Úřední deska

Značka: MCBSLA/08764/21/OVÚR/POKI
Zveřejnit od: 2.12.2021
Zveřejnit do: 20.12.2021
Oblast: Veřejné vyhlášky
Původce: Stavební úřad ÚMČ

ul. Bučkova, SO 23.3a Veřejně přístupná účelová komunikace (soukromé parkoviště), SO 23.3b Veřejně přístupná účelová komunikace (soukromé parkoviště), SO 24b Přípojka kanalizační dešťová (příslušenství komunikace), na pozemcích parc. č. 2194/42, 2194/731,


Připojené dokumenty:
ikona 19-05283.pdf (PDF 241.01 kB)