Úřední deska

Značka: MMB/0135006/2021/HL
Zveřejnit od: 14.5.2021
Zveřejnit do: 14.6.2021
Oblast: Veřejné vyhlášky jiných orgánů veřejné správy
Původce: Magistrát města Brna, Odbor dopravy

Oznámení o návrhu stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích – silnici II/430, ulice Hviezdoslavova a místní komunikaci II. třídy, ulice Bedřichovická, Brno


Připojené dokumenty:
ikona 0443484_20_12_Hviezdoslavova_1_II430_MII_navrh_OOP-26.3.21-1.pdf (PDF 399.75 kB)
ikona 0443484_20_12_Pril.-vykres_c.01.1_Hviezdoslavova_1-26.3.21.pdf (PDF 427.14 kB)