ Brno-Žabovřesky
Značka:
Vyvěšeno: 5.1.2022 - 21.1.2022
Oznámení o vyhlášení výběrových řízení na ÚMČ Brno-Žebětín
Značka:
Vyvěšeno: 4.1.2022 - 10.1.2022
Veřejné vyhlášky
Oznámení o zahájení řízení o odstranění stavby: Langrova 1e – nepovolený přístřešek nad posezením u bytového domu č.p. 1337, na pozemku parc. č. 1491/27
Značka: MCBSLA/00352/22/OVÚR/VD
Vyvěšeno: 13.1.2022 - 31.1.2022
Veřejná vyhláška: oznámení zahájení řízení o prodeji auta ve veřejné dražbě
Značka: MCBSLA/00346/22/OVÚR/POKI
Vyvěšeno: 12.1.2022 - 28.1.2022
Dodatečné povolení stavby: "ul. Bučkova, SO 23.3a Veřejně přístupná účelová komunikace (soukromé parkoviště), SO 23.3b Veřejně přístupná účelová komunikace (soukromé parkoviště), SO 24b Přípojka kanalizační dešťová (příslušenství komunikace), na pozemcích
Značka: MCBSLA/00174/22/OVÚR/POKI
Vyvěšeno: 10.1.2022 - 26.1.2022
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ O PODANÉM ODVOLÁNÍ: „Brno, Slatina, st. úprava kVN 1356, 1216, 1256“ ul. Hviezdoslavova, Vlárská, Langrova (dále jen
Značka: MCBSLA/00075/22/OVÚR/FIL
Vyvěšeno: 5.1.2022 - 21.1.2022
Veřejné vyhlášky jiných orgánů veřejné správy
Opatření obecné povahy, stanovení místní úpravy provozu na sil.II/373, ul.Bělohorská, Brno
Značka: MMB/0049341/2022 OD/5400/ZAV
Vyvěšeno: 26.1.2022 - 11.2.2022
Veřejná vyhláška, nOOP, návrh stanovení DZ - Martinelliho-stavba
Značka: MMB/0030256/2022 OD/5400/NEM
Vyvěšeno: 21.1.2022 - 21.2.2022
Ulice Křehlíkova,VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA návrh opatření obecné povahy: veřejně přístupná účelová komunikace, Brno, místní úprava provozu na pozemní komunikaci
Značka: Č. J.: MMB/0013727/2022/HA
Vyvěšeno: 10.1.2022 - 10.2.2022
Veřejná vyhláška Oznámení o ukončení dokazování a výzva dle § 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, “Silnice I/42 Brno, VMO Tomkovo náměstí – manipulační trolejbusová trať Jedovnická + VO “
Značka: Č. j.: DUCR-558/22/Hn
Vyvěšeno: 5.1.2022 - 21.1.2022
Záměry města - dispozice s majetkem obce
R8/193. - záměry prodeje, pronájmu aj. nemovitého majetku
Značka: MMB/0040674/2022 MO/OE/Vichrová
Vyvěšeno: 20.1.2022 - 7.2.2022
R8/191. - záměry prodeje, pronájmu aj. nemovitého majetku,
Značka: MMB/0026067/2022 MO/OE/Vichrová
Vyvěšeno: 13.1.2022 - 31.1.2022
R8/190. - záměry prodeje, pronájmu aj. nemovitého majetku
Značka: MMB/0007682/2022 MO/OE/Vichrová
Vyvěšeno: 6.1.2022 - 24.1.2022

RSS Odběr RSS
Stav úřední desky k datu:


Při zadání data je zobrazen historický pohled na úřední desku tak, jak se zobrazovala v zadaný okamžik.

Vyhledávání na úřední desce


Úřední desky nadřízených a sousedících územněsprávních celků