Úřední deska

Značka: MCBSLA/07052/21/OVÚR/POKI
Zveřejnit od: 7.10.2021
Zveřejnit do: 25.10.2021
Oblast: Veřejné vyhlášky
Původce: Stavební úřad ÚMČ

Oznámení pokračování řízení o dodatečném povolení stavby: ul. Bučkova, SO 23.3a Veřejně přístupná účelová komunikace, SO 23.3b Veřejně přístupná účelová komunikace, SO 24b Přípojka kanalizační dešťová, pozemky par. čís. 2194/42, 2194/731 a 2194/756, vše k


Připojené dokumenty:
ikona 19-05283.pdf (PDF 284.71 kB)