Úřední deska

Značka: UZSVMÍB/30736/2021 -HMU 1
Zveřejnit od: 20.8.2021
Zveřejnit do: 2.9.2021
Oblast: Dražební vyhlášky
Původce: Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových

EAS na prodej podílu o velikosti id. 51/120 na pozemku parc. č. 542/103 v k. ú. Slatina

Podrobnosti (odkaz na jiný web)


Připojené dokumenty: