Úřední deska

Značka:
Zveřejnit od: 22.11.2021
Zveřejnit do: 31.12.2021
Oblast: Rozpočet
Původce: Městská část Brno-Slatina

Oznámení o zvěřejnění návrhů rozpočtů zřízených příspěvkových organizací na rok 2022 a návrhy střednědobých výhledů rozpočtu zřízených příspěvkových organizací na roky 2023-24

Oznámení o zveřejnění

V souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, oznamujeme, že

 návrhy rozpočtu zřízených příspěvkových organizací na rok 2022

a

návrhy střednědobých výhledů rozpočtu zřízených příspěvkových organizací na roky 2023-24

jsou zveřejněny v úplném znění v elektronické podobě na adrese:

www.mcslatina.cz/uredni-deska

Do dokumentů v písemné podobě lze nahlédnout v úředních hodinách na finančním odboru ÚMČ Brno-Slatina, Tilhonova 59.

 


Připojené dokumenty: