Úřední deska

Značka: Č. J.: MMB/0221928/2021/HL
Zveřejnit od: 22.6.2021
Zveřejnit do: 8.7.2021
Oblast: Opatření obecné povahy
Původce: Magistrát města Brna

Stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích – silnici II/430, ulice Hviezdoslavova a místní komunikaci II. třídy, ulice Bedřichovická, Brno


Připojené dokumenty:
ikona 0443484_20_13_Hviezdoslavova_1_II430_MII_OOP-22.6.21.pdf (PDF 411.48 kB)
ikona 0443484_20_13_Pril.-vykres_c.01.1_Hviezdoslavova_1-22.6.21.pdf (PDF 427.14 kB)