Úřední deska

Zobrazit:
Stav k: 17. 04. 2024
Název
Ostatní
Zveřejnění výsledků kontrol na úseku ŽP za kal. rok 2023
Značka: MCBSLA/00148/24/MO/Sil
Vyvěšeno: 19.1.2024 - 6.2.2034
Informace dle § 26 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád)
Značka: MCBSLA/08184/23/KO/AH
Vyvěšeno: 6.11.2023 - 15.1.2026
Zveřejnění výsledků kontrol na úseku životního prostředí za kalendářní rok 2022
Značka: MCBSLA/00988/23/MO/Sil
Vyvěšeno: 8.2.2023 - 8.2.2033
Informace dle § 26 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád)
Značka: MCBSLA/07636/22/KO/AH
Vyvěšeno: 18.10.2022 - 3.11.2032
Zveřejnění výsledků kontrol na úseku životního prostředí za kalendářní rok 2021
Značka:
Vyvěšeno: 21.3.2022 - 6.4.2032
Informace dle § 26 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád)
Značka: MCBSLA/06345/21/KO/AH
Vyvěšeno: 2.11.2021 - 3.11.2031
Zveřejnění výsledků kontrol na úseku životního prostředí
Značka: MCBSLA/02602/21/MO/Kv
Vyvěšeno: 7.4.2021 - 23.4.2031
Informace dle zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád)
Značka: MCBSLA/06750/20/KO/AH
Vyvěšeno: 6.10.2020 - 31.12.2030
Informace dle zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád)
Značka: MCBSLA/06286/18/KO/AH
Vyvěšeno: 19.9.2018 - 5.10.2028
Informace dle §26 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád)
Značka: MCBSLA/00156/18/KO/AH
Vyvěšeno: 5.1.2018 - 21.1.2027
Výběrová řízení
OZNÁMENÍ o vyhlášení výběrového řízení na Úřad městské části Brno –Královo Pole
Značka:
Vyvěšeno: 15.4.2024 - 7.5.2024
OZNÁMENÍ o vyhlášení výběrového řízení č. 13/2024
Značka:
Vyvěšeno: 15.4.2024 - 2.5.2024
OZNÁMENÍ o vyhlášení výběrového řízení na Úřad městské části Brno –Medlánky
Značka:
Vyvěšeno: 15.4.2024 - 29.4.2024
OZNÁMENÍ o vyhlášení tří výběrových řízení, č. 10,11,12 na ÚMČ Brno-sever
Značka:
Vyvěšeno: 12.4.2024 - 1.5.2024
VŘ č. 8/2024 - vedoucí odd. investic ORIMD
Značka: MCBSev/013702/24/OO/Urb
Vyvěšeno: 11.4.2024 - 1.5.2024
OZNÁMENÍ o vyhlášení dvou výběrových řízení na ÚMČ Brno-Královo Pole
Značka:
Vyvěšeno: 10.4.2024 - 11.5.2024
OZNÁMENÍ o vyhlášení čtyř výběrových řízení na Úřad městské části Brno – Královo Pole
Značka: BKPO/009920, 21, 24, 26/2024/2002/KONE
Vyvěšeno: 10.4.2024 - 7.5.2024
Oznámení o vyhlášení konkurzního řízení na ředitele ZŠ a MŠ
Značka:
Vyvěšeno: 27.3.2024 - 27.4.2024
Výběrové řízení na pozici ,,Právník/právnička Odboru majetkového"
Značka: BKPO/009019/2024/2002/KONE
Vyvěšeno: 26.3.2024 - 25.4.2024
Volná místa a výběrová řízení - Referát vnitřních věcí
Značka:
Vyvěšeno: 20.3.2024 - 31.5.2024
Výběrové řízení na místo referenta/referentky agendy školství a kultury
Značka:
Vyvěšeno: 20.3.2024 - 22.4.2024
Oznámení o vyhlášení konkurzních řízení na ředitele ZŠ a MŠ
Značka:
Vyvěšeno: 7.3.2024 - 27.4.2024
Oznámení o vyhlášení konkurzních řízení na ředitele MŠ
Značka:
Vyvěšeno: 6.3.2024 - 20.4.2024
Veřejné vyhlášky
Ul. Za Kostelem, dále pak za ulicemi Křehlíkova a Moutnická, umístění stavby, komunikační vedení,
Značka: č.j.:MCBSLA/02881/24/OVÚR/LIT
Vyvěšeno: 4.4.2024 - 22.4.2024
Výzva k bezodkladnému odstranění odstaveného vozidla (NOEPLAN N 1116, CITILINER), ulice Drážní.
Značka: MCBSLA/02860/24/MO/Sil
Vyvěšeno: 3.4.2024 - 6.5.2024
Rozpočet
Rozpočtové opatření č. Z04/2024
Značka: MCBSLA/03127/24/FO/WZ
Vyvěšeno: 12.4.2024 - 31.12.2024
Rozpočtové opatření č. R03/2024
Značka: MCBSLA/02613/24/FO/WZ
Vyvěšeno: 25.3.2024 - 31.12.2024
Rozpočtové opatření č. R02/2024
