Úřední deska

Značka: MCBSLA/04441/21/MO/Ami
Zveřejnit od: 16.6.2021
Zveřejnit do: 2.7.2021
Oblast: Záměry MČ - dispozice s majetkem obce
Původce: Městská část Brno-Slatina

Z á m ě r obce pronajmout hmotnou nemovitou věc: pozemek p.č. 333 v k.ú. Slatina


Připojené dokumenty:
ikona ZAM_04441_21_ 333.pdf (PDF 242.87 kB)