Úřední deska

Značka: MCBSLA/03587/21/MO/Ami
Zveřejnit od: 13.5.2021
Zveřejnit do: 29.5.2021
Oblast: Záměry města - dispozice s majetkem obce
Původce: Majetkový odbor ÚMČ Brno-Slatina

Z á m ě r obce pronajmout / propachtovat hmotnou nemovitou věc: pozemek p.č. 363/2


Připojené dokumenty:
ikona ZAM_03587_21_ 363.2.pdf (PDF 243.45 kB)