Značka: MCBSLA/02313/24/FO/WZ
Vyvěšeno: 14.3.2024 - 31.12.2024
Rozpočtové opatření č. Z01/2024
Značka: MCBSLA/02031/24/FO/WZ
Vyvěšeno: 6.3.2024 - 31.12.2024
Rozpočtové opatření č. Z02/2024
Značka: MCBSLA/02032/24/FO/WZ
Vyvěšeno: 6.3.2024 - 31.12.2024
Rozpočtové opatření č. Z03/2024
Značka: MCBSLA/02033/24/FO/WZ
Vyvěšeno: 6.3.2024 - 31.12.2024
Rozpočtové opatření č. R01/2024
Značka: MCBSLA/01718/24/FO/WZ
Vyvěšeno: 26.2.2024 - 31.12.2024
Schválený rozpočet MČ na rok 2024
Značka: MCBSLA/09487/23/FO/WZ
Vyvěšeno: 20.12.2023 - 1.1.2025
Schválené rozpočty zřízených příspěvkových organizací na rok 2024
Značka: MCBSLA/09489/23/FO/WZ
Vyvěšeno: 20.12.2023 - 1.1.2025
Schválené SVR zřízených příspěvkových organizací na roky 2025, 2026
Značka: MCBSLA/09490/23/FO/
Vyvěšeno: 20.12.2023 - 1.1.2025
Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2025-2029
Značka: MCBSLA/07428/23/FO/WZ
Vyvěšeno: 9.10.2023 - 1.10.2024
Závěrečný účet MČ za rok 2022
Značka: MCBSLA/05110/23/FO/WZ
Vyvěšeno: 3.7.2023 - 1.7.2024
Obecně závazné vyhlášky
Obecně závazná vyhláška Č: 9/2024 Název právního předpisu: kterou se mění obecně závazná vyhláška statutárního města Brna č. 11/2017, o nočním klidu,
Značka:
Vyvěšeno: 15.4.2024 - 1.5.2024
Nařízení Číslo 8/2024: kterým se mění nařízení statutárního města Brna č. 9/2019
Značka:
Vyvěšeno: 8.4.2024 - 24.4.2024
Veřejné vyhlášky jiných orgánů veřejné správy
Veřejné projednání Návrhu změny Územního plánu města Brna (ÚPmB) – B345_p429_22 včetně
Značka: č.j. MMB/0164728/2024
Vyvěšeno: 16.4.2024 - 28.5.2024
Nařízení Státní veterinární správy
Značka: Č. j. SVS/2024/053122-B
Vyvěšeno: 15.4.2024 - 1.5.2024
DAŇ Z NEMOVITÝCH VĚCÍ NA ROK 2024
Značka: Čj.: 1569640/24/3000-11530-705400
Vyvěšeno: 15.4.2024 - 16.5.2024
Návrh Změny ÚPmB B171_p354_22
Značka: MMB/0134201/2024 OÚPR/
Vyvěšeno: 9.4.2024 - 23.5.2024
Návrh Opatření obecné povahy, návrh stanovení místní úpravy provozu na MKIII.tř., ul. Zlínská, Brno
Značka: MMB/0161330/2024 OD/5400/ZAV
Vyvěšeno: 8.4.2024 - 9.5.2024
Veřejná vyhláška, OOP, stanovení PDZ - Hněvkovského, S I/41 (oprava povrchu km 1,000 - 3,000)
Značka: MMB/0153835/2024 OD/5400/NEM
Vyvěšeno: 3.4.2024 - 19.4.2024
Oznámení o odtažení vozidla RZ 1C8 9095, zn. Fiat, barva bílá, z místní komunikace Přemyslovo nám. (u kapličky) v Brně
Značka: BKOM/00262/2024
Vyvěšeno: 13.2.2024 - 14.5.2024
Záměry města - dispozice s majetkem obce
R9/078. - záměry prodeje, pronájmu aj. nemovitého majetku
Značka: MMB/0170087/2024 MO/OEM/Vodáčková
Vyvěšeno: 12.4.2024 - 28.4.2024
R9/077. - záměry prodeje, pronájmu aj. nemovitého majetku
Značka: MMB/0158413/2024 MO/OEM/Vodáčková
Vyvěšeno: 8.4.2024 - 24.4.2024
Záměry MČ - dispozice s majetkem obce
Záměr - pronájem nebytového prostoru, místnost č. 10, Rousínovská 1053/27
Značka: č.j. MCBSLA/03110/24/BO/JS
Vyvěšeno: 11.4.2024 - 27.4.2024
Z á m ě r obce pronajmout pozemek pronajmout pozemek p.č. 1778/2 v k.ú. Slatina – ostatní plocha
Značka: MCBSLA/03039/24/MO/Hof
Vyvěšeno: 10.4.2024 - 26.4.2024
Rozhodnutí jiných orgánů veřejné správy
Vyrozumění, výzva a poučení osoby zúčastněné na řízení u Krajského soudu v Brně
Značka: ZNAČKA: 29 A 8/2024
Vyvěšeno: 20.3.2024 - 20.4.2024

RSS Odběr RSS
Stav úřední desky k datu:


Při zadání data je zobrazen historický pohled na úřední desku tak, jak se zobrazovala v zadaný okamžik.

Vyhledávání na úřední desce


Úřední desky nadřízených a sousedících územněsprávních celků