Úřední deska

Značka: MCBSLA/00103/21/MO/Ami
Zveřejnit od: 5.1.2021
Zveřejnit do: 22.1.2021
Oblast: Záměry MČ - dispozice s majetkem obce
Původce: Majetkový odbor ÚMČ Brno-Slatina

Z á m ě r obce pronajmout / propachtovat hmotnou nemovitou věc: pozemek p.č. 442/9 a části pozemků p.č. 442/4, p.č. 442/5, p.č. 442/7 v k.ú. Slatina.


Připojené dokumenty:
ikona ZAM_00103_21_ PD_442.9_a_dalsi_Stranska.pdf (PDF 262.42 kB)