Venčení psů

Pravidla venčení psů


Chování čtyřnohých mazlíčků s sebou přináší spoustu radosti, ale také zodpovědnosti. Vyhláška města Brna myslí i na tak zdánlivě jednoduchou věc, jako je venčení našich čtyřnohých společníků. Stanovuje konkrétní povinnosti pro osoby doprovázející psa na veřejném prostranství. Povinností doprovázejícího je mít psa na vodítku. V případě, že nemá vodítko, musí mít nasazený náhubek. Současně je důležité mít stále na paměti, že pes musí být pod neu-stálým dohledem a přímým vlivem doprovázejícího. Skutečností je, že město Brno je v tomto ohledu do jisté míry ojedinělé. Jde přede-vším o to, že i uvázáním psa před obchodem, kdy si jde doprováze-jící pouze nakoupit, se dopouští porušení vyhlášky. Zrovna tak musí majitel psa hlídat i ve výběhu, kde by mohlo dojít k potenciálnímu kontaktu s jiným zvířetem. Vyhláška města Brna vymezuje prostory pro volný pohyb psů, to jsou prostory, ve kterých se mohou psi pohybovat volně i bez náhubku. Jsou jimi především výběhy pro psy. Na území městské části máme tyto výběhy celkem dva. Jeden se nachází v lokalitě Terénky v ulici Dědická a druhý pak v Zeleném městě při ulici Kigginsova. Místa venšení psů

Dále nám vyhláška specifikuje prostory, kde je vstup se psy přímo zakázán. Jedná se především o dětská hřiště, parky, odpočinkové a relaxační zóny. Neustálým bojem je absence sáčků na psí exkrementy u odpadních nádob na veřejných prostranstvích. Někteří majitelé psů si jednoduše vezmou celé balení, a z toho důvodu na ostatní nezbývá. Tento způsob jednání je neohleduplný jak k ostatním pejskařům, tak i k příspěvkové organizaci Technické služby Brno-Slatina. Technické služby mají na starosti široké spektrum činností a na každodenní doplňování sáčků nemají kapacity. Majitelé psů mají možnost vyzvednout si bezplatně sáčky na psí exkrementy na podatelně Úřadu městské části Brno-Slatina, Tilhonova 59, 627 00 Brno.

Majetkový odbor Úřadu městské části Brno-Slatina