Úřední deska

Zobrazit:
Stav k: 2021
Název
Výběrová řízení
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na ÚMČ Brno- Maloměřice a Obřany
Značka:
Vyvěšeno: 12.1.2021 - 27.1.2021
OZNÁMENÍ o vyhlášení výběrového řízení č. 21/2021, ÚMĆ Brno-sever
Značka:
Vyvěšeno: 6.1.2021 - 27.1.2021
OZNÁMENÍ o vyhlášení výběrového řízení pro vznik pracovního poměru úředníka:právník odboru výstavby a územního rozvoje
Značka: MCBSLA/00142/21/TAJ/St
Vyvěšeno: 6.1.2021 - 29.1.2021
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na ÚMČ Brno-Bystrc
Značka:
Vyvěšeno: 5.1.2021 - 1.2.2021
OZNÁMENÍ o vyhlášení výběrového řízení č. 24 a č. 25/2020, ÚMĆ Brno-sever
Značka:
Vyvěšeno: 5.1.2021 - 20.1.2021
Dražební vyhlášky
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ: Optické propojení SMART Comp a.s.
Značka: MCBSLA/00141/21/OVÚR/NEH
Vyvěšeno: 6.1.2021 - 22.1.2021
Veřejné vyhlášky
Veřejná vyhláška: stanovení přechodné úpravy provozu: dočasný zákaz stání na místních komunikacích: blokové čištění 2021
Značka: MCBSLA/00565/21/OVÚR/DS
Vyvěšeno: 18.1.2021 - 3.2.2021
Rozhodnutí o umístění stavby: III/15286 Brno, Slatina obchvat - část 1: okružní křižovatka silnic II
Značka: MCBSLA/08857/20/OVÚR/FIL
Vyvěšeno: 14.1.2021 - 30.1.2021
Rozhodnutí - společné povolení (U+S): Výstavba rodinných a bytových domů - Dopravní stavby Etapa A
Značka: MCBSLA/00315/21/OVÚR/DS
Vyvěšeno: 13.1.2021 - 29.1.2021
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ: dělení nebo scelování pozemků par.čís. 2002/2, 2002/13, 2002/14, 2002/15, 2002/33, 2002/39, 2012/56 a 2058/5, vše k.ú. Slatina, obec Brno.
Značka: MCBSLA/00259/21/OVÚR/POKI
Vyvěšeno: 8.1.2021 - 24.1.2021
Veřejné vyhlášky jiných orgánů veřejné správy
Veřejné projednání Návrhu změny Územního plánu města Brna B2/2020-CM, MČ Brno-Starý Lískovec, k.ú. Starý Lískovec, lokalita Kyjevská, Labská
Značka: č.j.: MMB/0009609/2021
Vyvěšeno: 13.1.2021 - 23.2.2021
Změny ÚPmB související RP MPR přednostní - vyhláška OOP č. 14/2020
Značka: MMB/0011574/2021 jaš
Vyvěšeno: 12.1.2021 - 29.1.2021
Změny RP MPR přednostní - vyhláška OOP č. 15/2020
Značka: MMB/0011569/2021 jaš
Vyvěšeno: 12.1.2021 - 29.1.2021
Opatření obecné povahy, stanovení místní úpravy provozu na VPÚK, ul. Tuřanka, Brno-Slatina
Značka: MMB/0013100/2021 OD/5400/ZAV
Vyvěšeno: 12.1.2021 - 28.1.2021
Výzva k odstranění vozidla z pozemní komunikace Černovičky
Značka: BKOM/00159/2021
Vyvěšeno: 11.1.2021 - 15.3.2021
Veřejná vyhláška - stanovení přechodného DZ - ul. Bělohorská a Černovičky
Značka: MMB/0470722/2020 OD/5400/LA
Vyvěšeno: 11.1.2021 - 27.1.2021
Záměry města - dispozice s majetkem obce
R8/125. - záměry prodeje, pronájmu, aj. nemovitého majetku,
Značka: MMB/0017247/2021 MO/OE/Vichrová
Vyvěšeno: 18.1.2021 - 3.2.2021
R8/124. - záměry prodeje, pronájmu, aj. nemovitého majetku,
Značka: MMB/0005596/2021 MO/OE/Vichrová
Vyvěšeno: 7.1.2021 - 25.1.2021
Záměry MČ - dispozice s majetkem obce
Záměr - pronájem nebytového prostoru, místnost č. 17 o výměře 14,5m2, Rousínovská 1053/27
Značka: č.j. MCBSLA/00559/21/BO/JS
Vyvěšeno: 18.1.2021 - 3.2.2021
Z á m ě r obce pronajmout / propachtovat hmotnou nemovitou věc: pozemek p.č. 442/9 a části pozemků p.č. 442/4, p.č. 442/5, p.č. 442/7 v k.ú. Slatina.
Značka: MCBSLA/00103/21/MO/Ami
Vyvěšeno: 5.1.2021 - 22.1.2021
Opatření obecné povahy
Rozhodnutí hejtmana Jihomoravského kraje
Značka: JMK 128/2021
Vyvěšeno: 6.1.2021 - 25.1.2021

RSS Odběr RSS
Stav úřední desky k datu:


Při zadání data je zobrazen historický pohled na úřední desku tak, jak se zobrazovala v zadaný okamžik.

Vyhledávání na úřední desce


Úřední desky nadřízených a sousedících územněsprávních celků